dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 40       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 31-40

Év: 1930


Nagyvárad hatvanéves jubileumi albuma 1870-1930 Oradea [Nagyvárad]: Sonnenfeld. [1930]. 143 p., 6 t., 1 mell.

Pohyb obyvateľstva v Československé republice v letech 1923-1924 Praha: St. úřad statistický v komisi kníhkupectví Bursík a Kohout. 1930. 3. 392 p. Népesedési mozgalom a Csehszlovák Köztársaságban 1923-1924-ben

Statistički pregled Kraljevine Jugoslavije po banovima Prema Zakonu od 3. okt. 1929 g. o nazivu i podeli Kraljevine na upravna područja i prema Uredbi od 4. nov. 1929 g. III br. 49.651 o promenama područja srezova i opština usled odreć. banov. granica Beograd: Držav. Štamp. Kralj. Jugoslavije. 1930. Jugoslavija. Predsedništvo Ministarskog Saveta. Opšta Državna Statistika. 29 p., táblázat: 4-27. p. Francia rezümé: Aperçu statistique du Royaume de Yougoslavie par banovines

Balogh Artúr: Kisebbségek védelme Cluj-Kolozsvár: Minerva. 1930. A kisebbségek jogai, a kisebbségvédelem fejlődése, a román kisebbségi szerződés. 96 p.
Mutató:
kisebbségvédelem, jog, kisebbségi

Bruckner Győző: Felsőmagyarország Ág. hitv. ev. egyházközségeinek elszakítása és a szlovenszkói Ág. hitv. ev. egyház alkotmánya Miskolc: Ludvig és Janovits ny. 1930. Harcok az egyházi elszakadás ellen, a szlovenszkói Ágostai Evangélikus Egyház Alkotmánya. 167 p.
Mutató:
egyház, evangélikus, jog, kisebbségi

Buza László: Kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében Bp.: 1930. 1. XX, 432 p.
Mutató:
jog, kisebbségi, jog, nemzetközi

Chinezu Ion: Aspecte din literatura maghiară ardeleană Cluj: Ed. de Ziare. 1930. Az erdélyi magyar irodalom szempontjai. 151 p.
Mutató:
jog, kisebbségi, jog, nemzetközi

Damó Jenő: Ki kicsoda? A bánsági közélet lexikonja Timişoara [Temesvár]: Lexika. [1930]. A bánsági közélet személyiségeinek életrajzi adatai, munkásságuk rövid ismertetése. 390 p.
Mutató:
politika, gazdaság, kultúra

Egyed István: Kisebbségi kérdés A kisebbség fogalma, kisebbségi jogrendszerek, kisebbségi eljárás Bp.: Magyar Külügyi Társaság. 1930. A kisebbségtudomány jogelveinek rövid összefoglalása. Egyéni és kisebbségi jogérvényesítés, nemzetközi szervezetek és biztosítékok. 57 p.
Mutató:
jog, kisebbségi, kisebbségi kérdés

Faluhelyi Ferenc: Magyar Kisebbségi Intézet szervezésének ankétjai Pécs: 1930. Faluhelyi Ferenc, Nagy Iván, Horváth Jenő, Szabó Pál Zoltán előadásai. 62 p.
Mutató:
jog, kisebbségi, kisebbségi kérdés

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék