dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 1265       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 1261-1265

Ország: Csehszlovákia


"Heraus mit der slowakischen Autonomie!" Die Schande von Neutra A Pribina egyházalapításának 1100. évfordulóján rendezett, autonómiát követelő, végül azonban tömegdemonstrációba váltó ünnepély eseményei. Glasul Minorităţilor. 11:8 (Aug. 1933) 180-81. Szlovák autonómiát! Nyitra szégyene
Mutató:
autonómia, Szlovákia, nemzettudat, szlovák, nacionalizmus, szlovák

47 kárpátaljai magyar község tűnt el a cseh statisztika süllyesztőjében A magyar anyanyelvű csehszlovák állampolgárok száma az 1921. és 1930. évi népszámlálás adatai szerint Kárpátalján. A magyar falvak adatait kihagyták a jegyzékből. STUD. 1:46 (1933. nov. 25.) 1-3.
Mutató:
népszámlálás, Csehszlovákia

A magyar színészet problémái Szlovenszkón és Ruszinszkón A magyar nyelvű színjátszás Kassán és Pozsonyban. A hatalomváltás idején e két városban játszott állandó társulat, melyeket megszüntettek. 1926-ban megalakul az Országos Színpártoló Egyesület, 1933-ban az ungvári színházi szövetkezet. Magyar Írás. 3:3 (1934. márc.) 122-28.
Mutató:
színjátszás

Adatok a katholikus és protestáns egyházak helyzetéhez Szlovenszkóban és Ruszinszkóban A felvidéki és a kárpátaljai egyházak helyzete és sérelmei. Magyar Kisebbség. 4:9 (1925. máj. 1.) 349-53.
Mutató:
egyház, katolikus, egyház, evangélikus, egyház, református

Administratívní lexikon obcí v republice Československé Administratívní lexikon obcí na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi Praha: Státní úřad statistický. 1928. XXXIV, 350 [4] p. Morvaország, Szilézia, Szlovákia és Kárpátalja közigazgatási lexikona
Mutató:
közigazgatás

Administratívne rizdelenie Župy Nitrianskej a služobné zadelenie administratívnych úradníkov, obecných a okolných notárov. Dňa 1. apríla 1924 Nitra: t. Št. Huszár. 1924. 135 p. Nyitra megye közigazgatási felosztása és a közigazgatási hivatalok, a községi és körjegyzők szolgálati besorolása
Mutató:
közigazgatás

Artikelserie über die Slowakei im Daily Mail Ismertetés Dudley Heatchotte személyes benyomásairól, a magyar kisebbség elnyomásáról. Sürgeti a magyar többségű területek Magyarországnak történő visszaadását. Glasul Minorităţilor. 5:11 (Nov. 1927) 406. A Daily Mail Szlovákiáról szóló cikksorozata
Mutató:
revízió

Autonomie Karpathorusslands Eine Erklärung des tschehoslowakischen Aussenministers Idézi Eduard Beneš ungvári nyilatkozatát a kárpátaljai autonómia közelgő megvalósulásáról. Ezen ügyben néhány hónapja petíció került a Népszövetség egyik hármasbizottsága elé. Glasul Minorităţilor. 12:6 (Juni. 1934) 131-32. Kárpátalja autonómiája. A csehszlovák külügyminiszter nyilatkozata
Mutató:
autonómia, Kárpátalja, belpolitika, kisebbségi panaszok

Érdekes számok a kárpátaljai és felvidéki szövetkezeti mozgalom életéből Kárpátaljai és felvidéki szövetkezetek létesítése és működése 1939-1941 között. STUD. 10:255 (1942. dec. 19.) 1-2.
Mutató:
szövetkezet

Érsekújvár Bp.: Felvidéki Egyesületek Szövetsége. 1939. A város története, nevezetességei, lakossági statisztika, cím- és névtár. 32 p. U.a. Érsekújvár megyei város 2. kiad. 45 p., 3 t.
Mutató:
történelemszemlélet, magyar, statisztika, műemlék

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék