Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Autorul articolului: Lokodi Imre
Titlul articolului: Szeminárium a nemzeti kisebbségek jogállásáról - Szakítópróba lehet a törvény
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=172&menu=


Míg a politikai laboratóriumként emlegetett marosvásárhelyi Bernády Közalapítvány tavalyi és 2003-as rendezvényein általános kisebbségi jogokkal foglalkoztak, az idén konkrét, a sokak által elfogadott és sokak által vitatott kisebbségi törvénytervezetrõl szólt az eszmecsere. Borbély László miniszter, a közalapítvány kuratóriumának elnöke úgy vélte, hogy a szeminárium témája azért is aktuális, mert a kisebbségi törvénytervezetet a napokban fogadta el a kormány, amit saját dokumentumaként terjeszt a törvényhozás elé.

Markó Béla miniszterelnök-helyettes elõadásában kitért Adrian Nãstase volt kormányfõ Tãriceanu miniszterelnökhöz címzett nyílt levelére, amelyben a volt miniszterelnök bizonyos, a kisebbségeket érintõ lépéseket kívánt megkérdõjelezni. Markó rámutatott, sajnos 2005-ben sem haladtuk meg azt az idõt, amikor kisebbségi ügybõl kisebbségellenes ügyet kreálnak bizonyos politikai körök. Az alkotmány nemhogy tiltaná mindazt, amit a nemzeti kisebbségek jogállásáról kidolgozott törvénytervezet tartalmaz, az ország alaptörvényének 73. cikkelye egyenesen elõírja és kötelezi az illetékeseket, hogy organikus törvény szabályozza a kisebbségek státusát – emlékeztetett az RMDSZ elnöke. Markó azt is elmondta, hogy a tervezet kidolgozói minél racionálisabbá kívánták tenni a kisebbségek jogállásáról szóló dokumentumokat, elismerve azt is, hogy ez ügyben 1996 óta eredményes lépéseket tett a Szövetség. Egy nemzeti kisebbség érvényesüléséhez kétféle jogot említett az elnök, éspedig a közös döntés és a saját döntés jogát. E kétféle jog az, amire az autonómiaformákat fel lehet építeni. Persze a kisebbségi törvénytervezetet, mely Romániában elõzmény nélküli, a koalíción belül is éles viták övezték. Markó utalt rá, hogy a törvénytervezet parlamenti vitája során kemény támadásoknak lesz kitéve. A tervezet elfogadása a romániai demokrácia sikeres szakítópróbája lehet, a politikai elit vizsgája is egyben. Ha a honatyák elfogadják a törvényt, azzal a kisebbségek lehetõségeit, esélyeit alapvetõen változtatják meg – véli a szövetségi elnök.
Frunda György szenátor a szemináriumon hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kidolgozói az európai törvénykezésekre és joggyakorlatra alapoztak. A szenátor a napokban az ET jogi bizottságában a nemzet fogalmáról terjesztett be tanulmányt. Dolgozatába belefoglalta a kulturális autonómiáról mint a nemzeti kisebbségi jogok kvintesszenciájáról, a pozitív diszkriminációról szóló meglátásait is. A jogász-szenátor úgy véli, a bevett európai gyakorlatnak hatással és befolyással kell lennie a kisebbségi jogok romániai alkalmazására is.
Márton Árpád, a kisebbségi törvénytervezet egyik kidolgozója arra a változásra utalt, hogy a Romániában élõ 20 nemzeti kisebbségnek joga lesz országos kulturális tanácsokat létrehozni, s beleszólni azokba a döntésekbe, amelyek önazonosságuk megõrzését hivatottak ellátni. A képviselõ ennek kapcsán egy ellentmondásos, a romániai viszonyokra jellemzõ történettel is szolgált: a fõvárosi közszolgálati rádióban megesett, hogy a kisebbségi adások vezetõje egy olyan személy lett, aki nem beszélt egyik hazai kisebbség nyelvén sem, nem ismerte azok kultúráját, sajátosságait. A tervezet értelmében a kisebbségeknek joguk lesz beleszólni, hogy ki kerül majd vezetõi beosztásba azokban a kulturális, tanügyi intézményekben, amelyek az önazonosság, az anyanyelv és kisebbségi kultúra megõrzését szolgálják.
Heizer Antal, a NEKH elnöke elmondta: Magyarország 3300 településébõl 1300-ban hozták létre a kisebbségi önkormányzati tanácsokat. A tanácsok választott tagjai direkt módon beleszólhatnak az õket érintõ döntésekbe. A jelenleg elfogadásra váró új kisebbségi törvény értelmében a kisebbségi önkormányzatoknak még több joguk lesz, hiszen képviselõjük kötelezõ módon a települési önkormányzat tagjává válik, s részt vesz minden döntéshozásban. Az új törvény az etnobiznisz megállítása érdekében elõírja majd, hogy valódi közösségi háttér nélkül nem lehet létrehozni kisebbségi önkormányzatokat. Ugyanakkor lehetõvé teszi majd, hogy a kisebbségek rendelkezzenek kulturális intézményeik, iskoláik fölött, miközben ezek fenntartási költségeit továbbra is az állam finanszírozza.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.