dippold péter

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája 1918-1945

Tételek száma: 15       Lapozás: 1-10 | 11-15

Év: 1919


Bánsági-bácskai kérdés európai kérdés Dél-Magyarország lakosságának kérelme a Párisi Békekonferenciához Bp.: Pallas. 1919. Dél-Magyarország lakosságának kérelme a Párizsi Békekonferenciához 1919 novemberében, amelyben gazdasági és történeti okokra hivatkozva kérik, hogy Bácska és Bánság Magyarországnál maradjanak, a kisebbségeknek pedig autonómiát biztosítsanak. 16 p. Aláírás: A dél-magyarországi svábság hontalanná vált fiai.
Mutató:
kisebbségi kérdés, békeszerződés, 1920, gazdaságpolitika

Bartošek Antonín: Plán hlavného mesta Slovenska Bratislavy a soznam všetkých ulíc Bratislava: [k.n.]. [1919 után]. 29, [1] p. Pozsony térkép, utcajegyzékkel
Mutató:
kisebbségi kérdés, békeszerződés, 1920, gazdaságpolitika

Hora Alois: Podkarpatská Rus Přehled poměrů karpatoruských. S mapkou Praha: Grégr a syn. 1919. 7. 34 p., [1] térk. Kárpátalja
Mutató:
kisebbségi kérdés, békeszerződés, 1920, gazdaságpolitika

Kadlec Károly: Magyarok és a Cseh-Szlovák Köztársaság Múlt és jelenkori érintkezések Prága-Praha: Idegeneket tájékoztató csehszlovák hivatal. 1919. A magyarok és a németek a cseh-szlovák nemzet legnagyobb ellenségei. Csehszlovák szempontból mutatja be a magyar történelmet. 18 p.
Mutató:
történelemszemlélet, cseh, interetnikus kapcsolatok

Kogutowicz Károly: Magyarország néprajzi térképe Az 1910. évi népszámlálás alapján. Nemzeti többségek, kisebbségek, népsűrűség Bp.: [k.n.]. 1919.
Mutató:
történelemszemlélet, cseh, interetnikus kapcsolatok

Kogutowicz Károly: Magyarország néprajzi térképe települési lélekszám szerint Bp.: Magyar Földrajzi Int. 1919. Diagramok a nemzetiségek számarányáról, felekezeti és nyelvi megoszlásáról. Melléktérképek: Magyarország közigazgatási beosztása 1910-ben (1:750.000), népsűrűség (1:2.150.000), erdőségek (1:2.150.000), lakatlan területek (1:4.000.000). 12 csatl. térkép [9 db. 90x72,5 cm, 1 db. 26,5x72,5 cm, 2 db. 30x92,5 cm]
Mutató:
történelemszemlélet, cseh, interetnikus kapcsolatok

Kovács Alajos: Protestánsok száma és helyzete a románok által követelt 26 keleti vármegyében Bp.: Pesti Könyv ny. 1919. A 26 keleti vármegye lakosságának 22,3 százaléka protestáns, akiknek hitéletét veszélyezteti a román valláspolitika. 3:00 PM
Mutató:
egyházpolitika, egyház, protestáns

Lalesco Trajan: Problême ethnographique du Banat Avec quatre tableaux statistiques et une carte du Banat Paris: Impr. Paul Dupont. 1919. 48 p., 1 térk. Etnográfiai kérdés Bánátban, négy statisztikai táblával és egy Bánát-térképpel
Mutató:
egyházpolitika, egyház, protestáns

Lapedatu Alexandru: Paris: Dubois et Bauer. 1919. 22 p. Beszarábia, Bukovina, Erdély, Bánát és Magyarország románlakta területeinek egyesülési okirata a Román Királysággal
Mutató:
egyházpolitika, egyház, protestáns

Lapedatu Alexandru: Transylvanie et le territoires roumains de Hongrie (Renseignements statistiques et ethniques) Paris: Dubois et Bauer. [1919]. 30 p. Erdély és a magyarországi román területek. (Statisztikai és etnikai adatok)
Mutató:
kisebbségi megoszlás

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék