Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Tiltakoznak a románok
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=171&menu=


Kilenc Kovászna megyei román civil szervezet tiltakozott az RMDSZ kisebbségügyi törvénytervezetének elõterjesztése ellen Sepsiszentgyörgyön. A ligák, egyesületek és alapítványok kérik a kormánytól, hogy ne vállaljon felelõsséget a tervezetért. Elismerik a kisebbségügyi jogalkotás szükségességét, de visszautasítják az RMDSZ szerkesztette tervezet elõírásait, melyek szerintük túlszárnyalják a nemzetközi szakelõírásokat, illetve a demokratikus államok gyakorlatát.

A román civil szervezetek azt állítják, hogy a kezdeményezés – elfogadása esetén – megalapozza Kovászna és Hargita megye nemzetiségi alapú területi autonómiáját. Szerintük a tervezet szembehelyezkedik nemcsak a román alkotmánnyal, hanem az Európa Tanács ama keretegyezményével is, mely a nemzeti kisebbségek védelmérõl szól. Kiemelik, hogy a keretegyezmény csak a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait ismeri el, miközben az RMDSZ-es törvénytervezetben megtalálható a területi autonómiához kötõdõ nemzeti közösség fogalma. Kifogásolják továbbá azt a tervezet szövegében szereplõ kitételt, mely a nemzeti kisebbségeket államalkotó tényezõként kezeli, és amely utal az ország soknemzetiségû voltára, ugyanis ezért szükségessé válik az alkotmány Románia nemzeti állam jellegét meghatározó 1. cikkelyének módosítása.
A tiltakozók hiányolják, hogy a tervezet szerzõi a keretegyezmény 20. cikkelyével, valamint magyarázó jelentésével ellentétben nem térnek ki a Kovászna és Hargita megyében számbeli kisebbségben élõ többségi nemzetiségû (román) lakosság nemzeti, kulturális, nyelvi és felekezeti megmaradását szavatoló garanciákra. Követelik, hogy a kormány halassza el a tervezet elfogadását a Velencei Bizottság álláspontjának megszerzéséig, ne engedjen az RMDSZ zsarolásának és nyomásának, illetve bocsássák nyilvános vitára a tervezet szövegét. A tiltakozás szerzõi kérik az összes romániai, valamint diaszpórabeli román politikai alakulat és civil szervezet támogatását.
Az aláírók között egyaránt megtalálhatók a Nemzeti Liberális Párt (Ioan Solomon), a Demokrata Párt (Stela Buda), a Román Nemzeti Egységpárt (Maria Peligrad), valamint a Szociáldemokrata Párt (Dumitru Furtunã, Ion Lãcãtuºu) aktív vagy nemrég lemondott tagjai. A tiltakozókat támogatja Adrian Cãºunean Vlad, a Szociáldemokrata Párt megyei szervezetének elnöke (képünkön), aki felhívta a figyelmet arra a Markó Béla szövetségi elnöknek tulajdonított sajtónyilatkozatra, amely szerint a kisebbségi törvénytervezet, valamint a decentralizáció révén a romániai magyarság közelebb kerül a területi autonómia kivívásához. „A román kormány miniszterelnök-helyettese harcol az alkotmányellenes területi autonómiáért, kész tények elé állítva az ország vezetõit, és elõidézve egy újabb válságot” – tette hozzá.
Néhány hete az Andrei ªaguna Kulturális-keresztény Liga elnöke, Ioan Solomon és Stela Buda – a Mihai Viteazul Kulturális Alapítvány nevében – tiltakozott az ellen, hogy György Ervin prefektus úgymond elõkészíti a vidék területi autonómiáját. Tavaly és ez év elején szintén több román szervezet tiltakozott az RMDSZ jelölte magyar kormánymegbízott kinevezése ellen. Tíz évvel ezelõtt ellenezték a román–magyar alapszerzõdést is.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.