Adatbank.ro / Névmutató
nyomtat

megoszt

Névmutató

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

j  

k  

l  

m  

n  

o  

p  

r  

s  

t  

u  

v  

w  

z  

 • „Lecsúsztunk és egyszerre mindent elveszítettünk”. Szociológiai tanulmány a szegénységről és az elszegényedési pályákról egy kolozsvári esettanulmány kapcsán. Korunk, 2006/11 [pdf, 313.2k]
  OLÁH NORBERT SÁNDOR – PÉTER LÁSZLÓ
 • Vázlatok a szegénység szociológiájához. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006, Ötödik fejezet: Mi a szegénység? 129–150. [pdf, 407k]
  PÉTER LÁSZLÓ
 • Új szegények túlélési stratégiái. Erdélyi Társadalom, 2003/1, 25–50. [pdf, 582.1k]
  PÉTER LÁSZLÓ
 • Elszegényedés és szegregálódás egy ipari kisvárosban. WEB, 11/2003. május, 21–28. [html] [pdf, 431.5k]
  PÉTER LÁSZLÓ
 • „Romák, szegények, senkik vagyunk”. Elemzési kísérlet egy szegény roma közösség etnikai identitásépítő stratégiáiról. Erdélyi társadalom, 2005/1, 29–52. [pdf, 233.2k]
  PÉTER LÁSZLÓ
 • Szegénység Romániában
  PÉTER LÁSZLÓ (szerk.)
 • Romák Erdélyben
  PÉTER LÁSZLÓ (szerk.)
 • Péter László