dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 37       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 31-37

Év: 1932


Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 januara 1921 god Sarajevo: Drž. Štamp. 1932. Kraljevina Jugoslavija, Opšta Državna Statistika. VIII, 467 p.

Indicatorul statistic al satelor şi unităţilor administrative din România. Cuprinzând rezultatele recensământului general al populaţiei din 29 Decemvrie 1930 Bucureşti: Direcţiunea Recens. General. 1932. XLII, 850 p. Romániai falvak és közigazgatási egységek statisztikai mutatója, benne az 1930. december 29-i népszámlálás adatai
Mutató:
népszámlálás, Románia 1930

Kiskoszmályi árvaház története Párkány: Barsi Ref. Egyházmegye. 1932. Az árvaház megalakulása Marcelházán, költözködés Kiskoszmányba. Az árvaház élete. 29 p.
Mutató:
egyház, református, szervezet, kisebbségi

Vallásfelekezetről szóló törvény Oradea [Nagyvárad]: Igazság tanuja. 1932. A felekezetek jogai, az állam és a felekezetek közötti viszony. 28 p.
Mutató:
egyházak általában, törvény, egyházi

Baráth László: Kisebbségi magyar ifjúság röpirata A Csehszlovákiai Magyar Tudományos Társaság megalakulása alkalmából. II Prága: 1932. A prágai egyetemisták véleménye arról, hogy mi legyen a CSMTMT (Masaryk Akadémia) feladata a különböző tudományterületeken. 15 p.
Mutató:
közművelődés, tudományos élet

Barb Alfons: Burgenland-Führer Eisenstadt: Landesverband für Fremdverkehr im Burgenland. 1932. 136 p. Burgenlandi kalauz
Mutató:
közművelődés, tudományos élet

Chromec Břetislav: Dodatek k Mistopisnému slovníku československé republiky podle předběžných výsledků sčítaní lidu ze dne 1. prosince 1930 ze zpráv Státního úřadu statistického a měsičních zpráv Statistického úradu hlavního města Prahy Praha: Českoslov. Kompas. 1932. 16 p. Kiegészítés a Csehszlovák Köztársaság helyrajzi szótárához az 1930. dec. 1-i népszámlálás eredményei alapján. Az Állami Statisztikai Hivatal és Prága város Statisztikai Hivatala jelentései alapján
Mutató:
közművelődés, tudományos élet

Clark Charles Upson: United Roumania New York: Dodd, Mead and Company. 1932. Románbarát szemléletű összefoglaló Románia történetéről, főképpen az első világháború utáni időszakban. A nemzetiségi kérdést viszonylag részletesen vizsgálja. 418 p., 14 t., 5 térk. Egyesült Románia
Mutató:
gazdaság, politika, társadalom, kultúra

Demeter Béla: Erdélyi falu és a szellemi áramlatok Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Fiatalok. 1932. 3. 36 p.
Mutató:
gazdaság, politika, társadalom, kultúra

Ferencz László: Sarló jegyében A Sarló 1931-iki pozsonyi kongresszusának vitaanyaga Pozsony: Sarló. 1932. A Sarló 1932-ben rendezett kongresszusának előadásai. Témák: a csehszlovákiai magyarságot érintő gazdaságpolitikai kérdések, a szellemi élet alakulása. 189 p., 4 t.
Mutató:
értelmiség, kultúra, kisebbségi kérdés

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék