dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 667       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 661-667

Ország: Jugoszlávia


Rätsel für Juristen A gyülekezési jogról rendelkező törvény megsértése miatt a zombori városi rendőrség elöljárója Deák Leót és két társát letartóztatta. Az ítélet szövege. (1934. április 6.). Glasul Minorităţilor. 12:9 (Sept. 1934) 201-3. Egy talány a jog tudósainak
Mutató:
kisebbségi sérelmek

A bánsági magyarság falusi gazdasági szervezetei A bánsági magyar hitel- és fogyasztási szövetkezetek, gazdakörök községenként. STUD. 4:220 (1936. okt. 20.) 1-3.
Mutató:
népszámlálás, Jugoszlávia, gazdaság, szövetkezet

Aburteilung einer ungarischen Dame Kollár Mátyás zombori ügyvéd feleségének - aki egy műkedvelő színházi előadás szerb nacionalisták általi meghiúsításáról mondott véleményt - ítéletét ismerteti. (Többek között kártérítésre kötelezték a zombori Sokollal szemben.). Glasul Minorităţilor. 12:10 (Okt. 1934) 233-34. Egy magyar hölgy ítélete
Mutató:
színjátszás, nacionalizmus, szerb

Adatok a jugoszláviai magyar és német kisebbségről A magyarság létszáma Bácska, Bánát, Baranya, Szerémség, Horvátország, Szlavónia és Muraköz területén. A különböző területek nemzetiségi megoszlása. STUD. 8:56 (1940. márc. 9.) 1-3.
Mutató:
kisebbség, német, népszámlálás, Jugoszlávia, kisebbségi megoszlás

Alacsony szinten mozog a jugoszláviai magyarok természetes szaporodása A jugoszláviai magyar népesség változása az 1919-1932 években, százalékban (házasság, születés, halálozás). STUD. 3:183 (1935. szept. 3.) 3.
Mutató:
demográfia

Államtanácsi döntés a nem szláv személynevek írásmódjáról Egy régi kisebbségi sérelem részleges orvoslása Jugoszláviában az államtanács döntése szerint olyan személynevekre, amelyek szerb-horvát írásmóddal pontosan nem írhatók le, nem vonatkoznak a miniszteri tilalmak. Magyar Kisebbség. 18:23 (1939. dec. 1.) 549-50.
Mutató:
névhasználat

Új életet a Magyar Pártba Az OMP-nak fontos politikai szerepe van, de alapos átszervezésre lenne szükség. Vojvodinai Szemle. 1:1 (1939) 7.
Mutató:
névhasználat

Új politikai irány Szerbiában A jugoszláviai OMP egyes területeken közös jelöltet állít a kormány radikális frakciójával és a demokratákkal, de kihangsúlyozza, hogy önálló párt marad. Magyar Külpolitika. 8:16 (1927) 2-3.
Mutató:
politika, kisebbség, magyar, parlamenti választás, Jugoszlávia

Újabb délszláv sajtóstatisztika Jugoszláviában 1923-ban 19 magyar nyelvű lap működik. Magyar Külpolitika. 4:7 (1923) 4.
Mutató:
sajtó, kisebbség, magyar, kultúra, statisztika, sajtó

élet küszöbén A vajdasági magyar iskolaügy rossz helyzetére hívja fel a figyelmet a szabadkai reálgimnáziumban érettségiző magyar fiatalok kapcsán. Vojvodinai Szemle. 1:3 (1939) 1-2.
Mutató:
oktatás, középfokú

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék