Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2004
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Kisebbségi szeminárium Vásárhelyen
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=133&menu=


Marosvásárhelyen kisebbségügyi szemináriumot tartottak a hétvégén. Elõadást tartott Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke, Varga Attila képviselõ, Heizer Antal, a magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke, Markó Attila, a Kisebbségi Hivatal helyettes államtitkára, magyarországi kisebbségi önkormányzatok képviselõi, valamint Varga László, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács reprezentánsa.

Markó Béla a kulturális autonómiáról tartott elõadásában hangsúlyozta, szükség van demokratikus jogi keretre, amire ráépülhetnek a kisebbségi jogok, de nem hiszi, hogy ez a keret egymagában éltethetné a multikulturalitást, mert nemcsak az egyéni, hanem a kollektív jogok is hozzásegítenek az identitás megõrzéséhez.
Varga Attila meghatározása szerint az autonómia nemcsak emberjogi probléma, hanem államszervezési kérdés is. Párbeszédre van szükség a politika és a civil szféra között a magyar társadalmon belül, de ugyanígy szükség van a párbeszédre a román politikummal.
Heizer Antal elmondta, Magyarországon 13 elismert nemzeti és etnikai kisebbség él, s a kisebbségpolitika alapjait az alkotmány és a kisebbségi törvény biztosítja. Véleménye szerint stabil jogi alap nélkül kisebbségpolitika nem létezhet.
A kisebbségi önkormányzatoknak joguk van iskolák, múzeumok, színházak alapítására és mûködtetésére; vétójoguk van a települési önkormányzat adott kisebbséget érintõ kulturális, oktatási vagy nyelvi ügyekben hozott rendeleteivel szemben, a kisebbségi intézmények igazgatói kinevezésének kérdésében; saját hatáskörében intézményt alapíthat és tarthat fenn, illetve teljes körû jogosultsággal rendelkezik nemzetközi kapcsolatok fenntartására.
Bálint-Pataki József szerint csak úgy kerülhetõk el a meddõ viták, ha a magyar közösségek tisztázzák, milyen autonómiát akarnak, miként értelmezik az autonómia kifejezést. Utalva az Erdélyben az utóbbi 15 évben napvilágot látott több mint 10 autonómia-tervezetre, kijelentette: az adott közösségnek dûlõre kell jutnia abban a kérdésben, hogy pontosan mi a végsõ cél.
Markó Attila úgy véli, a különbözõ kisebbségek magasabb és alacsonyabb szintû igényeit nem lehet egy törvénybe foglalni. Ezért kell politikai eszközöket is kihasználva rávezetni és bevonni a többi kisebbséget a kisebbségi törvénytervezet megalkotásába.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.