eiler ferenc

A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945 – 2000

Keresés    á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş    
   Szűkítés         -       
Tételek száma: 6       Lapozás: 1-6

IV VI VIII X


1947. tavasz

Az amerikai zónába való kitelepítés leállítása. 1947 áprilisától a kitelepítés a szovjet zónába folytatódott.

1947. április 4.

A Magyar Köztársaság Kormányának 4.300/1947. M. E. sz. rendelete a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény alapján Magyarországra áttelepített szlovákiai magyarok elhelyezése érdekében a 12.330/1945. M. E. sz. rendelet alapján Németországba való áttelepítésre kötelezett magyarországi német lakosság összeköltöztetése tárgyában. "1. § Mindaddig, amíg a magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítését a Szövetséges Ellenőrző Tanács által az 1945. évi november hó 20. napján hozott határozat, valamint a magyar kormánynak az Amerikai Egyesült Államok berlini katonai kormányzatával az 1946. évi augusztus hó 22. napján kötött egyezmény alapján folytatni nem lehet, a 12.330/1945. M. E. sz. rendelet... értelmében Németországba való áttelepítésre kötelezett magyarországi németeket ideiglenesen össze lehet költöztetni avégből, hogy a Csehszlovákiából az 1946. XV. törvénycikkbe iktatott magyar-csehszlovák lakosságcseréről szóló egyezmény alapján Magyarországba áttelepített magyarok letelepíthetők legyenek..."

1947. április 27.

A Magyar Köztársaság Kormányának 5.300/1947. M. E. sz. rendelete a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában létrejött s az 1946: XV. törvénycikkel az ország törvényei közé iktatott egyezmény végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdések ideiglenes rendezése tárgyában. "...5.§ /1/ A Csehszlovákiából áttelepült lakosság letelepítése céljára szolgál: ...b/ a Németországba áttelepített magyarországi német lakosság által visszahagyott és az 1946: IX. tc. 1. §-a alapján a magyar államra átszállt - és még rendelkezésre álló - vagyon..."

1947. június 11.

A kormány kéri a SZEB-et, hogy járuljon hozzá a magyarországi németek Németország szovjet zónájába való kitelepítéséhez. A szovjet kormány 50 ezer személy kitelepítéséhez járult hozzá.

1947. augusztus 19.

Megkezdődnek a kitelepítések a szovjet zónába.

1947. október 28.

A Magyar Köztársaság Kormányának 12.200/1947. Korm. sz. rendelete a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12.330/1945. M.E. sz. rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb rendeletek módosítása, kiegészítése és összefoglalása. "...3.§ Az 1. § rendelkezései nem vonatkoznak: a/ az ipari, bánya- és mezőgazdasági munkásra, amennyiben az 1946. évi április hó 1. napja előtt is ez volt a főfoglalkozása, nem volt a Volksbundnak tisztségviselő tagja, fegyveres német alakulatba /SS stb./ önként be nem lépett, illetőleg magyarosított nevét német hangzásúra vissza nem változtatta... b/ a községben nélkülözhetetlen kézműves kisiparosra... 14.§ /1/ Annak a magyar állampolgárnak, aki az 1941. évi népszámlálási összeírás alkalmából magát német anyanyelvűnek vallotta, továbbá annak a magyar állampolgárnak, akire a 2.§ értelmében az 1. § nem vonatkozik, a jelen rendelet hatálybalépésének napján még tényleges birtokában levő mező és erdőgazdasági /külterületi/ ingatlan vagyonából minőségének és fekvésének figyelembevételével legfeljebb 10 kat. holdnyi terület, továbbá a tényleges birtokában lévő olyan ingóságát, amely telepítés céljára még igénybevéve nem lett, tulajdonába lehet adni, illetőleg tulajdonában meg lehet hagyni..."

kapcsolódók


további kronológiák


<*Lablec*>