Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 21.12.2006
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Simon Judit
Titlul articolului: A magunk mérlege
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://archivum.erdelyiriport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=276


Hát megint vége egy évnek! Megint kicsit öregebbek lettünk, s csak remélni lehet, hogy bölcsebbek is. A bölcsesség egyébként hiánycikk mifelénk, ami részben érthetõ. Mert aki bölcs, arra gyorsan valamilyen címkét is ragasztanak. Azt, hogy nincsenek érzelmei, azaz nem érzi át kellõképpen a nagy ügyeket. Azt is mondják az illetõre, hogy gúnyos, cinikus, netán nem dobban elég hangosan a szíve a nemzetért. Meg azt, hogy nem hallatja a szavát. Holott a bölcs ember nem kiabál, nem ágál, szeretõ iróniával beszél, és teszi a dolgát. Azt teszi, amihez ért, és nem azt, ami a leglátványosabb. A bölcsességet nehéz reklámozni.

Így év végén illik – ha csak felületesen is – számba venni az elmúlt esztendõt: mi sikerült és mi nem, mit kell jövõre is folytatni, mit gyorsan elfelejteni. Persze minden embernek, csoportnak és – nagy szavakkal élve – nemzetnek, közösségnek – mást-mást kell abbahagynia vagy folytatnia.
Kétezer-hat a látványosságok és harsány kijelentések jegyében is telt, no meg a csatlakozáséban. Utóbbit lehet nagy sikernek elkönyvelni.
Harsogja is a hatalom, hogy övé a dicsõség. Holott a jelenlegi végrehajtásban levõk közül csak a – most minden szinten támadott – magyarok hoztak akár politikai áldozatot is a csatlakozás oltárán. No meg – horribile dictu – a folyamatot úgy istenigazából a – sokat szidott – szociáldemokraták kezdték el. Nélkülük aligha örülhetnének a mostaniak. Hosszú lenne elmagyarázni, miért és miként, erre nem lenne elég ez a hely. Azt kifejteni is kevés, miért nem lett meg az idén a kisebbségi törvény, miért zavart annyi mindenkit a kulturális önrendelkezés, és azt is, miért fütyültek Brüsszelben arra, hogy vehemens magyarok próbálták megakadályozni a csatlakozást.
Az iszapbirkózás éve is volt az idei. Gyúrták a politikai sarat a kormánypártok és az ellenzék, az államfõ és a miniszterelnök, az RMDSZ és az MPSZ, az EMNT és az SZNT. Változó módszerekkel csepülték egymást. Gyúrta a sarat a sajtó is, keverte-kavarta az iszapot, és megpróbált okos lenni. Néha sikerült eszesnek lennie, de bölcsnek csak ritkán, talán egyszer-kétszer.
A kormányban és a törvényhozásban nehezen tudtak szót érteni egymással a partnerek, és ha majdnem sikerült, akkor valaki fentrõl közbeszólt egy vakot, és felborította a kényes egyensúlyt.
Tárgyalóasztalhoz ültek egymással a magyarok, beszélgettek, és majdnem megegyeztek. De csak majdnem, mert valami mindig hiányzik ahhoz, hogy szót értsenek. Talán épp a látványosság és a bölcsesség, a „most vagy soha” és a „jobb késõn, mint soha” ütközik egymással. Elõbbibõl, ha jól belegondolunk, mindig a soha valósult meg. Utóbbiból késõn ugyan, de meglett egy s más. Sokkal több, mint a semmi.
Az elmúló évben határon át is lehetett haragudni, amiért az anyaország lakossága már két éve másképpen döntött, mint ahogyan mifelénk egyesek – sokan? – szerették volna. Talán többet foglalkoztak azzal, mi történik abban a fõvárosban, mint ebben. Pedig nem ott döntik el az itt fontos kérdéseket.
Pár nap múlva megvalósul ugyan az európai együvé tartozás, ám ez nem jelenti azt, hogy más fogja megoldani a mi gondjainkat.
Annyi bizonyos, hogy jövõre sok minden változik, és sok minden marad a régiben. Az elkövetkezõ esztendõben sem békül ki Basescu Tariceanuval, Orbán Gyurcsánnyal, az MPSZ, az EMNT és az SZNT az RMDSZ-szel. Nem lesz területi autonómia, de lesznek lehetõségek, hogy jobban éljünk. És talán némi bölcsesség is kerül a befektetõk milliói mellé.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.