dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 47       Lapozás: 1-10 | 11-20 ... 41-47

Év: 1921


historical church of Transylvania and Roumania Budapest: Népies Irodalmi Társaság. 1921. 34 p.

Amerikai Unitárius Egyházi Bizottság jelentése Erdélynek a román uralom alatti helyzetéről Bp.: Bocskay Szövetség. 1921. Az Amerikai Unitárius Egyházi Bizottság jelentése Erdélynek a román uralom alatti helyzetéről, különös tekintettel az erdélyi magyar egyházak és unitárius hitközségek helyzetére. 23 p.
Mutató:
egyházak általában, egyház, unitárius, kisebbségi kérdés

Az erdélyi történelmi egyházak és Románia Bp.: Népies Irodalmi Társaság. 1921. Az erdélyi történelmi egyházak és a közoktatás. Az egyházak nemzetközi védelme, az egyházak szervezetei. 34 p.
Mutató:
egyház, katolikus, egyház, református, oktatás, egyházi

Az erdélyi világi katholikusok memoranduma XV. Benedek pápa őszentségéhez Bp.: Bocskay Ny. 1921. Tiltakozás a román állam egyházi rendelkezései ellen. 48 p. Ua. angol. Memorandum of the Roman Catholic laymen of Transylvania to the Holy Apostolic See. 52 p.
Mutató:
egyház, katolikus

Balkanization of agricultura Being a study of agrarian reform in Hungary and in the succesion states on the former territory of Hungary Bp: Bocskay. 1921. Az 1918-1919-1920. évi földreformok Magyarországon és az utódállamokban, hangsúlyosan a kisebbségek helyzetére gyakorolt hatásukkal. 51 p A mezőgazdaság balkanizációja. Tanulmány a magyarországi és a korábbi magyar területeken az utódállamok földreformjairól
Mutató:
földreform

Bibliografický katalog časopisectva Republiky Československé za rok 1920 Praha: Československý ústav bibliografický [et al.]. 1921. IX, 243, [13] p. A Csehszlovák Köztársaság újságainak bibliográfiája 1920-ban
Mutató:
földreform

Brief survey of the situation of the Transylvanian Magyars in the new Roumanian Kingdom Bp: Bocskay ny. 1921. Az erdélyi magyarság helyzete a román királyságban Trianon után, különös tekintettel a külpolitika és a kisebbségek összefüggéseire. 36 p. Rövid összefoglalás az erdélyi magyarság helyzetéről az új román királyságban Ua. németül: Die Lage der Siebenbürger Magyaren im neuen Rumänischen Königreich. (Ein kurzer Überblick.) 1921. 43 p.
Mutató:
néprajz, kisebbségi kérdés, külpolitika

Emléklapok 1846-1921 A Rimaszombati Polgári Olvasókör 75 éves fennállásának jubileumára Rimaszombat: Rábely Miklós Fia könyvnyomdája. [1921]. Az olvasókör tagjainak visszaemlékezései, irodalmi művei. 75 p., 3 kotta
Mutató:
irodalom, felvidéki, helytörténet

Erdélyi agrártörvény (Törvény az erdélyi, bánáti, kőrösvidéki és máramarosi agrárreformról.) Brassó: Brassói Lapok. 1921. 60 p.
Mutató:
földreform, Románia

Erdélyi román földbirtoktörvények Bp.: Népies Irodalmi Társaság. 1921. A Gyulafehérvári Nemzetgyűlés határozata. Erdély, Bánát és a többi csatolt magyar területekre vonatkozó agrárreform. 71 p.
Mutató:
törvény, gazdasági, birtokviszonyok, földreform, Románia

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék