Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Szűcs László
Titlul articolului: Jó románként rossz európaiak
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=198&menu=


Meg sem száradt még a tinta a történelmiként aposztrofált elsõ román–magyar kormányülés eredményeit rögzítõ tizenöt dokumentumon, még ott mocorogtak a politikusi tenyerekben a csütörtöki parolák, s a román parlament felsõháza részleges koalíciós közremûködéssel máris megtorpedózta a kisebbségi törvényt.
Fûszerezi a helyzetet az a körülmény is, hogy a szenátusi történések alig néhány órával követték a Velencei Bizottság ülését, ahol az európai szakértõk összességében – különös tekintettel a szenátorok szemében a román nemzet létét súlyosan veszélyeztetõ kulturális autonómiára – elfogadhatónak, támogathatónak nevezték a jogszabályt. Mi ez, ha nem az önmagát ismétlõ történelem furcsa fintora? Kelet-közép-európai déja vu.
Merthogy ez nem az elsõ ilyen helyzet. Különösen az RMDSZ vezetõi érezhetik ismerõsnek, hiszen volt már szerencséjük hasonló tapasztalatokhoz a korábbi közös kormányzás idõszakából. Például szolgálhatnak erre az állami magyar egyetem körüli ígérgetések, vagy helyi viszonylatban mostanság a kolozsvári ároktömések keserû komédiája.
Alighanem egy ilyen helyzetben lenne a legkönnyebb politikusainknak odavágniuk a sapkát és hazajönniük Erdélybe. Persze jól tudják, alighanem a mostani helyzetben lenne a legszerencsétlenebb döntés odavágni a sapkát, hiszen a törvényt támadó szándék igazából ez: egy új helyzet, s egy új választás kikényszerítése. Majdhogynem bármi áron. Az sem titok, hogy ez kinek a nem is titkolt vesszõparipája.
Ahogy a kellemetlen szenátusi fordulat helyett egykor majd inkább magára az új törvényre emlékezünk, s annak hatásait értékeljük, úgy a múlt heti közös kormányülés is a konkrét hozadékai nyomán lehet igazán történelmi. S nem feltétlenül a sokat emlegetett székelyföldi konzulátus miatt, hiszen félõ, hogy ez inkább az áttelepülésre gondolók útját könynyíti meg elsõsorban. A folyamat megindulása a legfontosabb, precedens értékû, hiszen a most aláírt tizenöt pont egy sor más témában is járhatóbbá teheti a kompromisszumok felé vezetõ utat.
Fontos gesztus volt a bukaresti megbeszélés, az, hogy némi politikusi túlzással azt mondhatták: három órán át közös kormánya volt a két országnak. Legalábbis egy teremben volt található mindkét kabinet, s ugyanarról beszélõ, ugyanazon dolgozó kormányai, miniszterei a két országnak. Ez a gesztus kölcsönös volt, ám úgy tûnik, külön-külön még nem mûködnek ugyanilyen olajozottan a dolgok. Legalábbis a román törvényhozók körében. Szeptember végén a budapesti országgyûlésben a koalíció képviselõinek döntõ többsége mellett – vállalva a hazaárulózók vádjait – az ellenzék egy része, annak meghatározó személyiségei is igennel voksoltak a román csatlakozási szerzõdés ratifikációjára, s azt Sólyom László is ellátta idõközben kézjegyével. Hétfõn jó alkalmuk lett volna az európaiság fényében tetszelgõ román szociáldemokratáknak, hogy – megerõsítve az ingadozó kormánypárti szenátorok miatt veszélybe került határozatot – viszonozzák a budapesti gesztust, de õk nem tették. Pedig nem is kellett volna mindegyiküknek igennel szavaznia, csupán arányában annyinak, ahány fideszes Budapesten.
Az egészben a legszomorúbb, hogy igazából nem is a kisebbségekrõl van szó, nem a romániai magyarok, németek, szlovákok, romák, horvátok, törökök és így tovább jogait szabályozó törvény volt az, ami a döntéshozókat érdekelte a szavazáskor. Ez csak egy apropó volt, méghozzá jó apropó, nemzeti színezetû apropó. A Velencei Bizottság – azaz Európa – által is támogatott törvény belpolitikai érdekek hálójába került. A konzervatívok a székelyföldi román szavazatok reményében szegték meg a szavukat, a szocdemeket belsõ háborúskodásuk távolítja el korábbi normalitásuktól, a demokraták egy része pedig alighanem az államfõ minden rezdülését figyelve felejtett el a szavazáskor állást foglalni. Ráadásul pitiáner pártérdekeket szolgálva eljátszhatták a közvélemény elõtt: õk jó románok.
S hogy mi lehet az, amiért akár a csatlakozást, annak idõpontját is veszélyeztetõ lépések kockázatát is vállalják egyesek? Csupán a hatalom, aminek megtartásáért, meghosszabbításáért semmi sem elég drága. Még az is belefér, hogy látszólag jó románként rossz európaiak legyenek.


  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.