eiler ferenc

A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945 – 2000

Keresés    á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş    
   Szűkítés         -       
Tételek száma: 11       Lapozás: 1-10 | 11-11

I III IV V VI IX XII


1980. január 1–12.

A népszámláláson 31 231-en vallották magukat német anyanyelvűnek, 11 310-en pedig német nemzetiségűnek. Márciusban a KSH felmérést végzett 506 olyan községben (a városok és nagyközségek kivételével), amelyek az előző népszámlálási adatok szerint nemzetiségi jellegűnek voltak tekinthetők. Itt 208 000 nemzetiségi kulturális igényű lakost talált.

1980. január 16–27.

A tankönyvkiadó nemzetiségi könyvkiállítást rendezett Szentendrén, a Pestmegyei Művelődési Központ és Könyvtárban.

1980. március 24.

Az MSZMP XII. Kongresszusa. "Pártunk a lenini nemzetiségi politika megvalósítását mindenkor fontosnak tartotta és tartja. A nemzetiségekhez tartozók hazánk egyenjogú polgárai. A nemzetiségi szövetségek fontos politikai és kulturális feladatokat teljesítenek. Minden szükséges támogatást megadunk ahhoz, hogy a nemzetiségek továbbra is aktívan részt vegyenek társadalmi és politikai életünkben, és hogy anyanyelvi kultúrájukat megőrizzék és fejlesszék. A hazánkban élő nemzetiségek és a szomszéd államokban élő magyarok jelentősen hozzájárulhatnak népeink barátságának és együttműködésének elmélyítéséhez. A kisebbségi kérdés internacionalista megoldásának fontos elemét jelentheti a kétnyelvű és két kultúrával felnövő állampolgárok szabad fejlődése."

1980. március 31.

A "Reicht brüderlich die Hand!" 1980-81-es vetélkedőinek nevezési határideje. A vetélkedőre összesen 2608 fő jelentkezett.

1980. április 20–30.

Az NDK-beli Weimarwerk Színház vendégszereplése Magyarországon. Himesházán, Tamásiban, Bonyhádon és Komlón léptek fel G. E. Lessing Minna von Barnhelm című darabjával.

1980. május 20–21.

Az első nemzetiségi óvodák alapításának 25 éves évfordulója alkalmából Pécsett országos nemzetiségi napokat tartottak. Baranya volt az országnak az a területe, ahol az első délszláv óvodák megalakultak.

1980. június 18.

A parlamenti választásokon a dunabogdányi 25. választási körzet jelöltje Réger Antal.

1980. nyara

Pozsgay Imre Kulturális miniszter létrehozta a Nemzetiségi Tanácsadó Bizottságot. A Nemzetiségi Osztály a Tanácsadó Bizottság Titkárságaként működött tovább. Az átszervezés nem hozott lényeges változást a nemzetiségi politikában. Kormányszinten továbbra sem volt önálló fóruma.

1980. szeptember 27–28.

Német nemzetiségi Néptáncfesztivál Sopronban. Ez egyben a Szövetség jubileumi ünnepsége is volt.

1980. december

A Vas Megyei Tanács és a Hazafias Népfront megbízásából egy 3 fős delegáció vett részt a karintiai Eisenkappel-ben megrendezett népcsoportok találkozóján a Karintiai Szlovén Néptanács meghívására. A küldöttek a megyei tanács nemzetiségi bizottságának tagjai voltak. Német részről Bernhard Schmalzel utazott.

kapcsolódók


további kronológiák


<*Lablec*>