dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 51       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 51-51

Év: 1931


Trianoni békeszerződés a nemzetközi béke és biztonság, valamint a nemzetek együttműködése szempontjából Bp.: Magyar Jogászegylet. 1931. 32 p. Ua. német. Der Friedensvertrag von Trianon vom Standpunkte des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit. [Hrsg. vom] Ungarischen Juristenverein. 36 p.
Mutató:
békeszerződés, 1920

Albrecht Ferenc: Kiegyezési korszak nemzetiségi politikájának értékítélete Bp.: (Erdélyi Férfiak Egyesülete). [1931]. 4. 11:00 PM Klny. a Jancsó Benedek emlékkönyvből.
Mutató:
békeszerződés, 1920

Ammende Ewald: Nationalitäten in den Staaten Europas Sammlung von Lageberichten Wien: Braumüller. 1931. Kézikönyv Európa kisebbségeiről, országonkénti bontásban. Az Európai Nemzetkisebbségi Kongresszus megbízásából készült áttekintés statisztikákkal, adatokkal. 568 p. Nemzetiségek Európa államaiban Az Európai Nemzetkisebbségi Kongresszus kiadása.
Mutató:
kisebbségi kérdés, kisebbségi megoszlás

Asztalos Miklós: Jancsó Benedek Emlékkönyv Bp.: Erdélyi Férfiak Egyesülete. 1931. A Jancsó Benedek Társaság kisebbségtudományi munkássága, az erdélyi magyarság szellemi "seregszemléje". Tanulmánygyűjtemény. 416 p., 1 t.
Mutató:
szellemi élet, szervezet, kulturális

Boila Romul: Studiu asupra reorganizării statului român intregit Cuprinde un anteproect de constitiţie cu o scurtă expunere de motive Cluj: Tip. Naţionala Soc. Anonimă. 1931.
Mutató:
alkotmány, román

Brogyányi Kálmán: Festőművészet Szlovenszkón Kassa-Košice: Kazinczy Kiadóvállalat. 1931. A teljes szlovenszkói festészet bemutatására vállalkozik. 126 p., 84 t.
Mutató:
képzőművészet

Buday Árpád: Dacia Superior Egyeteme Ghibu Onisifor könyve Bp: Erdélyi Férfiak Egyesülete. 1931. Ghibu Onisifor magyarellenes művére reagáló tanulmány a kolozsvári magyar egyetemről és a román történelemhamisítás példáiról. 21 p.
Mutató:
oktatás, felsőfokú, kisebbségi kérdés, történelemszemlélet, román

Buday Kálmán: Magyarország és az utódállamok nemzetközi helyzete A Népszövetség jelentéseivel bővített 2. kiad. Bp.: Légrády ny. 1931. 118 p. Klny. a Közgazdasági Szemléből.
Mutató:
oktatás, felsőfokú, kisebbségi kérdés, történelemszemlélet, román

Ciomac Ion Luca: Despre stările agrare din Transilvania sub regimul maghiar şi cercetări asupra situaţiei exploatărilor agricole, după reforma agrară Bucureşti: M. O. Impr. Naţională. 1931. 154 p. Az erdélyi agrárhelyzetről a magyar uralom alatt. Vizsgálatok a földreform utáni agrárgazdálkodásról Kieg. a Bulet. Minist. Agricult. şi Dom., 1931, Vol. I. No. 1-2. számához.
Mutató:
földreform, Románia

Cutcutache Constantin D: Un mare conflict înternaţional Optanţii unguri ai Transilvaniei şi reforma agrară din România Bucureşti: Revista Geniului. 1931. [Nemzetközi konfliktus. Az erdélyi magyar optánsok és a romániai földreform.]. 180 p.
Mutató:
földreform, Románia

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék