Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: interviuri
Titlul articolului: Kedvezõ értékelés Velencében
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://archivum.erdelyiriport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=198


A magyar kormányküldöttséggel együtt utazott el Nagyváradról Markó Béla, hogy a hét végén részt vegyen a Velencei Bizottság soros ülésén. A testület több más téma mellett foglalkozott a romániai kisebbségi törvénytervezettel is. Vasárnap este telefonon kértük arra az RMDSZ elnökét, értékelje a Velencében elhangzottakat. Természetesen ekkor még nem tudhatta, hogy másnap a Szenátusban alattomos támadás indul a jogszabály ellen, kijózanítva egy kissé mindazokat, akiket talán túlzott derûlátásra késztettek a két kabinet találkozóján történtek.


– Miként értékelték a Velencei Bizottság tagjai a törvénytervezetet?
– A legfontosabbnak azt tartom, hogy voltak ugyan kritikák, de ezek nem a kulturális autonómia elvére, s nem annak a törvénytervezetben kialakított formájára vonatkoztak. Hanem például szerettek volna néhány rendelkezést konkrétabbnak látni, részletesebbnek. Volt olyan kifogás, hogy be kell építeni a törvénybe a garanciákat is azzal kapcsolatban, hogy valóban alkalmazzák-e ezeket a rendelkezéseket. Vagy ha valakit jogsérelem ér, mi módon és hová fordulhat majd jogorvoslatért. Egy elég részletes elemzés történt ahhoz képest, hogy két nap alatt 24 napirendi pontot tárgyaltak meg. A kisebbségi törvénytervezetre több mint egy órát szántak. Alkalmunk volt az álláspontunkat kifejteni, másrészt kérdésekre válaszolni. Az elõzetes szakértõi jelentést jóváhagyta a Velencei Bizottság, ez pedig azt jelenti, hogy miközben kérnek még bizonyos pontosításokat, aközben megerõsítik a törvénytervezet egészét. Ez a döntés nem jelent persze semmiféle kötelezettséget, de Európában nem szokás figyelmen kívül hagyni a Velencei Bizottság véleményét.
– Az említett észrevételeket menet közben bele lehet építeni a jogszabályba?
–Természetesen, ezek törvénytechnikai kérdések.
– Segíthetik-e a Velencében történtek a jogszabály alsóházi elfogadását?
– Remélem, igen.
– Senki nem fogalmazott meg a fentiektõl markánsan eltérõ véleményt?
– A törvénytervezet egészével kapcsolatban nem. Volt például olyan kifogás, hogy miért sorolja fel a törvénytervezet azokat a kisebbségeket, amelyekre a törvény vonatkozik, miért nem hagyjuk nyitva a névsort.
– Volt-e a többi napirendi pont között más, bennünket is érintõ?
– A vallásügyi törvénytervezetet is elemezték. Ennek kapcsán is hangzottak el kérdések, kritikák, de egészében véve ezt is pozitívan értékelték.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.