Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Autorul articolului: Kiss Lenke
Titlul articolului: Ismét a kisebbségi törvénytervezetrõl - Ellenszélben
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=160&menu=


Markó Attila államtitkár, a tervezet egyik megfogalmazója szerint a törvénynek tartalmaznia kell, hogy a kisebbségi szervezetek tagjai jelentõs hányadának az illetõ kisebbséghez kell tartoznia. Abban is teljes az egyetértés, hogy a tagok számának megfelelõ mértékûnek kell lennie ahhoz, hogy az adott szervezet reprezentatív jelleget kapjon.

„Ez egy olyan elvi kérdés, amit a nyilvános vita végérvényesen tisztázott. Az, hogy ezen belül milyen arányok, százalékok és számok jönnek számításba, már pusztán technikai kérdés” – olvasható az RMDSZ honlapján közzétett állásfoglalásában. Az államtitkár kifejtette, hogy ugyancsak a nyilvános vita erõsítette meg az RMDSZ-en belül a meggyõzõdést, hogy a törvénytervezet értelmében mûködõ és parlamenti választásokon részt venni kívánó kisebbségi szervezetek között ne legyenek diszkriminatív különbségek. „Ennek értelmében támogatjuk, hogy az adott kritériumoknak megfelelõ újrabejegyzés ne csupán a parlamenten kívüli kisebbségi szervezetek számára legyen kötelezõ, hanem azok számára is, amelyek a jelen pillanatban parlamenti képviselettel rendelkeznek, megteremtve ezáltal a teljes esélyegyenlõséget. A megyei szórásra vonatkozó kritériumok közül ugyanakkor kikerült a Bukarestre való utalás” – magyarázza Markó Attila. Markó Béla államminiszter, szövetségi elnök az MTI-nek elmondta: „Máris látható, hogy lesznek még viták a törvénytervezet tartalmával kapcsolatosan. Az utóbbi napokban voltak, akik azt a képzetet próbálták kelteni, hogy tulajdonképpen magyar–magyar vita zajlik a tervezettel kapcsolatosan” – hangoztatta a szövetségi elnök, és rámutatott: az erdélyi magyarságon belül valóban konzultáció zajlott a tervezetrõl, de az igazi küzdelmet a román partnerekkel kell megvívni, még csak nem is annyira a kormányban, mint késõbb a parlamentben. Markó úgy véli, a kormánynak két héten belül kellene elfogadnia a törvénytervezetet. „Megtörténhet, hogy eltolódik egy héttel a dolog, de ez nem volna szerencsés” – tette hozzá az államminiszter, aki azt szeretné, ha a tervezetet még a tavaszi törvényhozási ülésszak idején, vagyis június végéig a parlament is jóváhagyná. Kormányhoz közeli források szerint a kabinet nem támaszt akadályt a kisebbségi törvény elé, ezért valószínûsíteni lehet, hogy a törvényhozás is némi viták után elfogadja azt.
Kifogásokat az RMDSZ ellenzõi fogalmaznak meg, hevesebben támadják a Szövetséget és a tervezetet, mint a román politikai tényezõk. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács egyenesen a diszkriminációellenes tanácshoz fordult. Szilágyi Zsolt szerint a törvénytervezet nem szolgálja a magyarság érdekeit. Az EMNT alelnöke terjedelmes cikkben taglalta a törvénytervezetet. A politikus leszögezte: összességében a tervezet nem élvezi az erdélyi magyarság támogatását, csak a kezdeményezõk véleményét tükrözi. Ennélfogva jelenlegi formája nem az Európában honos autonómiát, hanem egy csonka és nem demokratikus rendszert próbál bevezetni. Szilágyi szerint a tervezet nem veszi figyelembe az eddig benyújtott tervezetek szövegét, és eleve egy minimalizált igényszintet tár a törvényalkotó elé.
A háromszéki Magyar Polgári Szövetség emberjogi szervezetek segítségével próbálja rávenni Traian Bãsescu államelnököt, hogy ne hirdesse ki az RMDSZ által javasolt formában a nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvényt. Ugyanis a szervezet elnöke szerint a kisebbségi törvénytervezet kiindulópontját a személyi elvû, illetve a területi autonómia kellene hogy képezze. Az MPSZ élesen bírálja a tervezetet, amely szerinte diszkrimináló, alkotmányellenes. Az erdélyi protestáns egyházak is „elfogadhatatlannak” tartják a kisebbségi törvényt. Markó Béla szövetségi elnökhöz intézett állásfoglalásukban annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy „a tervezetet jelenlegi formájában nem célszerû a Parlament elé terjeszteni.” „Félõ, hogy a futtában és felületesen elõkészített törvénytervezet nem annyira az erdélyi magyarság közösségi, hanem sokkal inkább a román állam integrációs érdekeit hivatott szolgálni” – írja Tõkés László a sajtóhoz eljuttatott nyilatkozatában.
Ezúttal az is kiderült, honnan fúj a törvényt ellenzõ szél. Veress László, az Illyés Közalapítvány fideszes kötõdésû volt irodavezetõje terjedelmes írásban szedte le a keresztvizet a törvénytervezetrõl. Szerinte ez nemcsak alkotmányellenes, de diszkriminatív is. Veress – sajtóinformációk szerint – jelenleg is Kövér László, Szász Jenõ és Bayer Zsolt közeli munkatársa, tanácsadója. A volt irodavezetõ érvei megtalálhatók mind az EMNT, mind az MPSZ politikusainak nyilatkozataiban.
Márton Árpád képviselõ, aki részt vett a törvénytervezet kidolgozásában, lapunknak azt nyilatkozta: „Vannak olyan erdélyi magyarok, akik úgy vélik, hogy »minél roszszabb, annál jobb«, mert ebbõl »jobban lehet megélni«”.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.