dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 76       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 71-76

Év: 1943


Erdélyi lakodalom Marosvásárhely: Székely Naptárak Kiadóváll. 1943. 64 p.

Ezerkilencszáznegyvenedik] 1940. évi augusztus 30-i bécsi döntés után román uralom alatt maradt délerdélyi terület községeinek betűrendes jegyzéke román községnevek szerint az 1942. évi román járási és vármegyei közigazgatási beosztás feltüntetésével [Bp.]: ny. n. 1943. 45. 58 lev. Soksz.

Ezerkilencszáznegyvenedik] 1940. évi augusztus hó 30-i bécsi döntés után román uralom alatt maradt délerdélyi terület községeinek betűrendes jegyzéke magyar községnevek szerint az 1910. évi magyar járási és vármegyei közigazgatási beosztás feltüntetésével [Bp.]: ny. n. 1943. 44. VI, 54 lev. Soksz.

Ezerkilencszáznegyvenedik] 1940. évi augusztus hó 30-i bécsi döntés után román uralom alatt maradt délerdélyi terület népességének anyanyelvi megoszlása az 1910. évi magyar és az 1930. évi román népszámlálás alapján. (Az 1942. évi "Monitorul Oficial" 132. számában megjelent közigazgatási beosztás szerint) [Bp.]: 1943. 46. II, 168 p. Soksz.
Mutató:
népszámlálás, Románia 1930

Ezerkilencszáznegyven] 1940. augusztus hó 30-i bécsi döntés után román uralom alatt maradt délerdélyi terület népességének megoszlása vallás szerint az 1910. évi magyar és az 1930. évi román népszámlálás alapján. (Az 1942. évi "Monitorul Oficial" 132. számában megjelent közigazgatási beosztás feltüntetésével.) [Bp.]: 1943. 47. 159 p. Soksz.
Mutató:
népszámlálás, Románia 1930

Felvidéki hős magyar diákok Felvidéki magyar diákok írásai az 1938. évi felszabadulás idejéből Bp.: Miéme. 1943. Az 1938/39-es tanév kezdetén cseh mozgósítás történt, napirenden voltak a bebörtönzések, túszok szedése, rendőri zaklatások a magyar szülők és diákok körében. A felvidéki diákok írásai arról szólnak, hogyan élték át a változást (I. bécsi döntés), illetve a változás előtti heteket. 159 p.
Mutató:
diszkrimináció, ifjúság, bécsi döntés, első

Gliederung der Bevölkerung des ehemaligen Jugoslawien nach Muttersprache und Konfession nach den unveröffentlichten Angaben der Zählung von 1931 Wien: Publikationsstelle Wien. 1943. [1.]. 415 p. Az egykori Jugoszlávia lakosságának megoszlása anyanyelv és felekezet szerint az 1931-es népszámlálás nem nyilvános adatai alapján
Mutató:
diszkrimináció, ifjúság, bécsi döntés, első

Hetvenötéves Ipolysági Takarékpénztár Bp.: Posner Grafikai Műintézet. 1943. Az Ipolysági Takarékpénztár a magyarság pénzügyi végvára volt. A Takarékpénztár létrejötte, jelentősége, az alakuló közgyűlés és az első tisztikar. (Elnökök és igazgatósági tagok 1868-1943 között.). 31 p.
Mutató:
pénz- és hitelügy

Kassa hazatért Kassa: Wiko ny. 1943. A kassai tudományos és szellemi élet 1933-38 között. A város közigazgatása és egészségügye. 96 p., 26 t.
Mutató:
egészségügy, szellemi élet, közigazgatás

Kassa THJ. Sz. Kir. város gázgyárának 75 esztendeje. 1868-1943 Kassa: Kassa Közműveinek Igazgatósága. 1943. A gázgyár történetéről szóló tanulmány Kassa életének egy darabját is bemutatja. 52 p., 8 t.
Mutató:
ipar

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék