Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:



Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: interviuri
Autorul articolului: Domokos Péter
Titlul articolului: Interjú Eugen Nicolãescuval, az NLP szóvivõjével - Szó sem volt válságról
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=173&menu=


Ebben a kérdésben egyezség létezik koalíciós szinten, ugyanakkor a tervezet része a kormányprogramnak. Megfelel az alkotmány elõírásainak is, olyan értelemben, hogy a tervezet révén autonóm közigazgatási hatósággá válik a Nemzeti Kisebbségek Országos Tanácsa. Ilyen módon összhangba kerül a román jogrenddel, egyben Románia politikai célkitûzéseivel is. Úgy vélem, a törvénytervezet elfogadása révén etnikumközi együttélési modellt vezetünk be Romániában, és egyidejûleg rendkívül fontos lépeseket teszünk európai integrációnk folyamatában.


Mi a véleménye a Nemzeti Liberális Pártnak a jelenlegi gazdaságfejlesztési régiók olyan átalakításáról, hogy Kovászna, Hargita és Maros megyék egyetlen régió részei legyenek?

A kérdés nyilvános megvitatására van szükség. Megtörténhet, hogy számos elégedetlenség halmozódott fel a régiók hétéves fennállása óta. Nem azonosíthatók a régiók megrajzolásával a gyakori mûködési rendellenességek, egyes támogatások korrupciós alapon való kiutalása. Ugyanakkor a közösségek jelezték: egyes régiók nem teljesítették a hozzájuk fûzött elvárásokat. A nyilvános vita után kiderülhet, melyek azok a megyék, amelyeket tévesen helyeztek egyik vagy másik régióba, s melyeket kell más régióhoz csatolni. Ezért nem szeretném kommentálni a Hargita, Kovászna és Maros megyékbõl álló új régió létrehozását vagy más megyékkel együtt kisebb régiók megalakítását. Megtörténhet, ha egy helyre kerülne Kovászna, Hargita és Maros, nem gyengén, hanem közepesen vagy akár erõsen fejlett régió alakulna, akkor az állam elvenné tõlük azt a többletet, amellyel ellenkezõ esetben támogatni tudná e vidék fejlõdését. Ezért kell kizárólag gazdasági, és nem érzelmi alapon szelektálnunk a megyéket. A fejlesztési régiók értelme a közösségek életszínvonalának, gazdasági fejlõdésének uniformizálása. Természetesen elvi megoldásról van szó, melynek nincs köze valamilyen döntéshez.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke arról beszélt nemrég, hogy nézeteltérések, feszültségek vannak a kormánykoalíción belül. Milyen természetû nézeteltérésekrõl van szó? Ezekrõl mi a Nemzeti Liberális Párt álláspontja?

A kormánykoalíción belül vannak – és elképzelhetõen lesznek is – nézeteltérések, feszültségek, de ezek helyzetfüggõk, és szempont kérdése, milyen jellegûnek tekintjük õket. Az NLP szempontjából, úgy vélem, túl vagyunk a nehezén, a bonyolultabbján. Bonyolultabbja olyan értelemben, hogy közel fél éve mûködik a koalíció, amely csak most állapodott meg. Jobban megismertük egymást, mind a pártok, mind az emberek. Számos, kezdetben természetes egyenetlenség kisimult. Nézze, négy, koalícióra lépett pártról van szó, mindegyiknek megvan a maga ideológiája, sorsa, az általa képviselt emberek érdekei. Ezért kibékíthetetlen nézeteltérésekrõl beszélni most egyet jelent a koalíció mélységes nem ismeretével. Természetesen vannak nézetkülönbségek, de ezek e szakaszban már nem mélyülnek, tárgyalásokkal megoldódnak. Tiszteletben tartják egymás döntéseit, a közös döntéseket, s így elkerüljük a további feszültségeket.

Melyek a Demokrata Párttal történõ egyesülés perspektívái, lehetséges forgatókönyvei?

A Nemzeti Liberális Párt szempontjából a dolgok állása igen egyszerû. A párt 2005. február eleji kongresszusán elfogadtunk egy indítványt, miszerint a Demokrata Párttal való egyesülés kivitelezhetõ, ezt fontos politikai célkitûzésnek tartjuk. Érdeklõdéssel várjuk a továbbiakban a Demokrata Párt álláspontját.

Theodor Stolojan egykori kormányfõnek mi a jelenlegi státusa a Nemzeti Liberális Pártban. Politikai visszatérése esetén milyen tisztséget tölthetne be? Ki dönti el esetleges visszatérését, és minek az alapján?

Amint Ön is tudja, Theodor Stoljan jelenleg elnöki tanácsos, a Cotroceni Palotában dolgozik. A Nemzeti Liberális Párt szempontjából adósak vagyunk neki azért, hogy a párt támogatottsága 2002-tõl 2004-ig körülbelül 6-7 százalékról 20 százalékra növekedett. Ez Stolojan úr rendkívüli érdeme. Ebben a pillanatban õ csupán egyszerû tagja a pártnak, semmi több. Esetleges visszatérése a politikai életbe, egy magas tisztségbe, elsõsorban személyes döntésén múlik, s ezt az elhatározását alá kell vetnie a téma párton belüli megvitatásának. Természetesen mindig örömmel tölt el, ha Stolojan úr közeledik az NLP-hez, és jelét adja annak, hogy továbbra is elkötelezett tagja az alakulatnak, de egy fontos párttisztség megszerzése elsõsorban a kérésére – és természetesen a párt vezetésének és tagságának rábólintásával – történhet meg. Ha vissza akar térni egy magas funkcióba, a pártkongresszusé a döntõ szó.

Hála Traian Bãsescu államfõ kijelentéseinek, visszatérõ motívum a közvéleményben az elõrehozott választások kérdése. Ezekre a novemberi országjelentés után, vagy csak a jövõ évben kerülhetne sor? Miért most, vagy miért akkor? Egyáltalán miért?

A téma mindenkit bevon a vitába, mivel a közmondás szerint a politikához, a labdarúgáshoz és a filmekhez mindenki ért. A Nemzeti Liberális Párt mindig azon az állásponton volt, hogy az elõrehozott választások csak politikai, parlamenti, általában a koalíció szintjén kirobbanó válság esetén indokoltak. Az eddigi kisebb nézeteltérések nem bizonyultak erõsnek, tartósnak, így sohasem volt szó válságról. A kormány által beterjesztett törvénytervezeteket, módosításokat a törvényhozó testület elfogadta. Igaz, kisebb izgalmat jelentett a Szenátus, de aztán a döntõ szereppel bíró Képviselõházban átmentek a törvények. Nem adódtak olyan gondok, amelyek indokolnák az elõrehozott választásokat. Persze, adott helyzetben ez megoldásnak tekinthetõ. Addig is az NLP következetesen azt mondja: a kormánynak ennél fontosabb teendõi vannak: gyakorlatba kell ültetnie az Európai Unióval kötött megegyezésben szereplõ száz intézkedést. Az intézkedések teljesítésétõl függ az Európai Bizottság országjelentése. Ha kedvezõ a jelentés, ha békén hagyják, s dolgozni hagyják a kormányt, nem kerül sor a védzáradék alkalmazására. Ha viszont a kormány egyéb hülyeségekkel tölti az idejét, ha mindig mással foglalkozik, akkor az Európai Unió komolytalannak titulálja, olyannak, mint amely nem teljesíti a célkitûzéseit, és életbe léptetik a védzáradékot.

Mit szándékszik tenni a Nemzeti Liberális Párt az Európai Parlamentben? Megmarad a liberális frakcióban, vagy átigazol a néppárti csoporthoz?

Nyilvánvaló, hogy az NLP-nek az Európai Parlamentben egyetlen opciója van: a liberális frakcióban helyet foglalni. Az NLP többször is vállalta liberális identitását. Egyike azon kevés romániai politikai alakulatnak, amely jelentõs múltat mondhat magáénak. Nemrég ünnepeltük meg a párt fennállásának 130. évfordulóját. Ez Európában is ritka. Nyilvánvaló, hogy a párt hisz ebben az identitásában, a szabadelvû doktrínában, amely megváltoztatta Európát. 1920-tól errefelé az összes, napjainkban fejlett ország alkalmazta a liberális gazdasági doktrínát. Úgy véljük, Romániának a továbbiakban is szüksége van a liberális gazdasági doktrínára, annak ellenére, hogy a világ számos államában a liberalizmus kevéssé fejlett, kevésbé erõs a romániai liberalizmushoz viszonyítva. Igaz, Románia más tekintetben ezeknek az országoknak a nyomában kullog, de akkor, amikor elérjük ezek jóléti színvonalát, már kevéssé lesz érdekes, hogy a gyakorolt liberalizmus továbbra is érvényes marad-e vagy sem. De addig hosszú utat kell megtennünk.

Irányvesztettnek, a helyzetet uralni képtelennek tûnt a Tãriceanu-kabinet mind a bánsági árvizek, mind az Irakban túszul ejtett újságírók ügyében. Mi a véleménye errõl?

Az árvíz, illetve az Irakban túszul ejtett újságírók ügyében született percepciót mások vitték a köztudatba, és nincs köze a valósághoz. A Cãlin Popescu Tãriceanu vezette kabinet emberi szempontból mindent megtett, ami az adott helyzetben megtehetõ volt. Ha nem vesszük figyelembe a realitásokat, s csak vágyainkat, elvárásainkat tartjuk szem elõtt, akkor természetes, hogy eltérõek a vélekedések.
Emlékezzünk vissza, azokban a napokban egyfolytában esett, az árvíz egyre súlyosabbá vált, megkezdõdött a segélyek szállítása, közben egyesek elégedetlenek voltak. Az adott feltételek között nem lehetett többet tenni. Az esõzések elmúltával azonnal megkezdõdött a bajba jutottak megsegítése. A túszügyben a kormánynak nem volt semmilyen szerepe. Végül a román hatóságok érdeme, hogy szerencsésen, hepienddel végzõdött a válság.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.