nyomtat

megoszt

Mohács előtti oklevelek fényképmásolatai az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) kézirattárában, 2007
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár)

Mohács előtti oklevelek fényképmásolatai

az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) kézirattárában

 

 Összeállította  W. Kovács András, 2007

 

 

 

 

ÖSSZESÍTŐ

 

ENMLt = Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára (a Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Fiókja és a  Kolozsvári Egyetemi Könyvtár őrizetében)

MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest

 

A oklevélhasonmások jegyzékbe foglalt azonosító adatai:

 

Kelt = az irat keltezése

Kibocsátó = az irat kibocsátója

Az oklevél fennmaradási formája (eredeti, átírás, tartalmi átírás)

Az EME kézirattárában meglévő fényképmásolatok száma, jelzetenként (db.)

 

I. ENMLt, Bánffy család nemzetségi levéltára, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár: U 588: DF 260580–261157, 288287, 289168).

Megj.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kézirattárából hiányzanak a következő fényképfelvételek: DF 260919, 260936, 260962, 288287, 289168.

 


DF 260580–260643 – dobozban

DF 260644–260698 – dobozban

DF 260699–260739 – dobozban

DF 260740–260901 – borítékban

DF 260902–260907 – dobozban

DF 260908 – borítékban

DF 260909 – dobozban

DF 260910 – 260918 – borítékban

DF 260919 – hiányzik

DF 260920–260921 – borítékban

DF 260922 – dobozban

DF 260923–260935 borítékban

DF  260936 – hiányzik

DF 260937–260961 borítékban

DF 260962 – hiányzik

DF 260963–261129 – borítékban

DF 261130–261157 – dobozban

DF 288287 – hiányzik

DF 289168 – hiányzik

+ 175 db. felvétel Mohács utáni iratokról.


 

II. ENMLt, Kemény József oklevélgyűjteménye, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár, U 496: DF 253411–253581).

Megj.: A DF 253565–253577 jelzetű hasonmásoknak nincs savmentes borítékjuk. Ideiglenesen dobozban tárolva!

+ 63 db. felvétel Mohács utáni iratokról.

 

III. ENMLt, Kornis család levéltára, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár: U 530: DF 257649–257698).

 

IV. ENMLt, Mike Sándor gyűjteménye, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár, U: 497: DF 253582–253628).

+ 9 db felvétel Mohács utáni iratokról.

 

V. ENMLt, Suky család levéltára, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár: U 510: DF 255152– DF 255333)

Megj.: A fényképek nagy része életlen, s emiatt olvashatatlan.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kézirattárából hiányzik a következő fényképfelvétel: DF 255333.

A DF 255234–255255 számok egyetlen borítékban!

A DF 255234–255254 számokról két, esetenként három felvétel is van!

+ 15 db felvétel Mohács utáni iratokról.

 

VI. ENMLt, Tholdalagi család levéltára, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár: U 526: DF 257465–542).

 

VII. ENMLt, Wass család levéltára, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár: DF 252690–255404, 288346, 291360).

+ 32 db. felvétel Mohács utáni iratokról.

 

VIII. ENMLt, Wesselényi család zsibói levéltára, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár: U 506: DF 254775–254915)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kézirattárában hiányzik a következő fényképfelvétel: DF 254821.

 

IX. Szebeni szász ev. káptalan levéltára, Mohács előtti oklevelek. – A Szebeni Nemzeti Levéltár (Arhivele Naţionale Sibiu, Sibiu) őrizetében (MOL, Filmtár: U 1251: 291954–292047) + 16 db. felvétel Mohács utáni iratokról.

 

X. Szász Nemzeti Levéltár: Urkunden (A Nemzeti Levéltár Szeben Megyei Fiókjának őrízetében; MOL, Filmtár, U 454: DF 236558; DF 244566–246187; DF 290682–290683; DF 290869; DF 291412)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kézirattárában nincsenek meg a Mohács előtti oklevelek hasonmásai. A Mohács utáni iratokról van 254 felvétel (IV/310–335; IV/337; IV/337a–h; IV/338; IV/341–1346; IV/346a; IV/347–362; IV/364–374; IV/377; IV/379; IV/381; IV/383–390; V/297–298; V/300; V/302; V/308–311; V/313; V/325; V/334; V/337; V/341; V/344–346; V/351–353; V/359–361; V/363–367; V/369–371; V/373 jelzetek).

 

XI. Töredékek

 


Diplomatikai Levéltár

DL 1688

DL 13635

 

ENMLt, Komáromy-gyűjtemény

DF 244505

 

ENMLt, Gyulay-Kuun család levéltára

DF 252625

 

ENMLt, Sennyey család levéltára

DF 253098

DF 253167

DF 253183

DF 253194

DF 253198

 

Dés város lt

DF 253300

 

ENMLt, Címereslevelek gyűjteménye

DF 254917

DF 254918

DF 254919

DF 254920

DF 254921

+ 1 db felvétel Mohács utáni iratról (1548. XI. 6.)

 

iktári Bethlen család  levéltára

DF 255014

DF 255022

 

Jósika család hitbizományi levéltára

DF 257555

DF 257558

DF 257571

DF 257620

 

ENMLt, Szentkereszty család levéltára

DF 257648

 

ENMLt, Céhiratok

DF 261192

DF 261202

DF 261203

 

ENMLt, Törzsgyűjtemény, Mohács előtti oklevelek

DF 266681

 

Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburgisches Archiv, Brandenburger Literalien

DF 267426

 

Szepesi káptalan levéltára: Szepesi káptalan magánlevéltára: I. rész

DF 272331

 

 


I. ENMLt, Bánffy család nemzetségi levéltára, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár: U 588: DF 260580–261157, 288287, 289168).

 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kézirattárából hiányzanak a következő fényképfelvételek:

DF 260919, 260936, 260962, 288287, 289168.

 


DF 260580–260643 – dobozban

DF 260644–260698 – dobozban

DF 260699–260739 – dobozban

DF 260740–260901 – borítékban

DF 260902–260907 – dobozban

DF 260908 – borítékban

DF 260909 – dobozban

DF 260910 – 260918 – borítékban

DF 260919 – hiányzik

DF 260920–260921 – borítékban

DF 260922 – dobozban

DF 260923–260935 borítékban

DF  260936 – hiányzik

DF 260937–260961 borítékban

DF 260962 – hiányzik

DF 260963–261129 – borítékban

DF 261130–261157 – dobozban

DF 288287 – hiányzik

DF 289168 – hiányzik

+ 175 db. felvétel Mohács utáni iratokról.


 

* * *

 

DF 260580

Kelt: 1251-08-01. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260581

Kelt: 1279-07-08. Kibocsátó: IV. LÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

4 db.

 

DF 260582

Kelt: 1279-00-00. Kibocsátó: IV. LÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260583

Kelt: 1280-08-09. Kibocsátó: IV. LÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260584

Kelt: 1291-00-00. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260585

Kelt: 1292-00-00. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260586

Kelt: 1292-00-00. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti + 18. századi másolat

4 db.

 

DF 260587

Kelt: 1293-02-20U. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

Kelt: 1293-02-20. Kibocsátó: III. ANDRÁS KIRÁLY. Átírás 1293-1300

2 db.

 

DF 260588

Kelt: 1318-10-14. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260589

Kelt: 1325-08-02. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260590

Kelt: 1326-09-24. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260591

Kelt: 1326-11-19. Kibocsátó: VALTER BORSODI FŐESPERES és EGRI VIKÁRIUS. Eredeti

1 db.

 

DF 260592

Kelt: 1327-02-07. Kibocsátó: FÜLÖP NÁDOR, SZEPESI és ÚJVÁRI ISPÁN. Átírás 1327

Kelt: 1327-05-01. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260593

Kelt: 1329-04-02. Kibocsátó: TAMÁS MESTER VASVÁRI ISPÁN és SÁRI VÁRNAGY. Átírás 1329

Kelt: 1329-04-09E. Kibocsátó: VASVÁRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260594

Kelt: 1330-09-12. Kibocsátó: BOSZNIAI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260595

Kelt: 1331-09-05. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260596

Kelt: 1290-00-00. Kibocsátó: IV. LÁSZLÓ KIRÁLY. Tartalmi átírás 1332

Kelt: 1332-01-21. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1332

Kelt: 1332-03-20. Kibocsátó: BOSZNIAI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260597

Kelt: 1332-04-08. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260598

Kelt: 1333-03-17. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 260599

Kelt: 1333-08-29. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260600

Kelt: 1334-08-08. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260601

Kelt: 1334-08-22. Kibocsátó: VÁRADHEGYFOKI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260602

Kelt: 1336-05-21. Kibocsátó: CSANÁD ESZTERGOMI ÉRSEK. Eredeti

1 db.

 

DF 260603

Kelt: 1336-11-16. Kibocsátó: SZABOLCS MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 260604

Kelt: 1337-10-14. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260605

Kelt: 1338-06-18. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260606

Kelt: 1338-07-31. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Átírás 1338

Kelt: 1338-08-29. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260607

Kelt: 1339-05-06. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260608

Kelt: 1340-10-08. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260609

Kelt: 1342-05-04. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260610

Kelt: 1342-02-20. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1342

Kelt: 1342-05-11. Kibocsátó: SZEPESI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 260611

Kelt: 1343-10-06. Kibocsátó: MIKLÓS NÁDOR és KUNOK BÍRÁJA. Eredeti

1 db.

 

DF 260612

Kelt: 1345-09-26. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

4 db.

 

DF 260613

Kelt: 1346-11-18. Kibocsátó: ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260614

Kelt: 1347-01-29. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260615

Kelt: 1347-02-25. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260616

Kelt: 1347-03-04. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260617

Kelt: 1347-05-11. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1347

Kelt: 1347-06-05. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260618

Kelt: 1347-06-06. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260619

Kelt: 1347-08-21. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260620

Kelt: 1347-08-21. Kibocsátó: JÁNOS VESZPRÉMI PÜSPÖK, KIRÁLYNÉI KANCELLÁR, KÁPOLNAISPÁN és TITKOS KANCELLÁR. Eredeti

1 db.

 

DF 260621

Kelt: 1348-02-27. Kibocsátó: JÁNOS BORSODI FŐESPERES és EGRI VIKÁRIUS. Eredeti

1 db.

 

DF 260622

Kelt: 1349-05-25. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260623

Kelt: 1349-11-02. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260624

Kelt: 1349-11-05. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260625

Kelt: 1350-09-25. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Tartalmi átírás 1350

Kelt: 1350-10-17. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260626

Kelt: 1351-01-13. Kibocsátó: PÉTER HEVESI FŐESPERES, EGRI KANONOK és VIKÁRIUSI BÍRÓ, GOTTHARD EGRI KANONOK és VIKÁRIUSI BÍRÓ. Átírás 1351

Kelt: 1351-01-19. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260627

Kelt: 1351-07-22. Kibocsátó: MIKLÓS NÁDOR és KUNOK BÍRÁJA. Eredeti

2 db.

 

DF 260628

Kelt: 1351-09-22. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260629

Kelt: 1353-11-06. Kibocsátó: ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1353

Kelt: 1353-11-29. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260630

Kelt: 1354-07-06. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260631

Kelt: 1354-10-06. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260632

Kelt: 1354-10-06. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260633

Kelt: 1355-06-11. Kibocsátó: MIKLÓS ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260634

Kelt: 1347-05-12. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1347

Kelt: 1347-05-27. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Átírás 1352

Kelt: 1347-08-11. Kibocsátó: MIKLÓS NÁDOR és KUNOK BÍRÁJA. Átírás 1349

Kelt: 1349-10-15. Kibocsátó: MIKLÓS NÁDOR és KUNOK BÍRÁJA. Átírás 1352

Kelt: 1352-04-28. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

7 db.

 

DF 260635

Kelt: 1355-06-30. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260636

Kelt: 1356-01-13. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260637

Kelt: 1356-01-20. Kibocsátó: SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ és TURÓCI ISPÁN. Eredeti

2 db.

 

DF 260638

Kelt: 1356-06-30. Kibocsátó: SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ és TURÓCI ISPÁN. Eredeti

2 db.

 

DF 260639

Kelt: 1356-06-16. Kibocsátó: SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ és TURÓCI ISPÁN. Eredeti

2 db.

 

DF 260640

Kelt: 1356-09-27. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260641

Kelt: 1356-10-19. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260642

Kelt: 1356-06-10. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260643

Kelt: 1291-00-00. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1357

Kelt: 1357-08-27. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260644

Kelt: 1357-10-13. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260645

Kelt: 1358-08-09. Kibocsátó: MIKLÓS EGRI ŐRKANONOK és EGRI VIKÁRIUS. Eredeti

1 db.

 

DF 260646

Kelt: 1358-12-07. Kibocsátó: SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ és TURÓCI ISPÁN. Eredeti

2 db.

 

DF 260647

Kelt: 1359-05-02. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260648

Kelt: 1359-05-28. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260649

Kelt: 1359-07-10. Kibocsátó: MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260650

Kelt: 1359-09-03. Kibocsátó: DOMONKOS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260651

Kelt: 1359-12-16. Kibocsátó: FEHÉRVÁRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260652

Kelt: 1367-07-04. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260653

Kelt: 1361-01-28. Kibocsátó: BEBEK ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260654

Kelt: 1362-06-29. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260655

Kelt: 1363-03-04. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260656

Kelt: 1366-02-21. Kibocsátó: DÉNES ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

5 db.

 

DF 260657

Kelt: 1325-08-02. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1366

Kelt: 1366-02-21. Kibocsátó: DÉNES ERDÉLYI VAJDA és  SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

2 db.

 

DF 260658

Kelt: 1366-04-17. Kibocsátó: DÉNES ERDÉLYI VAJDA és DÉNES SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260659

Kelt: 1366-07-25. Kibocsátó: KONT MIKLÓS NÁDOR és KUNOK BÍRÁJA. Eredeti

1 db.

 

DF 260660

Kelt: 1370-04-01. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260661

Kelt: 1370-05-10. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1370

Kelt: 1370-06-03. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

6 db.

 

DF 260662

Kelt: 1350-10-26. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1370

Kelt: 1370-04-24. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260663

Kelt: 1370-04-15. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260664

Kelt: 1335-09-29. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Átírás 1335

Kelt: 1335-12-08. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1370

Kelt: 1370-05-12. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260665

Kelt: 1372-04-13. Kibocsátó: IMRE ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260666

Kelt: 1374-12-14. Kibocsátó: LÁSZLÓ ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1375

Kelt: 1375-01-06. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 260667

Kelt: 1377-04-30. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260668

Kelt: 1377-05-30. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 260669

Kelt: 1228-00-00. Kibocsátó: II. ANDRÁS KIRÁLY. Átírás 1378

Kelt: 1378-01-12. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 260670

Kelt: 1378-01-24. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1378

Kelt: 1378-07-25. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 260671

Kelt: 1378-10-09. Kibocsátó: SZEPESI JAKAB ORSZÁGBÍRÓ és SZEPESSÉGI VÁROSOK BÍRÁJA. Eredeti

2 db.

 

DF 260672

Kelt: 1379-01-31. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260673

Kelt: 1379-03-14. Kibocsátó: VÁCI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260674

Kelt: 1379-03-20. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260675

Kelt: 1379-05-04. Kibocsátó: LÁSZLÓ ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260676

Kelt: 1379-06-11. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260677

Kelt: 1379-06-11. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260678

Kelt: 1369-11-08. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 260679

Kelt: 1380-10-04. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260680

Kelt: 1380-11-13. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

6 db.

 

DF 260681

Kelt: 1381-01-25. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260682

Kelt: 1292-03-25. Kibocsátó: III. ANDRÁS KIRÁLY. Átírás 1381

Kelt: 1381-11-02. Kibocsátó: ESZTERGOMI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260683

Kelt: 1291-01-29. Kibocsátó: III. ANDRÁS KIRÁLY. Átírás 1291

Kelt: 1291-01-29. Kibocsátó: III. ANDRÁS KIRÁLY. Átírás

Kelt: 1291-02-00. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1291

Kelt: 1291-03-11. Kibocsátó: III. ANDRÁS KIRÁLY. Átírás 1292

Kelt: 1292-03-27. Kibocsátó: III. ANDRÁS KIRÁLY. Átírás 1381

Kelt: 1381-11-02. Kibocsátó: ESZTERGOMI KÁPTALAN. Eredeti

5 db.

 

DF 260684

Kelt: 1382-08-06. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260685

Kelt: 1382-08-06. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260686

Kelt: 1382-09-09. Kibocsátó: LÁSZLÓ ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260687

Kelt: 1385-03-17. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260688

Kelt: 1385-10-25. Kibocsátó: LOSONCI DÉNES ZÓLYOMI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260689

Kelt: 1387-05-15. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260690

Kelt: 1387-06-03. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1389

Kelt: 1388-06-19. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1388

Kelt: 1388-07-30. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Átírás 1389

Kelt: 1389-01-11. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

4 db.

 

DF 260691

Kelt: 1390-03-22. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260692

Kelt: 1390-08-19. Kibocsátó: JÁSZÓI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260693

Kelt: 1392-02-17. Kibocsátó: BEBEK IMRE ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 260694

Kelt: 1392-11-27. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260695

Kelt: 1393-05-10. Kibocsátó: BERTALAN ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1393

Kelt: 1393-05-22. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 260696

Kelt: 1395-02-09. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260697

Kelt: 1395-02-22. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260698

Kelt: 1396-03-06. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260699

Kelt: 1396-03-14. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260700

Kelt: 1397-06-24. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 260701

Kelt: 1398-11-08. Kibocsátó: BEBEK DETRE NÁDOR. Eredeti

2 db.

 

DF 260702

Kelt: 1399-11-21. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1399

Kelt: 1399-12-18. Kibocsátó: SÁGI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260703

Kelt: 1400-01-14. Kibocsátó: MARCALI MIKLÓS és CSÁKI MIKLÓS, TEMESI, ZARÁNDI, BÉKÉSI ISPÁNOK, A KUNOK BÍRÁI. Eredeti

2 db.

 

DF 260704

Kelt: 1400-06-04. Kibocsátó: BEBEK DETRE NÁDOR. Eredeti

2 db.

 

DF 260705

Kelt: 1400-07-25. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260706

Kelt: 1400-09-05. Kibocsátó: BEBEK DETRE NÁDOR. Átírás 1400

Kelt: 1400-10-18. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260707

Kelt: 1402-05-01. Kibocsátó: MIHÁLY ERDÉLYI VIKÁRIUS. Eredeti

1 db.

 

DF 260708

Kelt: 1405-06-01. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

4 db.

 

DF 260709

Kelt: 1405-06-02. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260710

Kelt: 1405-06-19. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1405

Kelt: 1405-06-22. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1406

Kelt: 1405-08-28. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1406

Kelt: 1406-04-11. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

6 db.

 

DF 260711

Kelt: 1406-07-09. Kibocsátó: GARAI MIKLÓS NÁDOR. Eredeti

2 db.

 

DF 260712

Kelt: 1407-12-24. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260713

Kelt: 1408-11-08. Kibocsátó: GARAI MIKLÓS NÁDOR. Eredeti

1 db.

 

DF 260714

Kelt: 1408-06-18. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260715

Kelt: 1409-03-05. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260716

Kelt: 1411-03-18. Kibocsátó: JÁNOS TASNÁDI VIKÁRIUS, PANKOTAI FŐESPERES, EGRI és VÁRADI KANONOK. Eredeti

1 db.

 

DF 260717

Kelt: 1411-02-09. Kibocsátó: SOMOGYI KONVENT. Tartalmi átírás 1411

Kelt: 1411-07-26. Kibocsátó: SOMOGYI KONVENT. Átírás 1411

Kelt: 1411-09-19. Kibocsátó: GARAI MIKLÓS NÁDOR. Eredeti

3 db.

 

DF 260718

Kelt: 1414-06-21. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260719

Kelt: 1417-05-22. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1417

Kelt: 1417-11-01. Kibocsátó: SZABOLCS MEGYE. Eredeti

3 db.

 

DF 260720

Kelt: 1354-10-28. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Átírás 1417

Kelt: 1417-07-28. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260721

Kelt: 1517-01-10. Kibocsátó: VAJDA PÁL KÖZJEGYZŐ. Eredeti

2 db.

 

DF 260722

Kelt: 1417-07-16. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1417

Kelt: 1417-09-12. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti. CSONKA

1 db.

 

DF 260723

Kelt: 1417-09-07. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1418

Kelt: 1418-01-05. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260724

Kelt: 1419-05-17. Kibocsátó: ABAÚJ MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 260725

Kelt: 1421-06-02. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260726

Kelt: 1421-06-23. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 260727

Kelt: 1422-11-28. Kibocsátó: PERÉNYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1423

Kelt: 1423-01-17. Kibocsátó: NYITRAI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260728

Kelt: 1423-08-25. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260729

Kelt: 1424-04-09. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260730

Kelt: 1424-07-04. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260731

Kelt: 1427-01-01. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1427

Kelt: 1427-01-24. Kibocsátó: JÁSZÓI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260732

Kelt: 1427-04-21. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1427

Kelt: 1427-06-07. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260733

Kelt: 1427-08-27. Kibocsátó: PÁLÓCI MÁTYUS ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1427

Kelt: 1427-09-05. Kibocsátó: JÁSZÓI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260734

Kelt: 1413-11-14. Kibocsátó: GARAI MIKLÓS NÁDOR. Átírás 1429

Kelt: 1429-02-18. Kibocsátó: JÁSZÓI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 260735

Kelt: 1431-07-16. Kibocsátó: PÁLÓCI MÁTYUS ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260736

Kelt: 1433-09-15. Kibocsátó: PÁSZTÓI MIKLÓS ÖZVEGYE, KRISZTINA. Eredeti

2 db.

 

DF 260737

Kelt: 1433-05-29. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1433

Kelt: 1433-06-18. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260738

Kelt: 1433-01-24. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

4 db.

 

DF 260739

Kelt: 1434-03-31. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1435

Kelt: 1435-06-08. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 260740

Kelt: 1435-09-03. Kibocsátó: PÁLÓCI MÁTYUS NÁDOR. Eredeti

4 db.

 

DF 260741

Kelt: 1435-11-05. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260742

Kelt: 1438-01-29. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260743

Kelt: 1438-07-31. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260744

Kelt: 1440-01-13. Kibocsátó: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ. Átírás 1440

Kelt: 1440-02-04. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260745

Kelt: 1440-06-13. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260746

Kelt: 1440-01-05. Kibocsátó: HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR. Eredeti

3 db.

 

DF 260747

Kelt: 1337-07-01-08 között. VÁRADHEGYFOKI KONVENT. Átírás 1338.

Kelt: 1338-10-13-20 között. VÁRADHEGYFOKI KONVENT. Átírás 1338.

Kelt: 1338-01-31. Kibocsátó: NAGYMARTONI PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1432

Kelt: 1432-05-19. Kibocsátó: GARAI MIKLÓS NÁDOR. Eredeti

10 db.

 

DF 260748

Kelt: 1444-09-11. Kibocsátó: ROZGONYI GYÖRGY ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 260749

Kelt: 1444-01-13. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC ERDÉLYI ALVAJDA

VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1444

Kelt: 1444-05-19. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

14 db.

 

DF 260750

Kelt: 1445-07-04. Kibocsátó: ORSZÁGNAGYOK. Átírás 1445

Kelt: 1445-07-18. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260751

Kelt: 1447-06-11. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260752

Kelt: 1447-06-11. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260753

Kelt: 1447-05-19. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260754

Kelt: 1447-10-29. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260755

Kelt: 1447-11-22. Kibocsátó: GARAI LÁSZLÓ NÁDOR. Átírás 1448

Kelt: 1448-01-04. Kibocsátó: SOMOGYI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260756

Kelt: 1448-02-01. Kibocsátó: HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 260757

Kelt: 1443-04-11. Kibocsátó: ISMERETLENEK. Eredeti

1 db.

 

DF 260758

Kelt: 1443-12-06. Kibocsátó: LOSONCI BÁNFI ISTVÁN. Eredeti

2 db.

 

DF 260759

Kelt: 1452-06-10. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260760

Kelt: 1453-02-24. Kibocsátó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1453

Kelt: 1453-03-13. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1453

Kelt: 1453-06-08. Kibocsátó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

6 db.

 

DF 260761

Kelt: 1454-08-01. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260762

Kelt: 1449-06-19. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

5 db.

 

DF 260763

Kelt: 1454-02-27. Kibocsátó: CSÁZMAI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260764

Kelt: 1454-12-06. Kibocsátó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

8 db.

 

DF 260765

Kelt: 1453-12-22. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1455

Kelt: 1455-09-09. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260766

Kelt: 1449-06-19. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1456

Kelt: 1456-07-24. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

5 db.

 

DF 260767

Kelt: 1457-08-18. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

8 db.

 

DF 260768

Kelt: 1460-07-05. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260769

Kelt: 1456-04-06. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 260770

Kelt: 1456-04-21. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260771

Kelt: 1466-03-26. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI ÉS BAZINI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260772

Kelt: 1460-12-24. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260773

Kelt: 1461-05-28. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260774

Kelt: 1462-01-01. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 260775

Kelt: 1462-09-27. Kibocsátó: SOMOGYI KONVENT. Eredeti

1db.

 

DF 260776

Kelt: 1462-12-15. Kibocsátó: LOSONCI ALBERT és SZÉCSÉNYI HEDVIG. Eredeti

1 db.

 

DF 260777

Kelt: 1462-11-25. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1463

Kelt: 1463-01-30. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260778

Kelt: 1463-04-17. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

7 db.

 

DF 260779

Kelt: 1462-11-25. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1464

Kelt: 1462-11-25. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1463

Kelt: 1463-01-30. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1464

Kelt: 1464-04-04. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

7 db.

 

DF 260780

Kelt: 1465-08-24. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260781

Kelt: 1464-08-27. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260782

Kelt: 1465-09-06. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260783

Kelt: 1466-01-01. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260784

Kelt: 1466-04-29. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 260785

Kelt: 1466-08-01. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260786

Kelt: 1476-05-07. Kibocsátó: ALBEUS MESTER ORATOR. Eredeti

9 db.

 

DF 260787

Kelt: 1467-09-28. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260788

Kelt: 1468-05-13

Kibocsátó: SZIGETI BÁLINT MAGYARORSZÁGI OBSZERVÁNS VIKÁRIUS. Eredeti.

2 db.

 

DF 260789

Kelt: 1469-06-21. Kibocsátó: SÁGI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260790

Kelt: 1469-03-03. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260791

Kelt: 1471-05-21. Kibocsátó: VÁCI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260792

Kelt: 1471-10-28. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260793

Kelt: 1461-10-26. Kibocsátó: KAKAS BENEDEK KÖZJEGYZŐ. Eredeti

 

DF 260793

Kelt: 1471-10-26. Kibocsátó: KAKAS BENEDEK KÖZJEGYZŐ. Eredeti

3 db.

 

DF 260794

Kelt: 1471-05-08. Kibocsátó: RÉDEI JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1471

Kelt: 1471-07-03. Kibocsátó: BELSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

4 db.

 

DF 260795

Kelt: 1472-07-14. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 260796

Kelt: 1472-07-14. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1472

Kelt: 1472-07-18. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

5 db.

 

DF 260797

Kelt: 1473-06-12. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260798

Kelt: 1473-12-07. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260799

Kelt: 1473-12-21K. Kibocsátó: MAGYAR BALÁZS ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1473

Kelt: 1473-12-00. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

7 db.

 

DF 260800

Kelt: 1270-00-00. Kibocsátó: V. ISTVÁN KIRÁLY. Átírás 1473

Kelt: 1473-11-22. Kibocsátó: VESZPRÉMI KÁPTALAN. Eredeti

6 db.

 

DF 260801

Kelt: 1279-07-08. Kibocsátó: IV. LÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1473

Kelt: 1473-11-22. Kibocsátó: VESZPRÉMI KÁPTALAN. Eredeti

6 db.

 

DF 260802

Kelt: 1474-03-17. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260803

Kelt: 1474-05-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260804

Kelt: 1474-05-25. Kibocsátó: BELSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 260805

Kelt: 1474-11-18. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1474

Kelt: 1474-11-30. Kibocsátó: ARADI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 260806

Kelt: 1475-08-10. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260807

Kelt: 1475-10-06. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260808

Kelt: 1475-10-14. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260809

Kelt: 1475-10-15. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1475

Kelt: 1475-11-21. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 260810

Kelt: 1475-11-19. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1475

Kelt: 1475-12-22. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 260811

Kelt: 1475-07-25. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1475

Kelt: 1475-08-26. Kibocsátó: JÁSZÓI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 260812

Kelt: 1475-06-06. Kibocsátó: ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR. Eredeti

4 db.

 

DF 260813

Kelt: 1475-10-11. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

6 db.

 

DF 260814

Kelt: 1476-04-24. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 260815

Kelt: 1476-05-27. Kibocsátó: ERDÉLYI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1476

Kelt: 1476-05-29. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260816

Kelt: 1476-09-24. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1476

Kelt: 1476-12-07. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI FŐKAPITÁNY. Eredeti

4 db.

 

DF 260817

Kelt: 1486-07-25. Kibocsátó: BIHAR MEGYE. Eredeti

3 db.

 

DF 260818

Kelt: 1477-10-09. Kibocsátó: ZEMPLÉN MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 260819

Kelt: 1477-10-30. Kibocsátó: ZEMPLÉN MEGYE. Eredeti

3 db.

 

DF 260820

Kelt: 1478-06-12. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

3 db.

 

DF 260821

Kelt: 1478-02-06. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260822

Kelt: 1476-05-04. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1478

Kelt: 1478-05-21. Kibocsátó: KENDI ANTAL ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

5 db.

 

DF 260823

Kelt: 1478-03-01. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1478

Kelt: 1478-09-20. Kibocsátó: ARADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260824

Kelt: 1478-09-05. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1478

Kelt: 1478-09-26. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 260825

Kelt: 1479-11-10. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 260826

Kelt: 1480-00-00. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Tartalmi átírás (18. századi)

1 db.

 

DF 260827

Kelt: 1481-08-24. Kibocsátó: CSANÁDI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 260828

Kelt: 1482-02-14. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1482

Kelt: 1482-03-10. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260829

Kelt: 1482-04-18. Kibocsátó: ARADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260830

Kelt: 1483-01-06. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 260831

Kelt: 1483-05-07. Kibocsátó: LOSONCI LÁSZLÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260832

Kelt: 1484-02-03. Kibocsátó: GYÖRGY VARASDI PRÉPOST és LELESZI (PRÉPOSTSÁGI) ADMINISZTRÁTOR. Eredeti

1 db.

 

DF 260833

Kelt: 1486-09-14. Kibocsátó: BORSOD MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 260834

Kelt: 1481-11-26. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1487

Kelt: 1486-02-14. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1487

Kelt: 1487-09-29. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

15 db.

 

DF 260835

Kelt: 1489-07-26. Kibocsátó: TARCAI MÁRTON ERDÉLYI SÓKAMARAISPÁN és KIRÁLYI KAMARÁS. Eredeti

1 db.

 

DF 260836

Keltezetlen [1500-1550]. Eredeti

Irattípus: FELJEGYZÉS /BÁNFI BIRTOKOK/

1 db.

 

DF 260837

Kelt: 1491-08-30. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260838

Kelt: 1492-03-09. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1492

Kelt: 1492-03-20. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

4 db.

 

DF 260839

Kelt: 1495-04-03. Kibocsátó: DRÁGFI BERTALAN ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260840

Kelt: 1495-02-20. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1495

Kelt: 1495-03-22. Kibocsátó: SÁGI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260841

Kelt: 1495-05-27. Kibocsátó: BELSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 260842

Kelt: 1495-05-27. Kibocsátó: BELSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

1db.

 

DF 260843

Kelt: 1496-06-28. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1496

Kelt: 1496-08-27. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

8 db.

 

DF 260844

Kelt: 1496-06-28. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 260845

Kelt: 1498-10-31. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

5 db.

 

DF 260846

Kelt: 1497-10-02. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260847

Kelt: 1498-11-24. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

4 db.

 

DF 260848

Kelt: 1511-02-07. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

6 db.

 

DF 260849

Kelt: 1498-05-08. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1498

Kelt: 1498-05-20. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260850

Kelt: 1500-03-23. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 260851

Kelt: 1500-02-24. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1500

Kelt: 1500-06-11. Kibocsátó: TAMÁS ESZTERGOMI ÉRSEK. Eredeti

7 db.

 

DF 260852

Kelt: 1500-03-23. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1500

Kelt: 1500-06-25. Kibocsátó: SOKLÓSI PÉTER GÖRGÉNYI ISPÁN és DÉVAI VÁRNAGY. Eredeti

3 db.

 

DF 260853

Kelt: 1502-12-24. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260854

Kelt: 1501-00-00. Kibocsátó: MARIANUS DE BARTHOLMIS DE PERUSIO DOKTOR, PÁPAI KÖVETI AUDITOR GENERÁLIS. Átírás 1503

Kelt: 1501-12-05. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1503

Kelt: 1503-11-09. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

10 db.

 

DF 260855

Kelt: 1503-12-14. Kibocsátó: SÁGI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260856

Kelt: 1504-08-12. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1504

Kelt: 1504-09-13. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260857

Kelt: 1504-10-03. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260858

Kelt: 1504-01-08. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 260859

Kelt: 1504-10-03. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260860

Kelt: 1505-03-11. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260861

Kelt: 1505-10-29. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260862

Kelt: 1505-01-02. Kibocsátó: ARADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260863

Kelt: 1506-05-15. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260864

Kelt: 1505-11-08. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1506

Kelt: 1506-11-14. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

5 db.

 

DF 260865

Kelt: 1506-11-12. Kibocsátó: PERÉNYI IMRE NÁDOR és ABAÚJI ISPÁN. Eredeti

9 db.

 

DF 260866

Kelt: 1507-06-23. Kibocsátó: MÓRÉ JÁNOS és ISTVÁN NÁNDORFEHÉRVÁRI KAPITÁNYOK. Eredeti

1 db.

 

DF 260867

Kelt: 1507-11-30. Kibocsátó: VÁNCA PÉTER. Eredeti

1 db.

 

DF 260868

Kelt: 1507-02-26. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260869

Kelt: 1508-07-23. Kibocsátó: SZERDAHELYI MIHÁLY és SZERDAHELYI GYÖRGY. Eredeti

1 db.

 

DF 260870

Kelt: 1508-05-19. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260871

Kelt: 1509-09-20. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

5 db.

 

DF 260872

Kelt: 1510-07-03. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

4 db.

 

DF 260873

Kelt: 1512-05-19. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260874

Kelt: 1512-10-09. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260875

Kelt: 1512-12-04. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 260876

Kelt: 1513-12-15. Kibocsátó: VESZPRÉM MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 260877

Kelt: 1514-04-10. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260878

Kelt: 1515-01-27. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260879

Kelt: 1514-11-30. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1515

Kelt: 1515-11-14. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 260880

Kelt: 1516-06-29. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1516

Kelt: 1516-10-09. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

9 db.

 

DF 260881

Kelt: 1516-08-10. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

2 db.

 

DF 260882

Kelt: 1517-11-29. Kibocsátó: FARNA MIHÁLY KÖZJEGYZŐ. Eredeti

6 db.

 

DF 260883

Kelt: 1517-01-20. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Másolat

10 db.

 

DF 260884

Kelt: 1517-06-23. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1518

Kelt: 1518-07-06. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

5 db.

 

DF 260885

Kelt: 1520-02-24. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260886

Kelt: 1520-07-20. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260887

Kelt: 1521-06-16. Kibocsátó: FELTÓTI BÍRÁK és ESKÜDTEK. Eredeti

1 db.

 

DF 260888

Kelt: 1522-01-25. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260889

Kelt: 1522-04-03. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260890

Kelt: 1523-05-22. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260891

Kelt: 1523-12-20. Kibocsátó: TOMORI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 260892

Kelt: 1524-02-07. Kibocsátó: ALTEMBERGER MIHÁLY SZEBENI POLGÁR és FELESÉGE. Eredeti

2 db.

 

DF 260893

Kelt: 1516-04-19. Kibocsátó: TURÓCI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1524

Kelt: 1516-10-20. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS SZEPESI ISPÁN és ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1524

Kelt: 1524-03-29. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

11 db.

 

DF 260894

Kelt: 1524-11-26. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 260895

Kelt: 1524-12-22. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260896

Kelt: 1524-04-22. Kibocsátó: TOMORI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260897

Kelt: 1524-09-27. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260898

Kelt: 1524-01-25. Kibocsátó: MIKESZÁSZI HORVÁT MIHÁLY és ALTUMBERGER MIHÁLY SZEBENI POLGÁROK. Eredeti

1 db.

 

DF 260899

Kelt: 1525-06-23. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

 

DF 260900

Kelt: 1515-05-17. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1530

1 db.

 

DF 260901

Kelt: 1405-06-19. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1405

Kelt: 1405-06-22. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1406

Kelt: 1405-08-28. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1406

Kelt: 1406-04-11. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1537

2 db.

 

DF 260902

Kelt: 1514-04-10. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1536

Kelt: 1521-05-15. Kibocsátó: ÚJLAKI LŐRINC BOSZNIAI HERCEG és ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1536

26 db. (savmentes borítékban). Ugyanazon oklevélfényképek második példánya: 10 db., amelyeknek savmentes borítéka nincs, dobozban! pecsételetlen)

 

DF 260903

Kelt: 1499-08-19. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Másolat 1723

 4 db.

 

DF 260904

Kelt: 1519-07-02. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Másolat 1723

3 db.

 

DF 260905

Kelt: 1454-08-26. Kibocsátó: LOSONCZI BÁNFI ISTVÁN és FELESÉGE, MARGIT. Átírás 1756

17 db.

 

DF 260906

Kelt: 1454-02-08. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1760

Kelt: 1454-03-05. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1760

Kelt: 1468-10-04. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1468

Kelt: 1468-12-10. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1760

11 db.

 

DF 260907

Kelt: 1449-06-19. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1456

Kelt: 1456-07-24. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Másolat

5 db.

 

DF 260908

Kelt: 1481-07-16. Kibocsátó: BÁCSI KÁPTALAN. Átírás 1492

Kelt: 1492-10-30. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1765

1 db.

 

DF 260909

Kelt: 1275-00-00. Kibocsátó: IV. LÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1785

Kelt: 1276-11-25. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1785

Kelt: 1302-02-18. Kibocsátó: VÁRADHEGYFOKI KONVENT. Átírás 1785

Kelt: 1335-07-04. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Átírás 1335

Kelt: 1335-10-13. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1785

Kelt: 1364-01-22. Kibocsátó: BEBEK ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1785

Kelt: 1369-11-11. Kibocsátó: IMRE ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Átírás 1370

Kelt: 1370-05-05. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1785

Kelt: 1391-03-21. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1785

Kelt: 1391-04-14. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1391

Kelt: 1391-04-21. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1391

Kelt: 1404-06-03. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1785

Kelt: 1442-07-12. Kibocsátó: TARKŐI RIKOLFFI GYÖRGY ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1785

Kelt: 1455-07-08. Kibocsátó: TARKŐI GYÖRGY és BRONISZLÁV ERDÉLYI ALVAJDÁK. Átírás 1455

Kelt: 1455-07-20. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1785

Kelt: 1458-06-23. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Átírás 1459

Kelt: 1459-10-11. Kibocsátó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1785

Kelt: 1461-05-22. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1785

Kelt: 1524-04-19. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1785

50 db.

 

DF 260910

Keltezetlen [1460-1469]. Kibocsátó: ESTÉNYI ANTAL PROCURATOR. Eredeti

1 db.

 

DF 260911

Keltezetlen [1420-1433]. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260911

Keltezetlen [1420-1433]. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1420-1433

2 db.

 

DF 260912

Keltezetlen [1480-1510]. GENEALÓGIA FELJEGYZÉS. Eredeti

1 db.

 

DF 260913

Keltezetlen [1462-1476]. Kibocsátó: PONGRÁC JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1462-1500. CSONKA

2 db.

 

DF 260914

Kelt: 1493-07-29. Kibocsátó: TORDA MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 260915

Kelt: 1461-10-19. Kibocsátó: SZENTIVÁNYI GYÖRGY és SZILKEREKI GIBÁRT BENEDEK ERDÉLYI ALVAJDÁK. Átírás 1461

Kelt: 1461-12-18. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260916

Kelt: 1512-07-05. Kibocsátó: TORDA MEGYE. Eredeti

1 db.

1 db.

 

DF 260917

Kelt: 1448-07-27. Kibocsátó: HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260918

Kelt: 1452-10-12. Kibocsátó: TARKŐI GYÖRGY és BRONISZLÁV ERDÉLYI ALVAJDÁK. Átírás 1452

Kelt: 1452-11-16. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260919

Kelt: 1380-11-13. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Másolat

Hiányzik

 

DF 260920

Kelt: 1447-07-20. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

Kelt: 1451-00-00. Kibocsátó: HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ. Átírás 1451-1500

Kelt: 1451-04-29. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

Kelt: 1466-12-22. Kibocsátó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1467

Kelt: 1467-00-00. Kibocsátó: KÖZÉP-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

Kelt: 1493-11-26. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

Kelt: 1501-03-30. Kibocsátó: ARADI KÁPTALAN. Eredeti

Keltezetlen 1430-1450. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti. CSONKA

Keltezetlen 1460-1480. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti. CSONKA

14 db.

 

DF 260921

Kelt: 1331-10-13. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Átírás 1332

Kelt: 1332-01-01. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Másolat

Kelt: 1342-05-15. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Másolat

Kelt: 1347-11-15. Kibocsátó: KRASZNA MEGYE. Másolat

4 db.

 

DF 260922

Kelt: 1426-12-06. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1548

Kelt: 1427-01-08. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1548

Kelt: 1439-06-19. Kibocsátó: ALBERT KIRÁLY. Átírás 1439

Kelt: 1439-08-17. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1548

Kelt: 1524-07-30. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1542

187 db. pecsételetlen részben

 

DF 260923

Kelt: 1251-08-01. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Másolat 1801-1900

2 db.

 

DF 260924

Kelt: 1315-11-08. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1315

Kelt: 1315-11-14. Kibocsátó: MIKLÓS ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

5 db.

 

DF 260925

Kelt: 1302-04-16. Kibocsátó: LÁSZLÓ ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Átírás 1325

Kelt: 1325-05-30. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Másolat

Kelt: 1404-08-25. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Másolat

5 db.

 

DF 260926

Kelt: 1348-05-12. Kibocsátó: ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260927

Kelt: 1341-12-07. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260928

Kelt: 1341-09-29. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Átírás 1584

5 db.

 

DF 260929

Kelt: 1395-08-29. Kibocsátó: VEREBI PÉTER ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260930

Kelt: 1358-01-31. Kibocsátó: ANDRÁS ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 260931

Kelt: 1365-04-15. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 260932

Kelt: 1370-10-06. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1370

Kelt: 1370-11-02. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260933

Kelt: 1371-11-21. Kibocsátó: SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

3 db.

 

DF 260934

Kelt: 1372-05-23. Kibocsátó: SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

3 db.

 

DF 260935

Kelt: 1382-07-10. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti. Megj: Hiányzik a MOL digitális katalógusából.

2 db.

 

DF 260936

Kelt: 1382-02-07. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1382

Kelt: 1382-02-28. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1382

Kelt: 1382-05-01. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1382

Kelt: 1382-07-09. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

Hiányzik

 

DF 260937

Kelt: 1393-10-13. Kibocsátó: LOSONCI CSALÁD. OSZTÁLYLEVÉL. Másolat 1786

1 db.

4 db.

 

DF 260938

Kelt: 1394-07-25. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260939

Kelt: 1373-03-29. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1383

Kelt: 1383-01-11. Kibocsátó: MÁRIA KIRÁLYNŐ. Átírás 1404

Kelt: 1406-04-15. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Másolat 1501-1600

5 db.

 

DF 260940

Kelt: 1407-04-05. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 260941

Kelt: 1408-00-00. Kibocsátó: ISMERETLEN HITELESHELY. HATÁRJÁRÓ OKLEVÉL. Másolat

3 db.

 

DF 260942

Kelt: 1408-05-08. Kibocsátó: DOBOKAI JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 260943

Kelt: 1511-02-17. Kibocsátó: JÁSZÓI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260944

Kelt: 1511-11-13. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1512

Kelt: 1512-01-06. Kibocsátó: VÁRADHEGYFOKI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260945

Kelt: 1412-08-31. Kibocsátó: NADABI LÁSZLÓ ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1412

Kelt: 1412-09-14. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260946

Kelt: 1418-03-23. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260947

Kelt: 1420-07-16. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260948

Kelt: 1421-02-15. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260949

Kelt: 1338-01-17. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1422

Kelt: 1422-05-11. Kibocsátó: GARAI MIKLÓS NÁDOR. Másolat

8 db.

 

DF 260950

Kelt: 1429-01-13. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260951

Kelt: 1431-10-03. Kibocsátó: LOSONCI BÁNFI ISTVÁN és LÁSZLÓ. Másolat

4 db.

 

DF 260952

Kelt: 1431-09-20. Kibocsátó: PÁLÓCI MÁTYUS ORSZÁGBÍRÓ. Másolat

6 db.

 

DF 260953

Kelt: 1432-09-01. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1432

Kelt: 1432-09-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 260954

Kelt: 1432-05-03. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Másolat 1501-1600

2 db.

 

DF 260955

Kelt: 1439-05-01. Kibocsátó: VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260956

Kelt: 1439-09-09. Kibocsátó: LOSONCI DEZSŐ ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

3 db.

 

DF 260957

Kelt: 1442-03-10. Kibocsátó: VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1442

Kelt: 1442-03-21. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260958

Kelt: 1442-05-06. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260959

Kelt: 1439-09-27. Kibocsátó: ALBERT KIRÁLY. Tartalmi átírás 1443

Kelt: 1443-07-18. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Eredeti

10 db.

 

DF 260960

Kelt: 1445-00-00. Kibocsátó: BODÓ GERGELY, BUZLAI LÁSZLÓ, DENGELEGI PONGRÁC és

VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Eredeti

2 db.

 

DF 260961

Kelt: 1446-09-26. Kibocsátó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1446

Kelt: 1446-10-31. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 260962

Kelt: 1446-09-13. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

Hiányzik

 

DF 260963

Kelt: 1447-11-01K. Kibocsátó: HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260964

Kelt: 1465-07-16. Kibocsátó: VÍZAKNAI MIKLÓS és ERDÉLYI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDÁK. Eredeti

1 db.

 

DF 260965

Kelt: 1448-08-01. Kibocsátó: SOMOGYI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260966

Kelt: 1448-08-18. Kibocsátó: SOMOGYI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260967

Kelt: 1448-05-02. Kibocsátó: SOMOGYI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260968

Kelt: 1448-12-16. Kibocsátó: HEREPEI MÁRK ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260969

Kelt: 1449-07-07. Kibocsátó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 260970

Kelt: 1452-05-12. Kibocsátó: TARKŐI GYÖRGY ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1452

Kelt: 1452-06-05. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260971

Kelt: 1452-08-09. Kibocsátó: BELSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 260972

Kelt: 1452-08-09. Kibocsátó: BELSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 260973

Kelt: 1454-06-19. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 260974

Kelt: 1456-03-15. Kibocsátó: BRONISZLÁV és TARKŐI GYÖRGY ERDÉLYI ALVAJDÁK. Eredeti

1 db.

 

DF 260975

Kelt: 1466-03-28. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI ÉS BAZINI PÉTER ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260976

Kelt: 1466-03-27. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI ÉS BAZINI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260977

Kelt: 1456-04-06. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1456

Kelt: 1456-10-24. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 260978

Kelt: 1456-07-28. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260979

Kelt: 1424-00-00. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Tartalmi átírás 1457

Kelt: 1456-11-11U. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Tartalmi átírás 1457

Kelt: 1457-00-00. Kibocsátó: GARAI LÁSZLÓ NÁDOR. Átírás 1457-1500. CSONKA

Kelt: 1457-05-26. Kibocsátó: TARKŐI RIKALF és KEMÉNY ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1457

6 db.

 

DF 260980

Kelt: 1458-08-22. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260981

Kelt: 1458-10-20. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 260982

Kelt: 1459-11-07. Kibocsátó: FOGOTT BÍRÁK. Eredeti

1 db.

 

DF 260983

Kelt: 1460-09-09. Kibocsátó: VINGÁRTI GERÉB JÁNOS ERDÉLYI ALKORMÁNYZÓ. Átírás 1460

Kelt: 1460-10-02. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1577

5 db.

 

DF 260984

Kelt: 1460-10-01. Kibocsátó: VINGÁRTI GERÉB JÁNOS ERDÉLYI ALKORMÁNYZÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 260985

Kelt: 1461-09-21. Kibocsátó: SZENTIVÁNYI GYÖRGY és SZILKEREKI GIBÁRT BENEDEK ERDÉLYI ALVAJDÁK. Átírás 1461

Kelt: 1461-09-24. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260986

Kelt: 1461-12-24. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260987

Kelt: 1461-01-02. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260988

Kelt: 1427-06-30. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1462

Kelt: 1427-06-30. Kibocsátó: LOSONCI ZSIGMOND MAGAN. Átírás 1462

Kelt: 1430-07-08. Kibocsátó: LOSONCI ZSIGMOND MAGAN. Átírás 1462

Kelt: 1462-03-17. Kibocsátó: KOLOZS MEGYE. Másolat

6 db.

 

DF 260989

Kelt: 1427-06-30. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1462

Kelt: 1427-06-30. Kibocsátó: LOSONCI ZSIGMOND MAGAN. Átírás 1462

Kelt: 1430-07-08. Kibocsátó: LOSONCI ZSIGMOND MAGAN. Átírás 1462

Kelt: 1462-03-17. Kibocsátó: KOLOZS MEGYE. Eredeti

4 db.

 

DF 260990

Kelt: 1462-01-02. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 260991

Kelt: 1463-01-11. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260992

Kelt: 1464-07-05. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 260993

Kelt: 1464-10-22. Kibocsátó: GERGELY TASNÁDI VIKÁRIUS és SZOLNOKI FŐESPERES. Eredeti

Kelt: 1464-12-03. Kibocsátó: GERGELY SZOLNOKI FŐESPERES és TASNÁDI VIKÁRIUS. Eredeti

5 db.

 

DF 260994

Kelt: 1465-00-00. Kibocsátó: MIKLÓS ERDÉLYI PÜSPÖK. Eredeti

13 db.

 

DF 260995

Kelt: 1470-05-15. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

Kelt: 1470-05-15. Kibocsátó: RÉDEI JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1470

1 db.

 

DF 260996

Kelt: 1465-08-24. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 260997

Kelt: 1466-05-10. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI ÉS BAZINI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 260998

Kelt: 1467-06-17. Kibocsátó: KOLOZS MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 260999

Kelt: 1467-06-08. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 261000

Kelt: 1467-02-27. Kibocsátó: ANTAL ERDÉLYI VIKÁRIUS és ERDÉLYI ÉNEKLŐKANONOK. Eredeti

1 db.

 

DF 261001

Kelt: 1467-03-10. Kibocsátó: ILLYEI JÁNOS és NÁDASDI LÁSZLÓ ERDÉLYI ALVAJDÁK. Eredeti

1 db.

 

DF 261002

Kelt: 1467-07-07. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1467

Kelt: 1467-07-26. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 261003

Kelt: 1467-06-05. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI ÉS BAZINI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 261004

Kelt: 1467-03-13. Kibocsátó: ANTAL ERDÉLYI VIKÁRIUS és ERDÉLYI ÉNEKLŐKANONOK. Eredeti

4 db.

 

DF 261005

Kelt: 1468-01-24. Kibocsátó: LOSONCI ALBERT ÖZVEGYE, HEDVIG ÉS FIAI. Eredeti

2 db.

 

DF 261006

Kelt: 1468-04-26. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261007

Kelt: 1468-04-06. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 261008

Kelt: 1470-06-18. Kibocsátó: BETLEN DOMONKOS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261009

Kelt: 1470-06-16. Kibocsátó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 261010

1 db.

Kelt: 1470-02-16. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

 

DF 261011

Kelt: 1470-01-02. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1470

Kelt: 1470-01-25. Kibocsátó: SZENTJOBBI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 261012

Kelt: 1470-11-20. Kibocsátó: RÉDEI JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261013

Kelt: 1471-05-19. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 261014

Kelt: 1471-07-09. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 261015

Kelt: 1471-11-13. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 261016

Kelt: 1472-04-06. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1472

Kelt: 1472-05-07. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 261017

Kelt: 1472-06-12. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 261018

Kelt: 1473-12-17. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 261019

Kelt: 1473-08-03. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 261020

Kelt: 1473-06-09. Kibocsátó: HARINNAI FARKAS MIKLÓS. Eredeti

2 db.

 

DF 261021

Kelt: 1474-01-11. Kibocsátó: KRASZNA MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 261022

Kelt: 1474-05-21. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 261023

Kelt: 1474-07-07. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 261024

Kelt: 1475-03-29. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 261025

Kelt: 1476-09-24. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 261026

Kelt: 1476-05-04. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 261027

Kelt: 1477-08-22. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 261028

Kelt: 1478-05-10. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 261029

Kelt: 1478-07-17. Kibocsátó: KENDI ANTAL ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261030

Kelt: 1478-03-18. Kibocsátó: ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR. Eredeti

1 db.

 

DF 261031

Kelt: 1478-04-07. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1478

Kelt: 1478-04-25. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 261032

Kelt: 1473-01-28. Kibocsátó: FARNOSI VERES ISTVÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 261033

Kelt: 1478-04-04. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 261034

Kelt: 1478-04-20. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 261035

Kelt: 1479-04-24U. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Másolat 1723

3 db.

 

DF 261036

Kelt: 1479-12-16. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 261037

Kelt: 1479-12-16. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 261038

Kelt: 1480-01-01. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 261039

Kelt: 1480-02-26. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 261040

Kelt: 1480-10-28. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261041

Kelt: 1481-02-24. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1481

Kelt: 1481-03-11. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 261042

Kelt: 1481-12-05. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 261043

Kelt: 1481-02-24. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 261044

Kelt: 1481-05-30. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 261045

Kelt: 1480-10-23. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1481

Kelt: 1481-02-13. Kibocsátó: KRASZNA MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 261046

Kelt: 1482-11-17. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 261047

Kelt: 1482-02-04. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261048

Kelt: 1482-01-22. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 261049

Kelt: 1483-03-07. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 261050

Kelt: 1483-06-03. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 261051

Kelt: 1483-01-02. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 261052

Kelt: 1485-05-24. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261053

Kelt: 1486-12-14. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261054

Kelt: 1487-03-20. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 261055

Kelt: 1481-12-07. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261056

Kelt: 1480-10-23. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1481

Kelt: 1481-01-15. Kibocsátó: ARADI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 261057

Kelt: 1487-03-26. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 261058

Kelt: 1487-05-29. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 261059

Kelt: 1488-02-26. Kibocsátó: HUNYAD MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 261060

Kelt: 1508-08-29. Kibocsátó: KÖVENDI SZÉKELY BALÁZS. Eredeti

1 db.

 

DF 261061

Kelt: 1489-10-31. Kibocsátó: TELEGDI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261062

Kelt: 1489-08-03. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 261063

Kelt: 1492-10-01. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261064

Kelt: 1492-09-21. Kibocsátó: SZAPOLYAI ISTVÁN SZEPESI ISPÁN és NÁDOR. Átírás 1492

Kelt: 1492-10-07. Kibocsátó: SOMOGYI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 261065

Kelt: 1493-07-04. Kibocsátó: LOSONCI LÁSZLÓ és DRÁGFI BERTALAN ERDÉLYI VAJDÁK. Eredeti

1 db.

 

DF 261066

Kelt: 1493-05-18. Kibocsátó: SZEBENI JÁNOS ERDÉLYI ÉNEKLŐKANONOKés ERDÉLYI VIKÁRIUS. Eredeti

2 db.

 

DF 261067

Kelt: 1493-08-23. Kibocsátó: LOSONCI LÁSZLÓ és DRÁGFI BERTALAN ERDÉLYI VAJDÁK. Eredeti

1 db.

 

DF 261068

Kelt: 1493-07-14. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 261069

Kelt: 1493-03-12. Kibocsátó: LOSONCI LÁSZLÓ és DRÁGFI BERTALAN ERDÉLYI VAJDÁK. Eredeti

1 db.

 

DF 261070

Kelt: 1493-08-21. Kibocsátó: LOSONCI LÁSZLÓ TÁRNOKMESTER és ERDÉLYI VAJDA, DRÁGFI BERTALAN ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

4 db.

 

DF 261071

Kelt: 1494-05-05. Kibocsátó: LOSONCI LÁSZLÓ és DRÁGFI BERTALAN ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261072

Kelt: 1494-05-03. Kibocsátó: LOSONCI LÁSZLÓ és DRÁGFI BERTALAN ERDÉLYI VAJDÁK. Eredeti

2 db.

 

DF 261073

Kelt: 1494-05-06. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1494

Kelt: 1494-05-15. Kibocsátó: LOSONCI LÁSZLÓ és DRÁGFI BERTALAN ERDÉLYI VAJDÁK. Átírás 1494

Kelt: 1494-05-20. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 261074

Kelt: 1496-04-20. Kibocsátó: TELEGDI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1496

Kelt: 1496-05-10. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 261075

Kelt: 1496-07-02. Kibocsátó: TELEGDI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Másolat

3 db.

 

DF 261076

Kelt: 1496-02-19. Kibocsátó: KEREKI BOLDIZSÁR és KEREKI PÉTER. Eredeti

1 db.

 

DF 261077

Kelt: 1498-01-22. Kibocsátó: SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR. Eredeti

3 db.

 

DF 261077

Kelt: 1498-02-04. Kibocsátó: NYITRAI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 261078

Kelt: 1497-12-23. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1498

Kelt: 1498-01-25. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3db.

 

DF 261079

Kelt: 1406-08-10U. Kibocsátó: VÁCI KÁPTALAN. Átírás 1498

Kelt: 1493-01-24. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1498

Kelt: 1496-00-00. Kibocsátó: VÁCI KÁPTALAN. Átírás 1498

Kelt: 1496-05-00. Kibocsátó: SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR. Átírás 1498

Kelt: 1498-00-00. Kibocsátó: PEST MEGYE. Átírás 1498

Kelt: 1498-10-27. Kibocsátó: GERÉB PÉTER ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

16 db.

 

DF 261080

Kelt: 1499-05-17. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261081

Kelt: 1499-10-13. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261082

Kelt: 1499-12-29. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1500

Kelt: 1500-01-03. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1501

Kelt: 1501-01-30. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 261083

Kelt: 1501-02-01. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261084

Kelt: 1505-12-18. Kibocsátó: SÁGI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 261085

Kelt: 1505-08-24. Kibocsátó: DRÁGFI GYÖRGY. Átírás 1505

Kelt: 1505-09-16. Kibocsátó: KRASZNA MEGYE. Eredeti

4 db.

 

DF 261086

Kelt: 1506-02-15. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 261087

Kelt: 1424-12-21. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1508

Kelt: 1425-05-01. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1508

Kelt: 1508-01-26. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 261088

Kelt: 1508-01-30. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261089

Kelt: 1424-12-21. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1508

Kelt: 1425-05-01. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1508

3 db.

 

DF 261089

Kelt: 1508-01-26. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

3 db.

 

DF 261090

Kelt: 1509-04-25. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261091

Kelt: 1509-03-27. Kibocsátó: LOSONCI ZSIGMOND. Eredeti

1 db.

 

DF 261092

Kelt: 1510-07-03. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Másolat 1770

2 db.

 

DF 261093

Kelt: 1510-10-24. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 261094

Kelt: 1510-04-05. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 261095

Kelt: 1510-04-09. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 261096

Kelt: 1509-07-23. Kibocsátó: CSONGRÁD MEGYE. Átírás 1511

Kelt: 1511-03-18. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 261097

Kelt: 1511-02-11. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

4 db.

 

DF 261098

Kelt: 1511-08-28. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 261099

Kelt: 1512-07-17. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 261100

Kelt: 1513-10-05. Kibocsátó: TURÓCI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261101

Kelt: 1513-01-30. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 261102

Kelt: 1513-07-20. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261103

Kelt: 1513-07-06. Kibocsátó: KÜKÜLLŐ MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 261104

Kelt: 1513-11-13. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261105

Kelt: 1514-04-18. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1514

Kelt: 1514-05-22. Kibocsátó: CSÁZMAI KÁPTALAN. Eredeti

5 db.

 

DF 261106

Kelt: 1514-03-19. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1680

8 db.

 

DF 261107

Kelt: 1514-11-13. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1515

Kelt: 1515-04-27. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 261108

Kelt: 1514-10-04. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1515

Kelt: 1515-01-18. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 261109

Kelt: 1515-04-10. Kibocsátó: VITÉZ TAMÁS és VALKAI PÉTER. Eredeti

2 db.

 

DF 261110

Kelt: 1516-05-20. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261111

Kelt: 1516-05-08. Kibocsátó: DRÁGFI JÁNOS KÖZÉP-SZOLNOKI és KRASZNAI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 261112

Kelt: 1516-06-24. Kibocsátó: KRASZNA MEGYE. Eredeti

3 db.

 

DF 261113

Kelt: 1517-05-10. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 261114

Kelt: 1517-11-17. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 261115

Kelt: 1518-09-24. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261116

Kelt: 1518-06-21. Kibocsátó: SOMOGY MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 261117

Kelt: 1518-10-19. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 261118

Kelt: 1519-04-25. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 261119

Kelt: 1519-01-13. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 261120

Kelt: 1520-01-28. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1520

Kelt: 1520-02-14. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Másolat

5 db.

 

DF 261121

Kelt: 1520-05-20. Kibocsátó: SZILVÁSI KRISTÓF, GYERŐMONOSTORI KABOS KRISTÓF, KISDEVECSERI FÁBIÁN DOBOKA ÉS BELSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYÉK NOTÁRIUSAI, KERESZTÚRI MIKLÓS és LSÓTÖKI BENEFFY MIHÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 261122

Kelt: 1522-01-01. Kibocsátó: ZOLTÁN JÁNOS ÖZVEGYE, ORSOLYA  ÉS LEÁNYUK, CSAHOLYI MIKLÓSNÉ MAGDOLNA. Eredeti

1 db.

 

DF 261123

Kelt: 1525-12-29. Kibocsátó: DRÁGFI JÁNOS ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

3 db.

 

DF 261124

Kelt: 1526-01-05. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és  SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 261125

Kelt: 1526-05-24. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 261126

Kelt: 1524-09-06. Kibocsátó: KAJTÓ MÁTÉ. Eredeti

1 db.

 

DF 261127

Kelt: 1514-01-28. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1530

3 db.

 

DF 261128

Kelt: 1482-10-26. Kibocsátó: HORVÁT ISTVÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 261129

Kelt: 1487-07-29. Kibocsátó: TELEGDI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 261130

Keltezetlen 1090-1093. Kibocsátó: KÁLMÁN PÜSPÖK és HERCEG. Átírás 1227

Kelt: 1227-00-00. Kibocsátó: II. ANDRÁS KIRÁLY. Átírás 1254

Kelt: 1254-01-10. Kibocsátó: IV. BÉLA KIRÁLY. Átírás 1611

4 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261131

Kelt: 1279-00-00. Kibocsátó: IV. LÁSZLÓ KIRÁLY. Másolat

4 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261132

Kelt: 1364-00-00. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Másolat 1500-1530. CSONKA

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261133

Kelt: 1360-02-02. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Másolat 1786

3 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261134

Kelt: 1366-06-03. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1366

Kelt: 1366-06-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1784

9 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261135

Kelt: 1402-07-27. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Másolat

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261136

Kelt: 1427-08-30. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 + 2 db. (két példányban is megvannak a nagyítások, savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261137

Kelt: 1434-04-04. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Tartalmi átírás 1549

Kelt: 1435-08-20. Kibocsátó: PÁLÓCI MÁTYUS NÁDOR. Tartalmi átírás 1549

5 + 4 db. (két példányban is megvannak a nagyítások, savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261138

Kelt: 1433-11-23. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1434

Kelt: 1434-01-02. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 + 4 db. (két példányban is megvannak a nagyítások, savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261139

Kelt: 1437-01-13. Kibocsátó: LÉPES LORÁND és PÁNI DEMETER [!] ERDÉLYI ALVAJDÁK. Átírás 1437

Kelt: 1437-03-08. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Másolat 1824

6 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261140

Kelt: 1445-01-25. Kibocsátó: ISMERETLEN. Tartalmi átírás 1577. (SÉRÜLT!)

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261141

Kelt: 1456-11-12. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1465

Kelt: 1457-08-08. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1465

Kelt: 1457-08-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1465

Kelt: 1465-03-30. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Másolat

7 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261142

Kelt: 1463-03-05. Kibocsátó: SZILÁGYI ERZSÉBET KIRÁLY ANYJA. Eredeti

2 + 2 db. (két példányban is megvannak a nagyítások, savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261143

Kelt: 1465-04-15. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC JÁNOS ERDÉLYI VAJDA, SZÉKELY ISPÁN és SZÖRÉNYI BÁN. Átírás 1465

Kelt: 1465-04-27. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1539

9 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261144

Kelt: 1471-06-10. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Másolat 1500-1520

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261145

Kelt: 1483-05-06. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1545

4 db. + 2 db (két példányban is megvannak a nagyítások, savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261146

Kelt: 1498-06-01. Kibocsátó: SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR. Eredeti

3 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261147

Kelt: 1499-05-23. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261148

Kelt: 1503-02-24. Kibocsátó: DOMOKOS ERDÉLYI PÜSPÖK. Eredeti

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261149

Kelt: 1506-05-20. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261150

Kelt: 1506-05-06. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1506

Kelt: 1506-05-09. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261151

Kelt: 1512-04-28. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261152

Kelt: 1513-04-29. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Átírás 1513-1600

Kelt: 1513-05-14. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Átírás 1513 u.

Kelt: 1516-05-11U. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Átírás 1516 u.

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261153

Kelt: 1513-00-00. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1551

1 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261154

Kelt: 1514-11-24. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1515

Kelt: 1515-11-23. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1772

Kelt: 1519-10-22. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Átírás 1519

Kelt: 1519-12-12. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1772

16 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261155

Kelt: 1516-00-00. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261156

Kelt: 1517-01-20. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

2 db. (savmentes borítékja nincs, dobozban!)

 

DF 261157

Kelt: 1415-07-25. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 288287

Kelt: 1509-10-19. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1539

Hiányzik

 

DF 289168

Kelt: 1329-01-29. Kibocsátó: TAMÁS SZOLNOKI ISPÁN és ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1559

Kelt: 1339-06-29. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1559

Hiányzik

 

+ 175 db. felvétel Mohács utáni iratokról.


ENMLt, Kemény József oklevélgyűjteménye, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár, U 496: DF 253411–253581).

Megj.: A DF 253565–253577 jelzetű hasonmásoknak nincs savmentes borítékjuk. Ideiglenesen dobozban tárolva!

+ 63 db. felvétel Mohács utáni iratokról.

 

DF 253411

Keltezetlen [1262-1270]. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253412

Kelt: 1270-08-20. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253413

Kelt: 1271-10-06. Kibocsátó: V. ISTVÁN KIRÁLY. Átírás 1281

Kelt: 1281-10-06. Kibocsátó: IV. LÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 253414

Kelt: 1317-03-29. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 253415

Kelt: 1244-00-00. Kibocsátó: GYŐRI KÁPTALAN. Átírás 1319

Kelt: 1319-09-07. Kibocsátó: VÁRADHEGYFOKI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 253416

Keltezetlen. 1325-1341. Kibocsátó: TAMÁS ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

2 db.

 

DF 253417

Kelt: 1322-11-24. Kibocsátó: ANDRÁS ERDÉLYI PÜSPÖK. Eredeti

1 db.

 

DF 253418

Kelt: 1324-08-20. Kibocsátó: BOLESZLÓ ESZTERGOMI ÉRSEK. Eredeti

1 db.

 

DF 253419

Kelt: 1325-10-27. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Átírás 1415-1438

Keltezetlen. [1426-1438]. Kibocsátó: LÉPES LÓRÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Másolat, 1438-1458.

3 db.

 

DF 253420

Kelt: 1332-12-09. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 253421

Kelt: 1333-03-11. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253422

Kelt: 1334-01-25. Kibocsátó: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ. Átírás 1334

Kelt: 1334-03-21. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253423

Kelt: 1335-04-14. Kibocsátó: CSAHOLYI JÁNOS. Eredeti

1 db.

 

DF 253424

Kelt: 1334-08-24. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Tartalmi átírás 1335

Kelt: 1335-06-20. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 253425

Kelt: 1335-11-03. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 253426

Kelt: 1338-01-16. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 253427

Kelt: 1338-01-16. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Átírás 1338

Kelt: 1338-03-08. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253428

Kelt: 1338-09-07. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Átírás 1338

Kelt: 1338-09-24. Kibocsátó: SZATMÁR MEGYE. Eredeti

4 db.

 

DF 253429

Kelt: 1338-11-29. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 253430

Kelt: 1338-11-29. Kibocsátó: PÁL ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

3 db.

 

DF 253431

Kelt: 1340-04-20. Kibocsátó: SZATMÁR MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 253432

Kelt: 1341-04-28. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Átírás 1341

Kelt: 1341-05-18. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253433

Kelt: 1334-03-16. Kibocsátó: KÜLSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

3 db.

 

DF 253434

Kelt: 1341-06-22. Kibocsátó: DRUGET VILMOS NÁDOR. Eredeti

1 db.

 

DF 253435

Kelt: 1342-05-08. Kibocsátó: TAMÁS ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 253436

Kelt: 1334-08-27. Kibocsátó: LÁSZLÓ EGRI PRÉPOST és EGRI VIKÁRIUS. Átírás 1334

Kelt: 1334-09-23. Kibocsátó: EGRI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 253437

Kelt: 1345-08-09. Kibocsátó: ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Átírás 1345

Kelt: 1345-11-05. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

5 db.

 

DF 253438

Kelt: 1346-12-18. Kibocsátó: KÜLSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

Pecsét: Záró 04

2 db.

 

DF 253439

Kelt: 1348-05-05. Kibocsátó: KÜLSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 253440

Kelt: 1350-06-11. Kibocsátó: SZATMÁR MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 253441

Kelt: 1348-05-12. Kibocsátó: MIKLÓS NÁDOR és KUNOK BÍRÁJA. Eredeti

2 db.

 

DF 253442

Kelt: 1351-08-04. Kibocsátó: MIKLÓS NÁDOR és KUNOK BÍRÁJA. Eredeti

1 db.

 

DF 253443

Kelt: 1352-09-16. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1352

Kelt: 1352-10-06. Kibocsátó: VÁRADHEGYFOKI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 253444

Kelt: 1352-05-30. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 253445

Kelt: 1356-10-01. Kibocsátó: FARKASFALVI JÁNOS és MIKLÓS MEGGYESI KERÜLETI BÍRÁK. Eredeti

1 db.

 

DF 253446

Kelt: 1357-01-27. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 253447

Kelt: 1357-08-03. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 253448

Kelt: 1358-03-18. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1358

Kelt: 1358-04-15. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 253449

Kelt: 1358-05-04. Kibocsátó: DOMONKOS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

4 db.

 

DF 253450

Kelt: 1360-02-18. Kibocsátó: DÉNES ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

3 db.

 

DF 253451

Kelt: 1360-12-14. Kibocsátó: PÉTER ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1361

Kelt: 1361-01-21. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 253452

Kelt: 1363-05-02. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 253453

Kelt: 1345-06-18. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Átírás 1346

Kelt: 1345-10-17. Kibocsátó: MIKLÓS NÁDOR és a KUNOK BÍRÁJA. Átírás 1365

Kelt: 1346-04-07. Kibocsátó: MIKLÓS NÁDOR és a KUNOK BÍRÁJA. Átírás 1365

Kelt: 1365-04-19. Kibocsátó: KONT MIKLÓS NÁDOR és a KUNOK BÍRÁJA. Eredeti

9 db.

 

DF 253454

Kelt: 1365-05-11. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253455

Kelt: 1365-09-30. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 253456

Kelt: 1361-02-02. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Tartalmi átírás 1365

Kelt: 1361-05-30. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Tartalmi átírás 1365

Kelt: 1361-09-13. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Tartalmi átírás 1365

Kelt: 1365-11-04. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Másolat

19 db.

 

DF 253457

Kelt: 1366-07-15. Kibocsátó: KONT MIKLÓS NÁDOR és KUNOK BÍRÁJA. Eredeti

1 db.

 

DF 253458

Kelt: 1367-06-14. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

5 db.

 

DF 253459

Kelt: 1367-01-11. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253460

Kelt: 1368-07-27. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 253461

Kelt: 1368-03-08. Kibocsátó: PÉTER ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 253462

Kelt: 1368-01-23. Kibocsátó: MIKLÓS ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 253463

Kelt: 1370-05-02. Kibocsátó: DEMETER VÁRADI PÜSPÖK. Eredeti

3 db.

 

DF 253464

Kelt: 1371-04-16. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

6 db.

 

DF 253465

Kelt: 1371-07-06. Kibocsátó: JÁNOS KÜKÜLLŐI ESPERES és ERDÉLYI VIKÁRIUS. Eredeti

6 db.

 

DF 253466

Kelt: 1373-01-01. Kibocsátó: LÁSZLÓ ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1373

Kelt: 1373-01-10. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 253467

Kelt: 1374-03-24. Kibocsátó: SZEPESI JAKAB ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 253468

Kelt: 1375-10-15. Kibocsátó: SZEPESI JAKAB ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 253469

Kelt: 1377-04-26. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1377

Kelt: 1377-04-27. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 253470

Kelt: 1379-10-10. Kibocsátó: LÁSZLÓ ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

4 db.

 

DF 253471

Kelt: 1380-02-13. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 253472

Kelt: 1367-02-20. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Tartalmi átírás 1381

Kelt: 1381-01-13U. Kibocsátó: SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ és POZSONYI ISPÁN. Eredeti

4 db.

 

DF 253473

Kelt: 1383-04-08. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1383

Kelt: 1383-04-23. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 253474

Kelt: 1383-03-28. Kibocsátó: MÁRIA KIRÁLYNŐ. Átírás 1383

Kelt: 1383-05-03. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253475

Kelt: 1388-05-07. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 253476

Kelt: 1391-05-27. Kibocsátó: LÁSZLÓ ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

5 db.

 

DF 253477

Kelt: 1392-12-07. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 253478

Kelt: 1393-08-26. Kibocsátó: MÁRIA KIRÁLYNŐ. Átírás 1393

Kelt: 1393-08-31. Kibocsátó: SZATMÁR MEGYE. Eredeti

3 db.

 

DF 253479

Kelt: 1394-02-09. Kibocsátó: ILSVAI LESTÁK NÁDOR és FEJÉRI ISPÁN. Eredeti

 

2 db.

 

DF 253480

Kelt: 1370-04-11. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1370

Kelt: 1370-04-22. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1394

Kelt: 1394-05-01. Kibocsátó: SZÉCSÉNYI FRANK ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Átírás 1394

Kelt: 1394-05-08. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 253481

Kelt: 1390-09-10. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1391

Kelt: 1391-03-30. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1412

Kelt: 1412-10-04. Eredeti

4 db.

 

DF 253482

Kelt: 1412-12-21. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253483

Kelt: 1413-07-27. Kibocsátó: NADABI LÁSZLÓ ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1413

Kelt: 1413-08-10. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253484

Kelt: 1413-10-21. Kibocsátó: NADABI LÁSZLÓ ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1413

Kelt: 1413-11-06. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 253485

Kelt: 1416-05-15. Kibocsátó: KONSTANZI ZSINAT. Eredeti

4 db.

 

DF 253486

Kelt: 1419-01-03. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 253487

Kelt: 1420-07-11. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253488

Kelt: 1423-05-08. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

4 db.

 

DF 253489

Kelt: 1424-07-19. Kibocsátó: KOLOZS MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 253490

Kelt: 1424-07-02. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1424

Kelt: 1424-08-02. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

5 db.

 

DF 253491

Kelt: 1425-05-07. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253492

Kelt: 1404-07-28. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1428

Kelt: 1428-05-03. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 253493

Kelt: 1435-02-19. Kibocsátó: PÁLÓCI MÁTYUS NÁDOR. Eredeti

1 db.

 

DF 253494

Kelt: 1436-02-28. Kibocsátó: PÁLÓCI MÁTYUS NÁDOR. Eredeti

1 db.

 

DF 253495

Kelt: 1437-12-06. Kibocsátó: HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR. Átírás 1438

Kelt: 1438-01-04. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 253496

Kelt: 1438-09-09. Kibocsátó: LOSONCI DEZSŐ ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 253497

Kelt: 1439-09-14. Kibocsátó: ALBERT KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 253498

Kelt: 1439-03-09. Kibocsátó: IV. JENŐ PÁPA. Eredeti

6 db.

 

DF 253499

Kelt: 1447-06-23. Kibocsátó: VÁCI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253500

Kelt: 1450-03-13. Kibocsátó: ORSZÁGNAGYOK. Eredeti

16 db.

 

DF 253501

Kelt: 1450-03-28. Kibocsátó: PAULUS PAULI KÖZJEGYZŐ. Eredeti

3 db.

 

DF 253502

Kelt: 1450-03-30. Kibocsátó: ORSZÁGNAGYOK. Eredeti

2 db.

 

DF 253503

Kelt: 1450-12-14. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

9 db.

 

DF 253504

Kelt: 1455-11-03. Kibocsátó: PÉCSI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 253505

Kelt: 1456-04-03. Kibocsátó: TARKŐI GYÖRGY és BRONISZLÁV ERDÉLYI ALVAJDÁK. Átírás 1456

Kelt: 1456-04-10. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

5 db.

 

DF 253506

Kelt: 1457-05-09. Kibocsátó: VÁCI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 253507

Kelt: 1455-02-10. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Átírás 1457

Kelt: 1457-05-12. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

10 db.

 

DF 253508

Kelt: 1432-12-21. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1458-1459

Keltezetlen. 1458 vagy 1459-08-01. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

4 db.

 

DF 253509

Kelt: 1458-08-06. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1458

Kelt: 1458-08-13. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

9 db.

 

DF 253510

Kelt: 1460-10-15. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 253511

Kelt: 1461-03-20. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1461

Kelt: 1461-04-24. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

5 db.

 

DF 253512

Kelt: 1461-10-22. Kibocsátó: SZEPESI BÁLINT SZÉKELY ALISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 253513

Kelt: 1464-06-28. Kibocsátó: SZATMÁR MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 253514

Kelt: 1464-04-18. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1464

Kelt: 1464-09-22. Kibocsátó: ARADI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 253515

Kelt: 1466-09-12. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

1 db.

 

DF 253516

Kelt: 1466-10-23. Kibocsátó: CSANÁDI KÁPTALAN. Eredeti

9 db.

 

DF 253517

Kelt: 1467-05-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 253518

Kelt: 1468-11-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

5 db.

 

DF 253519

Kelt: 1469-07-16. Kibocsátó: RÉDEI JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 253520

Kelt: 1472-05-17. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

2 db.

 

DF 253521

Kelt: 1478-07-20. Kibocsátó: KENDI ANTAL ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 253522

Keltezetlen [1479-1490]. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 253523

Kelt: 1484-03-22. Kibocsátó: TORDA MEGYE. Eredeti

1 db.

 

DF 253524

Kelt: 1486-10-18. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

5 db.

 

DF 253525

Kelt: 1487-09-02. Kibocsátó: TELEGDI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 253526

Kelt: 1488-08-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 253527

Kelt: 1489-03-05. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és ORSZÁGBÍRÓ. Eredeti

4 db.

 

DF 253528

Kelt: 1494-08-17. Kibocsátó: LOSONCI LÁSZLÓ ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

Kelt: 1494-08-25. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti, fogalmazvány.

5 db.

 

DF 253529

Kelt: 1494-09-08. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

3 db.

 

DF 253530

Kelt: 1493-01-24. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1494

Kelt: 1494-03-08. Kibocsátó: SZAPOLYAI ISTVÁN SZEPESI ISPÁN és NÁDOR. Eredeti

4 db.

 

DF 253531

Kelt: 1496-01-24. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 253532

Kelt: 1498-01-04. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1498

Kelt: 1498-01-14. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 253533

Kelt: 1498-02-09. Kibocsátó: TELEGDI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 253534

Kelt: 1495-07-17. Kibocsátó: DOBAI GYÖRGY ERDÉLYI ALVAJDA. Tartalmi átírás 1499

Kelt: 1499-05-15. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

3 db.

 

DF 253535

Kelt: 1501-10-03. Kibocsátó: GERÉB LÁSZLÓ KALOCSAI ÉRSEK. Eredeti

1 db.

 

DF 253536

Kelt: 1502-05-23. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

4 db.

 

DF 253537

Kelt: 1325-06-22. Kibocsátó: I. KÁROLY KIRÁLY. Tartalmi átírás 1337

Kelt: 1337-08-20. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Tartalmi átírás 1359

Kelt: 1359-12-21. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1364-12-19. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1391-03-23. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Tartalmi átírás 1437

Kelt: 1427-03-18. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1427-06-01. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Tartalmi átírás 1427

Kelt: 1427-06-16. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1427-07-07. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1437-03-25. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Tartalmi átírás 1441

Kelt: 1437-03-25. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1437-06-25. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1437-11-26. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1441-09-17. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1441-11-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1442-01-22. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1442-05-09. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1442-07-09. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1442-10-06. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1443-01-21. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1443-05-13. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1443-07-09. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1443-10-17. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1444-01-24. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1444-05-12. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1444-07-09. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1444-10-17. Kibocsátó: BODÓ GERGELY ÉS VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1445-01-22. Kibocsátó: BODÓ GERGELY ÉS VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1445-05-12. Kibocsátó: BODÓ GERGELY ÉS VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1445-07-12. Kibocsátó: BODÓ GERGELY ÉS VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1445-10-15. Kibocsátó: BODÓ GERGELY ÉS VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1446-01-26. Kibocsátó: BODÓ GERGELY ÉS VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1446-05-12. Kibocsátó: BODÓ GERGELY ÉS VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1446-07-12. Kibocsátó: VÍZAKNAI MIKLÓS és HEREPEI MÁRK ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1446-10-17. Kibocsátó: HEREPEI MÁRK és JÁNOSI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1447-05-12. Kibocsátó: VÍZAKNAI MIKLÓS és HEREPEI MÁRK ERDÉLYI ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1447-07-12. Kibocsátó: BALAI GYÖRGY, JÁNOSI ISTVÁN és HEREPEI MÁRK ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1448-01-24. Kibocsátó: BALAI GYÖRGY, SOMKEREKI MIKLÓS és HEREPEI MÁRK ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1448-10-17. Kibocsátó: BALAI GYÖRGY, SOMKEREKI MIKLÓS és  HEREPEI MÁRK ERDÉLYI ALVAJDÁK. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1485-08-20. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1485

Kelt: 1485-09-26U. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1487

Kelt: 1486-06-02. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1487

Kelt: 1486-09-23. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1486-09-23. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1486

Kelt: 1486-09-25. Kibocsátó: TORDA MEGYE. Átírás 1487

Kelt: 1486-10-05. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Tartalmi átírás 1487

Kelt: 1487-02-25. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1487

Kelt: 1487-04-10. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1487

Kelt: 1487-05-26. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1487

Kelt: 1487-11-24. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1504

Kelt: 1504-11-20. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Eredeti

28 db.

 

DF 253538

Kelt: 1505-01-21. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 253539

Kelt: 1507-06-30. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 253540

Kelt: 1508-02-03. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

5 db.

 

DF 253541

Kelt: 1509-02-10. Kibocsátó: TORMA GYÖRGY KÖZJEGYZŐ. Eredeti

5 db.

 

DF 253542

Kelt: 1509-05-22. Kibocsátó: MILETINCI JÁNOS ERDÉLYI ISPOTÁLYOS REKTOR és ERDÉLYI PÜSPÖKI  TIZEDBÉRLŐ. Eredeti

1 db.

 

DF 253543

Kelt: 1510-02-08. Kibocsátó: MOOD MÁTYÁS PILISI POLGÁR, PILISI BALÁZS FAMILIÁRISA. VÉGRENDELET. Eredeti.

4 db.

 

DF 253544

Kelt: 1509-03-10. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ és ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

4 db.

 

DF 253545

Kelt: 1510-06-05. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA és SZÉKELY ALISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 253546

Kelt: 1515-10-20. Kibocsátó: ANDREAS CHEZIUS PÁPAI PROTONOTÁRIUS,  ZÁGRÁBI PRÉPOST és PÁPAI BÍRÓ. Eredeti

4 db.

 

DF 253547

Kelt: 1511-12-03. Kibocsátó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1512

Kelt: 1512-01-23. Kibocsátó: CSANÁDI KÁPTALAN. Átírás 1516

Kelt: 1516-08-23. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1516

Kelt: 1516-10-08. Kibocsátó: CSANÁDI KÁPTALAN. Eredeti

10 db.

 

DF 253548

Kelt: 1516-10-19. Kibocsátó: KAKASI MENYHÉRT ERDÉLYI KANONOK és ERDÉLYI VIKÁRIUS. Eredeti

3 db.

 

DF 253549

Kelt: 1517-08-04. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 253550

Kelt: 1518-02-04. Kibocsátó: ERDÉLYI GERGELY és GÁSPÁR. Eredeti

1 db.

 

DF 253551

Kelt: 1519-03-10. Kibocsátó: SECURANDUS DE PROUANIS KÖZJEGYZŐ. Eredeti

Kelt: 1519-03-10. Kibocsátó: HIERONIMUS DE GINUTIIS ASCOLII PÜSPÖK és PÁPAI BÍRÓ. Eredeti

10 db.

 

DF 253552

Kelt: 1519-04-26. Kibocsátó: JEZEROI ANTAL BOSZNIAI FERENCES PROVINCIÁLIS. Eredeti

2 db.

 

DF 253553

Kelt: 1521-05-15U. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 253554

Kelt: 1524-05-12. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 253555

Kelt: 1525-00-00. Kibocsátó: ISMERETLEN HITELESHELY. Eredeti

3 db.

 

DF 253556

Kelt: 1302-10-15E. Kibocsátó: MIKLÓS PÁPAI KÖVET. Eredeti

3 db.

 

DF 253557

Kelt: 1284-05-31. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 253558

Keltezetlen. 1321-1342-04-25. Kibocsátó: TAMÁS ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF 253559

Kelt: 1355-08-01. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253560

Kelt: 1357-07-14. Kibocsátó: KONT MIKLÓS NÁDOR és KUNOK BÍRÁJA. Eredeti

2 db.

 

DF 253561

Kelt: 1366-05-11. Kibocsátó: DÉNES ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti

3 db.

 

DF 253562

Kelt: 1372-03-17. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1373

Kelt: 1372-07-24. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1372

Kelt: 1372-08-12. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1373

Kelt: 1373-02-01. Kibocsátó: ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Átírás 1373

Kelt: 1373-02-06. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1446

Kelt: 1446-09-20. Kibocsátó: STYNAWIAI ORBÁN KÖZJEGYZŐ. Eredeti

9 db.

 

DF 253563

Kelt: 1402-12-09. Kibocsátó: SZÉCSÉNYI FRANK ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1402

Kelt: 1402-12-31. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

5 db.

 

DF 253564

Kelt: 1420-03-08. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1420

Kelt: 1420-03-26. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 253565

Kelt: 1294-08-01. Kibocsátó: THASSO DE WISSINBURCK KRAKKÓI és SZANDOMIRI KANONOK. Eredeti

2 db.

 

DF 253566        

Kelt: 1301-00-00. Kibocsátó: BERNÁT DOMOKOS SZERZETES. Eredeti

2 db.

 

DF 253567

Kelt: 1325-10-21. Kibocsátó: FÜLÖP NÁDOR. Eredeti

2 db.

 

DF 253568

Kelt: 1337-05-11. Kibocsátó: TIBORC FIA: PÁL ORSZÁGBÍRÓI BÍRSÁGSZEDŐ. Eredeti

1 db.

 

DF 253569

Kelt: 1427-05-09. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. 1557

3 db.

 

DF 253570

Kelt: 1462-11-25. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1463

Kelt: 1463-01-30. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1570

Kelt: 1517-03-18. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1570

8 db.

 

DF 253571

Kelt: 1468-03-23. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1583

3 db.

 

DF 253572

Kelt: 1496-00-00. KOLOZSVÁR VÁROS SZÁMADÁSKÖNYVE. Eredeti

32 db.

 

DF 253573

Kelt: 1506-03-02. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1585

Kelt: 1512-04-20. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1585

6 db.

 

DF 253574

Kelt: 1510-04-07. Kibocsátó: FEHÉR MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 253575

Kelt: 1516-11-19. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

2 db.

 

DF 253576

Kelt: 1526-02-01. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1569

5 db.

 

DF 253577

Kelt: 1460-07-06. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Átírás 1469

Kelt: 1469-12-04. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 253578

Kelt: 1372-03-11. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 253579

Kelt: 1414-11-23. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1414

Kelt: 1414-12-29. Kibocsátó: LELESZI KONVENT. Eredeti

4 db.

 

DF 253580

Kelt: 1471-03-14. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1471

Kelt: 1471-05-19. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 253581

Kelt: 1514-05-03. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Eredeti

1 db.

 

DF-szám nélküli:

1393-10-08. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Másolat

Eredetije: DL 37038

5 db.

 

63 db. felvétel Mohács utáni iratokról.

 

 


ENMLt, Kornis család levéltára, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár: U 530: DF 257649–257698).

 

DF 257649

Kelt: 1222-00-00. Kibocsátó: II. ANDRÁS KIRÁLY. Másolat

4 db.

 

DF 257650

Kelt: 1329-04-10. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1417

Kelt: 1416-12-18. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1417

Kelt: 1417-01-13. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 257651

Kelt: 1336-04-07. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1414

Kelt: 1414-05-01. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 257652

Kelt: 1337-08-18. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 257653

Kelt: 1341-03-11. Kibocsátó: PÉTER ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 257654

Kelt: 1341-03-11. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 257655

Kelt: 1345-11-21. Kibocsátó: PÉTER ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

3 db.

 

DF 257656

Kelt: 1346-00-00. Kibocsátó: PÉTER ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 257657

Kelt: 1348-01-08. Kibocsátó: VÁRADI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 257658

Kelt: 1352-12-15. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1352

Kelt: 1352-12-30. Kibocsátó: ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1352

Kelt: 1352-12-30. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 257659

Kelt: 1371-04-09. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1371

Kelt: 1371-04-13. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257660

Kelt: 1377-05-09. Kibocsátó: I. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 257661

Kelt: 1396-02-02. Kibocsátó: ISMERETLEN. Eredeti

2 db.

 

DF 257662

Kelt: 1397-05-03. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1397

Kelt: 1397-06-21. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257663

Kelt: 1397-05-03. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Átírás 1397

Kelt: 1397-06-21. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257664

Kelt: 1403-11-05. Kibocsátó: ZSIGMOND KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 257665

Kelt: 1408-09-09. Kibocsátó: JAKAB ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 257666

Kelt: 1428-10-09. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 257667

Kelt: 1430-04-04. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 257668

Kelt: 1431-04-19. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 + 1 db.

 

DF 257669

Kelt: 1431-05-07. Kibocsátó: CSÁKI LÁSZLÓ ERDÉLYI VAJDA. Eredeti

2 db.

 

DF 257670

Kelt: 1447-01-31. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257671

Kelt: 1433-01-25. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1682

Kelt: 1433-03-29. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Átírás 1682

8 db.

 

DF 257672

Kelt: 1434-01-23. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1682

2 + 1 db.

 

DF 257673

Kelt: 1446-02-09. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

2 db.

 

DF 257674

Kelt: 1456-03-30. Kibocsátó: V. LÁSZLÓ KIRÁLY. Másolat

2 db.

 

DF 257675

Kelt: 1464-04-17. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1464

Kelt: 1464-05-10. Kibocsátó: VÍZAKNAI MIKLÓS és SOMKEREKI ERDÉLYI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDÁK. Eredeti

2 db.

 

DF 257676

Kelt: 1470-01-08. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 257677

Kelt: 1470-03-07. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

5 db.

 

DF 257678

Kelt: 1470-07-04. Kibocsátó: BELSŐ-SZOLNOK MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 257679

Kelt: 1473-01-19. Kibocsátó: MAGYAR BALÁZS ERDÉLYI VAJDA. Átírás 1473

Kelt: 1473-02-05. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257680

Kelt: 1473-08-26. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Átírás 1473

Kelt: 1473-09-18. Kibocsátó: JÁSZÓI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257681

Kelt: 1476-01-30. Kibocsátó: DOBOKA MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 257682

Kelt: 1478-11-12. Kibocsátó: KOLOZS MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 257683

Kelt: 1479-03-11. Kibocsátó: KENDI ANTAL ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

3 db.

 

DF 257684

Kelt: 1482-02-15. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257685

Kelt: 1486-02-13. Kibocsátó: TORDA MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 257686

Kelt: 1486-04-03. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1486

Kelt: 1486-07-03. Kibocsátó: BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ. Másolat

4 db.

 

DF 257687

Kelt: 1496-03-07. Kibocsátó: TELEGDI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1496

Kelt: 1496-03-07. Kibocsátó: TELEGDI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1496

Kelt: 1496-04-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1722

Kelt: 1496-04-11. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

9 db.

 

DF 257688

Kelt: 1497-04-01. Kibocsátó: TELEGDI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1497

Kelt: 1497-04-26. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257689

Kelt: 1498-12-06. Kibocsátó: SZÉKELYHÁZAI PÁLOS KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257690

Keltezetlen [1500-1530]. Eredeti

PERBELI VÁDPONTOK

2 db.

 

DF 257691

Kelt: 1503-00-00. Kibocsátó: EGYHÁZI BÍRÓSÁG. Másolat 1503-1529

2 db.

 

DF 257692

Kelt: 1510-08-23. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1769

Kelt: 1512-05-18. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1769

Kelt: 1515-08-29. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1769

Kelt: 1515-09-03. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1769

Kelt: 1515-09-25. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1769

Kelt: 1519-05-31. Kibocsátó: BUDAI KÁPTALAN. Átírás 1769

24 db.

 

DF 257693

Kelt: 1514-12-13. Kibocsátó: KOLOZS MEGYE. Eredeti

2 db.

 

DF 257694

Kelt: 1517-02-06. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Átírás 1518

Kelt: 1518-01-20. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Átírás 1679

8 db.

 

DF 257695

Kelt: 1524-03-05. Kibocsátó: II. LAJOS KIRÁLY. Eredeti

2 db.

 

DF 257696

Kelt: 1524-09-29. Kibocsátó: BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1524

Kelt: 1524-10-09. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

2 db.

 

DF 257697

Kelt: 1449-05-01. Kibocsátó: HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ. Átírás 1743

Kelt: 1458-06-06. Kibocsátó: SZILÁGYI MIHÁLY KORMÁNYZÓ. Átírás 1743

Kelt: 1458-07-28. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1743

Kelt: 1459-04-06. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1743

Kelt: 1464-06-09. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1743

Kelt: 1494-09-29. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1743

Kelt: 1519-05-08. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Átírás 1743

18 db.

 

DF 257698

Kelt: 1475-06-11. Kibocsátó: MÁTYÁS KIRÁLY. Átírás 1734

Kelt: 1494-10-04. Kibocsátó: II. ULÁSZLÓ KIRÁLY. Átírás 1743

Kelt: 1515-02-01. Kibocsátó: SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA és SZEPESI ISPÁN. Átírás 1743

 


ENMLt, Mike Sándor gyűjteménye, Mohács előtti oklevelek (MOL, Filmtár, U: 497: DF 253582–253628).

 

DF 253582.

Kelt: 1338-04-11. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 253583.

Kelt: 1343-10-09. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

4 db.

 

DF 253584.

Kelt: 1351-04-14. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

6 db.

 

DF 253585.

Kelt: 1366-05-15. Kibocsátó: LACKFI DÉNES ERDÉLYI VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti.

6 db.

 

DF 253586.

Kelt: 1366-11-25. Kibocsátó: VÁRADJAI PÉTER ERDÉLYI ALVAJDA. Eredeti

1 db.

 

DF 253587.

Kelt: 1374-06-16. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

3 db.

 

DF 253588.

Kelt: 1375-09-27. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

3 db.

 

DF 253589.

Kelt: 1475-09-27. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 253590

Kelt: 1376-12-13. Kibocsátó: JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1376

Kelt: 1376-12-24. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

6 db.

 

DF 253591.

Kelt: 1398-10-27. Kibocsátó: STIBORICI STIBOR ERD. VAJDA és SZOLNOKI ISPÁN. Eredeti.

1 db.

 

DF 253592.

Kelt: 1407-03-18. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti

1 db.

 

DF 253593.

Kelt: 1433-05-11. Kibocsátó: LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA. Átírás 1433.

Kelt: 1433-05-19. Kibocsátó: ERDÉLYI KÁPTALAN. Eredeti

1 db.

 

DF 253594.

Kelt: 1439-11-11. Kibocsátó: KÜKÜLLŐ MEGYE. Eredeti.

1 db.

 

DF 253595

Kelt: 1442-04-08 után. Kibocsátó: GYÖRGYI BODÓ GERGELY és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Eredeti

6 db.

 

DF 253596.

Kelt: 1443-09-06. Kibocsátó: DENGELEGI PONGRÁC és VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDÁK. Átírás 1443.

Kelt: 1443-09-22. Kibocsátó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT. Eredeti.

2 db.

 

DF 253597

Kelt: 1447-10-17. Kibocsátó: BALAI GYÖRGY, HEREPEI MÁRK és JÁNOSI ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDÁK. Eredeti

1 db.

 

DF 253598

Kelt: 1448-01-16. Kibocsátó: HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ. Eredeti

3db.

 

DF 253599

Kelt: 1448-03-03. Kibocsátó: HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ. Másolat 1448-1473

3 db.

 

DF 253600

Kelt: 1455-12-18. Kibocsátó: HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ. Eredeti

1 db.

 

DF 253601

Kelt: 1459-06-22. Kibocsátó: GERÉB JÁNOS ERDÉLYI FŐKAPITÁNY. Eredeti

1 db.