Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Az autonómiáról másképpen
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=171&menu=


Az önrendelkezés kérdése és az RMDSZ által beterjesztett kisebbségi törvény képezte az elmúlt hét végén Nagyváradon megtartott autonómiakonferencia tárgyát. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Pro Minoritate Alapítvány által szervezett rendezvényen Tõkés László püspök, az EMNT elnöke hangoztatta, hogy „a közösségi önrendelkezés a romániai magyarság megmaradásának egyetlen esélye, az autonómia a határmódosítás egyetlen alternatívája”. Ezt a közelmúlt történelmi tapasztalata is bizonyítja, hiszen a pártállami idõkben az egyházi autonómia volt az önrendelkezés egyetlen olyan formája, mely lehetõséget biztosított a kommunista ideológiával szembeni ellenállásra.

Németh Zsolt, a magyar országgyûlés külügyi bizottságának elnöke úgy vélekedett: elérkezett az ideje annak, hogy Romániában a többség és a kisebbség között érdemi párbeszéd kezdõdjék a területi autonómiáról. A képviselõ elismerte, hogy az önrendelkezést csakis a kisebbség és a többség között létrejövõ kompromisszummal lehet elérni, de hangsúlyozta, hogy aki a polgárok Európájában akar élni, az autonómiát és az arról szóló párbeszédet nem utasíthatja el. A képviselõ megfogalmazásában az államok feladata, hogy polgáraik számára „otthonosabbá tegyék Európát”. Ez a nézet szemben áll azzal, mely szerint a polgárok csak az állam iránt lehetnek lojálisak, valamilyen fiktív Európa-eszme jegyében.
A Pro Europa Liga nevében felszólaló Smaranda Enache sajnálatosnak és veszélyesnek minõsítette, hogy a magyar kisebbség képviselõivel ellentétben a román politikumnak nincs saját álláspontja a regionalizáció kérdésében. A Liga társelnöke szorgalmazta, hogy a romániai magyar közösség tisztázza: kulturális, illetve területi autonómiát, avagy kettõs állampolgárságot igényel-e. Ahhoz viszont, hogy az önrendelkezés kérdése a román közbeszéd részévé válhassék, partneri kapcsolatokat kell kiépíteniük az „erdélyi román regionalistákkal” is.
Az RMDSZ kisebbségi törvénytervezete az egész romániai társadalom ügye – jelentette ki Gabriel Andreescu a Román Helsinki Bizottság részérõl. Véleménye szerint a jogszabálytervezet – meghirdetett céljaival ellentétben –az „etnobiznisz” lehetõségeit kínálja fel, bizonyos elõírásai pedig nem egyeztethetõk össze a demokrácia elveivel, hiszen diszkriminálja azokat a kisebbségi szervezeteket, amelyeknek jelenleg nincs parlamenti képviseletük. A Romani C.R.I.S.S. roma szervezet nevében felszólaló Marian Mandache is diszkriminatívnak nevezte jelenlegi formájában a kisebbségi törvényt.
Toró T. Tibor RMDSZ-es parlamenti képviselõ szerint a tervezetnek vannak pozitívumai, például az, hogy a kulturális autonómiát megfogalmazza, viszont a már létezõ jogok rendszerbe foglalásától nem lépett tovább. Az EMNT alelnöki tisztségét is betöltõ politikus hiányolta, hogy a törvényjavaslat nem érvényesíti a szubszidiaritás elvét. Bakk Miklós politológus – többek között – azt kifogásolta, hogy a tervezet centralizáció révén építené ki a kulturális autonómiát, emellett „bebetonozná bizonyos kisebbségi szervezetek politikai monopóliumát”.
Rendkívül hevesen bírálta a törvényjavaslatot Szász Jenõ, az erdélyi Magyar Polgári Szövetség elnöke. Az RMDSZ tervezetét nemzetárulásnak és önbecsapásnak minõsítette, s annak a reményének adott hangot, hogy a jogszabályt a román parlament visszautasítja, mert az EU-ban az a tévhit terjedhet el, hogy Romániában megoldották a kisebbségi kérdést.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.