dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 56       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 51-56

Év: 1935


Distribution of the "Czecho-Slowak" settlement villages created in the course of the land reform in the territory taken from Hungary Bp.: Államtudományi Intézet. 1935. A térkép az 1931-32. évi szlovák statisztikai adatok alapján készült a magyarlakta területek kiemelésével. 59x21,5 cm A födreform során alkotott "csehszlovák" telepes községek megoszlása a Magyarországtól elszakított területeken
Mutató:
födreform, Csehszlovákia

Erdélyi városképek Bp.: Magyar Kulturális Egyesületek Szövetsége. 1935. Kolozsvár, Nagyvárad, Enyed, Marosvásárhely és Brassó története, a városok társadalma, politikai és szellemi élete 1918 után. 264 p., 5 t. U.a. 1936.
Mutató:
helytörténet, szellemi élet, társadalom, politika

Minorités ethniques de la Transylvanie Paris: Les Presses universitaires de France. 1935. 55 p., 2 térk. Az etnikai kisebbségek Erdélyben
Mutató:
helytörténet, szellemi élet, társadalom, politika

Štatistika r.-kat. ľudového školstva na Slovensku Výťah z knihy Katolicke Slovensko Trnava: SSV. 1935. 157 p. Szlovákia római katolikus népiskoláinak statisztikája. Kivonat a "Katolikus Szlovákia" c. kötetből
Mutató:
helytörténet, szellemi élet, társadalom, politika

Bíró József: Magyar művészet és erdélyi művészet Cluj: Minerva. 1935. 80. 28 p., 2 mell.
Mutató:
helytörténet, szellemi élet, társadalom, politika

Bíró Lajos: Püspöki biztosok és világi gondnokok Odorheiu-Székelyudvarhely: -1935. A székelyudvarhelyi katolikus főgimnázium püspöki biztosainak és világi gondnokainak életrajzi adatai és tevékenységük ismertetése. 74 p. Klny. a római katolikus főgimn. 1933/34 isk. évi értesítőjéből.
Mutató:
iskola, egyházi

Bözödi György: Székely emberek, zsidó istenek Jegyzetek a székely szombatosokról Cluj-Kolozsvár: Minerva. 1935. 26 p.
Mutató:
szombatosok

Benczédi Pál: Erdélyi sorskérdések (Cluj): Erdélyi Szemle. 1935. Mikó I.: Az erdélyi magyarság társadalmi helyzete. Bányai J.: Az ifjúság kérdéséhez. Benczédi P.: Szórványaink. Molnár D.: A székely önkormányzat. Az erdélyi magyar kereskedő, iparos, birtokos és tisztviselőosztály helyzete. 16 p.
Mutató:
társadalom

Bonkáló Sándor: Kárpátaljai rutén irodalom és művelődés Pécs: Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda. 1935. A kárpátaljai rutén irodalom és művelődés története a kezdetektől az 1930-as évekig. 79 p.
Mutató:
kisebbség, rutén, irodalom, rutén

Csedő Adalbert: Reforma agrară în Ungaria şi Ardeal Teză de doctorat Oradea: Tip. Românească. 1935. 71 p. A földreform Magyarországon és Erdélyben Doktori tézisek.
Mutató:
földreform

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék