dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 81       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 81-81

Év: 1938


Amit a református középiskolákról mindenkinek tudnia kell Cluj-Kolozsvár: Kiáltó Szó. 1938. Az iskola az egyházban és a társadalomban, iskolai szabályzatok. 70 p.
Mutató:
egyház, református, iskola, egyházi

Bratislava a okolie Bratislava: Cudzinecká komisia mesta Bratislavy. [1938 előtt]. 8p., 1 térk. Bratislava és környéke
Mutató:
egyház, református, iskola, egyházi

Congress of the European National Minorities London meeting 14-15 July 1937 Leipzig: Braumüller. 1938. 91 p., tábl. Az európai nemzeti kisebbségek kongresszusa. London 1937. júl. 14-15
Mutató:
egyház, református, iskola, egyházi

Ethnic map of the Slovakian, Magyar and Ruthenian territories of Czechoslovakia, as delimited by the Treaty of Trianon Bp.: M. kir. Áll. Térk. Int. 1938. Diagramok a nemzetiségek lélekszámáról a városokban. Szöveges magyarázat angolul. 21x30 cm Csehszlovákiai szlovák, magyar és rutén területek etnikai térképe a trianoni békeszerződés kijelölése alapján
Mutató:
egyház, református, iskola, egyházi

Felvidék! A visszaszerzett és a még visszavárt Felvidék története, mai élete, kultúrája, földrajza, néprajza, műemlékei Bp: Dante. 1938. A Felvidék története, a honfoglalástól Trianonig. Politikusok és más híres emberek a Felvidéken. Népművészet és művészeti emlékek. A visszatért városok leírásai. A felvidéki magyarság harca a húszéves csehszlovák időszakban. A visszacsatolt Felvidék helységnévjegyzéke. 1431 [17] p., 12 térk., 8 mell.
Mutató:
történelemszemlélet, magyar, kisebbségpolitika, bécsi döntés, első, néprajz

Felvidéki magyarság húsz éve 1918-1938 Bp.: Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete. 1938. A magyarság politikai küzdelmei a húsz év alatt, az Országos Keresztényszocialista Párt és az Országos Magyar Kisgazda és Földmíves Párt. A magyarság kulturális szervezetei, egyesületek, iskolák. A magyarság gazdasági helyzete, az agrárreform nyomán kialakult helyzet. 136 p., 7 t.
Mutató:
kultúra, gazdaság, politika, szervezet, kisebbségi

Hangya naptár 1939 Cluj-Kolozsvár: Minerva. 1938. A szövetkezeti mozgalom, jelentősebb szövetkezetek, hasznos információk a gazdák részére. 159 p.
Mutató:
szövetkezet, gazdaság

Könyvjegyzék a szuboticai Magyar Olvasókör könyvtárának rendelkezésre álló könyveiről Subotica: [ny.n.]. 1938. Nyomtatott könyvtári katalógus. 96 p. Sokszorosítva, csak a fedőlap nyomtatott.
Mutató:
könyvkiadás, könyvtárügy

Municipiul şi judeţul Arad Arad: Concordia. 1938. 72 p. Arad város és megye
Mutató:
könyvkiadás, könyvtárügy

Románia új alkotmányának jelentősége református egyházunk szempontjából Az 1938. március 11-én a református theológia ifjúsága elött a püspöki vizitáció alkalmával tartott két előadás Cluj: Minerva. 1938. A régi és az új alkotmány vizsgálata a református egyház szempontjából. 21 p.
Mutató:
egyház, református, alkotmány, román

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék