Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Szűcs László
Titlul articolului: Türelem, babér, miegymás
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=159&menu=


Máma már nem épül tovább – mondja immár miniszterelnökünk is, meg közlekedési és satöbbiügyi tárcavezetõnk, akik, ha az idõ szavára nem is, az államelnöki intelemre feltétlenül hallgatni látszanak. Mit nekik kormányprogram, ígéret, adott szó, kampány. Nem valószínû, hogy Bãsescu, Tãriceanu és az észak-erdélyi autópálya ellenzésében jeleskedõ társaik nem tartják majd a vitrinben díszhelyen Markó Béla kormánytagtársuk csípõs kedvességét, miszerint „a török kamionok kedvéért nem mondhatunk le Erdély jövõjérõl”. Utóbbi mondatért a kormányoldalon talán csak Boc polgármester tapsikolt, mint ügyvezetõ demokrata jázmin. Néhány mondattal késõbb már sarkítás és irónia nélkül üzent az RMDSZ elnöke: „A román politikusoknak el kell dönteniük: vagy segítik Erdélyt, vagy hagyják, hogy segítsen önmagán.” Azért tessék elképzelni ezt a mondatot úgy nyolc-tíz évvel ezelõtt. Sõt, egy-két évvel ezelõtt is csak a senki által komolyan nem vett Sabin Gherman, az erdélyiek ligaelnöke eregetett hasonló mondatokat, ma pedig a kormány második embere mondja ezt. S nem csupán Bukarestnek, Brüsszelnek is üzenve.

A dolog mögött persze más ok is lehet, mint a liberális és demokrata urak lebírhatatlan rokonszenve a török kamionok iránt. Feltehetõen az utolsó pillanatokban néhány jó pontot kívánnak szerezni Európától, mielõtt április derekán kigyulladna a biztos csatlakozás zöld lámpája. Érthetõ, könnyebb a Balkánt Nyugat-Európával összekötõ 4-es korridort szeretni, mint a korrupció ellen harcolni. Utóbbira kölcsönt sem lehet felvenni. Úgyhogy nyugi, várjuk ki a májust.
S várjuk ki a négy évet, ne kapkodjunk mindenféle elõrecipelt választás gondolatával. Erre már egyéb hétvégi történés, a bukaresti fõpolgármester-választás tapasztalatai intenek. Mert hiába a kormánypárti jelölt elsõkörös gyõzelme, a riasztóan alacsony érdeklõdés – a választók kevesebb mint egynegyede élt szavazati jogával – arra enged következtetni, hogy a pártok ma képtelenek mozgósítani szavazóbázisukat. A liberális-demokraták a számukra hazai pályának számító Bukarestben sem tudták kimozdítani otthonról az embereket, igaz, a bukarestiek lassan hozzászokhatnak ahhoz, hogy az általuk választott elöljárók ott-otthagyják a városházát, s elmennek állam- vagy kormányfõsködni. Lásd Bãsescut és Ciorbeát anno. A most gyõzedelmeskedõ Videanu alighanem a szabályt erõsítõ kivétel lesz majd ebbõl a szempontból, ahogy az is biztos: szép lassan elhalkulnak az idei, sõt idén tavaszi-nyári parlamenti választást követelõ hangok. Beszéd helyett dolgozni, kormányozni kellene végre. Pontosan és szépen, ahogy…, de most hagyjuk a csillagokat.
Pedig sokan a csillagokat is lehoznák az égbõl, csakhogy valami rosszat mondhassanak az elmúlt héten a kormány elé került kisebbségi törvénytervezetre. Mert hiába mondják a jogszabály kidolgozói maguk is, hogy ez egy kerettörvény, amely a lehetõséget adja meg ahhoz, hogy a késõbbiekben gyakorlati elõnyökkel járó tartalmi elemekkel egészítsék ki, töltsék fel. S hiába érvelnek azzal is, hogy ezt a tervezetet eleve azzal a szándékkal írták, hogy célba érjenek vele, azaz átmenjen a szöveg a parlament két házán. S nem pedig azért, hogy mint futóversenyeken a nyúl szerepét betöltõ atléta, fusson egy gyors kört az élen, aztán lihegve kidõljön a többiek elõl. Mint a korábbi autonómiastatútumok, melyek szerzõi egyetlen pillanatra sem gondolták komolyan, hogy érdemben vitassa meg elképzeléseiket a törvényhozás.
Ijesztõ az a türelmetlenség, amely ezt a példa és elõzmény nélküli kisebbségi törvénytervezetet övezi. A sebtében megfogalmazott bírálatok ismeretében a jogszabályalkotók ezekre a címekre bátran elküldhették volna akár a horgászegyesület alapszabályzatát, netán a vasúti menetrendet, hiszen konstruktív észrevételt azokhoz sem fûztek volna, se többet, se kevesebbet. Pedig tetszik, nem tetszik, ugyanazon a vonaton utazunk…

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.