dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 32       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 31-32

Év: 1922


Bp: Hornyánszky. 1922. A Magyar Kormány tiltakozása a romániai agrárreform következtében kisajátított földek miatt, melyek az optánsok tulajdonában voltak. 28 p. A Magyar Kormány beadványa a Nemzetek Szövetségének a szerződés 11. cikkelye értelmében, a magyar optánsok ingatlanainak a Román Királyság általi kisajátításának tárgyában, mely ellenkezik a szerződés rendelkezéseivel
Mutató:
földreform, Románia, diplomácia

új szerb alkotmány Bp.: A Szent Gellért Társaság. 1922. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság alkotmánya. 73 p.
Mutató:
alkotmány, jugoszláv

Bácska, Bánát és Baranya területén levő városok és községek hivatalos elnevezése A S.H.S. királyság belügyminisztériuma (BBB osztály 6800/1922. számú) rendelete alapján összeállítva V. Bečkerek: Pleitz Fer. Pál. 1922. Bánát, Bácska és Baranya helységnevei 1922-ben. 12:00 PM
Mutató:
alkotmány, jugoszláv

Beschwerden der ungarischen Minderheit in Rumänien Mit Rücksicht auf den zwischen den alliierten und assozoiierten Hauptmächten und Rumänien in Paris am 9. Dezember 1919 abgeschlossenen Vertrag über den Schutz der Minderheiten. 1. (1919-1922) [Bp.]: Verl. d. z. Unterstützung d. Völkerbundes Gebildeten Ung. Székler Vereins. 1922. 133 p.
Mutató:
kisebbségi panaszok

Délmagyarország a szerb megszállás alatt 1918-1920 Bp: Szent Gellért Társaság. 1922. A szerb uralom alá került délvidéki magyarság sérelmeit - adatokkal alátámasztva - 6 fejezetbe sorolja a tanulmány: személybiztonság, vagyonbiztonság, polgári és politikai jogok, szellemi kultúra, anyagi kultúra, egyesületi és gyülekezeti jog. 51 p.
Mutató:
kisebbségi sérelmek, nacionalizmus, szerb

Igazságszolgáltatási viszonyok a román Bánságban Bp.: Szent Gellért Társaság Irodalmi Egyesület. 1922. A bánsági igazságszolgáltatás romanizálása. Ügyvédi kamarák levelei az igazságügyminiszterhez és a Temesvári Polgári Szervezet Memoranduma. 38 p.
Mutató:
igazságszolgáltatás, anyanyelv

Jugoszláviai Magyar Párt memoranduma Pasicshoz Bp.: Szent Gellért Társaság Irodalmi Egyesület. 1922. A jugoszláviai Magyar Párt megalakulása, memoranduma a szerb miniszterelnökhöz, melyben a jogsértések, egyes hatósági intézkedések ellen tiltakoznak. 56 p.
Mutató:
kisebbségi sérelmek, jog, kisebbségi

Kisebbségek védelme tárgyában a szövetséges és társult főhatalmak, valamint Románia 1919 december 19-én Párisban kötött szerződése és az erdélyi magyar kisebbség sérelmei Bp.: Légrády ny. 1922. Egyházi, felekezeti iskolák sérelmei. A kisebbségek nyelvhasználati joga. Magyar iskolák elrománosítása és közművelődési intézmények elvétele. Politikai perek és atrocitások. 40 p.
Mutató:
oktatáspolitika, kisebbségpolitika, kisebbségi sérelmek

Magyarországi nemzeti kisebbségekre vonatkozó programmok, törvényjavaslatok, törvények és rendeletek. 1827-1920 Bp.: Stephaneum ny. 1922. 5. 42 p.
Mutató:
oktatáspolitika, kisebbségpolitika, kisebbségi sérelmek

Memorandum of the refugees executed by the Roumanians On frontier rectification or plebiscite on this territory Bp: [M. Tud. Társ. ny.]. 1922. A Szamos, Kőrös vidékéről, illetve Szatmárnémetiből, Nagyváradról és Aradról származó menekültek tiltakozása a Romániához való tartozás ellen. [4 p.] 2 ° A románok által kiüldözött menekültek memoranduma. Határmódosítás vagy népszavazás tárgyában e területen
Mutató:
kisebbségi követelés

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék