eiler ferenc

A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945 – 2000

Keresés    á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş    
   Szűkítés         -       
Tételek száma: 23       Lapozás: 1-10 | 11-20 | 21-23

I II III IV V VI VII VIII XI


1946. január 2.

Az USA kormánya 1946. január 2-án jegyzékben közölte, hogy a Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. november 20-i állásfoglalása a magyar kormány számára nem jelent kötelező előírást, vagyis nem kell minden németet kitelepítenie. Sőt az USA kedvezően fogadna egy a kitelepítendők létszámának csökkentésére irányuló esetleges magyar kezdeményezést.

1946. január 4.

A Nemzeti Kormány 12.330/1945. M. E. sz. rendelete a magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről. "1. §. Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszámlálási összeírás alkalmával német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát, vagy aki magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá az, aki a Volksbundnak, vagy valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt..."

Az áttelepülésre kötelezettek minden ingó és ingatlan vagyonát zár alá kellett venni.

1946. január 15.

A Belügyminiszter 70.010/1946. B.M. számú rendelete a nemzeti kormánynak a magyarországi német lakosság Németországba való áttelepítéséről az 1945. évi XI. tc. 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján kiadott 12.330/1945. M. E. sz. rendelete és a Szövetséges Ellenőrző Tanácsnak ugyanezen tárgyban 1945. évi november hó 20. napján hozott határozata végrehajtásáról. "... III. Az áttelepülésre kötelezettek elszállítása. 14. § /1/ Az áttelepítésre kötelezettek külföldi valuta kivételével készpénzüket és értéktárgyaikat /ékszerek/ magukkal vihetik. Magukkal vihetnek továbbá személyenként 7 kg lisztet vagy tésztaneműt /kenyér/, 1 kg zsírt, 2 kg húsneműt, 2 kg hüvelyest és 8 kg burgonyát, azonkívül elvihetik legszükségesebb háztartási felszerelésüket /ruha, ágynemű, kéziszerszámok/. Az elvihető összes poggyász - beleszámítva a 20 kg élelmiszert is - személyenként nem lehet nehezebb 100 /egyszáz/ kg-nál. /2/ Bútor, mezőgazdasági felszerelés, élőállat elvitele tilos..."

1946. január 19.

Az első szerelvény elindult Budaörsről 786 személlyel Németország amerikai megszállási övezetébe.

1946. január 24.

Mindszenty bíboros levélben felhívta a miniszterelnök figyelmét a szlovákiai magyarok áttelepítése és a magyarországi németek kitelepítése közötti összefüggésre. Kérte, hogy forduljon a Szovjetunióhoz és a nagyhatalmakhoz, hogy azok tekintsenek el a németek kitelepítésétől.

1946. január 29.

A Belügyminiszer 151.169/1946. B. M. sz. rendelete a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye területén lévő egyes községekben a testületi hatóságok működésének szüneteltetése tárgyában.
36 községet sorol fel.

1946. február 5.

A Belügyminiszter 151.400/1946. B. M. sz. rendelete egyes nagy- és kisközségekben a testületi hatóságok működésének szüneteltetése tárgyában.

Baranya, Csanád, Győr-Moson, Komárom-Esztergom, Somogy, Sopron vármegyékben 161 községet sorol fel.

1946. február 14.

A Belügyminiszter 151.874/1946. B. M. sz. rendelete egyes nagy- és kisközségekben a testületi hatóságok működésének szüneteltetése tárgyában.

45 községet sorol fel Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém vármegyékben.

1946. február 15.

Az 1.200/1946. V. K. M. sz. rendelet a nemzetiségi tannyelvű iskolákat már nem a szülők kérése alapján kívánta felállítani, hanem a nemzetiségi hovatartozást feltüntető népesedési adatok alapján. Eszerint ahol legalább 15 nemzetiségi tanuló volt, ott a tanfelügyelőnek kötelező beíratást kellett elrendelnie. A rendelet nem vonatkozott a német kisebbségre.

1946. február 21.

A Belügyminiszter 152.032/1946. B. M sz. rendelete egyes nagy- és kisközségekben a testületi hatóságok működésének szüneteltetése tárgyában.

4 községet sorol fel Nógrád, Hont vármegyében.

A Belügyminiszter 152.126/1946. B. M. sz. rendelete egyes nagy- és kisközségekben a testületi hatóságok működésének szüneteltetése tárgyában.

54 községet sorol fel Tolna vármegyében.

kapcsolódók


további kronológiák


<*Lablec*>