Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Jön a kisebbségi törvény
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=164&menu=


Az RMDSZ választási programjában kiemelt helyen szerepelt átfogó kisebbségi törvény megalkotása. Varga Attila parlamenti képviselõ, a Szövetség kisebbségi törvénytervezetét kidolgozó szakembercsoport tagja, sajtóértekezleten ismertette a készülõ jogszabályra vonatkozó tudnivalókat. A politikus mindenekelõtt emlékeztetett arra, hogy a törvény kidolgozásának szükségessége az RMDSZ programjában, de a kormány programjában is prioritásként szerepel. Elsõdleges célja egy olyan kerettörvény kialakítása, amely magában foglalja mindazokat a jelenleg hatályban levõ szabályokat, törvényeket, amelyek a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkoznak, valamint azt, hogy ezt a keretet az elvárásoknak megfelelõen egészítsék ki. A jogszabálynak rögzítenie kell például az esélyegyenlõség elvét, a törvény elõtti egyenlõség, az egyenlõ bánásmódban való részesülés elvét, az anyanyelv használatának jogát – mutatott rá Varga Attila (képünkön). A képviselõ hozzátette, annak érdekében, hogy a jogszabály minél hatékonyabb legyen, tisztázni kell például azt, hogy mely kisebbségek tartoznak a nemzeti kisebbségek sorába, mely csoportok tarthatók számon nemzeti kisebbségként. Ugyanakkor azt is törvényes keretbe kell foglalni, hogy az egyén szabadon dönthesse el, mely nemzetiséghez tartozónak vallja magát.
Továbbá tisztázni kell a kisebbségi szervezetek jogállását is, egy olyan struktúrát kell kiépíteni, amely megteremti a szükséges feltételeket a kulturális autonómia létrehozásához. Szintén a kerettörvénynek tiszte rögzíteni azt, hogy a nemzeti kisebbségekre vonatkozó kérdésekben kötelezõ módon konzultáljanak az érintett közösséggel, mi több: az illetõ kisebbségnek esetlegesen vétójoga, azaz döntéshozó ereje legyen az õt illetõ problémákban.
Markó Attila, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetõje elmondta, hogy reményeik szerint február végéig sikerül véglegesíteni a parlamentben képviselt többi kisebbség reprezentánsaival együtt a törvénytervezetet, illetve nyilvános vitára bocsátani ezt. Folyamatos konzultációt terveznek a román civil szféra képviselõivel, a kisebbségi szervezetekkel a kerettörvény ügyében. Ugyanakkor véleményezik a kerettörvényt a nemzetközi és az európai uniós szervek, intézmények is – mutatott rá az államtitkár. Hozzátette, hogy a törvénytervezet a kormány törvénytervezete lesz tulajdonképpen, ügyében konzultálni fognak azoknak a minisztériumoknak a szakembereivel, amelyek valamilyen formában érintettek.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.