Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 30.03.2006
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Szűcs László
Titlul articolului: Nem alkony, csak délibáb
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=224&menu=


Úgy fest a dolog, árnyékra vetõdött egynémely hírmagyarázó az utóbbi napok erdélyi történéseit illetõen, alighanem a román államfõ kiszámíthatatlan lépései tréfálták meg a más helyzetekben sikeresebben értékelõ publicistákat. Igen, korainak bizonyult március 15., a székely nagygyûlés, az udvarhelyi vizit után máris az RMDSZ alkonyáról beszélni, s még koraibb arról, hogy Traian Basescu segítségével az MPSZ-elnök és szövetségesei kitörtek az elszigeteltségbõl, megtalálva a közös hangot az elnökkel stratégiai partnerek immár, mi pedig egy csodálatos barátság kezdetének tanúi lehetünk. Nincs itt semmiféle barátság, semmiféle partnerség. Basescu kínai látogatása elõtt még Brüsszelben tette helyre a dolgokat, amikor a Tõkés püspök vezette küldöttség érdekérvényesítõ tevékenysége kapcsán feltett kérdésre cinikusan annyit kérdezett vissza: „Kicsoda Tõkés, talán egy tagállam?” S nem feledkezett meg udvarhelyi vendéglátójáról sem, mondván, hogy Szász Jenõ elõtt ugyanarról az oszthatatlan nemzetállamról beszélt, amelyrõl máskor is szokott. Az elnök tehát becsukta a kaput, amely ki sem volt tárva, legfeljebb most a kulcsot fordította rá. A kijózanító szavaknak persze nem kell azt jelenteniük, hogy a magyar szervezeteknek – egyik vagy másik oldalon – nincs miért késõbb is román szövetségeseket keresniük a képviselt ügyek támogatására. Hiba egymás ellen kijátszani ezeket a kapcsolatokat.

Mindez egy pillanatig se jelentse azt, hogy az RMDSZ-nek pezsgõt kellene bontania. Sok örömre nincs ok, Markóéknak sem kellemesebb partnerük az elnök, aki legutóbb a BBTE magyar karainak önállósulási törekvéseit ellenezte, s jól tudjuk, egyéb ügyekben sem a mi emberünk. Hacsak aktuális érdeke nem készteti erre. Legutóbb – szemben korábbi megnyilvánulásaival – az észak-erdélyi sztrádaprojektrõl szólt támogatólag, lehet, hogy pártja kolozsvári elnökének kedveskedve, netán a déli változatot szorgalmazó európai tárgyalópartnereit megfricskázva. S nem kellemesebb partner az elnök pártja sem, amely az utóbbi fél évben a fõ akadálya volt a kisebbségi törvény parlamenti elfogadásának. Ugyancsak nem ad okot az ünneplésre az sem, hogy az RMDSZ-szel kapcsolatban megfogalmazott bírálatok egy része megfontolandó: a hatalomgyakorlás rutinja, negatív jelenségei tagadhatatlanok, ahogy a strukturális változatlanság, személyi bebetonozottság is olyan tény, amelyet kár lenne tagadni. (Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de érdemes lenne foglalkozni azzal is, mi az oka az RMDSZ többnyire rossz, barátságtalan sajtójának, ami úgy érzem, továbbra is elsõsorban a szervezet csapnivaló kommunikációs tevékenységére vezethetõ vissza.) Fontos és hasznos esemény lehet a szövetség életében a következõ kongresszus, amelyet elvileg egy éven belül meg kellene tartani.
Ahogy fontos és nehéz kérdés a párbeszédé. Sok optimizmusra nincs ok e tekintetben, a személyi ellentétek szinte kizárják az eredményes egyeztetést. Csakhogy itt az újabb figyelmeztetõ jel, az ukrajnai választások kárpátaljai eredményei: a külön induló két magyar szervezet sikeresen gyengítette a magyar képviseletet a helyi, területi önkormányzati testületekben. A pozíciók, tisztségek elvesztése ott esetleg tárgyalóasztalhoz ülteti az egymással eddig egy légtérben sem szívesen tartózkodó magyar vezetõket. S e példa ragadós lehet, különben itt is, ott is bealkonyul.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.