dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 87       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 81-87

Év: 1942


új szerb alkotmány Bp.: Szent Gellért Társaság Irodalmi Testület. 1942. A szerb alkotmány megszületésének előzményei. Az alkotmány egyes részeinek közjogi kritikája. A szerb-horvát-szlovén királyság alkotmányának teljes szövege. 73 p.
Mutató:
alkotmány, jugoszláv

Bács-Bodrog vármegye címtára Újvidék: Új Nép. [1942]. 441 p.
Mutató:
alkotmány, jugoszláv

Carta ethnographique de la frontiêre linguistique hungaro-slovaque Bp.: Politikatudományi Intézet. 1942. A települések magyar névvel szerepelnek, a vissza nem csatolt területek szlovák nevükön is. Nemzetiségi diagramok községenként az 1930. évi népszámlálás alapján. 2 db. 116x83, 110x83 cm A magyar-szlovák nyelvhatár néprajzi térképe
Mutató:
alkotmány, jugoszláv

Délvidékért 1941-1942 Újvidék: Uránia ny. [1942]. 32 p. 3 térk.
Mutató:
alkotmány, jugoszláv

Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség Beszámoló a szövetség 1941-ben végzett munkájáról Újvidék: Uránia ny. [1942]. 67 p.
Mutató:
alkotmány, jugoszláv

Erdélyi munkásság küzdelme a román uralom alatt Bp: Világosság. 1942. Az erdélyi munkásság, és kisebbségi küzdelmeinek története 1920-1942 között. 96 p.
Mutató:
pártok, munkásság, politika, anyanyelv, gazdaság

Ezerkilencszáznegyvenedik] 1940. évi augusztus hó 30-i bécsi döntés után román uralom alatt maradt délerdélyi terület népességének anyanyelvi megoszlása az 1910. évi magyar és az 1930. évi román népszámlálás alapján. (Az 1910. évi magyar közigazgatási beosztás szerint.) [Bp.]: 1942. 42. 165 p. Soksz.
Mutató:
népszámlálás, Románia 1930

Ezerkilencszáznegyvenedik] 1940. évi augusztus hó 30-i bécsi döntés után román uralom alatt maradt délerdélyi terület népességének megoszlása vallás szerint az 1910. évi magyar és az 1930. évi román népszámlálás alapján. (Az 1910. évi közigazgatási beosztás szerint.) [Bp.]: 1942. 43. II, 147 p. Soksz.
Mutató:
népszámlálás, Románia 1930

Gyöngyössi Irodalmi Társaság évkönyve 1918-1942 Ungvár: Kárpátaljai Tudományos Társaság. 1942. Rácz Pál az ungvári magyar kultúra húsz éve a cseh megszállás alatt című tanulmánya az ungvári magyarság kulturális szerveződéseivel, ellenzéki újságírásával foglalkozik. Az évkönyv nagy részben ungvári költők és írók műveit közli, illetve a Gyöngyössi Társaság elhunyt tagjairól mondott emlékbeszédeket. 211 p.
Mutató:
sajtó, művelődésügy

Jelenlegi Szlovákia községeinek betűrendes jegyzéke magyar községnevek szerint az 1910. évi magyar járási és vármegyei közigazgatási beosztás feltüntetésével Bp.: 1942. 41. 78 lev. Soksz.
Mutató:
sajtó, művelődésügy

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék