Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 04.05.2006
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Szűcs László
Titlul articolului: Ha bosszús a biztos
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=231&menu=


Olli Rehn bõvítési biztosnak némi bosszankodással kezdõdhetnek mostanság a napjai. Látni vélem, ahogy reggelente, elsõ kávéját szürcsölve belenéz elektronikus levelezésébe, s azt tapasztalja, hogy elõzõ este óta már megint jött vagy kétszáznyolcvan új üzenet az erdélyi magyaroktól. Azt már nem tudom biztosan, hol végzik e levelek, talán egy külön erre a célra létrehozott folderben gyûlnek egyre. De Olli Rehn nem válaszol a levélkampányra, s feltehetõen nem azért, mert elõbb minden egyes beérkezett üzenetet alaposan el kíván olvasni. Hiszen a lényeg ugyanaz, elfogadhatatlan álláspontjára figyelmeztetik, amit a romániai magyarság által sérelmezett kérdésekben képvisel. Mit is válaszoljon erre a biztos? Azt, hogy õ többnyire egyetért saját magával? Olli Rehn alighanem szeretné végre lezárni ezt a csatlakozási cirkuszt, a halasztást talán saját személyes vereségeként is élné meg. Ezért ha bele-belelapoz is a nyilván már végsõ szövegváltozatához közelítõ országjelentésbe, hamar elmegy a kedve attól, hogy a magyarok miatt megint belejavítgassanak. Most nem az számít, kinek van igaza. Úgyhogy egy idõ után feltehetõen nem is számolja az e-maileket, inkább titkárnõire bízza, hogy rendet tegyenek virtuális postaládájában. „Értsétek meg, vannak prioritások” – mondja, ha netán a témával kapcsolatban valamely kollégája megszólítja.

Olli Rehn bizonyára nagyon sokat dolgozott Románia csatlakozása, s tegyük hozzá, remélt sikeres csatlakozása érdekében. Persze jól tudja õ is, ez az ország számos tekintetben még távol áll attól, amit egykor a csatlakozási kritériumok megfogalmazói valamiféle európai közös minimumként megálmodtak. Rég volt, tán igaz sem volt. Hiszen ha a felkészültség fontosabb lenne a magasabb politikai szempontoknál, akkor 2004-ben, mondjuk, Horvátország is csatlakozhatott volna, mivel a nyugat-balkáni ország sok tekintetben elõrébb tartott s tart ma is, elég, ha csak infrastruktúrája fejlettségét, színvonalas és jövedelmezõ idegenforgalmát s kisebbségbarát politikáját említjük. No de ott vannak, ugye, a prioritások.
S mert vannak prioritások, a román államfõ és az egyik kormánypárt elnöke bátran, brüszszeli következmények nélkül mondhat a csatlakozás szempontjából kényes idõszakban olyat, hogy az önálló kolozsvári magyar állami egyetem ötlete elfogadhatatlan, s mondhatják azt is, hogy a négypárti koalíció alkotta kormány által egyszer már elfogadott s a törvényhozók elé terjesztett kisebbségi törvény bizonyos részleteivel soha nem fognak egyetérteni. Olli Rehn sokat dolgozott az ország integrációjáért, de azt gyanítom, hogy ez idõ alatt nem sikerült igazán megismernie azt, kiismernie magát a romániai politikai viszonyok között. Most ezért sem válaszol. Márpedig ez szolgálhat okául hibás döntéseknek, téves helyzetértékelésnek. Én a helyében inkább emiatt boszszankodnék reggelente, az elsõ kávé mellett.


  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.