dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 48       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 41-48

Év: 1927


Agrarian reform in Roumania and the case of the Hungarian optants in Transylvania before the League of the Nations [h.n.]: 1927. Az erdélyi magyar földbirtok sorsának rendezése a Népszövetség előtt. XIV, 320 p. Agrárreform Romániában és az erdélyi magyar optánsok ügye a Népszövetség előtt Dokumentumokkal.
Mutató:
földreform, Románia, optálás, jog, nemzetközi

Hungarian minorities in the succession states (Roumania, Czecho-Slovak Republic, Yougoslavia) Bp: Hornyánszki. 1927. Az erdélyi, a csehszlovákiai és a jugoszláviai magyar kisebbség politikai és gazdasági helyzete, oktatási, vallási és nemzetiségi jog terén elszenvedett sérelmeik 1918-1927 között. 111 p. A magyar kisebbség az utódállamokban Ua. francia. Les minorités hongroises dans les états dit successeurs. 1928. 127 p. Ua. olasz: Le minoranze ungheresi negli stati successori. 1928. 122 p.
Mutató:
kisebbség, magyar, kisebbségi sérelmek

Industria şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat Cluj: Tip. Cartea Românească. 1927. 264 p., ill. Bánát és Erdély ipara, természeti kincsei
Mutató:
kisebbség, magyar, kisebbségi sérelmek

Közigazgatás szervezéséről és az országos, valamint a járási választásokról szóló törvények ismertetése Pozsony-Bratislava: Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi Irodája. 1927. A képviselőtestületek hatáskörét és a választások lefolytatását meghatározó törvények és rendeletek. 102 p.
Mutató:
helyhatósági választás, Románia, közigazgatás, törvény, közigazgatási

Magyarság évkönyve az 1926. esztendőre Bp.: Magyarság Lapkiadó. 1927. Kultúra, egészségügy, sport Magyarországon. Felvidéki és erdélyi írók önvallomásai. 303 p., 15 t.
Mutató:
kultúra, sport, irodalom

Minority grievances in Russinsko Bp.: Hornyánszky ny. 1927. Politikai, kulturális sérelmek Kárpátalján. Az önrendelkezés és az autonómiához való jog megsértése. 19 p. Kisebbségi sérelmek Ruszinszkóban Ua. 1928.
Mutató:
kisebbségi sérelmek, autonómia, Kárpátalja

Réclamations des optants hongrois de Transylvanie contre la réforme agraire en Roumanie Débats sur la compétence [15-23 décembre 1926] Bucarest: Cartea Românească. 1927. Tribunal Arbitral Mixte Roumano-Hongrois. 192 p.
Mutató:
földreform, Románia

Réforme agraire en Roumanie et les optants hongrois de Transylvanie devant la Société des Nations Paris: Impr. du Palais. 1927. 634 p. A román földreform és az erdélyi magyar optánsok a Népszövetség előtt
Mutató:
földreform, Románia

Štatistický lexikon obcí na Slovensku III. Slovensko. Úradný zoznam miest podľa zákona zo dňa 14. dubna 1920. čís. 266 Sb. zák. a nar. Vydaný ministerstvom vnútra a štatnym úradom štatistickým na základe výsledkov sčítania ľudu z 15. února 1921 Praha: Št. Úrad Štatistický. 1927. Az 1921. évi népszámlálás hivatalos eredményei községekre lebontva (nemzetiségi és vallási megoszlás). XIX, 276 S. Szlovákia községeinek statisztikai lexikona. Szlovákia községeinek hivatalos adatai az 1920. ápr. 14-i 266. törvény alapján 1921. febr. 15-én végrehajtott népszámlálás szerint
Mutató:
földreform, Románia

Asztalos Miklós: Magyar kisebbség és a történelem Erdélyben Lugos: 1927. A romániai kisebbségi kérdés, a székelyek eredetére vonatkozó román állítások, a székely történelem és a napi politika. 26 p. Klny. Magyar Kisebbség 6. évfolyamának 8-9. számából.
Mutató:
kisebbségi kérdés, székelység, politika

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék