dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 29       Lapozás: 1-10 | 11-20 | 21-29

Év: 1923


Csehszlovák Köztársaság alkotmánylevele Prága: Állami Könyvkiadó. 1923. Az alkotmány 6. fejezete foglalkozik a nemzeti, vallásfelekezeti és faji kisebbségek védelmével. 31 p.
Mutató:
alkotmány, csehszlovák

Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga memoranduma a Népszövetséghez Bp: Oriens. 1923. A csehszlovákiai magyar kisebbség méltatlan helyzetének feltárása a memorandum, amely az 1919-1923 között elszenvedett sérelmeket három csoportban taglalja: kulturális sérelmek, gazdasági sérelmek, ipar, kereskedelem, pénzügy. 18 p.
Mutató:
kisebbségi követelés, kisebbségvédelem

Národní školy v republice Československé dle stavu dne 31. prosince 1921 Praha: St. Úřad Statistický. 1923. 6 Rada II. (Školství) 1. 99-550. p. Népiskolák a Csehszlovák Köztársaságban 1921. dec. 31-i állás szerint
Mutató:
kisebbségi követelés, kisebbségvédelem

Nova constitutiune promulgată cu decretul regal no 1360 din 29 martie 1923 Bucureşti: H. Steinberg & Fia. 1923. Románia területe, a román állampolgárok jogai, a különböző törvényhozó szervek. 43 p. Az új alkotmány, az 1923. március 29-i 1360-as királyi rendelet által kihirdetve A Monitorul Oficial 282 (1923. márc. 28). számában közzétéve.
Mutató:
alkotmány, román

Population of the territory between the Eastern frontier of Hungary as fixed by the Trianon Treaty and the Transylvanian Border-Rangers, where the frontier rectification or the plebiscite is demanded Budapest: Stephaneum Ny. 1923. 12:00 PM A Magyarország Trianoni békében rögzített keleti határa és az erdélyi határőrvidék közötti terület népessége, ahol a határ kiigazítása vagy népszavazás szükséges
Mutató:
alkotmány, román

Románia alkotmánya Kihirdettetett a Monitorul Oficial 1923. márc. 28-iki 282. számában Oradea Mare (Nagyvárad): Kosmos ny. [1923]. 12:00 PM Melléklet a Törvények. Rendeletek 1923. évi 15. számához.
Mutató:
alkotmány, román

Románia új Alkotmánya Fordították és magyarázatokkal ellátták Dr. Balogh Arthur ny. egyetemi tanár és Dr. Szeghő Imre ügyvéd Kolozsvár: Concordia ny. 1923. A gyulafehérvári határozatok, a párizsi kisebbségi egyezmény. Az 1923-as alkotmány és annak magyarázata. 114 p.
Mutató:
alkotmány, román, 1923, kisebbségi kérdés

Statistica anuală a României de anul 1922 Bucureşti: Cultura Naţională. 1923. Statisztika Románia lakosságáról, mezőgazdaságáról, iparáról, kereskedelméről, pénzügyről, állami és magánoktatásról. 199 p. Románia 1922. évi statisztikája
Mutató:
statisztika, gazdasági, kisebbségi megoszlás

Vynesení zemské školní rady v Praze a v Brně a školského referátu v Bratislavě, vyhlášky menšinového oddělení ministerstva školství a nár. osvěty v Praze Praha: UNKU Čs., Filiálka Brno a Banská Bistrica. 1923. 2. 431 p. A prágai és a brünni Tartományi Iskolatanács határozatai, a pozsonyi iskolaügyi előadó határozatai, a prágai Tanügyi és Népoktatási Minisztérium Kisebbségi Osztályának hirdetményei
Mutató:
statisztika, gazdasági, kisebbségi megoszlás

Boehm Max Hildebert: Europa irredenta Eine Einf. in d. Nationalitätenproblem d. Gegenwart Berlin: Hobbing. 1923. Der Ring. 335 p. Irredenta Európa. Bevezetés a jelenkori nemzetiségi problémához
Mutató:
statisztika, gazdasági, kisebbségi megoszlás

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék