dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 22       Lapozás: 1-10 | 11-20 | 21-22

Év: 1920


Burgenland Wien: Freytag-Berndt. 1920. A Magyarországtól 1919-ben Ausztriához csatolt terület térképe a soproni népszavazási körzet feltüntetésével. 21,5x30 cm

Emlékirat Muraköznek Magyarországhoz való tartozása ügyében Bp: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1920. A muraköziek memoranduma, amelyben Magyarországhoz tartozásukat kérik. 22 p.
Mutató:
kisebbségi kérdés, kapcsolat, anyanemzettel

Magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neully S[ur] S[eine]-ben 1920 január-márc. havában. 3/B köt Bp.: M. kir. Külügyminisztérium. 1920. Térképgyűjtemény a magyar békedelegáció munkájának elősegítésére. közös borítóban 27 térkép és térképfüzet, 30x24 cm
Mutató:
béketárgyalások

Magyar földbirtok balkanizálása Bp.: Bocskay Szövetség. 1920. Földbirtokpolitika, birtokviszonyok, agrárreform Magyarországon, Csehszlovákiában, Jugoszláviában és Romániában. 80 p.
Mutató:
földreform, birtokviszonyok

Moldvai csángók néprajzi térképe Bp.: Magyar Földrajzi Intézet. 1920. Települések a népesség száma szerint, megyehatárok, a csángó népesség aránya az egyes településeken. 27x38 cm
Mutató:
földreform, birtokviszonyok

Sbierka zákonov Sbierka zákonov Československej republiky v slovenskej a maďarskej reči Bratislava: Comenius. 1920. A Csehszlovák Köztársaság törvényeinek gyűjteménye szlovák és magyar nyelven
Mutató:
földreform, birtokviszonyok

Apponyi Albert: Peace-treaty proposed to Hungary London, New York, Bp.: Dawson, Steiger, Pfeifer. 1920. 1. 8:00 PM A Magyarországnak ajánlott béke-egyezmény
Mutató:
békeszerződés, 1920

Bezděk Bohuslav: Menoslov obcí na Slovensku [H.n.]: t. Wigand. 1920. 443, [3] p. Szlovákiai községek névsora
Mutató:
békeszerződés, 1920

Bonkáló Sándor: Magyar rutének Bp: Pfeifer. 1920. Tanulmány a rutén nemzetiség kitelepítéséről történeti bizonyítékokkal és nyelvészeti közelítésben, valamint a rutének kultúrájának magyar elemeiről a Kárpátalján, 1920-ig. 43 p.
Mutató:
kisebbségi kérdés, kisebbség, rutén

Csáky [Jenő] Etienne: Question ruthéne Paris: Soudie R. Pfeifer. 1920. A rutén kérdés áttekintése történelmi, gazdasági és politikai szempontból, különös tekintettel az 1910. évi népszámlálás adataira. 35 p. A rutén kérdés
Mutató:
rutén kérdés, politika, gazdaság

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék