Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: interviuri
Autorul articolului: Domokos Péter
Titlul articolului: Interjú Gabriel Andreescuval, a Román Helsinki Bizottság elnökével - A fõ kérdés a mentalitás
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=170&menu=


Kérem, jegyezze meg: az Európai Unió vonatkozásában nincs törvényi szabályozás a kisebbségekrõl. Az Unióban nincs közös, egységes szabályozása a kisebbségi kérdésnek. Viszont van viszonyítási alap, ez az Európai Unió égisze alatt született keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelmérõl. A keretegyezmény kötelezõ érvényû a tagországok részére, és minimális feltételt jelent a belsõ helyzet szabályozására. Valójában Európában különbözõ kisebbségkezelési modellek léteznek. Egyesek bõkezûbbek, mások szûkmarkúbbak. Románia igen gazdag nemzetiségi-kulturális sokszínûséggel bír, kezdve a nagyszámú, de csekély lélekszámú kisebbségekkel egészen az olyan nagy lélekszámú közösségekig, mint amilyen a magyar kisebbség. Ennek köszönhetõen született meg egy olyan kiterjedt kisebbségvédelmi rendszer, melynek kitételei jóval magasabb szinten állnak, mint a franciaországi vagy görögországi – hogy csak a két fõ negatív példát említsem. Nem az a fontos, miképp fest egyik vagy másik ország kisebbségi joganyaga, hanem sokkal inkább az, hogy melyek a belföldi szükségletek. Szerintem Romániában a jelenlegi jogi keret igazodik a szükségletekhez. Vannak javításra szoruló részletkérdések, vannak olyan új, elfogadható perspektívák, mint amilyen a kisebbségi törvényben szereplõ kulturális autonómia. Azonban túl a szöveg-kiegészítéseken, megfelelõ a jogi keret. Szerintem a fõ kérdés a mentalitás, az, ahogyan a kisebbségekrõl gondolkodnak.


Hogyan vélekedik a nemzetiségi kisebbségek státusát szabályozó törvénytervezetrõl?

Szerintem kissé elsietett a törvénytervezet. Vannak benne túlzó elõírások, és hiányoznak részletkérdések. Például az adott település kisebbségi lakosságának lélekszámát kizárólag népszámlálás alapján kellene rögzíteni. Ám néha a népszámlálás adatai tévesek, tehát a helyi közösségek készítette tényleges listákat kell alapul venni. Miért? Mert a közigazgatási törvény szakmai alkalmazása függvénye e lélekszámnak, hogy az alatta vagy fölötte van a megállapított 20 százaléknak. Ezen túlmenõen a törvénytervezet egyik legfontosabb eleme a kulturális autonómia. Ez megfelelne a romániai nemzeti kisebbségek mûködési elvének, illetve olyan keret, amely összefüggõbbé tenné a hazai kisebbségvédelmi rendszert. Persze, ha a kulturális autonómiák szintjére kerülne a parlamenti képviselet. A tervezet egyik cikkelye értelmében csak az összlakosság 10 százalékát képviselõ kisebbségi szervezetek vehetnének részt a választásokon, szerezhetnének parlamenti képviseletet és vehetnének részt a Nemzeti Kisebbségek Országos Tanácsában. A tanács jelenlegi tagjai, illetve a parlamenti képviselettel rendelkezõ kulturális szervezetek ezzel kifejezték monopolizáló szándékukat. Ugyanez nyilvánult meg a helyhatósági választások alkalmával, amikor sérült a kisebbségi képviselet. Mélyen megkülönböztetõ intézkedésrõl van szó, és a felelõs szervezeteknek, intézményeknek a lehetõ legvilágosabban kellene megfogalmazniuk álláspontjukat az ügyben. Nem fogadható el olyan törvény, amely megsemmisíti a kisebbségek belsõ autonómiáját. Ez gyakorlatilag kihat az egész kisebbségvédelmi rendszerre.

Hogyan látja az RMDSZ szerepét a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésében?

Angol kifejezéssel élve az RMDSZ-é a the leading role, a vezetõ szerep. Gyakorlatilag az RMDSZ harcol a kisebbségi törvényért. Az RMDSZ éveken át mozdonya volt a hazai kisebbségvédelmi rendszernek. Sajnos, az RMDSZ a maga részérõl együttmûködött a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletét korlátozó elõírások beiktatásában. Azt hiszem, meakulpáznia kellene, és követnie a társadalomban érvényes, a többséget és kisebbséget egyaránt védelmezõ általános elvet. Nem lehet csak a többség gyakorolta megkülönbözetés ellen síkraszállni, harcolni kell a belsõ kisebbség rovására történõ, a belsõ többség részérõl származó megkülönböztetés ellen is. Ha az RMDSZ ezt tenné, ismét tanújelét adná politikai neveltetésének, és modellértékû magatartással szolgálna a román közélet számára.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.