Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 01.06.2006
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Simon Judit
Titlul articolului: Akit a nép szeret...
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=236&menu=


 

A nép szava Isten szava – tartja a mondás, a népet pedig két választás között a közvélemény-kutatók szólaltatják meg. Legutóbb Romániában a Curs tette ezt, és az eredmény finoman fogalmazva nagyon érdekes. (Közvélemény-kutatások mutatóit nem szokás kétségbe vonni, noha volt, amikor nagyon mellémértek.)
A nép véleménye nem mindig érthetõ, legtöbbször kiszámíthatatlan és gyakorta ésszerûtlen. Azonban a népet nem lehet leváltani, igaz, tájainkon a nép sem válthat le senkit. Csak a politikusok válthatják le egymást, õket viszont enyhén szólva alig érdekli, mint mond a nép.
A nép nagy kedvence továbbra is államfõ. Írhat róla a sajtó, amit akar, mondhatják az elemzõk, hogy nem mindig az alkotmány szerint beszél vagy cselekszik, a nép nagy hányada – úgy kétharmada – feltétel nélkül szereti. Basescu ugyanis közülük érkezett a Cotroceni Palotába, és nem akar megváltozni: megmondja, amit akar, iszik, dohányzik, betegeskedik, és sokat dolgozik. Olyan, mint egy ember. Lehet õt nem szeretni? – kérdezi a nép. És válaszol: nem lehet.
Mivel a nép sok emberbõl tevõdik össze, azokat is szereti, akik az elnök barátai, és azokat is, akik nem éppen a barátai. Legalábbis a Curs mutatói szerint. A nép fele szereti Mircea Geoana szociáldemokrata pártelnököt. Vajon õ az elnök barátja vagy ellensége? Nehéz eldönteni. A volt diplomata ugyanis csak a kormányt támadja, fõképpen a liberálisokat és a magyarokat, az államfõvel nem akaszkodik össze. Lehet, hogy barátok, lehet, hogy közösek az érdekeik. Mert ha elfogadjuk a nép véleményét, hogy az államfõ is ember, akkor neki is lehetnek érdekei. Persze csak olyanok, amelyek az ország és a nép javát szolgálják. Érdeke például, hogy megerõsödjön kedvenc játékszere, a Demokrata Párt. Amikor az ellenzék – élén a szociáldemokratákkal – nagyban készült a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványra, akkor az hírlett, hogy a demokraták is beszállnának, így végre megszabadulnának Tariceanutól. Viszont amióta nem buktatni, csak átalakítani akarják a kormányt a demokraták, azóta Geoana sem szorgalmazza olyan nagyon a bizalmatlansági indítványt, megelégszik egy-egy semmi különösebb bajt nem okozó indítványocskával. Ezek után igazán lehetetlen eldönteni, hogy a szocdemek elnöke barátja vagy sem az államfõnek. Az biztos, hogy Tariceanunak nem a barátja, a nép mégis éppen annyira szereti a kormányfõt, mint Bocot, aki viszont nemcsak barátja, de feltétlen híve is az állam elnökének. A felmérés szerint az istenadta egyformán szereti a két politikust, a koalíciós szövetség két pártelnökét. Lehet, utóbbit kicsit jobban, mert a pártját többen kedvelik, mint a kormányfõ liberális alakulatát. De hát a liberálisokkal mindig baj van, nem elég, hogy nem törõdnek a szegény néppel, de ezt még be is vallják. Mert ha törõdnének vele – véli a nép –, akkor hagynák a csudába a reformokat, és „adnának” a népnek kenyeret, meg olcsó áramot, s még olcsóbb gázt.
A nép nem mindig szereti a pártot, melyet egyik vagy másik kedvence vezet. (Lehet, azt szeretné, hogy a sok kedvenc egy pártba tömörüljön, volt már ilyen, úgy hívták, hogy PDSR.) A legtöbben most a D.A. Szövetséget kedvelik, noha ez a tömörülés több cirkuszt biztosít, mint munkahelyet. A magyarság számarányához képest most elég sokan kedvelik az RMDSZ-t is. Ez lehet jó vagy rossz hír Cotroceni-ben. Most éppen jó hírnek tûnik, ugyanis nagy szükség van Markóékra, ha nagyobb csinnadratta nélkül akarják a demokraták átalakítani a kormányt. A kormányátalakítás szándékához mindenképpen jól jön a Curs felmérése, mert kiderül, kivel ért egyet a nép, azaz ki irányíthatja a változásokat. Az RMDSZ sem bánná a kabinet átalakítását, rá is férne a kabinetre egy kis karcsúsítás, de azért érthetõ Markóék álláspontja: mégsem a magyarokkal kellene kezdeni.
Ha hinni lehet Bocnak, akkor a demokraták is meggondolták magukat, és elfogadják Markó javaslatait, ami a kabinet átalakítását illeti. Mert az új koalíciós szerzõdés nem nagyon lenne ínyükre, ugyanis a másodikat mindenképpen be kellene tartani. Márpedig ebben is benne lenne a kisebbségi törvény, kulturális autonómiástul, különben lõttek a megállapodásnak, és akkor marad a sok hûhó semmiért.
A nép sokszor csalódik is. Így járt a valamikor könyvelõ kormányfõnek becézett Stolojannal. Ez az ember, amikor vihetné valamire, folyton visszalép. Lehetett volna államfõ, de gyengélkedni kezdett, lemondott. Nemrégiben nekilátott megbuktatni pártján belül a miniszterelnököt. Akkor még a nép alig néhány százaléka szerette volna õt kormányfõnek. A Curs szerint most tíz százalékkal többen kedvelik, mint a múlt hónapban. Erre mit tesz a kedves Stolojan? Nyilatkozik. Mit nyilatkozik? Azt, hogy õ nem akar miniszterelnök lenni. Higgyük? Higgyük. Mert a kormányátalakításhoz nem kell új kormányfõ. Megteszi a régi is, csak kormányozzon kicsit másképpen. Mondjuk, úgy, hogy megfeleljen a nép kedvencének. Persze nem fog, de sebaj, a csatlakozás után kezdõdhet elölrõl a játék, a Buktassunk idõ elõtt kormányt címû népszínmû.
A nép szeretné, ha átalakulna a kormány. A nép nem mindig tudja, mit akar. Csak azt tudja, hogy szeretne kicsit jobban élni. Nem fog – egy jó ideig. De legalább lesz mirõl beszélni, vitatkozni. Erre viszont ott van a foci-vb, minek átalakítani kormányt? Mert a nép a cirkuszt is szereti.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.