Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 13.12.2007
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Ágoston Hugó
Titlul articolului: Párosodás–károsodás
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=333&menu=Izgalom és feszültség jellemezte a Szövetségi Képviselõk Tanácsának legutóbbi ülését. Bihar, a Partium azt köszönheti ennek az SZKT-nak, amit az RMDSZ köszönhet neki – a felismerést, hogy a közös érdekeket szem elõtt tartva, azokért lojálisan harcolva, érzelmeskedés és kompromisszum nélkül elérhetõ a siker. Biró Rozália akkor lesz jó elnöke a magyarság parlamentjének, ha – ugyanúgy, mint a polgármesterséget (kizárólag a pontosság kedvéért: -helyettességet) – tisztségviselõi feladatnak, nem pedig valami ráción túli, szent küldetésnek tekinti. Minél több hitszónok szeretne a „seregeink élére” állni, annál inkább meg kell értetnünk velük, hogy a politika mesterség.
No de izgalmat és feszültséget említettem. És ezeket nem elsõsorban a tisztújítás okozta. Hanem az európai parlamenti választások magyar eredményeinek kiértékelése. Meg az „elméleti nyugtalanság”, hogy milyen következtetések adódnak, azokat miként kell figyelembe venni és hasznosítani a következõ választásokon. Amelyek több szempontból teljesen másak lesznek, mint a november 25-i volt, akár a helyhatósági, akár a parlamenti, de akár a következõ európai választásokra gondolunk. Ahogy a szövetségi elnök fogalmazott ugyanis: gyõztünk, de ez csak azt jelenti, hogy kaptunk még egy esélyt. Véleményem szerint ezt az esélyt az RMDSZ úgy használhatja ki legjobban, ha vállalja az amúgy is elkerülhetetlen konfrontációt azokkal, akik ellene indulnak. A versengést lehet kárhoztatni, hiszen valóban oka és terméke a megosztottságnak, és ez a megosztottság politikai túlélésünket veszélyezteti – ám miután ténnyé vált, nem szabad a béke logikája szerint felvenni a versenyt avval, aki a háború logikája szerint cselekszik. Szomorú érdeklõdéssel hallottam, hogy a választók sok helyen az RMDSZ-t hibáztatták amiatt, hogy elmaradt a megegyezés Tõkés Lászlóval. Pedig én ezt könyörögve megírtam: ha ugyanolyan rosszul kommunikáljuk ezt is, mint az államelnök leváltására kiírt referendumon tanúsított – politikailag feltétlenül helyes! – magatartásunkat, akkor az rossz lesz. Sajnos, így történt, mert a belsõ ellenfelek, akik egyszerûen hazudtak a tárgyalások meghiúsulásának okáról, konfrontáció és a politikai kommunikáció szempontjából hatékonyabban, tehát „helyesen” jártak el. Ha van egy kis szerencséje az RMDSZ-nek és beválik az az SZKT-n is felmerült gyanú, hogy Szász Jenõék pártja román alakulatokkal együtt indul (esetleg bele is omlik a PD-L nagy fenekébe) – akkor a helyzet tragikus, de nem komoly, mert autonómiát, sõt kisebbségi törvényt gyûlölõ románokra közönségünk talán mégsem fog szavazni. A nemzeti populista beszédmód ellen a leghatásosabb az, amit Markó szintén felvetett: a modernizációs folyamat felgyorsítása. Modernebbé kell váljék a politizálás és a szervezetépítés, a gazdaság és a szociális dimenzió, a kapcsolattartás és kommunikáció a különbözõ társadalmi és egyéb rétegekkel, csoportokkal. A konfrontáción és a modernizáción kívül van még valami, amire oda kell figyelni. Ahogy az SZKT-n a kereszténydemokrata Frunda György megfogalmazta: az RMDSZ túl jobbra csúszott, ideje jobban odafigyelni a baloldal értékeinek a képviseletére. Alaposan át kellene értékelni az Európai Néppárthoz fûzõdõ viszonyunkat is, az a tény, hogy az Európai Parlamentben képviselõink egyetlen csoporthoz tartoznak, ellentmond pont a belsõ pluralizmus elvének.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.