Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Tõkés közös fellépést sürget
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=165&menu=


Csak a közös autonómiaterveknek lehet eredménye, ha több is készül, ráadásul Csapó I. József, az SZNT elnöke is bekeményít, tragikomikus helyzet állhat elõ” – mondta Tõkés László, az EMNT elnöke (képünkön) múlt heti sajtótájékoztatóján, és hozzáfûzte: a romániai magyar szervezetek együttmûködésre vannak ítélve. Az EMNT elnöke szerint elkerülhetetlen, hogy megbeszélést folytasson az RMDSZ, az MPSZ, az EMNT és az SZNT, hogy egységes autonómiatervezetet dolgozzanak ki. Tõkés elismerte, hogy Markóék nélkül elképzelhetetlen a magyarság autonómiatörekvéseinek megvalósítása, ugyanakkor meglepõdve vette tudomásul, hogy az RMDSZ önálló autonómiatörvény-tervezetet kíván benyújtani a törvényhozásban. A királyhágómelléki református püspök a kisebbségi törvény elképzelését sem vette jó néven, mert ez szerinte a valódi autonómia megtorpedózását jelenti, azaz nem más, mint „álalternatíva”, és – utalva Marton Árpád képviselõ kijelentésére – nincs mit áthidalni. A képviselõ ugyanis azt nyilatkozta, hogy a kisebbségi törvény áthidaló megoldás lehet a magyarság számára.
Tõkés László ismertette, hogy Hiller István, az MSZP elnöke az EMNT levelére küldött válaszában leszögezte: a nagyobbik magyarországi kormánypárt támogatja a többség és kisebbség megegyezése nyomán létrehozandó autonómiát. A püspök tart az autonómiamozgalmon belüli szakadástól, és üdvözölte, hogy az SZNT ülésén nem kapott többségi támogatást az EMNT-tõl való különválás. Tõkés püspök elítélte Molnár Józsefet a gyergyószentmiklósi SZNT gyûlésén tett antiszemita megjegyzése miatt. Az EMNT elnöke szerint ez azzal fenyeget, hogy beszennyezi a székely autonómia ügyéért vívott küzdelmet. „Az erdélyi szellemiségtõl idegen az antiszemitizmus. A híres erdélyi tolerancia a zsidókra is vonatkozik” – jelentette ki Tõkés László.
Csapó József SZNT-elnök idõközben az európai parlamenti képviselõk soraiban próbál híveket szerezni a székelyföldi autonómia koncepciójának. Az SZNT elnöke Brüsszelben találkozott európai politikusokkal, és arra kérte õket: vessék latba befolyásukat, hogy Románia alkossa meg a Székelyföld autonómiájához szükséges jogi keretet.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.