dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 58       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 51-58

Év: 1928


Administratívní lexikon obcí v republice Československé Administratívní lexikon obcí na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi Praha: Státní úřad statistický. 1928. XXXIV, 350 [4] p. Morvaország, Szilézia, Szlovákia és Kárpátalja közigazgatási lexikona
Mutató:
közigazgatás

Biserica noastră şi cultele minoritare Marea discuţie parlamentară în jurul legii cultelor Bucureşti: Tip. Universul. 1928. 439 p. A mi egyházunk és a kisebbségi vallások. A nagy parlamenti vita a vallástörvény kapcsán
Mutató:
egyházak általában

Iskoláink a Csehszlovák Köztársaság első évtizedében 1918-1928 Prága-Praha: Iskolai és Nemzet Művelődésügyi Minisztérium. 1928. Propaganda kiadvány a Csehszlovák Köztársaság demokratikus iskolapolitikájáról. 16 p.
Mutató:
oktatáspolitika

Minorités hongroises dans les états dit successeurs Bp: Hornyánszky. 1928. Az utódállamokba került magyarok kisebbségi jogi sérelmeiről. 127 p. A magyar kisebbség az utódállamokban
Mutató:
kisebbségi sérelmek, jog, kisebbségi

Országos Magyar Párt szervezeti szabályzata Cluj-Kolozsvár: Minerva. 1928. 20 p.
Mutató:
kisebbségi sérelmek, jog, kisebbségi

Roumania Ten years after Boston: Beacon Press. 1928. Adatgazdag összefoglaló a kisebbségi egyházak helyzetéről Romániában 1918-1928 között. 143 p. Románia: Tíz évvel később
Mutató:
egyházak általában, kisebbségpolitika, zsidókérdés, oktatás, egyházi

Société des Nations et la protection des minorités de race, de langue et de religion Gen.e.ve: (Impr. Berger-Levrault). -1928. 79 p.
Mutató:
egyházak általában, kisebbségpolitika, zsidókérdés, oktatás, egyházi

Szlovenszkói Magyar Kultur Egyesület Alapszabályai Komárom: Spitzer Sándor Könyvnyomdája. 1928. 15 p.
Mutató:
egyházak általában, kisebbségpolitika, zsidókérdés, oktatás, egyházi

Antonescu Mihai A: Regimul agrar român şi chestiunea optanţilor unguri Bucureşti: Tipogr. "România Nouă". 1928. 288 p. A román mezőgazdasági kormányzat és a magyar optánsok
Mutató:
optálás, földreform, Románia

Árky Ákos: Ruszinszkó küzdelme az autonómiáért 1918-1927 Bp.: Studium. 1928. Ruszinszkó autonómiájáért folytatott küzdelem eseményeinek kronológikus felsorolása. Dokumentumrészletek. 55 p.
Mutató:
autonómia, Kárpátalja, jog, kisebbségi

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék