nyomtat

megoszt

A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára
PÁL-ANTAL SÁNDOR
TÖRTÉNETI UTCANÉVTÁR

A

Abatorului → Putna, Putnei

Abatorului → Vágóhíd Putna, Putnei

Abrudbányai (Abrudului)  L6 (1) 1900: Aranka utcza, 1912: „Arankautca. Új utca a város északkeleti részében, a fűrészgyár mögött. A Holtmaros- és Gát-utcákat köti egybe.” 1920: Str. Rândunicei, 1940: Aranka-u., 1946: Str. Aranka György u., 1965: Str. Abrudului.

Abrudului (Abrudbányai) L6 (1) 1900: Str. Aranka, 1912: „Str. Aranka. Stradă nouă, în partea de nordest, în spatele fabricii de cherestea. Leagă străzile Mureş Mort (Holtmaros) şi Zăgazului (Gát).” 1920: Str. Rândunicei, 1940: Str. Aranka, 1946: Str. Aranka György, 1965: Str. Abrudului.

Acarului (Váltóőr) D9 (2) 1957: Str. Acarului  – Váltóőr u.

Ács → Rovinari

Ady Endre → Rovinari

Ady Endre körút Rovinari

Ady Endre út → Rovinari

Aeroportului (Repülőtér) E8 1941: „Calea spre aeroport în hotarul Mureşeni: Str. Endresz György.” 1946: Str. Józsa Béla, 1964: Str. Aeroportului.

Aerului → Spitalul Vechi, Régikórház

Afumaţilor (Füstös) → Brânduşei, Kikerics

Ágacska (Rămurele) M11-M12 1982: „Az Ágacska (Rămurele) utca kiindul a Negoi (Negoiului) utca jobb oldalából és a Merészség (Cutezanţei) utcába torkollik.”

Agricultorilor → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Agricultorilor (Földműves) J3 1907: „Prima parte a străzii Remetea: Str. Secuilor (Székely Falu).” 1920: Str. Săcuilor, 1940: Str. Secuilor (Székelyfalu), 1946: Str. Secuilor  – Székelyfalu u., 1948: Str. Agricultorilor  – Földműves u.

Agyag köz (Lutului, pasaj) I9 (78) 1930: „II-es Belső telep (Cartierul inter II),” 1933: „Agyag-köz. A Wesselényi utcából felnyúló egyik köz.” 1941: Belső cigánytelep II. sz., 1946: Cartierul Lutului  – Agyagos telep, 1957: Str. Lutului  – Agyagos telep.

Agyagos telep → Agyag köz; Lutului, pasaj

Aiudului (Nagyenyedi) F9 1939: „Prima stradă dinspre str. Principele Carol şi paralelă cu aceasta dinspre str. Fabricei de zahăr şi str. Şelimbăr: str. Călugăreni.” 1941: Str. Aiudului (Nagyenyedi), 1946: Str. Aiudului  – Nagyenyedi u.

Ajtai Mihály Liceului, Líceum

Akác (Salcâmilor) G6-G7 1930: XXXVII-es sz. utca, 1933: „A jelenleg XXXVII-es számot viselő utca neve legyen: Mitropolitul Simion Ştefan utca.” 1941: Alsóberek-u., 1946: Str. Livezii de Jos  – Alsóberek u., 1948: Str. Salcâmilor  – Akác u., 1976: „Az Akác (Salcîmilor) utca meghoszszabbodik az Aradi (Aradului) utcáig.”

Alba Iulia (Gyulafehérvári) F9-F10 1930: Str. nr. XXV, 1934: „Str. indicată în prezent cu nr. XXV va purta numele de: Str. Radu cel Mare.” 1941: Alba Iulia (Gyulafehérvári), 1946: Str. Alba Iulia  – Gyulafehérvári u.

Albina → Győzelem, Victoriei

Albina tér → Győzelem, Victoriei

Albinei (Méh) C8 1957: Str. Albinei  – Méh u.

Alecu Russo → Petrila, Petrilla

~ Rusu → Petrila, Petrilla

Aleea Carpaţi → Carpaţi, Kárpátok

~ Constructorilor → Constructorilor, Építők

~ Cornişa → Cornişa, Kornisa (Párkány)

~ Covasna → Covasna, Kovászna

~ Darvas → Vadász, Vânătorilor

~ Elisabeta → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

~ Haţeg →Haţeg, Hátszeg

~ Livezii de Sus → Harcsa, Somnului

~ Plopilor → Nyárfa, Plopilor

~ Săvineşti → Săvineşti, aleea; Săvineşti sétány

~ Tâmplarilor → Asztalos sétány; Tâmplarilor, aleea

~ Vrancea → Vrancea, Vráncsa

Alexandrescu → Solidarităţii, Szövetség

Alexandri (!) → Bradului, Fenyő

Alexandru cel Bun → Lacului, Kerektó

~ Lepădatu → Sas, Vulturilor

~ Vaida Voevod→ Radna, Rodnei

~ Vlahuţă → Mărăşti

~ Xenopol → Nyárfa, Plopilor

Alexei Stahanov → Prahova, Prahovei

Alexici → Crângului, Cserjés

Alianţei → Maniu, Iuliu

Aliaţilor → Maniu, Iuliu

Aliaţilor, P-ţa → Armatei, p-ţa; Hadsereg tér

Alkonyat (Amurgului) J10 (5) 1957: „A «Barak tábor» negyedbeli XIII. sz. utca neve: Dósa Elek utca.” 1965: Str. Amurgului.

Állomás tér (Gării, p-ţa) G9 A vasútállomáshoz egymás mellett párhuzamosan vivő utcából és az állomás épülete előtti területből képezett tér. Az alsót, a volt Mikó utcát lezárták a járműforgalom elől.

* Predeal G9 1880: „Vasúti indóház felé vezető utcza.” 1900: Mikó-utcza, 1912: „Mikó Imre-utca. A Sándor Jánosutcából az alsó vasúti állomás épületéhez vezet.” 1920: Str. Gărei, 1940: Mikó Imre-u., 1946: Str. Mikó Imre u., 1964: Str. Predeal, [1973]: P-ţa Gării.

* Állomás (Gării) G9 1900: Könyök u. Az utcának csak egy része, a mai Dózsa György utcát a Vörös Grivica utca vasútállomás felöli részével összekötő szakasza. 1907: „A Bustya-féle telek melletti út: Br. Jósika Miklós utca.” 1912: „A Sándor János-utcából a Máv. alsó városi állomásához vezet,” 1920: Str. G-ral Mărdărescu, 1940: Br. Jósika Miklósu., 1946: Str. Jósika Miklós u., 1948: Str. Roza Luxemburg u., 1964: Str. Gării, [1973]: P-ţa Gării.

Almafa (Mărului) L7 1910: „A Lavotta János és Soós Pál utcák közötti utca: Bihari János utca.” 1912: „Bihari János-utca. Lawotta János-utcából nyugati irányban haladva, a Soós Pál-utcában végződik.” 1920: Str. Moţilor, 1940: Bihari Jánosu., 1946: Str. Bihari János u., 1965: Str. Mărului, 1980: Megszűnt, beépítették.

Álmos → Coşbuc

Alsó Görbe, Strâmbă

Alsóberek → Akác, Salcâmilor

Alsógát (Barajului) F5-F7 1990: Str. Barajului.

Alsóforduló (Cotitura de Jos) I1 1930: XLV-ös sz. utca, 1934: „A jelenleg. XLV. számot viselő utca viselje a Szentkirályi (Sâncraiului) utca nevet.” 1941: Alsóforduló-u., 1946: Str. Cotiturei de Jos  – Alsóforduló u.

Alsóvasút → Dózsa György; Doja, Gheorghe

Alsó vasúti → Dózsa György; Doja, Gheorghe

Alsó-vártér→Bernády György p-ţa; ~tér

Aluniş (Mogyorós) K9-L9 1934: Str. Vintilă Brătianu, 1948: „Str. Nr. III. [se va numi]: S. Bărnuţiu.” 1965: Str. Aluniş.

Arnos Frâncu → Ciocârliei, Fülemile

Amurgului (Alkonyat) J10 (5) 1957: „Strada Nr. XIII. din Cartierul «Tabăra Bărăcilor» va fi numită: Str. Dósa Elek.” 1965: Str. Amurgului.

Ana Ipătescu Ipătescu, Ana

Andrássy Gyula út Libertăţii, Szabadság

Andrei Bârsan Făgăraşului, Fogaras

~ Mureşanu → Iorga, Nicolae

Anonimus Cerbului, Szarvas

Antim Ivireanu Iernutului, Radnóti

Antonescu, Ion, b-dul (~ sugárút) K8-L8 Mareşal (1882-1946). Dictatorul militar al României între anii 1940 – 1944, a fost executat drept criminal de război.

1722: Câmpul Ţiganilor, 1823: „Câmpul Ţiganilor unde acum se află oraşul Nemţilor (Német város).” 1862: „Oraşul Nemţilor, în timpul împăratului Iosif al II-lea s-au stabilit aici meseriaşi germani, strada priminduşi numele după aceştia.” 1887: „Strada pornind din faţa casei văduvei lui Szilágyi Dániel şi vis-a-vis cu cea a văduvei lui Szatmári Sándor până la Viile Trébely care este cunoscută sub denumirea de oraşul Nemţilor, să primească denumirea de: Strada Cetăţii (Vár).” 1900: Str. Bethlen Gábor, 1920: Bulevardul Regina Maria, 1940: Str. Bethlen Gábor, 1948: B-dul Armatei  – Hadsereg körút, 1953: B-dul 1 Mai  – Május 1 sétány, 1992: B-dul Mareşal Ion Antonescu.

~ Marsall (1882 –1946). Románia katonai diktátora 1940 –1944 között, háborús bűnökért kivégezték.

1722: Tzigan Mező, 1823: ,,a' Tzigány Mezőn, hol most a' Német város vagyon”, 1862: „Németváros a' II. Josef Császár ideiben települtek ide több Német mester emberek, kikről vette ez uttza melléknevét”, 1887: „Özv. Szilágyi Dánielné házától és szemben az özv. Szatmári Sándorné házától egész a Trébely szőllőhegyig terjedő utcza, mely Németváros alatt ismeretes, nyerje a Vár utcza nevet.” 1900: Bethlen Gábor utcza, 1912: „Bethlen Gábor-utca. (Vár-utca) A vár észak-nyugati szegletétől egyenes irányban a Trébely szőlőig vezet.” 1920: Bulevardul Regina Maria, 1940: Bethlen Gábor-u., 1946: Str. Bethlen Gábor u., 1948: B-dul Armatei  – Hadsereg körút, 1953: B-dul 1 Mai  – Május 1 sétány, 1992: B-dul Mareşal Ion Antonescu.

Anton Pan Elba

Apeductului (Víztelep) J4-K4 1914: Str. Farkas Kálmán, 1920: Şos. Apeductului, 1940: Str. Farkas Kálmán, 1941: Str. báró Orbán Balázs, 1946: Str. Orbán Balázs, 1948: Str. Apeductului  – Víztelep u.

Apeductului  – Víztelep Apeductului, Víztelep

Apaffy tér → Iorga, Nicolae

Apafi tér Iorga, Nicolae

Apaffy Mihály Iorga, Nicolae

Apafi Mihály → Iorga, Nicolae

Apei → Apelor, Víz

Apelor (Víz) I5 1918: „Str. paralelă cu [str. Mureş]: Str. Apei (Víz).” 1920: Str: Apei, 1934: Str. Apelor, 1940: str. Apei (Víz), 1946: Str. Apelor-Víz u.

Apelor  – Víz Apelor, Víz

Apicultorilor (Méhész) L13 1982: „Se atribuie [denumirea de] Strada Apicultorilor  – arterei de circulaţie, cuprinsă între str. Pomicultorilor şi podul de subtraversare de la Calea Sighişoarei.”

Apor Károly Caragiale

Apponyi Albert, p-ţa (~ tér) I9 1910: „Piaţa dintre str. Kisfaludy şi calea Tisza Kálmán: P-ţa Tisza Kálmán.” 1912: „P-ţa Tisza Kálmán se află între străzile Sándor János, Kisfaludy Károly,  Petelei István şi calea Tisza Kálmán în partea dreaptă a pârâului Pocloş (Poklos).” [1920]: P-ţa Bărnuţiu, 1940: P-ţa Tisza Kálmán, 1941: P-ţa Contele Apponyi Albert, 1943: Desfiinţată prin ridicare de construcţii.

Ár Árvíz, Potopului

Apponyi Albert tér, (~, p-ţa) I9 1910: „A Kisfaludy utca és Tisza Kálmán út közötti tér: Tisza Kálmán tér.” 1912: „Tisza Kálmán-tér: A Sándor János-, Kisfaludy Károly-, Petelei Istvánutcák és a Tisza Kálmán-út között a Poklos patak jobb partján terül el.” [1920]: P-ţa Bărnuţiu, 1940: Tisza Kálmán tér, 1941: Gróf Apponyi Albert-tér, 1943: Megszűnt, beépült.

Aradi (Aradului) G6 1943: Aradi u., 1946: Str. AraduluiAradi u.

Aradului (Aradi)  G6 1943: str. Aradului (Aradi), 1946: Str. Aradului-Aradi u.

Aranka → Abrudbányai, Abrudului

Aranka György → Abrudbányai, Abrudului

Arany János  J7 (1817 –1882), originar din Salonta, poet şi traducător maghiar, membru (1858), apoi secretar general al Academiei Maghiare. Trilogia istorică Toldi este o capodoperă a literaturii secolului al XIX-lea.

1821: strada Mică a Sâncraiului (Kis Sz. Király), 1893: „Strada Mică a Sâncraiului va fi numită: str. Arany János.” 1912: „Str. Arany János. (Fosta strada Mică a Sâncraiului.) Se ramifică din str. Kossuth Lajos din spatele statuii lui Rákóczi şi îndreptându-se în direcţie vestică intră în calea Regele Ludovic (Lajos király).” 1920: Str. Octavian Goga, 1940: Str. Arany János, 1946: Str. Arany János u.

~ (1817-1882), költő és műfordító, az MTA tagja (1858), titkára, majd főtitkára. Nagyszalontai születésű, 1860-ban Pestre költözött. Toldi c. történelmi tárgyú elbeszélő költeménye a XIX. századi irodalom kiemelkedő alkotása.

1821: Kis Sz. Király utcza, 1862: Kis Szent Király uttza, 1893: „A Kisszentkirály utczát pedig Arany János utczának nevezik el.” 1912: „Arany János-utca. (Azelőtt Kis-Szentkirályutca.) A Kossuth L.-utcából, a Rákóczi-szobor mögött ágazik ki, s nyugati irányban haladva a Lajos kir.-útban végződik.” 1920: Str. Octavian Goga, 1940: Arany János-u., 1946: Str. Arany János u.

Aranyos (Arieşului) L7 1900: Árok utcza, 1910: „a Soós Pál és Batthyány Lajos utcák közötti árok mentén lévő ú.n. Árok utca: Gróf Leiningen Károly utca”, 1920: Str. Basarabia, 1940: Leiningen-u, 1946: Str. Leiningen Károly u. 1948: Str. Simó Donca u., 1964: Str. Arieşului.

Arasz (Palmei) K6 [1941]: Arasz-u., 1946: Str. Palmei  – Arasz u. A Telefontársaság székházának építése során megszűnt.

Arató Sarló, Secerei

Arcului → Mugurilor, Rügy

Argeş (Argeşului) L8

1910: „A Bethlen Gábor utcából a Hunyadi János úttal párhuzamosan az István király útig vivő utca: Lehel utca.” 1912: „Lehel-utca. Új utca a «Kosár domb»-on. A Bethlen G.-utcából északra halad, s az István király-útban végződik.” 1920: Str. Dacia, 1940: Lehel-u., 1946: Str. Babits u., 1966: Str. Argeşului.

Argeşului (Argeş) L8 1910: „Strada paralelă cu calea Hunyadi János între străzile Bethlen Gábor şi Regele Ştefan (István király) va fi: Str. Lehel.”, 1912: „Str. Lehel. Stradă nouă în «Kosár domb» (Dâmbul Coşului). Pornind de la strada Bethlen G. se îndreaptă spre nord şi se termină în calea Regele Ştefan (István király).” 1920: Str. Dacia, 1940: Str. Lehel, 1946: Str. Babits, 1966: Str. Argeşului.

Arieşului (Aranyos) L7 1900: Str. Şanţului (Árok), 1910: „Strada numită Şanţului (Árok) de pe lângă şanţul dintre străzile Soós Pál şi Batthyány Lajos va fi: Strada Contele Leiningen Károly.” 1920: Str. Basarabia, 1940: Str. Leiningen, 1946: Str. Leiningen Károly, 1948: Str. Simó Donca, 1964: Str. Arieşului.

Arinului (Égerfa) I8 (6) 1907: „Străduţa care duce din strada Străvechiului obor (Régibaromvásár) în strada de Jos (Alsó) se numeşte: Str. Tinódy Sebestyén.” 1912: „Str. Tinódi Sebestyén. Vis-a-vis de «Grădina de gimnastică» («Torna kert»), leagă strada Străvechiul obor cu strada de Jos (Alsó).” 1919: Str. Tinódi Lantos Sebestyén, 1920: Str. Odobescu, 1941: Str. Tinódi Sebestyén, 1946: Str. Tinódi, 1965: Str. Arinului.

Arion → Crângului, Cserjés

Armatei, p-ţa (Hadsereg tér) G8-H8 1930: P-ţa Aliaţilor, 1934: P-ţa Ma rechal Foch, 1940. P-ţa Aliaţilor (Szövetség-tér), 1941: P-ţa Désy Zoltán, 1946: P-ţa Móricz Zsigmond tér, 1964: P-ţa Armatei.

Armoniei (Egyetértés)  L11 1979: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi [...]: 7. Armoniei, străzii cu pornire şi terminare în strada Înfrăţirii.”

Árok → Aranyos, Arieşului

Aron Densuşianu → Predeal

Árpád u. Dumitrache, Ion

~ út → Dumitrache, Ion

Artei (Művészet)  I8 1909: „Strada deschisă între străzile Deák Ferenc şi Köteles Sámuel prin intravilanul Bucher se numeşte: Strada Mikszáth Kálmán.” 1912: „Str. Mikszáth Kálmán. Stradă nouă. Începe vis-a-vis de Palatul culturii şi leagă piaţa Széchenyi cu strada Köteles Sámuel.” 1920: Str. Bucureşti, 1940: Str. Mikszáth Kálmán, 1964: Str. Artei.

Árvácska köz (Panseluţelor, pasaj) I9 (81)

1971: „Árvácska köz (Panseluţelor) nevet kap a Borona (Grapei) utca és a Tudor Vladimirescu utcának a Kriza János utcával való találkozási pontja közötti közlekedési útvonal.”

Árvíz (Potopului) I5 1918: „[Maros és Víz utcát] összekötő utca: Ár utca.” 1920: Str. Vărsării, 1934: Str. Aurora, 1941: Ár-u. 1946: Str. Potopului  – Ár u., 1957: Str. Potopului  – Árvíz u.

Asachi → Gábor Áron

Asan Băilor, Fürdő

Asztalos sétány (Tâmplarilor, aleea) M7

[1974]: Aleea Tâmplarilor

Átrakó állomás → Jilava, Jilavei

Attila Platoului, Tető

August Tr. Laurian Fecske, Rândunelelor

Augusztus 23. park → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

Aurel C. Popovici → Avramescu,  Gheorghe

~ Filimon → Filimon

~ Vlaicu Joliot –Curie

~ Vlaicu → Rozmarinului, Rozmaring

Aurora → Árvíz, Potopului

Autóbusz → Bega

Autobuzului → Bega

Avas köz (Avaş, pasaj) I9 1930: „A N. Filipescu utcán túl eső negyed neve legyen: II. sz. Belső telep (Cartierul intern II.).” 1938: Poloska köz, 1940: Belső cigánytelep, II. sz., 1941: Avas-telep, 1948: Str. Avas u., 1992: Pasajul Avaş.

Avaş, pasaj (Avas köz) I9 1930: „Cartierul din afara Str. N. Filipescu [se va numi] Cartierul intern II.”, 1940: Cartierul intern ţigănesc (Belső cigánytelep) nr. II, 1941: Cartierul Avaş (Avas-telep), 1948: Str. Avas u., 1992: Pasajul Avaş.

Averescu → Furtunei, Vihar

Avram Iancu → Iancu, Avram

~ Iancu → Horea

Avramescu, Gheorghe J8-J9 (44) General român în cel de al II-lea război mondial. A fost mai întâi comandantul Corpului de Munte, apoi, din 5 septembrie 1944 a fost comandantul Armatei a IV-a, care a luat parte activă la eliberarea Transilvaniei. În anul 1945 un comando sovietic l-a răpit şi, probabil, l-a executat.

1934: Str. Aurel C. Popovici, 1941: Mierlei (Rigó-u.), 1946: Str. Mierlei  – Rigó u., 1991: G-ral Gheorghe Avramescu.

~ Román tábornok, részt vett a II. világháborúban, előbb mint a hegyivadász alakulatok, 1944. szeptember 5-től pedig mint a IV. román hadsereg parancsnoka. Vezénylete alatt csapatai sikeresen harcoltak Erdély visszaszerzéséért. 1945-ben egy szovjet különítmény elrabolta, és valószínűleg kivégezték.

1934: Str. Aurel C. Popovici, 1941: Rigó-u., 1946: Str. Mierlei  – Rigó u., 1991: G-ral Gheorghe Avramescu.

Azilului → Viola József

Azuga L8 (7) 1910: „Strada dintre străzile Bercsényi Miklós şi Thököly Imre este: Strada Bezerédj Imre.” 1912: „Str. Bezerédj Imre. Stradă nouă. Leagă străzile Thököly Imre şi Bercsényi Miklós dinspre partea sudică a cimitirului greco-orientalilor.” 1920: Str. Vânătorilor, 1941: Str. Bezerédj Imre, 1946: Str. Szabó Ervin, 1965: Str. Azuga.

~ 1910: „A Bercsényi Miklós és Thököly Imre utcák közötti utca: Bezerédj Imre utca.” 1912: „Bezerédj Imre-utca. Új utca. A gör. keletiek temetőjének déli oldalán haladva, a Thököly Imre-utcát a Bercsényi Miklós-utcával köti össze.” 1920: Str. Vânătorilor, 1941: Bezerédj Imre-u, 1946: Str. Szabó Ervin u., 1965: Str. Azuga.

Azúr (Azurului) H7 (8) 1930: XV sz. utca, 1934: „A jelenleg XV-ös számmal jelzett utca neve: Petru Rareş utca.” 1941: Gróf Kuún Kocsárd-u., 1946: Str. Halász József u., 1966: Str. Azurului.

Azurului (Azúr)  H7 (8) 1930: Str. nr. XV, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XV, va purta numele de Str. Petru Rareş.” 1941: Str. Contele Kuún Kocsárd, 1946: Str. Halász József, 1966: Str. Azurului.

Axente Sever → Motru, Motrului

~ Sever Vlahuţă

B

Baba Novac → Gyöngyvirág, Lăcrămioarei

Babeş, Victor  L8-L7 (1854-1926). Medic, bacteriolog român, profesor universitar la Bucureşti, membru al Academiei Române, om de ştiinţă de reputaţie mondială. A fost unul dintre întemeietorii microbiologici moderne, a cercetat cu rezultate remarcabile boli ca: turbarea, lepra, difteria, tuberculoza etc. 1907: „Calea nouă care va fi deschisă în spatele barăcilor spre strada Bethlen Gábor se numeşte: Strada Palatinul Iosif (József nádor).” 1919: Calea Palatinul Iosif (József nádor út), 1920: Str. Gen. Berthelot, 1940: Str. Palatinul Iosif (József nádor-u.), 1946: Str. Babeş u.

~ (1854-1926). Román orvos, bakteriológus, a patológia és a bakterológia professzora a bukaresti egyetem orvosi karán, a Román Akadémia tagja. Nemzetközi elismerést szerzett tudós, a modern mikrobiológia egyik alapítója. Sikerrel tanulmányozta a veszettséget, a leprát, a torokgyíkot, a tuberkulózist stb.

1907: „A barakkok háta megett a Bethlen Gábor utcába nyitandó út: József nádor utca.” 1912: „József nádor-utca. Új utca. A Ferenc József laktanya nyugati oldalán, a Bethlen G.-utcából a Báthory István-utcáig halad.” 1919: József Nádor út, 1920: Str. Gen. Berthelot, 1940: József nádor-u., 1946: Str. Babeş u.

Babits Argeş, Argeşului

Bábolnai (Bobâlna)   I9 (16) 1930: II. sz. utca, 1934: „A jelenleg II számú utca neve legyen: Vasile Pop utca”, 1941: Kriza János-u., 1946: Str. Kriza János u., 1986: Str. Bobâlna.

Bagoly köz (Ostrovului, pasaj) O7-O6

[1953]: Pas. Bufniţei  – Bagoly köz, 1966: Pasajul Ostrovului.

Bajza → Petrila, Petrilla

Bajza József → Petrila, Petrilla

Baladei (Ballada) I7 (9) 1910: „Partea străzii Taberei Interioare (Belső Tábor) întinsă între străzile Cercului (Kör) şi Baross Gábor va fi: Strada Lázár Vilmos.” 1912: „Str. Lázár Vilmos (Str. Tábor). Din strada Baross Gábor se îndreaptă spre sud-vest şi duce în străzile Regele Béla al IV-lea (IV. Béla király) şi Dessewffy A.” 1920: Str. Gheorghe Lazăr, 1940: Str. Lázár Vilmos, 1965: Str. Baladei.

Balassi Bálint → Dâmboviţei

Balaton → Ciocanului, Kalapács

Balint →Rovinari

Ballada (Baladei)  I7 (9) 1910: „A Belső Tábor utcának a Kör utcától a Baross Gábor utcáig terjedő része: Lázár Vilmos utca.” 1912: „Lázár Vilmos-utca. Tábor utca. A Baross Gábor-utcából délnyugati irányban a IV. Béla király és Dessewffy A.-utcákba vezet.” 1920: Str. Gheorghe Lazăr, 1940: Lázár Vilmos u., 1946: Str. Lázár Vilmos u., 1966: Str. Baladei.

Banat (Bánáti) J12-K12 1982: „Se atribuie [denumirea de] Strada Banat  – arterei de circulaţie cu pornire şi terminare în str. Transilvania, în dreptul pornirii străzii Maramureş”. Cea din urmă stradă, nerealizată.

Bánáti (Banat) J12-K12 1982: „Bánáti (Banatului) utca nevet kap az Erdély (Transilvania) utcából kiinduló és a Máramaros (Maramureş) utca irányában ugyanoda torkolló közlekedési vonal.” A Máramaros utca csak terv maradt.

Banul Udrea → Vadász, Vânătorilor

Barac → Beszterce, Bistriţa

Barajului (Alsógát) F5-F7 1990: Str. Barajului.

Barátság (Prieteniei) K10-L11 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezést kapnak, éspedig [...]: 9. Barátság (Prieteniei) utca nevet kap a Testvériség (Înfrăţirii) utca a Dicsőség (Gloriei) utca közti szakasz.”

Barbu Delavrancea → Delavrancea

Barbu Lăutaru → Frunzei, Levél

Barcsai Ákos → Viola József

Bariţiu → Hévíz, Topliţa

Baruţiu → Régikórház, Spitalul Vechi

Barom Vásár → Lupeni, Lupény

~ -vásár → Lupeni, Lupény

~ Vására Lupeni, Lupény

~ Vásárba fel járó közönséges ország ut → Lupeni, Lupény

Baromvásárba kimenő köz → Lupeni,  Lupény

~ -ban járó köz → Lupeni, Lupény

~ helyre kijáró köz → Lupeni, Lupény

~ -ra fel járó ország ut Lupeni, Lupény

~ -ra feljáró ut → Lupeni, Lupény

~ tér → Régi-Barom vásártér; Oborul de vite, p-ţa

Br. Apor Károly → Caragiale

Jósika Miklós → Állomás, Gării

Orbán Balázs → Apeductului, Víztelep

Wesselényi Miklós Predeal

Wesselényi Miklós → Crinului, Liliom

Baron Ladislau Pop → Sportivilor, Sportolók

Baross Gábor → Horea

Bartha Miklós → Berzei, Gólya

Bartók Béla J7-J8 (10) (1881-1945). Compozitor, pianist, muzicolog maghiar, membru al Academiei de Ştiinţe Maghiare (1935), unul dintre fruntaşii muzicii moderne. A cules şi a prelucrat un vast material de muzică populară. În acest scop a cutreierat şi satele din Ardeal. A creat un nou stil muzical pentru exprimarea modernă a sentimentelor umane. A propagat ideea înfrăţirii popoarelor. În 1940 a emigrat în SUA condamnând fascismul.

1914: Pasajul Corso (Korzó köz), 1920: Pasaj Ştefan Iosif, 1934: Str. Şt. Oct. Iosif, 1934: Str. O. Iosif se va numi Str. Doamna Stanca, 1940: Pasajul Corso (Korzó-köz), 1941: Str. Uniunii (Unió), 1944. dec. 2: Str. Bartók Béla, 1946: Str. Bartók Béla u.

~ (1881-1945). Zeneszerző, zongoraművész, zenetudós, az MTA tagja (1935). A modern zene egyik vezéralakja. 1906-ban kezdte meg népzenegyűjtői munkáját. E célból 1907-ben Erdélyben, majd szlovák, román, török, arab vidékeken gyűjtött. Új zenei stílust, s a modern életérzés kifejezésére egyetemes zenei nyelvet alakított ki. A népek testvériségének eszméjét hirdette. 1940-ben a fasizmus elől az USA-ba emigrált.

1914: Korzó köz, 1920: Pas. Ştefan Iosif (köz), 1934: Str. St. Oct. Iosif, 1934: „Az O. Iosif utca ezentúl Stanca fejedelemasszony (Doamna Stanca) nevét fogja viselni”. 1940: Korzóköz, 1941: Unió-u., 1944. dec. 2: Bartók Béla u., 1946: Str. Bartók Béla u.

Basarab, Matei → Caragiale

~ Neagoie → Caraiman

Basarabia Aranyos, Arieşului

Báthory István u. → Cantemir

~ István út → Cantemir

~ István út → Grigorescu

Batsányi → Ciocârliei, Pacsirta

Batthyány Lajos → 30 Decembrie, December 30.

Bazsalikom (Busuiocului) K10-K11 1957: „A «Postarét negyedben» lévő XVIII. sz. utca neve legyen: Ion Dragoş utca.” 1965: Str. Busuiocului.

Bazsarózsa (Bujorului)  L7 1910: „A II. Rákóczi Ferencz utcából a József nádor utcába vezető utca: Bercsényi Miklós utca.” 1912: „Bercsényi Miklós-utca. Új utca. A gör. kel. és gör. kath. temetők mögött haladva, a Bezerédj Imre-utcát a II. Rákóczi Ferenc-utcával köti össze.” 1920: Str. Episcopul Bob, 1934: Str. Nicolae Olahul, 1933: Bréda-köz, 1940: Bercsényi Miklós-u, 1946: Str. Bercsényi u., 1965: Str. Bujorului.

Băilor (Fürdő)  K8 (11) 1776/1782: „Ulicioara cu pornire din strada numită Colegiului (Collégium), care duce în strada Olarilor (Fazakas)”, 1887: „Strada care se întinde de la casa lui Dobai Albert până la casa lui Dobai György este: strada Băilor (Fürdő).” 1920: Str. Băilor, 1934: Str. Ion Asan, 1940: Str. Fürdő, 1946: Str. Băilor  – Fürdő u.

Bălcescu, Nicolae G7-G8 (1819-1852). Politician, istoric şi revoluţionar democrat muntean. A fost una dintre personalităţile cele mai marcante ale revoluţiei de la 1848 din Muntenia. A fost pionierul împăcării româno-maghiare, în care scop a încheiat cu Kossuth Lajos la 14 iulie 1849 la Seghedin proiectul de pacificare. Din cauza înfrângerii revoluţiei ungare acesta n-a putut fi aplicat. A murit în exil la Palermo.

1910: „Drumul dintre calea contele Andrássy Gyula şi strada Dorobanţilor (Honvéd) va fi calea Nádasdy Ferencz.” 1912: „Strada Nádasdy Ferenc. Începe de la calea Andrássy Gy . şi în direcţia sud-estică trece prin «Râtul Măcelarilor (Mészárosok Rétje)», iar în faţa Taberei de corturi (Sátortábor) intră în strada Dorobanţilor (Honvéd).” 1920: Str. N. Bălcescu. 1941: Str. Nádasdy Ferenc, 1948: Str. Nicolae Bălcescu.

~ (1819-1852). Politikus, történész és demokrata forradalmár, az 1848as havasalföldi forradalom egyik legkiemelkedőbb alakja, a magyar-román megbékélés úttörője. E célból 1849. július 14-én Szegeden Kossuthtal aláírta a Megbékélési Tervezetet, amely azonban a magyar forradalom és szabadságharc bukása miatt nem valósulhatott meg. Emigrációban. Palermóban halt meg.

1910: „a Gróf Andrássy Gyula út és Honvéd utca közötti utca Nádasdy Ferencz út”, 1912: „Nádasdy Ferenc utca. A «Mészárosok rét»-jén az Andrássy Gy.-útból délkeleti irányban a Honvéd-utcába vezet (A Sátor-tábor előtt)”, 1920: Str. N. Bălcescu, 1941: Nádasdy Ferenc-u., 1946: Str. Nádasdy Ferenc u., 1948: Str. Nicolae Bălcescu u., [1966]: Str. Bălcescu.

Bălcescu → Vlahuţă

Băneasa B8-G8 1910: „Continuarea străzii Mikes Kelemen care duce în strada Fabricii de zahăr este Strada Toldy Ferencz.”, 1912: „Calea Toldy Ferenc. Porneşte din strada Nádasdy şi traversând în direcţia sudvestică «Râtul Măcelarilor», trece prin faţa Fabricii de zahăr.”, 1920: Str. Ostaşilor, 1940: Str. Toldy Ferenc, 1946: Str. Toldi Miklós, 1957: „prelungirea străzii cu acelaşi nume [este strada] Toldi Miklós”, 1965: Str. Băneasa.

~ 1910: „A Mikes Kelemen utca folytatásaként a Czukorgyári úthoz vezető utca: Toldy Ferencz utca.”, 1912: „Toldy Ferenc-út. A «Mészárosok rét»-jén, a Nádasdy-utcából délnyugati irányban a Cukor-gyár előtt vezet el.” 1920: Str. Ostaşilor, 1940: Toldy Ferenc-u., 1946: Str. Toldi Miklós u.,1957: „az, utca folytatásának neve ugyancsak Toldi Miklós utca”, 1965: Str. Băneasa.

Bărăgan (Bărăganului) J3-J4 1930: L-es sz. utca, 1934: „A jelenleg L számot viselő utca neve: Tiberiu Brediceanu utca.” 1941: Libáncs-u., 1946: Str. Brediceanu u., 1965: Str. Bărăganului.

Bărăganului (Bărăgan)  J3-J4 1930: Str. nr. L, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. L va purta numele de Str. Tiberiu Brediceanu.”, 1941: Str. Libáncs, 1946: Str. Brediceanu, 1965: Str. Bărăganului.

Bărnuţiu → Apponyi Albert, p-ţa; ~ tér

Bărnuţiu → Aluniş, Mogyorós

Băseşti → Pop de Băseşti

Bătrâneanu → Békás, Bicazului

Bârsan → Făgăraşului, Fogaras

Bega(Béga) E9-E10 [1963]: Str. Autobuzului [denumire neoficială], 1976: „Se atribuie [denumirea de]: g.) Str. Bega, arterei de circulaţie cu pornire din strada Gheorghe Doja şi Budiului, pe lângă pârâul Budiului.”

Béga (Bega) E9-E10 [1963]: Autóbusz utca (Autobuzului) [nem hivatalos név], 1976: ,,g.) Béga utca nevet kap a Dózsa György és a Bodoni utcák között, a Bodoni patak mellett húzódó közlekedési útvonal.”

Békás (Bicazului) H8 (14) 1923: Str. Bătrâneanu, 1941: Kőváry László-u., 1946: Str. Kőváry László u., 1948: Str. Breiner Béla u., 1964: Str. Bicazului

Béke (Păcii) L6-M6 Az utca középső része ma már nem létezik, ugyanis oda tömbházakat építettek. Megmaradt az utca két vége. 1900: Szent László utcza., 1912: „Szent László-utca: A város északi részében a Soós Pál-utcából északi irányban halad s a vasútvonalig nyúlik.” 1920: Str. Sf. Vasile, 1940: Szent László-út, 1946: Str. Sf. Vasile  – Szent László u., 1948: Str. Păcii  – Béke u.

Béke tér → Bolyai

Béla, IV., regele→ Cuza Vodă

~ király, IV. → Cuza Vodă

~ király, IV. út → Cuza Vodă

Belső cigánytelep I.sz.Brânduşei, Kikerics

Belső cigánytelep II. sz. → Avas köz; Avaş, pasaj

Belső-kutas (Izvorului) J9 (56) 1862: Kutas uttza, 1887: „A fogdával szemben bemenő utcza egyenes vonalban neveztessék: Belső kutas utczának.” 1920: Str. Izvorului, 1940: Belsőkutas-u, 1946: Str. Izvorului  – Belső kutas u.

Belső Tábor → Baladei, Ballada

Belşugului (Bőség) I6-I7 1887: „Numele străzii noi înfiinţate în spatele gospodăriei Istvánfi să fie: Strada Nouă (Új utcza).” 1920: Str. Nouă, 1941: Str. Új, 1944. dec. 2: Str. Martinovics [Ignác], 1965: Str. Belşugului.

Bem tér → Bernády

* Bem, p-ţa (~ tér)  J7 1941: „Piaţa care se află la bifurcaţia străzilor Kossuth Lajos şi Morii (Malom) va fi numită: Piaţa Bem”, 1946: P-ţa Bem-tér, 1948: a fost înglobată în strada Kossuth Lajos.

* Bem tér (~, p-ţa)  J7 1941: „a Kossuth Lajos u. és a Malom u. elágazásánál található tér: Bem-tér”, 1946: P-ţa Bem-tér, 1948: Kossuth Lajos utca része lett.

Bem u. → Liceului, Líceum

~    József→ Liceului, Líceum

~    József → Sas, Vulturilor

Benedek Elek → Olt, Oltului

Benefalău (Benefalvi) K3 1930: Str. nr. XLIX, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XLIX va purta numele de Str. Vasile Goldiş.”

1941: Str. Benefalău (Benefalvi), 1946: Str. Benefalău  – Benefalvi u.

Benefalvi (Benefalău) K3 1930: XLIX. sz. utca, 1934: „A jelenleg XLIX. számot viselő utca legyen Vasile Goldiş utca.” 1941: Benefalviu., 1946: Str. Benefalău  – Benefalvi u.

Benefalău  – Benefalvi → Benefalău, Benefalvi

Benkő Károly→ Jiului, Zsil

Berăriei → Cuza Vodă

Berăriei → Sinaia

Berăriei  – Sörház → Sinaia

Bercsényi → Bazsarózsa, Bujorului

~ Miklós → Bazsarózsa, Bujorului

Bercul de Jos → Akác, Salcâmilor

~ de Sus→ Harcsa, Somnului

Berek (Livezii) L6 1900: Berek utcza, 1920: Str. Tufişului, 1940: Berek-u, 1946: Str. Livezilor  – Berek u.

Bernády György, p-ţa (~ tér) K8 (87) (1864-1938). Farmacist şi jurist, renumitul primar al Tg. Mureşului. Activitatea sa se leagă de dezvoltarea si modernizarea oraşului: canalizare, iluminat electric, construirea mai multor clădiri publice, Palatul Culturii, primăria (actuala prefectură şi consiliul judeţean), clădirea sindicatelor, şcoli etc. În 1896 este deputatul oraşului în parlamentul ungar, între anii 1902-1913, 1926-1929 este primarul municipiului, iar între 1913-1917 comitele suprem (prefectul) aceluiaşi oraş.

Piaţa actuală se întinde pe întreaga latură sudică a cetăţii şi înglobează fostele pieţi: Calvin şi Oituz.

* Calvin, p-ţa (Kálvin tér) K8 (87) 1862: Piaţa Cetăţii (Vár melyéke), 1887: Piaţa Cetăţii (Vártér), 1900: Piaţa Bem, 1909: „Raţa dreptunghiulară formată din întretăierea străzilor Petőfi şi Rákóczi, biserica reformată cea mare din cetate şi casa dr. Nyerges este: Piaţa Kálvin János.” 1920: P-ţa Calvin, 1940: Raţa Kálvin, 1948: P-ţa Bernády György tér.

* Kőrösi Csoma Sándor, p-ţa,

(~ tér) K8 (87) 1862: P-ţa Cetăţii (Vár melyéke), 1887: P-ţa Cetăţii (Vártér), 1900: P-ţa Bem (Bem, Vár-tér) 1920: Pţa Oituz, 1940: P-ţa Bem, 1941: P-ţa Kőrösi Csoma Sándor, 1948: P-ţa Bernády György tér.

Bernády György tér (~, p-ţa) K8 (87) (1864-1938), gyógyszerészeti és jogi végzettségű közéleti személyiség. Munkássága Marosvásárhely város fejlődésével és modernizálásával fonódik össze. 1896-ban Marosvásárhely országgyűlési képviselője, 1902-1913 és 1926-1929 között a város főpolgármestere, 1913-1917 között a város főispánja és az I. világháború idején kormánybiztosa. Nevéhez fűződik a város közművesítése és egy sor középület (közművelődési palota, városháza, iskolák) építettése.

A jelenlegi tér a vár déli oldala mellett és a vár alatt elterülő két tér (a Kálvin és a Kőrösi Csoma Sándor tér) egyesítéséből keletkezett.

*   Kálvin tér (Calvin, p-ţa) K8 (87) 1862: Vár melyéke, 1887: Vártér, 1900: Bem tér, 1909: „A Petőfi és Rákóczi utcák betorkolása, a várbeli református nagytemplom előtti s a dr. Nyerges-féle házzal bezárt négyszögletű teret: «Kálvin János tér»[-nek nevezik el]”, 1912: „Kálvin János-tér. Vár-tér. A ref. templom főlépcsője előtt terül el.” 1920: P-ţa Calvin, 1933: Alsó vártér, 1940: Kálvin-tér, 1948: P-ţa Bernády György tér.

* Kőrösi Csoma Sándor tér

(~ p-ţa) K8 (87) 1862: Vár melyéke, 1887: Vártér, 1900: Bem tér, (Vár-tér), 1920: Oitozi tér (P-ţa Oituz), 1940: Bem tér, 1941: Kőrösi Csoma Sándor tér, 1948: P-ţa Bernády György tér.

Bernády György tér Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

~ György → Maniu, Iuliu

Bernát Andor Bethlen Gábor

Bernáth Andrei → Bethlen Gábor

Berthelot G-ral → Babeş, Victor

Berzei (Gólya) G7 (12) 1930: Str. nr. X, 1934: „Str. indicată în prezent cu nr. X va purta numele de Str. Tribunul Buteanu.” 1941: Str. Bartha Miklós, 1946: Str. Juhász Gyula, 1966: Str. Berzei.

Berzsenyi → Vulcan, Vulkán

~ Dániel → Vulcan, Vulkán

Besealja → Gyümölcsfa, Pomilor

Bese-telep → Gyümölcsfa, Pomilor

Bessenyő Jiului, Zsil

Besztercei (Bistriţei) J6 (15) 1934: Str. Ion Barac, 1941: Petri Ádám-u., 1946: Str. Kosztolányi u., 1965: Str. Bistriţei.

Bethlen Gábor G6 (13) (1580-1629). Principele Transilvaniei (1613-1629). De numele lui se leagă perioada de înflorire a principatului Transilvaniei şi ridicarea acestuia pe plan european. A urmărit instaurarea unui sistem statal centralizat, a sprijinit dezvoltarea industriei şi comerţului, ridicarea nivelului învăţământului şi a ştiinţelor, inclusiv a celei româneşti. Era protectorul Tg. Mureşului, pe care îl ridică la rangul de oraş liber regesc.

1943: „Strada care traversând perpendicular noua cale numită «Pécsi» duce până la Mureş va fi numită: strada Jandarmilor (Csendőr).” 1946: Str. Bernát Andor, 1991: Str. Bethlen Gábor.

~ iktári, (1580-1629). Erdély fejedelme (1613-1629). Nevéhez fűződik az erdélyi fejedelemség felvirágzása és európai rangra emelése. (Beavatkozott a harmincéves háborúba, hadseregével Bécsig jutott el.) Központosított államszervezet kiépítésére törekedett, támogatta az ipar és a kereskedelem fejlesztését, az iskolák és a tudomány színvonalának emelését, köztük a román nyelvűekét is. Marosvásárhelyt különös támogatásban is részesítette, és szabad királyi várossá tette.

1943: „Azt az utcát, mely az újonnan elnevezett «Pécsi-utat» derékszögben metszve egyenes vonalban a Maros folyó partjáig vonul «Csendőr utcának» [nevezi el].” 1946: Str. Bernát Andor u., 1957: Str. Bernáth Andrei u., 1991: Str. Bethlen Gábor.

Bethlen Gábor → Antonescu, Ion

~ Gábor → Trebely, Trébely

Bezerédj Imre → Azuga

Bicazului (Békás) H8 (14) 1923: Str. Bătrâneanu, 1941: Str. Kőváry László, 1946: Str. Kőváry László, 1948: Str. Breiner Béla, 1964: Str. Bicazului.

Bihari János → Almafa, Mărului

Bíró → Plevna

Bíróság (Justiţiei) J8 1900: Werbőczy utcza, 1912: „Werbőczy-utca. Új utca az igazságügyi palota előtt.” 1919: Verbőczy utca, 1934: Str. Iuliu Maniu, 1940: Verbőczy-u., 1946: Str. Justiţiei- Bíróság u.

Bisericii → Şaguna, Andrei

Bisericii Mici → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

~ Mici  – Kistemplom tér → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

~ Româneşti → Cosmin, Cosminului

~ Româneşti → Şaguna, Andrei

Bistriţei (Besztercei) J6 (15) 1934: Str. Ion Barac, 1941: Str. Petri Ádám, 1946: Str. Kosztolányi, 1965: Str. Bistriţei.

Bitay Gyula → Fabrica de zahăr, Cukorgyári

Bivaly köz → Királykút köze; Izvorul Rece, pasaj

Bivolilor, pasaj → Izvorul rece; Királykút köze

Blejnari, Lazăr J3 (105) Militar în termen, sergent major post mortem, care şi-a jertfit viaţa la datorie, cu ocazia inundaţiilor de la Tg. Mureş din 13 mai 1970.

1918: „Strada paralelă cu [strada Grâului (Búza-utca)] este: Strada Secarei (Rozs utca)”, 1920: Str. Săcarei, 1934: Str. Domniţa Ruxandra, 1940: Str. Secarei (Rozs-u.), 1946: Str. Secarei  – Rozs u., 1970: Str. Serg. maj. Lazăr Blejnari.

~ Katonai szolgálatát Marosvásárhelyen töltő sorkatona, aki az 1970. május 13-i nagy árvízkor szolgálat közben életét vesztette. Társaival együtt post mortem tiszthelyettessé léptették elő, és a Maros-híd melletti laktanya bejáratánál táblát helyeztek el emlékükre.

1918: ,,[A Búza-utcával] párhuzamosan: Rozs utca.” 1920: Rozs utca (Str. Săcarei), 1934: Str. Domniţa Ruxandra, 1940: Rozs-u., 1946: Str. Secarei  – Rozs u., 1970: Str. Serg. maj. Lazăr Blejnari.

Bob → Toplica, Topliţa

Bobâlna (Bábolnai) I9 (16) 1930: Str. nr. II, 1934: „Strada indicată în prezent cu: Nr. II va purta numele: Str. Vasile Pop.” 1941: Str. Kriza János, 1986: Str. Bobâlna.

Bocskai István → Grigorescu

Bod Péter → Hajnalcsillag, Luceafărului

Bodon felé járó ország ut → Bodoni, Budiului

~ felé járó út → Bodoni, Budiului

~ felé vezető út → Bodoni, Budiului

~ -hegy alatti út → Bodoni, Budiului

~ -hegy u.→Mestecănişului, Nyíres

~ -hegyi u.→ Mestecănişului, Nyíres

~ -hegyi út→ Mestecănişului, Nyíres

Bodonhegy szőlő (Viile Dealul Budiului) E12 1930: „A Bodonhegy szőlő lábban a Bodoni utcából a szőlő között Bodonba [visz].” 1957: Viile Dealul Budiului  – Bodonhegy szőlő.

Bodoni (Budiului) E10-F10-G10-G9 1645: Bodoni ut, 1772: Bodon felé járó Ut, 1799: Bodon felé járó ország út, 1828: Bodoni ország ut, 1862: Bodon felé [járó út]. 1873: Bodon felé vezető út, 1900: Bodoni út, 1907: „Bodoni út. Az országútból kiválva a Bodon-hegy mellett Bodonba visz.” 1920: Str. Budiului, 1934: Str. Dr. Teodor Mihali, 1940: Bodoni-út, 1946: Str. Budiului  – Bodoni út, 1948: Str. Budiului  – Bodoni u.

Bodor Péter, şirul (- sor) H8 (116) (1788-1849). Meseriaş priceput târgumureşean, a ridicat o fântână muzicală în piaţa oraşului (1820-1822), a costruit un pod de lemn peste Mureş fără să folosească cuie din fier, a montat orgi în mai multe biserici etc.

1930: Str. nr. XVI, 1934: „Str. indicată în prezent cu nr. XVI va purta numele de Str. Dragoş Vodă”, 1941: Şirul Bodor Péter, 1946: Şirul Bodor Péter sor.

~ sor (şirul) H8(116) (1788-1849). Marosvásárhelyi ezermester, a Maros fölé 63 méter hosszú és 8 méter széles vasszegnélküli fahidat, a főtérre zenélő kutat (1820-1822) épített, amelynek mását Margit-szigeten építették fel 1935-36-ban. Több templomban orgonát szerelt fel.

1930: XVI-os sz. utca, 1934: „A jelenleg XVI-os számot viselő utca neve legyen: Dragoş Vodă utca.” 1941: Bodor Péter-sor, 1946: Şirul Bodor Péter sor.

Bogată → Bogatei

Bogatei (Bogáti) F9-F10 1930: Str. nr. XXI, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXI va purta numele de Str. Costache Negruzzi.” 1941: Str. Bogatei (Bogáti), 1946: Str. Bogată  – Bogáti u., 1948: Str. Bogatei  – Bogáti u.

Bogáti (Bogatei) F9-F10 1930: XXI-es sz utca, 1934: „A jelenleg XXI. számot viselő utca neve legyen: Costache Negruzzi utca.” 1941: Bogáti-u., 1946: Str. Bogată  – Bogáti u., 1948: Str. Bogatei  – Bogáti u.

Bogdan Duică → Ciugudean, Cornel

Bogdan Petriceicu Haşdeu → Haşdeu ~ Vodă → Ciocanului, Kalapács

Bokor → Robu, Mircea

Bokréta → Roman, Ioan

Bolgár tér (Bulgarilor, p-ţa) I8 (88) 1918: „A Török utcából merőlegesen a Deák Ferencz utczával párhuzamosan: Bolgár utcza.” 1920. Str. Bulgară, 1934. Str. Ovidiu, 1940: Bolgár u., 1946: Str. Bulgarilor  – Bolgár u., [1966]: P-ţa Bulgarilor  – Bolgár tér.

Bolintineanu → Olt, Oltului

Bolyai tér → Bolyai

Bolyaiak tere → Bolyai

Bolyai J8-J9 Strada şi piaţa unificată în 1965.

*   Bolyai Farkas, strada  J8 (1775-1856). Matematician si polihistor, membru al Academiei Ungare (1832), profesor la Colegiul Reformat din Tg. Mureş.

1575: popular Ulicioara care duce până la strada Sf. Nicolae (vulgo Szent Miklos Uttzára menő Sikátor), 1644: intrarea care duce în strada Sfântul Nicolae (Szent Miklos), 1676: Pasajul Mare (Nagy köz) 1882: artera de circulaţie „Pasajul Mare («Nagyköz») va fi numită strada Bolyai”, 1920: Str. Ştefan cel Mare [împreună cu fosta stradă Gecse Dániel], 1940: Str. Bolyai Farkas, 1965: Str. Bolyai.

*   P-ţa Bolyai (Bolyaiak tere) J9 1896: piaţa de lemne (fapiac), 1941: Partea străzii Gecse Daniel dintre Tabla Regească şi strada Bolyai va fi: Piaţa Hitler, 1944 dec. 2: Piaţa Păcii (Béke tér), 1946: P-ţa Păcii  – Béke tér, [1948]: P-ţa Bolyai  – Bolyaiak tere, 1965: Str. Bolyai.

~ 1965-ben, a Bolyai Farkas utca és a Bolyaiak tere egyesüléséből jött létre.

*   Bolyai Farkas J8 (1775-1856). Matematikus, polihisztor, az MTA tagja (1832), a marosvásárhelyi református kollégium tanára. Tentamen. (1832 – 1833) c. művében axiomatikus alapon építette fel az aritmetikát és a geometriát. Foglalkozott zeneelmélettel, társadalmi kérdésekkel, drámákat is írt.

1575: vulgo Szent Miklos Uttzára menő Sikátor, 1644: Szent Miklos uczára fel menö keöz, 1676: fel menő nagy köz, 1752: Szent Miklos utjára fel-járo Sikátor, vagy ut, 1757: Szent Miklos Uttzára menő Sikátor, 1759: Szent Miklos Uttzájárol az Tit[ula]t[um] Reff[orma]tum Collegium háta megett le menő Nagy Köz, 1777: „Reformatum Nemes Collegium Háza megett a' Szent Miklos uttzárol a' Poklos utzára le rugo Sikátor, vagy Köz [...] hol mostan a' Tisztelendő Páter Minoriták Templomok és Felső Residentiájok vagyon”, 1780: ,,a' Poklos uttzábol a' Szent Miklos Uttzába fel járo Sikátor”, 1882: „A «Nagyköz» nevű köztért jövőre Bolyai utczának nevezi.” 1920: Str. Ştefan cel Mare, 1933: „Posta-köznek is nevezik. A Székely Hírlap szerint 1869-ben helyezték ide a postát a Fazakas utca felső végéről”, 1940: Bolyai Farkas-u, 1946: Str. Bolyai Farkas u., 1965: Str. Bolyai.

*   Bolyaiak tere (Bolyai, p-ţa) J9 1896: A Szentmiklós-utcza vagy fapiac, 1941: „A Gecse Daniel-utcának a Kir. Tábla és Bolyai-utca közti szakasza: Hitler tér.” 1944 dec. 2: Béke tér, 1946: P-ţa Păcii ~ Béke tér, [1948]: P-ţa BolyaiBolyaiak tere, 1965: Str. Bolyai.

Bolyai Farkas → Bolyai

Borjú mezőre ki járó köz → Eminescu

~ -mező → Sinaia

Bornyú Mező→Sinaia

~ Mező → Eminescu

~ -mező → Sinaia

Borona (Grapei) I9-I10 (49) 1939: „A I. Brătianu utcától az I. G. Duca utca irányába, Vasile Ureche és V. Pop utcákkal párhuzamos hely, amely jelenleg egy zsákutca legyen: Partenie Trombitaş utca.” 1941: Borona-u., 1946: Str. Grapei  – Borona u.

Borsos Tamás J8-K8 (1566-1634). Cronicar, politician, unul dintre cei mai renumiţi fii ai Tg. Mureşului. A fost jude prim al oraşului, consilier princiar şi trimis în solie la Poarta Otomană, cât şi la habsburgi. La iniţiativa şi insistenţele lui a fost ridicată cetatea, şi Tg. Mureşul a obţinut rangul de oraş liber regesc.

1613: Str. Olarilor (Fazakas), 1887: „Strada Olarilor (Fazekas) va fi numită Strada Borsos”, 1896: Str. Borsos Tamás, 1912: „Str. Borsos Tamás. Începe de lângă clădirea Bibliotecii Teleki şi leagă str. Dr. Gecse D. cu străzile Băilor şi Cimitirului (Fürdő- és Temető-)”, 1920: Str. Gheorghe Coşbuc, 1940: Str. Borsos Tamás.

~ (1566-1634). Emlékíró, politikus, közéleti személyiség. Volt városi főbíró, fejedelmi tanácsos és követ a Török Portán, a Habsburgoknál. Nevéhez fűződik a marosvásárhelyi vár építése, Székelyvásárhely mezővárosnak Marosvásárhely szabad királyi várossá válása, illetve az erre feljogosító kiváltságlevél megszerzése. A város közéletét szabályozó szokásjogokat szabályrendeletgyűjteménybe szedette (1604).

1613: Fazakas Vcza, 1635: Fazakas uczia, 1646: Platea vulgo Fazakas Vcza nuncupata, 1754: Fazakas Utza, 1759: „a' Fazakas Uttzában [...] Ebháton lévő civilis Házáról ki rugó kert”, 1765: Fazékas nevezetü Uttza, 1776: „a' Fazakas nevezetű uttzának napkeleti Során azon puszta és egyenetlen formáju fundussát, mellynek felső vége az ide valo Maros Vásárhelyi Reformata Nemes Eklésia temető kertyére rug”, 1779: „Szent Miklos uttzára ki járo Fazakas uttza”, 1862: Fazekas-uttza, 1887: „a Fazékas utcza pedig [nyerje] a «Borsos utcza» nevet”, 1896: Borsos Tamás utcza, 1912: „Borsos Tamás-utca. A Teleki könyvtár épülete mellett kezdődik, s a Dr. Gecse D.-utcát a Fürdő- és Temetőutcákkal köti egybe.” 1920: Str. Gheorghe Coşbuc, 1940: Borsos Tamás-u., 1946: Str. Borsos Tamás u.

Borzeşti K9 1910: „Drumul din Colonia Funcţionarilor (Tisztviselő telep) care întretaie strada Munkácsy Mihály va fi Str. Zichy Mihály.” 1912: „Str. Zichy Mihály. Leagă strada Kölcsey din Colonia Funcţionarilor (Tisztviselő telep) cu Calvarul.” 1920: Str. Principesa Ileana, 1941: Str. Zichy Mihály, 1965: Str. Borzeşti.

~ 1910: „A Munkácsy Mihály utcát keresztező tiszviselőtelepi út: Zichy Mihály utca.” 1912: „Zichy Mihályutca. A «Tisztviselő telep»-en a Kölcsey-utcát a Kálváriával köti egybe.” 1920: Str. Principesa Ileana, 1941: Zichy Mihály-u., 1946: Str. Zichy Mihály u., 1966: Str. Borzeşti.

Boschetului → Robu, Mircea

Bőség (Belşugului) I6-I7 1887: „Az Istvánfi féle major háta megett keletkezett új út nyerje az: Új utcza nevet.” 1920: Str. Nouă, 1941: Új-u., 1944. dec. 2: Martinovics-u., 1946: Str. Martinovics u., 1965: Str. Belşugului.

Bradului (Fenyő) J9-K9 1910: „Strada deschisă din strada dr. Gecse Dániel prin intravilanul Gyulai, cât şi drumul în continuare din Colonia Funcţionarilor (Tisztviselő telep) va fi numită: Strada Munkácsy Mihály.” 1920: Str. Vasile Alexandri [!], 1941: Str. Munkácsy Mihály, 1964: Str. Bradului.

Brancoviciu Partizanilor, Partizán

Branişte → Câmpului, Mező

Branului → Cireşului, Cseresznyefa

Branului  – Törcsvári → Cireşului, Cseresznyefa

Branului (Törcsvári)  F10 Stradă formată din două străduţe unificate în anul 1941.

* Grigore Ghica  F10 1930: Str. nr. XXII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXII va purta numele de Str. Grigore Ghica.” 1941: Str. Sânpaul (Szentpáli), 1946: Str. Ion Ghica u., 1966: Str. Branului.

* Doamna Miliţa F10 1930: Str. nr. XXIII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXIII va purta numele de Str. Doamna Miliţa.” 1941: Str. Szentpáli, 1946: Str. Ion Ghica u., 1966: Str. Branului.

Brassói (Braşovului) J10-K10 [1966]: Str. Braşovului.

Braşovului (Brassói) J10-K10 [1966]: Str. Braşovului.

Brăila J7 1909: „Strada deschisă între străzile Kossuth Lajos şi Pasajul Stelelor (Csillag köz) prin intravilanul Knöpfler va fi numită Str. Dr. Knöpfler Vilmos.” [1923]: Str. Nicolae Gane, 1940: Str. Knöpfler Vilmos, 1965: Str. Brăila.

~ 1909: „A Kossuth Lajos és a Csillag köz között a Knöpfler-féle telken át nyitott utca: Dr. Knöpfler Vilmos utca.” 1912: „Knöpfler Vilmos-utca. Új utca. A Kossuth L. utcából északra halad s a Jókai M.-utcába torkoló Rózsaköznél végződik.” [1923]: Str. Nicolae Gane, 1940: Knöpfler Vilmosu., 1946: Str. Knöpfler Vilmos u.. 1965: Str. Brăila

Brătianu, Ion Vladimirescu, Tudor

Brătianu, Vintilă Aluniş, Mogyorós

Brânduşei (Kikerics) L7 1930: Cart. Intern I., 1940: Cartierul ţigănesc intern nr. I, 1941: Cartierul Fűstös (Afumaţilor), 1943: „Cartierul actulal numit Füstös şi câteva case din partea străzii Horthy Miklós care după piaţa Mussolini se află în partea de sud-est va fi numită Pasajul Lavotta János”, 1946: Pasajul Lavotta János köz, 1965: Str. Brânduşei, 1980: Desfiinţată cu ocazia construirii blocurilor de locuinţe.

Bréda köz → Bazsarózsa, Bujorului

Brediceanu → Bărăgan, Bărăganului

Breiner Béla → Békás, Bicazului

Brigadierilor (Brigádos) L8 (17) 1907: „Strada dintre străzile Claustrului şi Bethlen a devenit strada Pázmány Péter.” 1912: „Str. Pázmány Péter. În faţa frontispiciului gimnaziului superior rom. cat. leagă strada Claustrului cu strada Bethlen G.” 1920: Str. Dr. Ioan Raţiu, 1941: Str. Pázmány Péter, 1946: Str. Pázmány Péter u., 1948: Str. Brigadierilor  – Brigádos u.

Brigádos (Brigadierilor) L8 (17) 1907: „A Klastrom és Bethlen utcák közötti utca lett Pázmány Péter utcza.” 1912: „Pázmány Péter-utca. A Róm. kath. főgimnázium homlokzata előtt a Klastrom-utcát a Bethlen G.-utcával köti össze.” 1920: Str. Dr. Ioan Raţiu, 1941: Pázmány Péter-u., 1946: Str. Pázmány Péter u., 1948: Str. Brigadierilor  – Brigádos u.

Bucegi I10-J10 1957: „Strada Nr. X. din Cartierul «Tabăra Bărăcilor» va fi numită: Str. Constantin Ivănuş.” 1964: Str. Bucegi. ~ 1957: „A «Barak tábor» negyedbeli X. sz. utca neve: Constantin Ivănuş utca.” 1964: Str. Bucegi.

Buchetului → Roman, Ioan

Buchetului  – Bokréta → Roman, Ioan

Bucsin (Bucinului) K11 [1966]: Str. Bucinului.

Bucinului (Bucsin) K11 [1966]: Str. Bucinului.

Bucovinei → Küküllő, Târnavei

Bucureşti → Artei, Művészet

Budai Deleanu → Köcsög, Ulciorului

Budai Nagy Antal  I10-J9 (? –1437). Unul dintre conducătorii răscoalei ţăranilor din Transilvania din anul 1437-38.

1900: Str. Dósa Elek, 1912: Str. Dósa Elek.  – Fântâna regelui sau pasajul Ţiganilor  – porneşte din strada Aratului (Szántó) aproape vis-a-vis cu strada Dr. Gecse Daniel şi se întinde până în strada Wesselényi, 1920: Str. Vasile Ureche, 1940: Str.  Dósa Elek, 1946: Str. Budai Nagy Antal u.

~ (?-1437). Az 1437-38. évi erdélyi parasztfelkelés kisnemesi származású vezetője.

1805: „a Kis uttza felől pedig a Királly kut felé által járo szekér ut”, 1900: Dósa Elek utcza, 1912: „Dósa Elek-utca.  – Király-kút vagy Cigányköz  – majdnem a Dr. Gecse Dánielutcával szemben a Szántó-utcából indul ki, s déli irányban a Wesselényi M.-utca végéig vezet.” 1920: Str. Vasile Ureche, 1940: Dósa Eleku., 1946: Str. Budai Nagy Antal u.

Budiului (Bodoni) E10-F10-G10-G9 1645: Calea Budiului (Bodoni ut), 1772: Calea spre Budiu, 1900: Drumul Budiului, 1907: „Drumul Budiului ramificându-se din drumul ţării duce pe lângă Dealul Budiului în Budiu.” 1920: Str. Budiului, 1934: Str. Dr. Teodor Mihali, 1940: Str. Budiului (Bodoni), 1946: Str. Budiului  – Bodoni út, 1948: Str. Budiului  – Bodoni utca.

Budiului, calea → Mestecănişului, Nyíres

~ → Suceava, Szucsáva

Bujorului (Bazsarózsa) L7 1910: „Strada care duce din strada Rákóczi Ferencz II. în strada Palatinul Iosif (József nádor) va fi numită: Strada Bercsényi Miklós.” 1912: „Str. Bercsényi Miklós. Stradă nouă. Leagă în spatele cimitirelor grecooriental şi greco-catolic strada Bezerédj Imre cu strada Rákóczi Ferenc II.” 1920: Str. Episcopul Bob, 1934: Str. Nicolae Olahul, 1940: Str. Bercsényi Miklós, 1946: Str. Bercsényi, 1965: Str. Bujorului.

Bulevárd → Antonescu, Ion

B-dul Ady Endre → Rovinari

~ Armatei → Antonescu, Ion

~ Armatei  – Hadsereg körút → Antonescu, Ion

~ Clujului → Milcov, Milcovului

~ Clujului → Rovinari

~ Mareşal Ion Antonescu Antonescu, Ion

~ Pandurilor → Pandurilor, Pandúrok

~ Regina Maria → Antonescu, Ion

~ 1 Mai → Antonescu, Ion

~ 1 Mai  – Május 1. sétány Antonescu, Ion

B-dul 1848 (1848-as sugárút) H9-H10-G10

Cale formată în anul 1974 printr-un HCM, din partea de jos a străzii Suceava, strada Mehedinţi şi, în continuare, din noua arteră de circulaţie construită cu ocazia ridicării cartierului Dâmbul Pietros.

* Suceava (Szucsáva) H9-H10 1900: Str. Gospodăriei oraşului (Városmajor), 1907: „Strada de pe lângă şcoala industrială de meserii va fi: Strada Irányi Dániel.” 1912: „Str. Irányi Dániel. Pornind din strada Sándor János şi trecând în faţa gospodăriei oraşului duce în direcţia sudestică la Dâmbul Pietros.” 1920: Str. Suceava, 1940: Str. Irányi Dániel, 1946: Str. Irányi, 1966: Str. Suceava, 1974: B-dul 1848.

* Mehedinţi H10-G10 1973: Str. Mehedinţi, 1974: B-dul 1848.

B-dul 1 Decembrie 1918 (1918. december 1. sugárút) I9-J9-J10-K10-K11-L12-L13

Cale formată din trei străzi şi din partea dinspre oraş a şoselei naţionale spre Sighişoara.

* Lungă (Hosszú) I9-J9 1758: Strada Mică (Kis), 1887: „Strada numită popular Paielor (Szalmás) şi strada Mică (Kis) să primească numele de: Strada Plugarilor (Szántó).” 1920: împreună cu str. Teleki Mihály formează strada Agricultorilor, 1934: „Strada ce se numeşte în prezent strada «Agricultorilor», va purta, cu începere de azi numele de: Strada I. G. Duca.” 1940: Str. Plugarilor (Szántó), 1944. dec. 2: Str. Dózsa György, 1948: Calea Malinovschi  – Malinovszki út, 1964: Str. Lungă, 1982: Bulevardul 1 Decembrie 1918.

* Teleki Mihály J9-J1O-K10 1862: Str. Oraşului Nou (Ujváros uttza), 1900: Str. Teleki, 1910: „Strada Teleki va fi numită: Strada Teleki Mihály”, 1912: „Calea Teleki Mihály (Újváros). Este continuarea străzilor dr. Gecse D. şi a Plugarilor (Szántó) spre răsărit, ducând până la drumul naţional spre Corunca.” 1920: [împreună cu str. Plugarilor (Szántó) formează] Str. Agricultorilor, 1934: Str. I. G. Duca, 1940: Calea Teleki Mihály, 1944. dec. 2: Calea Malinovszki, 1948: [împreună cu str. Dózsa György, fosta Plugarilor (Szántó) formează] Calea Malinovschi, 1964: Str. Lungă. 1982: B-dul 1 Decembrie 1918.

* Corunca (Koronkai) K10-L11 1577: „viam Koronkai wtt vocatam”, 1617: Drumul Coruncăi (Koronky út), 1900: Calea Coruncăi (Koronkai út), 1920: Str. Coronca, 1940: Calea Coruncăi, 1946: Str. Coronca  – Koronkai út, 1957: Str. Corunca  – Koronkai út, 1982: „B-dul 1 Decembrie 1918 porneşte din Piaţa Eroilor Sovietici şi se termină la limita de est a perimetrului construibil, deci la ieşirea din municipiu spre Sighişoara, incluzînd astfel şi traseul fostei străzi Corunca.”

* Sighişoarei (Segesvári) L12-13 1873: Calea Sighişoarei, 1934: Şosea naţională spre Sighişoara, 1940: Calea Sighişoarei, 1982: Bdul 1 Decembrie 1918.

Bulgară → Bolgár tér; Bulgarilor, p-ţa

Bulgarilor, p-ţa (Bolgár tér) I8 (88) 1918: „Strada perpendiculară pe strada Turcilor (Török) şi paralelă cu strada Deák Ferencz este: Strada Bulgarilor (Bolgár utcza).” 1920. Str. Bulgară, 1934: Str. Ovidiu, 1940: Bulgarilor (Bolgár u.), 1946: Str. Bulgarilor  – Bolgár u., [1966]: P-ţa Bulgarilor  – Bolgár tér.

Bunea → Căprioarei, Őz

Burebista I4(18) Conducător dac, unificând triburile dacice a creat primul stat dac. A domnit aproximativ între anii 82-44 î.H. 1990: Str. Burebista. Strada a fost construită doar în parte. Partea dinspre strada Tisei a rămas în proiect.

~ Dák vezér, aki egyesítette a dák törzseket, és létrehozta az első dák államot. Kr.e. 82-44 között uralkodott.

1990: Str. Burebista. Az utca csak részben épült ki. A Tisza utca felőli rész terv maradt csupán.

Busuiocului (Bazsalikom) K10-K11 1957: „Strada Nr. XVIII. din «Cartierul Posta rét» va fi numită: Strada Ion Dragoş”, 1965: Sţr. Busuiocului.

Buteanu, tribunul → Berzei, Gólya

Buteanu, Ion H10 (1821-1849). Revoluţionar român ardelean. În anul 1848 a fost prefect de Zărand, şi adeptul împăcării româno-maghiare. A fost executat de trupele voluntare ale lui Hatvany.

1973: Str. Semenic, 1974: Str. Ion Buteanu.

~ (1821-1849). 1848-as erdélyi román forradalmár. A forradalom idején zarándi prefektus, a magyar-román megbékélés híve. Hatvany százados szabadcsapatai Abrudbányán elfogták, és kivégezték.

1973: Str. Semenic, 1974: Str. Ion Buteanu.

Búza → Giurchi, Ionel

Büdös köz → Mic, pasajul

Bükkös (Făget) M7-N7 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezést kapnak, éspedig [...]: 10. Bükkös (Făget) utca nevet kap a Székely Vértanúk (Secuilor Martiri) utca és a Gheorghe Marinescu utca közötti szakasz.”

C

Calastrom → Mihai Viteazul

Calea Ady Endre → Rovinari

~ Corneşti → Corneşti, Somostető

~ Costa Foru → Mioriţa, Mioriţei

~ Evreilor Martiri → Evreilor Martiri, Zsidó vértanúk

~ Evreilor Martiri  – Zsidó vértanúk útja → Evreilor Martiri, Zsidó vértanúk

~ Huniade → Mihai Viteazul

~ Huniade  – Hunyadi út → Mihai Viteazul

~ Libertăţii Secuilor Martiri, Székely vértanúk

~ Libertăţii → Libertăţii, Szabadság

~ Libertăţii  – Szabadság utca → Libertăţii, Szabadság

~ Malinovschi → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ Malinovszki → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ Plopilor → Nyárfa, Plopilor

~ Pomilor → Gyümölcsfa, Pomilor

~ Pomilor  – Gyümölcsfa u.→ Gyümölcsfa, Pomilor

~ Săbadului → Szabadi, Voinicenilor

~ Secuilor Martiri  – Székely vértanúk útja → Secuilor Martiri, Székely Vértanúk

~ Sighişoarei → Segesvári, Sighişoarei

~ Széchenyi → Doja, Gheorghe; Dózsa György

~ Vânătorilor → Vadász sétány; Vânătorilor, calea

Vânătorilor  – Vadász sétány→ Vadász sétány; Vânătorilor, calea

~ Viilor → Corneşti, Somostetői

~ Voinicenilor → Szabadi, Voinicenilor

Calvarului  – Kálvária → Papiu Ilarian

Calvin Bernády György tér; ~, p-ţa

Canonicul Bunea → Căprioarei, Őz

Cantacuzino → Viola József

Cantemir, Dimitrie M8 (19) (1673-1723). Cărturar de seamă şi domnitorul Moldovei (1693, 1710-11). Din cauza politicii antiotomane, după bătălia pierdută de la Stănileşti s-a refugiat în Rusia devenind consilierul intim al lui Petru I. Operele cele mai cunoscute: Creşterea şi descreşterea curţii otomane, Hronicul vechimii romăno-moldovlahilor, Descriptio Moldaviae.

1907: „Strada care porneşte din str. Câmpul Ţiganilor (Czigánymező utca) şi pe lângă spitalul militar intră în strada Regele Ştefan (István király) va fi: calea Báthory István.” 1912: „Str. Báthory István. Stradă nouă. Din calea Regele Ştefan duce în direcţia nord-vestică până la strada Bocskay István.” 1920: Str. Dimitrie Cantemir, 1940: Str. Báthory István, 1946: Str. Cantemir u.

Partea de jos a străzii, adică la nordvest de str. Gheorghe Marinescu a fost, înglobată în str. Grigorescu.

~ (1673-1723). Moldva uralkodója (1693, 1710-1711), jelentős tudósíró. Törökellenes politikája miatt a Stănileşti-i vesztett csata után (1711) Oroszországba menekült és I. Péter cár titkos tanácsosa lett. 1714-ben a berlini akadémia tagja. Legismertebb művei: Creşterea şi descreşterea curţii otomane (Az oszmán birodalom története), Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilor (A moldvai románság krónikája), Descriptio Moldaviae (Moldva leírása).

1907: „Czigánymező utcából a csapatkórház mellett az István király utczába vezető út: Báthory István út.” 1912: „Báthory István-utca. Új utca. Az István király-útból északnyugati irányban halad s a Bocskay István-utcában végződik”, 1920: Str. Dimitrie Cantemir, 1940: Báthory István-u., 1946: Str. Cantemir u.

Az alsó, vagyis a Marinescu utcától észak-nyugatra eső része a Grigorescu utcához került.

Caprei → Căprioarei, Őz

~ Zerge → Căprioarei, Őz

Caprelor, pasaj → Posta, Poştei

Caragiale, Ion Luca H8 (20) (1852-1912). Scriitor şi publicist român. Prin scrierile satirice a criticat societatea epocii în care a trăit. Cele mai cunoscute opere: O noapte furtunoasă  – 1878, O scrisoare pierdută  – 1884, D-ale carnavalului  – 1885, Conu' Leonida faţă cu reacţiunea  – 1879. În 1904 a emigrat la Berlin.

1923: Str. Matei Basarab, 1941: Str. Br. Apor Károly, 1946: Str. Caragiale.

~ (1852-1912). Klasszikus román író, publicista. A román kritikai realizmus legkiemelkedőbb képviselője. 1904-ben Berlinbe emigrált. Vígjátékaiban a polgári világ visszásságait állította pellengérre (Leonida nacscsás úr és a reakció  – 1879, Farsang  – 1885, Viharos éjszaka  – 1878, Az elveszett levél  –1884).

1923: Str. Matei Basarab, 1941: Br. Apor Károly-u., 1946: Str. Caragiale u.

Caraiman F10 1930: Str. nr. XXIV, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXIV va purta numele de Str. Neagoe Basarab.” 1941: Str. Fântâna cu valău (Vállúskút), 1946: Str. Fântâna cu valău  – Vállúskút u., 1948: Str. Cocoşului  – Kakas u., 1965: Str. Caraiman. ~ 1930: XXIV sz. utca, 1934: „A jelenleg XXIV számú utca viselje a Neagoe Basarab utca nevet.” 1941: Vállúskút-u., 1946: Str. Fântâna cu valău  – Vállúskút u., 1948: Str. Cocoşului  – Kakas u., 1965: Str. Caraiman.

Carmen Sylva → Nyár, Verii

Carol I → Köteles Sámuel

Carol, Principele → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Carpaţi, aleea (Kárpátok sétány) J6-K6-L6

1910: „Calea spre zăgaz pe lângă canalul turbinei este: Calea Hungaria.” 1920: Str. Lungă, 1940: Calea Hungária, 1946: Str. Marx, 1964: Aleea Carpaţi.

Cartierul extern „Valea Rece” → Hidegvölgy, Valea Rece

Cartierul Intern I → Brânduşei, Kikerics

Cartierul Intern II → Avas köz; Avaş, pasaj

~ Intern II → Agyag köz; Lutului,  pasaj

~ Lutului → Agyag köz; Lutului,  pasaj

~ Lutului  – Agyagos telep → Agyag köz; Lutului, pasaj

~ Valea Rece  – Hidegvölgy telep → Hidegvölgy, Valea Rece

Cavalerilor → Dobrogeanu Gherea

Căii Ferate → Pintilie, Ilie

Căii Ferate de Jos → Doja, Gheorghe; Dózsa György

C.F.R D9 1957: Str. C.F.R. (Román Államvasutak) u.

Călăraşilor (Lovasság) J6-J7 Stradă formată din două străzi şi o piaţă.

* Kossuth Lajos J6-J7 1553: Strada Sâncraiului, 1862: Strada Mare a Sâncraiului (N. Szent Király uttza), 1893: „Strada Mare a Sâncraiului va fi numită strada Kossuth Lajos.” 1920: Str. Călăraşilor [împreună cu strada Podului (Híd)], 1940: Str. Kossuth Lajos, 1986: Str. Călăraşilor.

* Bem, piaţa (Bem tér) J7 1941: „Piaţa aflată între bifurcaţia străzii Kossuth Lajos şi cu strada Morii va fi numită: Piaţa Bem.” 1946: P-ţa Bem-tér, 1948: Str. Kossuth Lajos u.

* Podului (Híd) J6 1816: „Aşa zisa strada Sâncraiului de dincolo (tulsó Szent Király utcza).” 1880: Între poduri (Hidak köze), 1887: „Între poduri, până la podul mare să primească denumirea de: Strada Podului (Híd utcza).” 1920: Str. Călăraşilor [împreună cu strada Kossuth Lajos], 1940: Strada Podului (Híd), 1941: Str. Kossuth Lajos, 1986: Str. Călăraşilor.

Călimanului (Kelemen-havas) K9 1910: „Strada care duce din drumul Calvarului (Kálvária) dinspre strada Teleki în cartierul Funcţionarilor va fi numită: Strada Kölcsey Ferencz.” 1920: Str. Principele Mircea, 1940: Str. Kölcsey Ferenc, 1964: Str. Călimanului.

Călugăreni → Aiudului, Nagyenyedi

Căminului (Otthon) B7-C7 1957: Str. Căminului

Căprioarei (Őz) L6 1923: Str. Ferestrău, 1934: Str. Canonicul Bunea, 1941: Str. Caprei (Zerge), 1946: Str. Caprei  – Zerge u., 1965: Str. Căprioarei.

Cărămidăriei → Evreilor Martiri, Zsidó Vértanúk

Cărăuşilor → Milcov, Milcovului

Câmpianu, Elie → Ifjúság, Tineretului

Câmpul Ţiganilor → Antonescu, Ion

~ → 22 Decembrie 1989, 1989. december 22.

Câmpul Viţeilor → Sinaia

~ , pasajul spre → Eminescu, Mihai

Câmpului (Mező) H7 1900: Câmpului (Mező utcza), 1920: Str. Câmpului, 1934: Str. Valer Branişte, 1941: Câmpului (Mező-u.), 1946: Str.Câmpului  – Mező u.

Câmpului → Sólyom, Şoimilor

Cântarului (Mérleg) J6 1910: „Strada care duce din strada Berăriei (Sörház utca) la canalul morii este: Strada Cântarului (Mérleg utca).” 1920: Desfiinţată, de atunci nu mai este menţionată.

Cântăreţului (Regős) → Cibin, Cibinului

Cârlova → Cireşului, Cseresznyés

Cârţan → Dâmbul Pietros, Kövesdomb

Ceahlău (Csalhó) G9-G10 1974: Str. Ceahlău.

Ceangăilor (Csángó) I1 1943: Cartierul Ceangăilor (Csángótelep), 1957: Str. Ciangăi  – Csángó u.

Ceaprazarilor (Gombkötő) G6 1943: „Drumul care întretaie perpendicular «Calea Pécsi» şi se întinde de la Mureş la Mureş se va numi: Str. Ceaprazarilor (Gombkötő utca).” 1946: Str. Ceaprazarilor  – Gombkötő u., 1981: Cu ocazia construirii cartierului de locuinţe Ady a fost desfiinţată.

Cehilor→ Tusnád, Tuşnad

Cerbului (Szarvas) K9 1934: Str. Mareşal Presan, 1948: „Strada Nr. II. [se va numi]: Str. Anonimus”, 1966: Str. Cerbului.

Cercului (Kör) → Cuza Vodă

Cernavodă  J11 (21)  1982: „Se atribuie [denumirea de] Strada Cernavodă  – arterei de circulaţie cuprinsă între Bulevardul Pandurilor şi str. Transilvania.”

~ 1982: „Cernavodă utca nevet kap a Pandúrok (Pandurilor) sugárút és az Erdély (Transilvania) utca között húzódó közlekedési útvonal.”

Cernei (Cserna) G8 1918: „Strada care duce din strada Toldi Ferenc la gara de jos a căilor ferate să fie numită: Strada Tunarilor (Tüzér utca).” 1920: Str. Tunarilor, 1940: Str. Tunarilor (Tüzér), 1946: Str. Paneth Ferenc u., 1964: Str. Cernei.

Cetăţii Antonescu, Ion

~ Trebely, Trébely

Cetăţii, pasaj (Vár köz) K7 1732: „Din partea de răsărit a străzii Sângeorgiului (Szent György utcza) micuţul pasaj spre cetate.” 1862: Pasajul Mic ce urcă spre cetate, 1900: Pasajul Cetăţii (Várköz), 1910: »Pasajul care se află între străzile Sângeorgiu (Szentgyörgy) şi Rákóczi să fie numit: Pasajul Cetăţii (Vár-köz).” 1923: Pasajul Cetăţii, 1930: Nu mai este menţionat între străzile oraşului.

Cetăţii, p-ţa → Bernády György

~ → Iorga, Nicolae

Cetinei (Vessző) I1 (22) Zona Remetea [1957]: Str. Viilor (Cart. Remetea), 1966: Str. Cetinei.

Chendi Mioriţa, Mioriţei

Chinezu, Paul (Kinizsi Pál) K6 (?  –1494). Conducător maghiar de oşti, presupus de origine română. A fost căpitan suprem de Timiş (14841494), comandantul armatei ungare, a învins turcii de mai multe ori.

1862: Pasajul Pongrátz, 1907: „Partea exterioară a străzii Lacului (Kerektó utca): Strada Kinizsi Pál.” 1912: „Strada Kinizsi Pál. Începând de la strada Vörösmarty, duce în direcţia vestică, până la canalul Mureşului.” 1920: Str. Şerban Vodă, 1941: Str. Kinizsi Pál, 1946: Str. Chinezu  – Kinizsi u.

Chinezu → Slatina

Chinezu  – Kinizsi → Chinezu, Kinizsi

Churchill tér → Köztársaság, Republicii

Ciangăilor  – Csángó → Ceangăilor, Csángó

Cibin (Cibinului) L7 (23)  1930: V-ös sz. utca, 1934: „A jelenleg V-ös számú utca viselje az Emanoil Gojdu utca nevet.” 1941: Regős-u., 1946: Str. Gojdu u., 1965: Str. Cibinului.

Cibinului (Cibin) L7 (23)  1930: Str. nr. V, 1934: „Strada indicată în prezent cu: nr. V va purta numele de Str. Emanoil Gojdu.” 1941: Str. Cântăreţului (Regős), 1946: Str. Gojdu, 1965: Str. Cibinului.

Cicio Pop, Ştefan J4-K4 (1865-1934) Jurist, om politic. A fost apărătorul celor implicaţi în procesul Memorandului. În calitate de deputat în parlamentul ungar a luptat pentru interesele naţionale ale românilor. În 1918 este membru în Consiliul Dirigent, în 1919 ministru de justiţie şi vice prim-ministru, apoi de mai multe ori deputat în parlamentul României.

1990: Str. Ştefan Cicio Pop. Stradă nouă în cartierul Unirii.

~ (1865-1934). Jogász, politikus, az erdélyi román nemzeti mozgalom vezetője. A Memorandum-perben védőügyvéd, képviselőként a román nemzeti érdekeket szolgálta a budapesti országgyűlésben. 1918-ban az Igazgató Tanács (Consiliul Dirigent) tagja, 1919-ben román igazságügyminiszter és miniszterelnök helyettes, majd több alkalommal román országgyűlési képviselő.

1990: Str. Ştefan Cicio Pop. Új utca az Egyesülés (Unirii) negyedben.

Cicio Pop → Iernutului, Radnóti

~ Pop → Cicio Pop, Ştefan

Cigány köz → Izvorul Rece, pasaj; Királykút köze

Cigánymező → 22 Decembrie 1989, 1989. december 22

~ -mező → Antonescu, Ion

Cimitirelui → Crizantemelor, Krizántém ~ Stejarului, Tölgyfa

Cimitirului → Gladiolelor, Kardvirág (Remetea, Remeteszeg)

~ -Temető → Crizantemelor, Krizantém

~ Mare →Crizantemelor, Krizantém

Ciobanului → Kikelet, Răsăritului

Ciubotarilor → Olt, Oltului

Ciocanului (Kalapács) G9 (24) 1930: Str. nr. XVII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XVII va purta numele de Str. Bogdan Vodă.” 1941: Str. Balaton, 1946: Str. Ciocanului  – Kalapács u.

Ciocanului  – Kalapács → Ciocanului, Kalapács

Ciocârliei (Pacsirta)  G8 (25) 1930: Str. nr. XII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XII, va purta numele de Str. Amos Frâncu.”

1941: Str. Gyóni Géza, 1946: Str. Batsányi u., 1948: Str. Vasile Roaită u., 1964: Str. Ciocârliei.

Ciocârliei Turnu Roşu, Vöröstorony

Ciordaş Cucului, Kakukk

Cipariu → Diófa, Nucului

Cireşului (Cseresznyefa) H9 1923: Str. Fermei, 1934: Str. Vasile Cârlova, 1941: Branului (Törcsvári). 1946: Str. Branului  – Törcsvári u.. 1948: Str. Cârlova, 1965: Str. Cireşului

Cisnădie (Nagydisznódi) D9-D10 1976: „Se atribuie [denumirea de]: a str. Cisnădie, arterei de circulaţie pornind din strada Gheorghe Doja, pe partea stîngă, pînă la localul Şcolii generale nr. 1.”

Ciucaş (Csukás) G10 1974: Str. Ciucaş

Ciucului (Csíki)  J3-J4 1868: Str. Csíky, 1920: Str. Csíky Jenő, 1920: Str. Ion Neculce, 1940: Str Csíki, 1946: Str. Ciucului  – Csiki u.

Ciucului  – Csíki Ciucului, Csíki

Ciugudean, Cornel dr. M8 (1924-1994) medic târgumureşean, născut la Zetea. Ortoped şi profesor universitar, cu o vastă activitate ştiinţifică desfăşurată în Tg. Mureş şi în străinătate în domenul ortopediei, inclusiv inovaţii cu aplicaţii practice.

1931: „Str. nou deschisă prin împroprietărirea decoraţilor cu medalia «Bărbăţie şi Credinţă» se va numi: Str. Gh. Bogdan Duică”, 1941: Str. Furcii (Guzsaly-u.), 1946: Str. Furcii  – Guzsaly u, 1995: Str. Dr. C. Ciugudean.

~ (1924-1994), zetelaki születésű marosvásárhelyi orvosprofesszor. Az ortopédia terén fejtett ki tudományos és gyakorlati tevékenységet. Orvosi találmányok, orvosi-gyakorlati újítások fűződnek nevéhez, számos tudományos dolgozatot írt.

1931: „A «Bărbăţie şi Credinţă» (Vitézség és hit) érdemrenddel kitüntetettek földhöz juttatásával megnyitott új utca neve: Gh. Bogdan Duică utca.” 1941: Guzsaly-u., 1946: Str. Furcii  – Guzsaly u., 1995: Str. Dr. C. Ciugudean.

Ciuntit, pasaj → Posta, Poştei

Clar de lună (Holdvilág)

1745: „În partea de nord-vest a oraşului [sunt] străzile Pepenăriei şi Clarului de lună (Dinnyeföld, Holdvilág-utcza).” 1862: Strada Clarului de lună (Holdvilág uttza). După această dată denumirea străzii nu mai apare în documente.

Clastrom → Mihai Viteazul

Claustrului  – Klastrom → Mihai Viteazul

Clein → Someşului, Szamos

Cloşca I7 (26) Numele său adevărat a fost Ioan Oargă. (cca. 1747-1785). Unul dintre conducătorii răscoalei ţăranilor din 1784. Înainte de aceasta, a fost de trei ori la Viena ca reprezentant al ţăranilor. A fost prins împreună cu Horea şi executat la 28 februarie 1785, prin zdrobire cu roata.

1907: „Partea străzii de la capătul străzii Arany János care trece prin intravilanul Gálna va fi: Strada Garai János.” 1920: Str. Cloşca, 1940: Str. Garay János, 1946: Str. Cloşca u.

~ Igazi nevén Ioan Oargă (1747 korül-1785). Az 1784. évi erdélyi parasztfelkelés egyik vezetője. Ezt megelőzően háromszor járt a bécsi udvarnál mint a parasztok képviselője. Horeával együtt elfogták és 1785. február 28-án kerékbe törték.]

1907: „Az Arany János utca végén a Gálna-féle telken átvágandó utcától balra maradó része: Garai János utca.” 1912: „Garay János-utca. Az Arany J.-utcát a Lajos király-úttal köti össze.” 1920: Str. Cloşca, 1940: Garay János-u., 1946: Str. Cloşca u.

Clujului, b-dul → Milcov, Milcovului

~ → Rovinari

Coandă, Henry L8-L9 (52) (1876-1972). Inginer român, specialist în aeronautică. Inventatorul avionului cu reactor, constructor al mai multor avioane, de numele lui se leagă a.z. „efectul Coandă” (1934).

1910: „Strada care începe de la strada Kőrösi Csoma Sándor şi urcă pe lângă bazinul de apă al oraşului se numeşte: Strada Zorilor (Hajnal utca).” 1920: Str. Zorilor, 1940: Str. Zorilor (Hajnal-u.), 1946: Str. Zorilor  – Hajnal u, 1995: Str. Henry Coandă.

~ (1876-1972). Román mérnök, repüléstechnikai szakértő, a lökhajtásos repülőgép feltalálója, számos repülőgép előállítója, az ún. „Coadă effektus” felfedezője (1934.).

1910: „a Kőrösi Csoma Sándor utcából a Vízmedence mellett felvivő utca: Hajnal utca”, 1920: Str. Zorilor, 1940: Hajnal-u., 1946: Str. Zorilor  – Hajnal u., 1995: Str. Henry Coandă.

Cocoşului → Caraiman

Cocoşului  – Kakas → Caraiman

Codrului (Erdő) K9-L9 1934: Str. Petre Liciu, 1948: „Fosta stradă, azi fără nume, [va fi strada]: Petre Liciu.” 1966: Str. Codrului.

Colegiului → Kogălniceanu, Mihail

Colentina → Maniu, Iuliu

Collegium → Kogălniceanu

Collegyom → Kogălniceanu

Constantin Ivănuş → Bucegi

C. A. Rosetti → Ludasi, Luduşului

Constantin Roman → Köztársaság tér; Republicii, p-ţa

~ Roman Vivu → Roman-Vivn

Constructorilor, aleea (Építők sétány) L7-M7 (3) 1977: „Se atribuie denumirea de «Aleea Constructorilor» arterei de circulaţie situată în municipiul Tîrgu Mureş, între străzile 7 Noiembrie şi Păcii, cu pornire din str. 7 Noiembrie.”

Conta → Dandea, Emil

~ Crinului, Liliom

~ Predeal

Corăbierilor → Horea

Corcheş → Kaptatós, Urcuşului

Coresi → Săvineşti

Cornăţel → Hídvég, Podeni

Cornăţel  – Egerszegi → Hídvég, Podeni

Corneşti (Somostetői) K9-K10-L10-M10

1799: „Drumul care duce la Platoul Corneşti (Somos Tetőre járo Ut)”, 1914: Calea Platoului Corneşti (Somostető utja), 1920: Calea Viilor, 1934: Str. Dumbravei, 1940: Calea Platoului Corneşti (Somostető-útja), 1946: Str. Dumbravei  – Somostető útja, 1948: Calea Corneşti  – Somostető u., 1957: Str. Corneşti  – Somostető u.

Corneşti  – Somostető → Corneşti, Somostetői

Cornişa, aleea (Kornisa, Párkány sétány) L7-M7 1971: „Se atribuie [denumirea de]: Aleea «Cornişa», arterei de circulaţie cuprinsă între strada Babeş (de la Cantina studenţească) şi punctul de întîlnire al străzii Secuilor Martin cu strada Gheorghe Marinescu.”

Coronca → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Corso, pasaj → Bartók Béla

Corturilor→ Legelő, Păşunei

Corunca B-dul 1 Decembrie 1918. 1918. december 1. sugárút

~  – Koronkai → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Corvin → Matei Corvin, p-ţa; Mátyás király tér

Corvinelor → Zefir, Zefirului

Corvinelor  – Korvin → Zefir, Zefirului

Cosma (Kozma) K8 (?  –303). Sfânt, martir. A activat ca medic împreună cu fratele său, Damian, în oraşul Egea din Cilicia. Nevrănd să renunţe la religia creştină în timpul lui Diocletian, a fost decapitat.

1602: „Ne-am îndreptat spre strada Cosma (Kozma) şi de acolo spre pădure am fugit la Gera (Géra).” 1622: „În menţionatul Tg Mureş (Maros Székely Vásárhelyt) în strada Cosma (Kozma Vcza)”, 1623: „În Tg Mureş (Maros Vasarhel), în scaunul Mureş (Maros zek) în strada Sfântul Cosma (Zent Kozma Vczaia)”, 1809: „Iar atunci când s-a instalat armata în cetate (cca. 1740-50), atunci au fost acolo case rânduite după stradă, în afara castelului bisericii în partea nordică a existat o stradă numită strada Cosma (Kozma nevü utcza), care era în incinta cetăţii.” 1862: „Strada Cosma (Kozma uttza) a fost dincolo de pârâul din Piaţă şi a traversat cetatea.”

Cosmin (Cosminului) K8-L7 1812: „az olah Templomra járo középső kis utcza”, 1862: Román templom uttza, 1887: „Azon utcza, mely a vártérről egyenes vonalban Romántemplom utczának neveztetett, nyerje a «József utcza» nevet,” 1912: „József-utca. A Bethlen Gábor-utcából északi irányba haladva a gör. kath. templom előtt a Thököly-utcába torkollik.” 1920: Str. Petru Maior, 1940: József-u., 1941: Göcsi Máté-u., 1946: Str. Göcsi Máté u., 1966: Str. Cosminului.

Cosminului (Cosmin) K8-L7 1812: „Strada mică aflată la mijloc, care duce la Biserica valahă (olah Templomra járo középső kis utcza).” 1862: Str. Bisericii române (Román templom uttza), 1887: „Strada care merge în linie dreaptă de la Piaţa cetăţii, numită a bisericii Româneşti să fie numită: Strada Iosif (József utcza).” 1920: Str. Petru Maior, 1940: Str. Iosif (József), 1941: Str. Göcsi Máté, 1966: Str. Cosminului.

Costa Foru → Mioriţa, Mioriţei

Costache Negri → Tündér, Zânelor

~ Negruzzi Bogatei, Bogáti

~ Veniamin →Padeş

Costin → Grigorescu

Coşbuc, George L6 (27) (1866-1918). Poet şi traducător român, originar de lângă Năsăud. Lirica sa de nuanţă romantică este pătrunsă de dragostea fată de popor, de proteste faţă de nedreptăţile sociale şi naţionale.

1900: Str. Álmos, 1912: „Str. Álmos. Porneşte din strada Soós Pál din partea nordică a oraşului mergând până la calea ferată.” 1920: Str. Somnului, 1933: Str. G-ral Moşoiu, 1940: Str. Álmos, 1946: Str. Coşbuc.

~ (1866-1918). Klasszikus román költő és műfordító. A Naszód melletti Hordó nevű faluban született, majd Szebenben és Bukarestben élt. Romantikus színezetű líráját a nép szeretete, a társadalmi, nemzeti elnyomás elleni tiltakozás jellemzi.

1900: Álmos-utcza, 1912: „Álmos-utca. A város északi részében a Soós Pál utcából kiindulva északi irányban, a vasút vonaláig vezet.” 1920: Str. Somnului, 1933: Str. G-ral Moşoiu, 1940: Álmos-u., 1946: Str. Coşbuc u.

Coşbuc → Borsos Tamás

Cotitura de Jos (Alsóforduló) I1 1930: Str. nr. XLV, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XLV va purta numele de Str. Sâncraiului.” 1941: Cotitura de Jos (Alsóforduló), 1946: Str. Cotiturei de Jos  – Alsóforduló u.

Cotiturei de Jos  – Alsó forduló → Alsóforduló, Cotitura de Jos

Cotiturei  – Forduló → Ingustă, Keskeny

Cotului (Könyök) I5 1930: Str. nr. XLIV, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XLIV va purta numele de Str. Hotarului.” 1941: Cotului (Könyök), 1946: Str. Cotului  – Könyök u.

Cotului Állomás tér; Gării, p-ţa

~ → Olt, Oltului

~  – Könyök → Cotului, Könyök

Covasna, aleea (Kovászna sétány) J11 1982: „Se atribuie [denumirea de] Aleea Covasna  – arterei de circulaţie cu pornire din str. Moldovei şi după o cotire de 90° spre dreapta  – înfundându-se între blocurile de locuinţe.”

Crăcită → Retezatului, Retyezát

~ → Rozelor, pasaj; Rózsa-köz

~ → Csillag-köz; Stelelor, pasaj

Crângului (Cserjés) L8 (28) 1910: „Strada care, pornind din calea Hunyadi János, trece pe lângă intravilanul lui Molnár Gábor şi duce la strada Árpád va fi: Strada Előd.” 1920: Str. Ion Arion, 1940: Str. Előd, 1946: Str. Alexici, 1948: Str. Markos u., 1965: Str. Crângului.

Creangă, Ion J8 (29) (1837-1889). Scriitor român. În nuvelele şi poveştile sale pătrunse de umor descrie viaţa cotidiană şi cea spirituală a ţăranilor moldoveni. Cele mai cunoscute povestiri ale sale: Soacra cu trei nurori (1875), Capra cu trei iezi (1875), Povestea lui Harap Alb (1877).

1930: Str. nr. IV, 1934: „Str. indicată în prezent cu: Nr. IV va purta numele de: Str. Ion Creangă”, 1941: Str. Episcop Majláth (Majláth püspök), 1946: Str. Creangă.

~ (1837-1889). Paraszt származású moldvai író. Elbeszéléseiben és meséiben ízes humorral eleveníti meg a moldvai parasztok életét és érzésvilágát. Legismertebb írásai: Gyemekkorom emlékei, A kecske és a három gida, Egy anyósnak három menye stb.

1930: IV. sz. utca, 1934: „A jelenleg IV-es számot viselő utca viselje a: Ion Creangă utca nevet”, 1941: Majláth puspök-u., 1946: Str. Creangă u.

Crestăturii (Rovás) → Mioriţa, Mioriţei

Crinului (Liliom) I9 1900: Str. Wesselényi, 1907: „[Dintre străzile care] trec pe lângă amândouă laturile şcolii din strada Sándor János, cea din partea dreaptă este: Str. Br. Wesselényi Miklós.”, 1920: Str. Vasile Conta, 1934: Str. Nicu Filipescu, 1940: Str. Br. Wesselényi Miklós, 1941: „Strada Kisfaludi se schimbă cu partea dinspre strada Sándor János a străzii Wesselényi Miklós.” 1946: Str. Kisfaludy Károly, 1964: Str. Crinului.

Cristeşti (Keresztúri) A8 1957: Str. Cristeşti.

Crişan I7-I8 (30) Gheorghe zis Marcul (1733-1785). Unul dintre conducătorii răscoalei ţărăneşti din anul 1784 din Transilvania. După înfrângerea răscoalei a fost prins, dar în închisoarea de la Alba Iulia s-a sinucis.

1913: „Una dintre cele trei străzi deschise între străzile Tisza Kálmán şi Kemény Zsigmond: a.) Str. Coloman Cărturarul (Könyves Kálmán).”

1920: Str. Crişan, 1940: Str. Könyves Kálmán, 1946: Str. Crişan u.

~ Marculnak is mondott Gheorghe (1733-1785). Az 1784-es erdélyi parasztfelkelés egyik vezetője. A felkelés leverése után egy ideig bujdosott, de elfogták. Gyulafehérváron a börtönben felakasztotta magát.

1913: „Tisza Kálmán és Kemény Zsigmond utcák között nyitott három új utca közül: a.) Könyves Kálmán utca.” 1920: Str. Crişan, 1940: Könyves Kálmán-u., 1946: Str. Crişan u.

Crişului (Körös) B7 1957: Str. Unirii  – Egyesülés u., 1976: „Se atribuie [denumirea de]: e.) Str. Crişului, arterei de circulaţie situată între străzile Dezrobirii şi Căminului.”

Crizantemelor (Krizántém) K8 (31) 1717: Strada Cimitirului (Temető utza), 1912: Calea Cimitirului mare, (Nagytemető útja), 1920: Str. Cimitirelui, 1941: Str. Cimitirului (Temető), 1946: Str. Cimitirului  – Temető u., 1965: Str. Crizantemelor.

Croitorilor, pasaj → Posta, Poştei

Csaba → Kikelet, Răsăritului

Csáky István → Lupeni, Lupény

Csalhó (Ceahlău) G9-G10 1974: Str. Ceahlău.

Csángó (Ceangăilor) I1 1943: Csángó-telep, 1957: Str. Ciangăi  – Csángó u.

Csángó-telep → Ceangăilor, Csángó

Csendőr → Bethlen Gábor

Cséplés (Treierişului) C9 (121) 1957: Str. Treierişului.

Cserealja (Substejeriş) J10-J11 (114) 1934: Str. Dimitrie Sturza, 1941: Postarét-u., 1946: Str. Râtul Poştei  – Postarét u., 1948: Str. Substejeriş  – Cserealja u.

Cserei Mihály → Evreilor Martiri, Zsidó Vértanúk

Cserére járó út → Evreilor Martiri, Zsidó Vértanúk

Csere útja → Evreilor Martiri, Zsidó Vértanúk

Cseresznyefa (Cireşului) H9 1923: Str. Fermei, 1934: Str. Vasile Cârlova, 1941: Törcsvári-u., 1946: Str. Branului  – Törcsvári u., 1948: Str. Cârlova u., 1965: Str. Cireşului.

Cserjés (Crângului) L8 (28) 1910: „A Hunyadi János úttól a Molnár Gábor-féle telek mellett az Árpád utcába vezető utca: Előd utca.” 1920: Str. Ion Arion, 1940: Előd u., 1946: Str. Alexici u., 1948: Str. Markos u., 1966: Str. Crângului u.

Cserna (Cernei) G8 1918: „A Toldi Ferenc utcából az Alsó vasúti állomáshoz vezető utca [nyerje a] Tüzér utca nevet.” 1920: Str. Tunarilor, 1940: Tüzér-u., 1946: Str. Paneth Ferenc u., 1964: Str. Cernei.

Csíki (Ciucului) J3-J4 1868: Csíky utca, 1920: Csíky Jenő u., 1920: Str. Ion Neculce, 1940: Csíki-u., 1946: Str. Ciucului  – Csiki u.

Csíky → Ciucului, Csíki

~ Jenő → Ciucului, Csíki

Csillag köz (Stelelor) J6-J7 1862: Csillagköz, 1870: Gatyaszár utcza (?), 1914: Csillag-köz, 1920: Pas. Stelelor, 1940: Csillag-köz, 1946: Str. Stelelor  – Csillag köz, 1957: Str. Stelelor  – Csillag u.

Csiszár köz → Lăpuşna, Laposnya

Csókás Péter → Homorodului, Homoród

Csokonai → Laposnya, Lăpuşna

Csokonai Vitéz Mihály → Laposnya Lăpuşna

Csolnak (Luntraşilor) M6 1923: Str. Pescarilor, 1941: Csolnak u., 1946: Str. Luntraşilor – Csolnak u.

Csonka köz → Posta, Poştei

Csorgó (Şipotului) K8 (115) [1799]: Fazakas utzára menő sikátor, 1862: Csorgo uttza, 1873: Csurgo-utcza, 1920: Str. Livezilor, 1940: Csorgó-u, 1946: Str. Şipotului  – Csorgó u.

Csukás (Ciucaş) G10 1974: Str. Ciucaş

Csurgó → Csorgó (Şipotului)

Cucului (Kakukk) H9 (32) 1923: Str. Ciordaş, 1941: „Pasajul Huba, este un mic pasaj care leagă strada Felföldi cu strada Ibaşfalăului (Ebesfalvi).” 1946: Pasajul Pietros  – Köves köz, 1948: Str. Cucului  – Kakukk u.

Cugir (Kudzsir) C9-C10 1976: „Se atribuie [denumirea de]: d.) Str. Cugir, arterei de circulaţie pornind din strada Gheorghe Doja şi strada Hunedoara, nouă creată.”

Cukorgyári (Fabrica de zahăr) F9 (38)

1896: Czukorgyár út, 1910: „A Megyesfalvi országuttól a cukorgyárhoz vezető út: Czukorgyári út.” 1920: Str. Fabricei de zahăr, 1940: Cukorgyári-út, 1941: Bitay Gyula-u., 1946: Str. Fabricei de zahăr  – Cukorgyári út.

Curcanilor → Mărăşeşti

Curtea Măcelarilor → Măcelarilor, pasaj

Cutezanţei (Merészség) L11-L11-M12 1980: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi: 3. Cutezanţei, străzii cuprinse între strada Alexandru Papiu Ilarian şi strada Livezeni”. [Construită doar în parte, duce în strada Negoiului.].

CuzaVodăI6-I7-I8 Alexandru Ioan Cuza (1820-1873). Primul domnitor al Principatelor dunărene unite (1859-1862) şi primul domnitor al României (1862-1866). În timpul domniei sale a pus bazele statului national român modern. În 1866 a fost constrâns să abdice, după care a emigrat în Germania unde a şi decedat.

Stradă compusă din două străzi: Str. Regele Ludovic (Lajos király) şi Str. Regele Béla al IV-lea (IV. Béla király).

* Regele Ludovic (Lajos király) I6-I7

1862: Str. Berăriei (Serház u., Serfőző u.), 1887: „Străzile Pepineriei (Dinnyeföld) şi a Berăriei vechi (régi Sörház utcza), în linie dreaptă, să primească denumirea de: Strada Cercului (Kör utcza)”, 1910: „Partea străzii Cercului (Kör utca) între piaţa Matei Corvin (Mátyás király tér) şi strada Lázár Vilmos, respectiv strada Dessewffy Arisztid va primi denumirea de: Calea Regele Ludovic (Lajos király út).” 1920: Str. Cuza Vodă, 1940: Str. Regele Ludovic (Lajos király-u.), 1946: Str. Cuza Vodă u.

* Regele Béla al IV-lea (IV. Béla király út) I7-I8

1862: Str. Pepenăriei („Dinnyeföld-uttza”), 1887: „Străzile Pepenăriei (Dennyeföld utcza) şi a Berăriei vechi (régi Sörház utcza ). în linie dreaptă, să primească denumirea de: Strada Cercului (Kör utcza).” 1910: „Continuarea străzii Cercului (Kör utca) până la strada Deák Ferencz să primească denumirea de: «Calea Regele Béla al IV-lea» (IV. Béla király út).” 1920: Str. Cuza Vodă, 1940: Str. Regele Béla al IV-lea (IV Béla király-u.), 1946: Str. Cuza Vodă u.

~ Alexandru Ioan Cuza, 1820 – 1873. Az egyesült Dunai Fejedelemségek (1859-1862) és ezt követően Románia első uralkodója (1862-1866): Uralkodása idején lefektette a modern román nemzeti állam alapjait. A mai Cuza Vodă utca két utca, a Lajos király és a IV. Béla király utcák összevonásából áll.

* Lajos király út (Regele Ludovic, calea) I6-I7 1862: Serház u., Serfőző u., 1871: Sörház-utcza, 1873: Serház utcza, 1887: „A Dinnyeföld utcza és a régi Sörház utcza egyenes vonalban nyerje a «Kör utcza» nevet”, 1910: „A Kör utcának a Mátyás király tértől a Lázár Vilmos utcáig s illetőleg a Dessewffy Arisztid utcáig terjedő része: Lajos király út.” 1912: „Lajos király-utca. A volt Kör-utca északi része, a Vágóhíd-köztől Baross Gábor-utcáig.” 1920: Str. Cuza Vodă, 1940: Lajos király-u., 1946: Str. Cuza Vodă u.

* IV. Béla király út (Regele Béla al IV-lea, calea) I7-I8

1862: Dinnyeföld-uttza, 1887: „A Dinnyeföld utcza és a régi Sörház utcza egyenes vonalban nyerje a «Kör utcza» nevet.” 1910: „A Kör utcának további része egészen a Deák Ferencz utcáig: IV. Béla király út.” 1912: „IV. Béla királyút. A volt Kör-utca déli része a Ferenc József-utcától a Deák Ferenc-utcáig.” 1920: Str. Cuza Vodă, 1940: IV. Béla király-u., 1946: Str. Cuza Vodă u.

Czigánymező → 22 Decembrie 1989, 1989. december 22.

Czuczor Gergely → Maniu, Iuliu

Czukorgyár út → Cukorgyári, Fabrica de zahăr

Czukorgyári út → Cukorgyári, Fabrica de zahăr

D

Dacia → Argeş, Argeşului

Damian (Damján) K8 1870: „în cetate au existat străzile: Cosma şi Damian (Kozma utcza és Damján utcza).” 1938: „Denumirea completă a străzii din cetate a fost probabil: Strada Cosma şi Damian (Kozma és Damján utca)”. Stradă desfiinţată încă în secolul al XVIII-lea în urma instalării armatei în cetate şi a scoaterii populaţiei civile de acolo.

Damjanich → Küküllő, Târnavei

Damjanich János → Küküllő, Târnavei

Damján (Damian) K8 1870: „a várban benn volt  – Kozma utcza és Damján utcza”, 1938: „A Kozma utca teljes neve tehát Kozma és Damján utca lehetett.” Még a XVIII. században megszűnt utca, ugyanis a katonaság kiszorította a lakosságot onnan.

Dandea, Emil A, dr. I7 (35) (1893-1969). Jurist de meserie, primul primar român al oraşului Tg. Mureş (1922-1926 şi 1934-1937). Personalitatea sa impunătoare a dat impuls dezvoltării şi modernizării oraşului. În 1952 a fost arestat şi dus la muncă silnică la Poarta Albă.

1918: „Strada deschisă prin intravilanul Bíró de odinioară, paralel cu strada Coloman Cărturarul (Könyves Kálmán) va fi numită: Strada Inimii (Szív utca).” 1920: Str. Nicu Filipescu, 1934: Str. Vasile Conta, 1940: Str. Inimii (Szív-u.), 1946: Str. Kogălniceanu u., 1948: Str. Inimei  – Szív u., 1991: Str. Dr. Emil A Dandea.

~ (1893-1969). Marosvásárhely első román polgármestere (1922-1926, 1934-1937). Markáns személyiségével elősegítette a városfejlődést. 195253-ban kényszermunkára ítélték, Poarta Albăn raboskodott.

1918: „A néhai Bíró-féle telken a Könyves Kálmán-utcával párhuzamosan [nyitott utca]: Szív utca.” 1920: Str. Nicu Filipescu, 1934: Str. Vasile Conta, 1940: Szív-u., 1946: Str. Kogălniceanu u., 1948: Str. Inimei  – Szív u., 1991: Str. Dr. Emil A. Dandea.

Darvas álé → Vadász sétány; Vânătorilor, calea

~ sétány → Vadász sétány; Vânătorilor, calea,

Dávid Ferenc → Hattyú, Lebedei

Dâmboviţa (Dâmboviţei) J10 1957: „A «Baraktábor» negyedben lévő IX-es számú utca kapja a: Balassi Bálint utca nevet.” 1965: Str. Dîmboviţei.

Dâmboviţei (Dâmboviţa) J10 1957: „Strada Nr. IX din Cartierul «Tabăra Bărăcilor» va fi numită: Strada Balassi Bálint.” 1965: Str. Dîmboviţei.

Dâmbul Pietros (Kövesdomb) H9-H10 1923: Str. Cârţan, 1941: Str. Dâmbul Pietros (Kövesdomb-u.), 1946: Str. Dâmbul Pietros  – Kövesdomb u.

Dâmbul Pietros  – Kövesdomb → Dâmbul Pietros, Kövesdomb

Deák Farkas → Retezatului, Retyezát

~ Ferenc tér → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

~ Ferenc u. → Rózsák: tere; Trandafirilor, p-ţa

~ Ferenc u. → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

~ Lajos → Görbe, Strâmbă

Dealul Budiului → Mestecănişului, Nyíres

~ Budiului  – Bodonhegy → Mestecănişului, Nyíres

~ Mare (Nagyhegy) → Nyár, Verii

~ Mare  – Nagyerdő → Nagyerdő,  Pădurii

~ Mic (Kishegy Szőlő)→ Viile Dealului Mic, Kishegy Szőlő

Dealului (Hegy) B9-B10 1957: Str. Dealului  – Hegy u.

Dealului →Visói, Vişeului

~ Mare, calea → Negoi, Negoiului

Decebal → Dumitrache, Ion

Decebal J4 Rege dac (87-106), conducătorul a două războaie împotriva romanilor (în anii 101-102 şi 105-106), în urma înfrângerilor suferite Dacia a devenit provincie romană.

1990: Str. Decebal

~ Dák király (87-106), a rómaiak ellen vívott kétrendbeli háború szervezője és vezetője  – 100-102 és 105106-ban  – amelyek elvesztése nyomán Dácia római provincia lett. 1990: Str. Decebal.

Decembrie 22 → 22 Decembrie 1989, 1989. december 22.

December 30. (30 Decembrie) L6-L7(122)

1907: „Szentgyörgy térről a felső vasúthoz vezető utca: Gr. Batthyány Lajos utca.” 1912: „Batthyány Lajosutca. A Szentgyörgytérből  – az áll. elemi leányiskola előtt elindulva,  – a MÁV felső városi állomásához vezet.” 1920: Str. Tudor Vladimirescu, 1940: Batthyány Lajos-u, 1946: Str. Batthyány u., 1948: Str. 30 Decembrie u.

Delavrancea, Barbu H8 (33) Numele de scriitor al lui Barbu Ştefănescu (1858-1918). Scriitor, critic literar şi politician bucureştean, membru al Academiei Române. Dintre operele sale menţionăm trilogia istorică: Apus de soare (1909), Viforul (1910) şi Luceafărul (1910).

[1923]: Str. Barbu Delavrancea, 1941: Str. Székely Mózes, 1946: Str. Delavrancea.

~ Barbu Ştefănescu írói neve (1858 – 1918), bukaresti író, irodalomkritikus és politikus, a Román Akadémia tagja. Művei közül említésre méltó történelmi trilógiája: Apus de soare (Naplemente, 1909), Viforul (Fergeteg, 1910) és Luceafărul (Esthajnalcsillag, 1910).

[1923]: Str. Barbu Delavrancea, 1941: Székely Mózes-u., 1946: Str. Delavrancea u.

Deleanu → Köcsög, Ulciorului

Déli (Sudului) B10-C10 1965: Str. Nr. IV: Sudului.

Densuşianu → Predeal

Depozitelor (Raktár) B8-C8-D8-E8 [1974]: Str. Depozitelor, 1979: „Se atribuie numele de strada Depozitelor pentru strada situată între strada Dezrobirii şi strada Băneasa.”

Depozitelor  – Raktár → Jilava, Jilavei

Dessewffy Arisztid u. → Libertăţii, Szabadság

Désy Zoltán tér → Armatei, p-ţa; Hadsereg tér

Deva (Dévai) H9 1923: Str. Viilor, 1941: Str. Dévai, 1946: Str. Deva  – Dévai u.

Dévai (Deva) H9 1923: Str. Viilor, 1941: Dévai-u, 1946: Str. Deva  – Dévai u.

Dezrobirii (Felszabadulás) B7-B8-B9 1957: Str. Dezrobirii  – Felszabadulás u., 1965: „Str. Nr. II: Dezrobirii (în continuare).”

Dicsőség (Gloriei) L10 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezést kapnak, éspedig [...]: 8. Dicsőség (Gloriei) nevet kap a Hosszú (Lungă) utca és a Merészség (Cutezanţei) utca közti útszakasz.”

Digului (Nyúlgát) L6 1971: „Se atribuie unor artere de circulaţie nou create din municipiul Tîrgu Mureş, denumirile următoare: strada «Digului», arterei de circulaţie situată lîngă digul de pe malul stîng al rîului Mureş, în cartierul Aleea Carpaţi.”

Dîmbul Pietros  – Kövesdomb → Dâmbul Pietros, Kövesdomb

Dimitrie Bolintineanu → Olt, Oltului

~ Cantemir → Cantemir

~ Sturza → Cserealja, Substejeriş

Dinnyeföld → Cuza Vodă

Dinnye-föld → Északi, Nordului

Diófa (Nucului) K6 (72) 1930: VII-es sz. utca, 1934: „A jelenleg VII-es számmal jelölt utca neve legyen: Timoteiu Cipariu u.”, 1941: Dr. Jancsó Benedek-u., 1946: Str. Gorkij u., 1964: Str. Nucului.

Doamna Miliţa → Branului, Törcsvári

~ Stanca → Bartók Béla

Dobra, Petru G11-H10 (1817-1849). Revoluţionar român transilvănean. Milita pentru împăcarea româno-maghiară, pentru care şi-a jertfit viaţa.

1973: Str. Vrancea, 1974: Str. Petru Dobra.

~ (1817-1849). Erdélyi román forradalmár, aki a román-magyar megbékélés híve volt, és érte életét áldozta. 1973: Str. Vrancea, 1974: Str. Petru Dobra.

Dobrogeanu Gherea, Constantin G9-H9 (34)

(1855-1920), unul dintre conducătorii mişcării social-democrate din România, sociolog si critic literar. 1923: Str. Cavalerilor, 1941: Str. Felföldi, 1946: Str. Dobrogeanu Gherea u.

~ (1855-1920) a román szociáldemokrata mozgalom egyik vezetője, szociológus és irodalomkritikus.

1923: Str. Cavalerilor (Lovag), 1941: Str. Felföldi, 1946: Str. Dobrogeanu Gherea u.

Dr. Bernády György → Maniu, Iuliu

C. Ciugudean → Ciugudean, Cornel

Emil A. Dandea → Dandea

Gecse Dániel → Ştefan cel Mare

Ioan Raţiu → Brigadierilor, Brigádosok

Ion Mihu → Kőműves, Zidarilor

Jancsó Benedek → Diófa, Nucului

Knöpfler Vilmos → Brăila

Teodor Mihali → Bodoni, Budiului

Petru Roşca →Kőrösi Csoma Sándor

Doftana → Dorobanţilor, Honvéd

Doftanei  – Doftana → Dorobanţilor, Honvéd

Doiceşti → Şaguna, Andrei

Doja, Gheorghe (Dózsa György) A9-B9-C9-D9-E9-F9-G9-H9-I9-I8

(cca. 1470-1514). Secui primipil (călăreţ) din familia Dózsa de Ghindari. Renumit luptător distins cu ocazia luptelor cu turcii. În 1514 a devenit conducătorul răscoalei ţăranilor din Ungaria. A fost prins şi executat prin încoronarea cu o coroană de fier încinsă.

Stradă extinsă în urma alipirii satului Mureşeni de municipiu (1956) şi includerii în sistemul stradal a unei părţi din drumul naţional (din dreptul satului în cauză). 1645: Drumul Pietros (Köves út), 1799: „Drumul Pietros, altfel Marele drum de ţară (Köves ut vagy másként a Nagy Ország ut)”, 1887: „Strada în continuarea străzii Deák Ferencz spre gara de cale ferată să fie numită: Strada Căii ferate de Jos (Alsó vasúti).” [1905]: Str. Sándor János, 1920: Str. Principele Carol, 1940: Str. Sándor János, 1944. dec. 2: Calea Széchenyi, 1946: Calea Széchenyi út, 1948: Str. Dózsa György u., 1957: „Străzile din cartierul Mureşeni se vor numi astfel: 1. Strada Dózsa György, deoarece formează prelungirea străzii cu acelaşi nume”, [1966]: Str. Gheorghe Dózsa, [1977]: Str. Gheorghe Doja.

Domniţa Ruxandra→ Blejnari, Lazăr

Dorobanţilor → Grivita Roşie, Vörös Grivica

Dorobanţilor (Honvéd) G9-H8 1900: Str. Honvéd, 1920: Str. Dorobanţilor, 1940: Str. Honvéd, 1946: Str. Dorobanţilor  – Honvéd u. În 1948 partea străzii de la rampa CFR înspre centrul oraşului a fost trecută la strada Griviţa Roşie. 1953: Str. Doftana, 1990: Str. Dorobanţilor.

Dorobanţilor → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

~  – Honvéd Dorobanţilor, Honvéd

Dósa Elek → Budai Nagy Antal

~ Alkonyat, Amurgului

22 Decembrie 1989 (1989. december 22.) L7-M7-N7-O6 Stradă prelungită în urma extinderii oraşului, ca şi strada Gh. Doja.

1862: Str. Câmpul Ţiganilor (Czigánymező), 1912: „Str. Lavotta János. (Câmpul Ţiganilor  – Cigánymező-utca.) Începe la întâlnirea Pieţii Sângeorgiului (Szentgyörgy-tér) cu strada Rákóczi şi se îndreaptă în direcţia nordică spre comuna mică Sângeorgiu de Mureş (Marosszentgyörgy).” 1920: Este unificată cu strada Sângeorgiului formând strada Sf. Gheorghe, 1930: Str. nr. VI, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. VI va purta numele de Str. Muzicanţilor.” 1940: Str. Lavotta János, 1941: împreună cu strada Sângeorgiu formează str. Horthy Miklós, 1944. dec. 2: Str. Sângeorgiu (Szentgyörgy), 1946: Str. Sf. Gheorghe  – Szent György u., 1948: Str. 7 Noiembrie, 1957: „Fosta stradă I. din Cartierul «Fürszt» va primi denumirea 7 Noiembrie, întrucît formează prelungirea directă a acestei străzi”, 1990: Str. 22 Decembrie 1989.

Dózsa György → B-dul 1 decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Dózsa György (Gheorghe Doja) A9-B9-C9-D9-E9-F9-G9-H9-I9-I8

(1470 k. –1514). Makfalvi lófőszékely családból származott. A török elleni háborúkban kitűnt végvári vitéz, az 1514-es parasztháború vezére. Elfogták és gúnytűző tüzes vaskoronával megkoronázva kivégezték.

Meggyesfalva falu Marosvásárhelyhez való csatolása nyomán (1956) az utca hossza lényegesen megnőtt, mivel az ott húzódó országút utca lett.

1645: Köves ut, 1799: köves ut vagy másként a Nagy Ország ut, 1887: ,A Deák Ferencz utczától a vasúti indóházhoz vezető út nyerje az Alsó vasúti utcza nevet.” 1900 k.: Alsó vasútutcza, [1905]: Sándor János-utca, 1912: Sándor János-utca (Alsó vasúti-utca), 1920: Str. Principele Carol (Károly herceg), 1940: Sándor Jánosu., 1944. dec. 2: Széchenyi-út, 1946: Calea Széchenyi út, 1948: Str. Dózsa György u., 1957: „A Megyesfalvi negyed utcáit a következőképpen nevezik el: 1.) Dózsa György utca, ti. a hasonló nevű utca folytatása.” [1966]: Str. Gheorghe Dózsa, [1977]: Str. Gheorghe Doja.

Dragoş Ioan → Bazsalikom, Busuiocului

~ Vodă→ Bodor Péter, şirul; ~ sor

Drăgălina → Târgului, Vásár

Drum de ţară spre Budiu → Suceava, Szucsáva

Drumul Pădurii → Jácint, Zambilei

~ Pietros → Doja, Gheorghe; Dózsa György

~ spre Pădurea Mare → Nagyerdő, Pădurii

~ spre Valea Rece → Legelő, Păşunei

~ ţării de la Podeni → Hídvég, Podeni

~ ţării de la Remetea → Remetea, Remeteszegi

~ ţării... /spre/ Dealul Mare → Nyár, Verii

~ ţării spre Săbed → Szabadi, Voinicenilor

~ ţării... /spre/ Sântana → Sântana, Szentannai

Duca → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918 december 1. sugárút

Dugonics Titusz → Malomkő, Piatra de Moară

Dulgherilor → Rovinari

Dumbravei → Berek, Livezii

~ → Corneşti, Somostetői

~  – Somostető → Corneşti, Somostetői

Dumbravei (Liget) N6 (36) 1957: „Strada Nr. VI. din Cartierul «Fürszt» va primi denumirea de str. Nicolae Popov.” 1964: Str. Dumbravei.

Dumitrache, Ion L8-M8 General român, participant în cel de al II-lea război mondial. În 1944-45 a comandat Corpul de Munte, şi a participat la luptele duse pentru eliberarea Transilvaniei, implicit a Tg. Mureşului.

1910: „Calea dintre intravilanul Gáspár Antal până la Şcoala militară (Katonai alreáliskola) va fi: Calea Árpád.1920: Str. Decebal, 1940: Calea Árpád, 1946: Str. Árpád u., 1948: Str. Szigligeti u., 1966: Str. Orizontului. 1991: Str. G-ral Ion Dumitrache.

~ Román tábornok, a hegyivadász hadtest parancsnoka 1944-45-ben, amellyel a 4. román hadsereg kötelékeiben részt vett Erdély, ezen belül Marosvásárhely visszafoglalásában.

1910: „A Gáspár Antal-féle telekről a Katonai alreáliskoláig vezető út: Árpád út.” 1912: „Árpád utca. Újan nyitott utca. A Bethlen G.-utca Nagyerdő útja találkozásától északkeleti irányban a katonai alreáliskolához vezet, s az Attila-utcába torkollik.” 1920: Str. Decebal, 1940: Árpád-út, 1946: Str. Árpád u., 1948: Str. Szigligeti u., 1966: Str. Orizontului, 1991: Str. G-ral Ion Dumitrache.

Dumitru Fogaraşi → Siretului, Szeret

Duzilor (Eperfa) A10 1986: „Str. nr. V. [va fi numită] Str. Duzilor.”

E

Ebesfalvi → Slatina

Eb hátra feljáró közönséges ut → Kogălniceanu

Ebhát → Kogălniceanu

~ sor → Kogălniceanu

Ecaterina Teodoroiu → Vulcan, Vulkán

~ Varga → Varga, Ecaterina, Varga Katalin

~ Varga  – Varga Katalin → Varga, Ecaterina; Varga Katalin

Edison → Tusnád, Tuşnad

Eftimie Murgu Harcsa, Somnului

Égerfa (Arinului) I8 (6) 1907: „Régibaromvásár utcából az Alsó utcába vezető kis utca: Tinódy Sebestyén utca.” 1912: „Tinódi Sebestyén-utca. A «Torna kert»-tel szemben, a Régibaromvásár-utcát az Alsó-utcával köti össze.” 1919: Tinódi Lantos Sebestyén-u., 1920: Str. Odobescu, 1941: Tinódi Sebestyén-u., 1946: Str. Tinódi u., 1965; Str. Arinului.

Egerszegi → Cornăţel, Egerszegi

Egerszegre vezető út → Cornăţel, Egerszegi ~ → Hídvég, Podeni

Egressy → Nyomda, Poligrafiei

Egressy Gábor → Nyomda, Poligrafiei

Egyetem út, utca → Marinescu, Gheorghe

Egyesülés tér (Unirii, p-ţa) I8 (91) 1941: Gróf Teleki Pál-tér, 1946: P-ţa Teleki Sámuel-tér, 1948: P-ţa Molotov tér, [1964]: P-ţa Unirii.

Egyesülés, tér → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

Egyetértés (Armoniei) L11 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezést kapnak, éspedig [...]. 7. Egyetértés (Armoniei) utca nevet kap a Testvériség (Înfrăţirii) utcából induló és abban is végződő útvonal.”

Egység (Unităţii) D9 (130) 1957: Str. Unităţii  – Egység u. Csak a Dózsa György utca felőli része maradt meg. A vasútvonal felőli része a nyolcvanas években beépült.

Eke (Plugarilor) K12 (94) 1923: Str. Plugarilor, 1941: Eke u. 1946: Str. Plugarilor  – Eke u. A Tudor III negyedbeli Szorgalom utcai tömbházak építése során 1980-81ben az utca nagyobb részét beépítették, csak egy kis zsákutca maradt belőle az aggmenház mellett.

Elba I6 1912: „Strada Arhiducele Iosif (József főherceg). Începe la podul care duce în Parcul Elisabeta (Erzsébetliget) şi în spatele, respectiv în fata abatorului se îndreaptă până la calea ferată.” 1920: Str. Anton Pan, 1940: Str. Arhiducele Iosif (József főherceg-u:), 1941: Str. János Zsigmond, 1946: Str. Elba u.

~ 1912: „József főherceg-utca. Az Erzsébet-ligetbe vezető hídnál kezdődve a József főherceg-laktanya mögött és a vágóhíd előtt, a vasútvonalig halad.” 1920: Str. Anton Pan, 1940: József főherceg-u., 1941: János Zsigmond-u., 1946: Str. Elba.

Elba → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

~ szigete → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

Elbai sétatér → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

Eliade Rădulescu → Retezatului, Retyezát ~ Rădulescu → Rădulescu, Eliade

Elie Câmpianu Ifjúság, Tineretului

Elisabeta → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

~ → Primăriei, Városháza

~ , regina, calea → Primăriei, Városháza

Előd → Crângului, Cserjés

Emanoil Gojdu → Cibin, Cibinului

Eminescu, Mihai J6-J7-K7 Numele adevărat Eminovici (1850 – 1889). Cel mai de seamă poet liric român. Poezia lui influenţată de poezia populară poartă amprenta romantismului. A scris şi poveşti romantice, romane şi nuvele.

1780: „Pasajul spre Câmpul Viţeilor (Borju mezőre ki járo köz), care acum se numeşte Strada Rozelor (Rosa Uttza)”, 1814: „Drumul ordinar care duce din strada Sângeorgiu (Szentgyörgy Uttza) în strada Rozelor (Rosa Uttza)”, 1893: „Strada Rozelor (Rózsa utcza) va fi numită strada Jókai.” 1896: Strada Jókai Mór, 1912: „Str. Jókai Mór (Strada Rózsa). Din strada Sângeorgiu (Szentgyörgy-utcából) îndreptându-se spre nordvest, duce până la strada Berăriei (Sörház-utca).” 1920: Str. Mihai Eminescu, 1940: Str. Jókai Mór., 1946: Str. Eminescu  – Jókai u., 1948: Str. Eminescu u.

~ Eredeti családneve Eminovici. (1850-1889). A román irodalom legkiemelkedőbb lírikusa. A népköltészet hatását tükröző költészete a romantika jegyeit hordozza. Írt romantikus mesét, regényt és elbeszéléseket is.

1780: „Borju mezőre ki járo közben, vagy a' mint most nevezték Rosa Uttzában”, 1782: Rosa nevezetü Uttza, 1784: Bornyu mező nevezetü helly, 1814: „Szentgyörgy Uttzábol az Rosa Uttzába bé járo közönséges Ut”, 1827: „Szt. György uttzábol bemenő ugy nevezett Rosa uttza.” 1862: Rózsa uttza, 1893: „A Rózsa utczát Jókai utczának nevezi [a város közgyűlése].” 1896: Jókai Mór utcza, 1912: Jókai Mór-utca. (Rózsa-utca) A Szentgyörgy-utcából északnyugati irányban haladva, a Sörház-utcában végződik.” 1920: Str. Mihai Eminescu, 1940: Jókai Mór-u., 1946: Str. Eminescu  – Jókai u., 1948: Str. Eminescu u.

Eminescu  – Jókai → Eminescu

EMKE utca → Vlahuţă

Enăchiţă Văcărescu → Tatros, Trotuşului

Enescu, George I7-I8 (1881-1955). Compozitor, pianist, dirijor de renume mondial. Din 1947 a trăit la Paris. A fost unul dintre cei mai mari violonişti şi pedagogi ai epocii. Opera sa este pătrunsă de influenţa folclorului romănesc. S-a făcut o excepţie, conferând unei străzi numele unei persoane în viaţă. Gestul a fost închinat compozitorului în urma unei vizite în oraş.

1912: „Calea Francisc Iosif (Ferenc József) Stradă nouă în partea nordică a sediului primăriei. Din strada Deák Ferenc duce în strada Regele Béla al IV-lea (IV Béla király-utca).” 1920: Str. Prefecturei, 1931: Str. George Enescu, 1940: Calea Francisc Iosif (Ferenc József), 1944. dec. 2: Enescu u., 1946: Str. Enescu u.

~ (1881-1955). Zeneszerző, hegedűés zongoraművész, karmester. 1947től Párizsbn élt. Kora egyik legnagyobb hatású hegedűművésze és pedagógusa. Műveit a román folklór hatása, majd az ún. szeriális technika jellemzi. A Ferenc József utcát marosvásárhelyi fellépése nyomán nevezték el róla.

1912: „Ferenc József-út. Új utca, a városi székház északi részén. A Deák Ferenc-utcából a IV. Béla királyutcába vezet.” 1920: Str. Prefecturei, 1931: Str. George Enescu, 1940: Ferenc József-út, 1944. dec. 2: Enescu u., 1946: Str. Enescu u.

Endresz György → Aeroportului, Repülőtér

Engels → Nufărului, Tavirózsa

Eötvös → Târgului, Vásár

~ József → Târgului, Vásár

Eperfa (Duzilor) A10 1986: „Az V-ös számú utca neve: Eperfa (Duzilor) utca.”

Episcopul Bob → Bujorului, Bazsarózsa

~ Ioan Bob → Hévíz, Topliţa

~ Moga → Hajnalcsillag, Luceafărului

Építők (Constructorilor, aleea) L7-M7 (3)

1977: „Építők sétány (Aleea Constructorilor) nevet kapja a November 7 utcából kiinduló, a November 7 és Béke utcák közötti közlekedési vonal.”

Erdély (Transilvania) J11-J12-K12 1982: „«Erdély» (Transilvania) utca nevet kap a Pandúrok (Pandurilor) sugárút és Zsidó Vértanúk (Evreilor Martiri) utca közötti közlekedési útvonal.”

Erdész (Silvicultorilor) L13 (108) 1982: „Erdész (Silvicultorilor) utca nevet kap a Gyümölcskertész (Pomicultorilor) utca és a Méhész (Apicultorilor) utca közti közlekedési útvonal.”

Erdő (Codrului) K9-L9 1934: Str. Petre Liciu, 1948: „Egykori, ma névtelen utca neve legyen: Petre Liciu.” 1966: Str. Codrului.

Erdőalja (Subpădure) M12 [1966]: Str. Subpădure.

Erkel Ferenc → Uzinei, Villanytelep

Eroilor Sovietici → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

~ Sovietici  – Szovjet Hősök → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

Erzsébet → Primăriei, Városháza

Erzsébet királyné út → Primăriei, Városháza

~ liget → Parcul Sportiv municipal, Városi Sportpark

~ sétány → Parcul Sportiv municipal, Városi Sportpark

Északi (Nordului) O6 1930: IX-es sz. utca, 1934: „A jelenleg IX-es számmal jelzett utca neve legyen: Ugar (Ogorului) utca”, 1941. Dinnyeföld-u., 1946: Str. Pepenăriei  – Dinnyeföld u., 1965: Nordului.

Ev. ref. Főtanodához fel járo Kis köz → Mic, pasaj

Evreilor, calea (Zsidók útja)

1850: „Mergând pe drumul evreilor până la drumul care duce la Hărţău.” Era drum de câmp sub Beşa, legând străzile Voinicenilor cu Remetea.

Evreilor Martiri (Zsidó Vértanúk)   K12 1629: Calea Stejerişului (Csere uttia), 1804: Drumul spre pădurea Stejerişului, [1900]: Calea Fabricii de cărămizi (Téglagyári út), 1923: Str. Cărămidăriei, 1940: Calea Fabricii de Cărămizi (Téglagyári út), 1941: Str. Cserei Mihály, 1944. dec. 2: Calea Evreilor Martiri (Zsidó Vértanúk útja), 1946: Calea Evreilor Martiri  – Zsidó vértanúk útja.

1848 sugárút (B-dul 1848) H9-H10-G10

1974-ben több szakaszból létrehozott sugárút, összetevői a Szucsáva utca eleje, a Mehedinţi utca, valamint a kövesdombi lakónegyed építésekor folytatásként kiképzett út.

* Szucsáva (Suceava) H9-H10 1900: Városmajor utcza, 1907: „Az ipari szakiskola melletti utca: Irányi Dániel utca”, 1912: „Irányi Dániel-utca. A Sándor János-utcából a Város-major előtt elhaladva, délkeleti irányban a Kövesdombra vezet”, 1920: Str. Suceava, 1940: Irányi Dániel-u, 1946: Str. Irányi u., 1966: Str. Suceava, 1974: B-dul 1848.

* Mehedinţi H10-G10 1973: Str. Mehedinţi, 1974: B-dul 1848.

1918. december 1. sugárút (B-dul 1 Decembrie 1918) I9-J9-J10-K10-K11-L12-L13

Három utca (Szántó, Teleki és Koronkai), valamint a Segesvári országút időközben beépített kezdeti szakaszának egy részéből tevődik össze. Előbb a Szántó és a Teleki utcákat vonták össze 1920-ban, majd 1948ban, utóbb  – 1982-ben  – pedig a Koronkai utcát is egészen a város közigazgatási határáig.

* Hosszú (Lungă) I9-J9 1758: „A nevezett Város [...] Kis Nevezetű Utzájában”, 1759: „A kis Uttza végénél az Ispotálynál kezdve”, 1832: Kis Utza, 1862: Kis-uttza, 1887: „a közönségesen Szalmás és Kisutczának nevezett utcza nyerje a «Szántó utcza» nevet.” 1920: Str. Agricultorilor, 1934: „A jelenleg Földművesnek (Agricultorilor) nevezett utca mától kezdve I. G. Duca utca nevet fogja viselni.” 1940: Szántó-u., 1944. dec. 2: Dózsa György u., 1946: Str. Dózsa György u., 1948: Calea Malinovschi  – Malinovszki út, 1953: Calea Malinovschi út, 1964: Str. Lungă, 1982: Bulevardul 1 Decembrie 1918.

* Teleki Mihály J9-J10-K10 1862: Ujváros uttza, 1870: Ujváros utcza, 1900: Teleki-utcza, 1910: „a Teleki utca: Teleki Mihály utca”, 1912: „Teleki Mihály-út (Újváros). A dr. Gecse D. és Szántó utcák folytatásaként  – keleti irányban  – a Koronka felé irányuló országútba vezet.” 1920: Str. Agricultorilor, 1934: Str. I. G. Duca, 1940: Teleki Mihály-út, 1944. dec. 2: Malinovszki-út, 1946: Calea Malinovszki út, 1964: Str. Lungă, 1982: B-dul 1 Decembrie 1918.

* Koronkai (Corunca) K10-L11 1577: „viam Koronkai wtt vocatam”, 1617: „Sasvari hatarban egy szelteben az Koronky ut alatt vagion”, 1629: Koronkai Ut, 1650: Koronkaj ut, 1712: „Koronka felől Vásárhely felé el menő ország uttya”, 1764: Koronkai ut, 1799: „A Városrol Koronkára menő ország ut.” 1804: „Koronka felé lévő ország ut”, 1871: Koronka felé vezető út, 1900 k.: Koronkai-út, 1920: Str. Coronca, 1940: Koronkai-út, 1946: Str. Coronca  – Koronkai út, 1957: Str. Corunca  – Koronkai út, 1982: „Az 1918. december 1. sugárút (B-dul 1 Decembrie 1918) a Szovjet Hősök terénél (Piaţa Eroilor Sovietici) kezdődik és a város beépíthető területének külső széléig, vagyis a municípiumnak Segesvár felé irányuló kijáratáig tart, magába foglalva a régi Koronkai (Corunca) utca vonalát is”.

* Segesvári (Sighişoarei)       L12-L13 1873: Segesvári út, 1934: Segesvár felé menő országút, 1940: Segesvári út, 1982: B-dul 1 Decembrie 1918.

1989. december 22. (22 Decembrie 1989) L7-M7-N7-O6 A város terjeszkedésével 1957-ben meghosszabbított utca. 1862: Czigánymező, 1873: Cigánymező utcza, 1891: Czigány mezö utcza, 1912: „Lavotta János-utca. (Cigánymező-utca.) A Szentgyörgy-tér és Rákóczi-utca öszszeszögelésénél kezdődik és északi irányban, a városból Marosszentgyörgy kis község felé vezet.” 1920: Str. Sf. Gheorghe, 1930: VI sz. utca, 1934: „A jelenleg VI-os számú utca viselje a: Muzsikus (Muzicanţilor) utca nevet.” 1940: Lavotta János-u., 1941: Horthy Miklós-út, 1944. dec. 2: Szentgyörgy u., 1946: Str. Sf. Gheorghe  – Szent György u., 1948: Str. 7 Noiembrie, 1957: „A Fürszt telepi Ies számú utca neve November 7. (7 Noiembrie) utca lesz, mivel az a hasonló nevet viselő utca folytatása.”, 1990: Str. 22 Decembrie 1989.

F

Fabrica de zahăr (Cukorgyári) F9 (38)

1896: Calea Fabrica de zahăr (Czukorgyár út), 1910: „Calea care se îndreaptă dinspre drumul naţional Mureşeni spre fabrica de zahăr este: Calea Fabricii de zahăr (Czukorgyári út).” 1920: Str. Fabricei de zahăr, 1940: Calea Fabricii de zahăr (Cukorgyári-út), 1941: Str. Bitay Gyula, 1946: Str. Fabricei de zahăr  – Cukorgyári út.

Fabricei de Zahăr  – Cukorgyár→ Cukorgyári, Fabrica de zahăr

Fabricelor → Fabricilor, Gyár

Fabricilor (Gyár) K6-L6 1898: Str. Fabricii de cherestea (Fűrészgyár), 1900: Str. Fabricii (Gyár), 1920: Str. Fabricelor, 1940: Str. Fabricii (Gyár), 1946: Str. Fabricilor  – Gyár u.

Fabricilor  – Gyár → Fabricilor, Gyár

Fabricii de cărămizi → Evreilor Martiri, Zsidó Vértanúk

~ cherestea → Fabricii, Gyár

Fadrusz János → Frunzei, Lomb

Farkas Kálmán → Apeductului, Víztelep

~ Kálmán út → Apeductului, Víztelep

Fazakas → Borsos Tamás

Fazakas utczára menő sikátor → Băilor, Fürdő

~ Csorgó, Şipotului

Fazekas → Borsos Tamás

~ Mihály → Garofiţei, Szegfű

Fazekasok útja → Garofiţei, Szegfű

Făgăraşului (Fogaras) F9 1939: „A doua stradă deschisă dinspre Str. Principele Carol şi paralelă cu aceasta dinspre Str. Fabricei de zahăr şi Str. Şelimbăr: Str. Andrei Bârsan.” 1941: Str. Feleki, 1946: Str. Feleacului  – Feleki u., 1946: Str. Gutenberg u., 1964: Str. Făgăraşului.

Făget (Bükkös) M7-N7 1980: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi [...]: 10. Făget, străzii cuprinse între strada Secuilor Martiri şi strada Gheorghe Marinescu.”

Fâneţelor (Kaszáló) I1 Zona Remetea (39)

1965: „Stradă fără nume, [va avea numele de]: Str. Fîneţelor.”

Fântâna Interioară → Belső-kutas, Izvorului ~ regelui → Izvorul Rece, pasaj; Királykút köze

~ regelui  – Király-kút → Izvorul Rece, pasaj; Királykút köze

Fântâna cu Valău → Caraiman

~ cu Valău  – Válluskút → Caraiman

Fântânei → Fântânii, Külső-kutas

Fântânei  – Külsőkutas → Fântânii, Külső-kutas

Fântânii (Külső-kutas) J9 (40) 1862: Strada din mijloc a Străvechiului obor (Közép régi barom vásár) (?), 1887: „Fântânii (Külső Kutas)”, 1920: Str. Fântânei, 1940: Str. Fântânii (Külsőkutas), 1946: Str.  Fântânei  – Külsőkutas u.

Fântânii (Kutas Uttza) → Belső-kutas, Izvorului

Fântânii Regelui, poteca → Izvorul Rece, pasaj; Királykút köze

Fânului (Széna) I2 1971: „Se atribuie [denumirea de] strada «Fînului», celei de a patra artere de circulaţie pararelă cu strada Remetea, avînd ca punct de pornire strada Gurghiului.” Există doar pe hârtie, nu a fost deschisă.

Fecske (Rândunelelor) I7(100) 1930: XI-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XI-es számot viselő utca neve legyen: August Tr. Laurean utca.” 1941: Muskátli u., 1946: Str. Simó Géza u., 1964: Str. Rîndunicii, 1972: Str. Simó Géza, 1990: Str. Rândunelelor.

Fekete köz (Neagra, pasaj) → Palás-köz; Palaş, pasaj

Feleacului  – Feleki → Făgăraşului, Fogaras

Feleki → Făgăraşului, Fogaras

Felföldi → Dobrogeanu Gherea

Felsőberek sor→ Harcsa, Somnului

Felső-vasúti → Mărăşeşti

Felszabadulás (Dezrobirii) B7-B8-B9 1957: Str. Dezrobirii  – Felszabadulás u., 1965: „A II sz. utca a Felszabadulás (Dezrobirii) utca folytatása.”

Fenyő (Bradului) J9-K9 1910: ,,A dr. Gecse Dániel utcából a Gyulai-féle telken át nyitott utca, valamint az ennek folytatását képező tisztviselőtelepi út: Munkácsy Mihály utca”, 1912: „Munkácsy Mihályutca. Új utca a «Tisztviselő Telep»en. A dr. Gecse Dániel-utcából keleti irányban vezetve, a Kálvária-utcáig nyúlik.” 1920: Str. Vasile Alexandri [!], 1941: Munkácsy Mihály-u., 1946: Str. Munkácsy Mihály u., 1964: Str. Bradului.

Ferdinand → Trandafirilor, p-ţa; Rózsák tere

Ferenc József út → Enescu

Ferestrău → Căprioarei, Őz

Fermei → Cireşului, Cseresznyefa

Feroviarilor → Pintilie, Ilie

Filimon, Aurel J7 (1891-1946). Etnograf român şi culegător de folclor, custodele muzeului de istorie, etnografie şi arheologie din Tg. Mureş între anii 1924-1940. În 1928 a condus săpături arheologice în Cristeşti Mureş, scoţând la suprafaţă importante vestigii străvechi. Timp de mai mulţi ani a efectuat culegeri etnografice în satele năsăudene, sălăjene şi maramureşene.

1722: Str. Găinilor (Tyuk), 1742: Str. Găinaţului (Tyuk Szar), 1759: Str. Târgului de găini (Tyuk Szer), 1887: „Strada Târgului de găini va fi numită: Strada Şcolii (Iskola utcza).” 1920: Str. G-ral Grigorescu, 1940: Str. Şcolii, 1946: Str. Şcolii  – Iskola u., 1995: Str: Aurel Filimon.

~ (1891-1946). Román néprajzkutató, folklórgyűjtő, a marosvásárhelyi történelmi, etnográfiai és régészeti múzeum őre 1924-1940 között. Eredményes régészeti ásatásokat végzett Maroskeresztúron (1928), néprajzi gyűjtést a naszódi, szilágysági és máramarosi román falvakban.

1722: Tyuk uttza, 1742: vulgo Tyuk Szar Ucza, 1747: vulgo (salva venia) Tyuk szar nevezetü uttza, 1759: Tyuk Szer Uttza, 1765: Tyuksor vagy Tyuk szar nevezetű Utza, 1766: Tyuksor vagy (S[alva] V[enia]) Tyuk szar nevezetü utza, 1769: Tyukszer uttza, 1818: Tyuk Szer nevezetű Uttza, 1862: Tyukszer uttza, 1887: „Tyukszer utcza nyerje az «Iskola utcza» nevet.” 1920: Str. G-ral Grigorescu, 1940: Iskola-u., 1946: Str. Şcolii  – Iskola u., 1995: Str: Aurel Filimon.

Filimon Sîrbu → Margaréta, Margaretelor

Filipescu Leonte → Liliacului, Orgona

~ Nicu → Predeal

~ Nicu → Crinului, Liliom

~ Nicu → Dandea

Fiume, Fiumei → Sovata, Szováta

Floreasca → Romanu-Vivu

Florentin → Kakukkfű, Lămâiţei

Florilor (Virág) J3-K3 1918: „Strada care întretaie strada Grâului (Búza) este: Strada Florilor (Virág).” 1920: Str. Florilor, 1940: Str. Florilor (Virág), 1946: Str. Florilor  – Virág u.

Florilor  – Virág → Florilor, Virág

Foch → Armatei, p-ţa; Hadsereg tér

Fogaras (Făgăraşului) F9 1939: „A Károly herceg (Principele Carol) utcából nyitott Cukorgyári (Fabricei de -zahăr) és Sellemberg (Şelimbăr) utcákkal párhuzamos utca: Andrei Bârsan utca.” 1941: Feleki-u, 1946: Str. Feleacului  – Feleki u., 1946: Str. Gutenberg u., 1964: Str. Făgăraşului.

Fogarasi Papp József → Sportivilor,  Sportolók

~ → Fragilor, Szamóca

Fogarasi → Siretului, Szeret

Fogház → Retezatului, Retyezát

Foişor (Lugas) H9 (41) 1980: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi [...]: 11. Foişor, străzii cuprinse între strada Gheorghe Doja şi strada Griviţa Roşie.”

Fónagy János → Jiului, Zsil

Forduló → Ingustă, Keskeny

Forradalom (Revoluţiei) K7 1553: Szent-György utcza, 1591: Szent György uttza, 1602: „in vico Zenth Georgy vcza vocato”, 1607: Szent Gorgy Ucza, 1617: Szen[t]georgi ucza, 1645: Szent Giörgi uczaba, 1670: Sz. György Ucza, 1745: Platea vulgo Szent György uttza, 1757: Sz. Györgyi [...] Uttza, 1801: Szent György uttza, 1846: „A' Szent György utcza végén lako, ugy szintén a' Poklos utcza végén tanyázó téglavető új parasztok” [értsd: cigányok]. 1912: „A Szentgyörgy-utca a Széchenyi-térről északi irányban vezet.” 1914: „a Szentgyörgy utcát örök időkre «II. Vilmos császár út»-nak nevezi el”, 1920: Str. Sf. Gheorghe, 1940: Str. Primar (Polgármester) dr. Gh. Bernády, 1940: Szentgyörgy (Vilmos császár) u., 1941: Horthy Miklós-út, 1944. dec. 2: Szentgyörgy u., 1946: Str. Sf. Gheorghe  – Szent György u., 1948: Str. Lenin u., 1990: Str. Revoluţiei.

Foru → Mioriţa, Mioriţei

Föld → Şincai

Földműves (Agricultorilor) J3 1907: „Remeteszeg utca első része: Székely Falu-utca.” 1920: Str. Săcuilor, 1940: Székelyfalu-u., 1946: Str. Secuilor  – Székelyfalu u., 1948: Str. Agricultorilor  – Földműves u.

~ → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Főtér → Trandafirilor, piaţa; Rózsák tere

Fragilor (Szamóca) N6 (42) 1957: „Strada Nr. IV. din Cartierul «Fürszt» va primi denumirea de str. Fogarasi Papp József.” 1965: Str. Fragilor.

Francezilor →Ifjúság, Tineretului

Francisc Liszt → Liszt

Franz Liszt → Liszt

Frangepán → Rădulescu, Eliade

~ Ferenc u. → Rădulescu, Eliade

~ Ferenc út → Rădulescu, Eliade

Frâncu → Ciocârliei, Pacsirta

Frimu, I. C. → Hattyú, Lebedei

Frunzei (Levél) H8 (43) 1923: Str. Barbu Lăutaru, 1941: Str. Fadrusz János, 1946: Str. Fadrusz János u., 1964: Str. Frunzei.

Frunzişului (Lomb) I2 1971: „Se atribuie [denumirea de] strada «Frunzişului», celei de a şasea artere de circulaţie paralelă cu strada Remetea, avînd ca punct de pornire strada Gurghiului.” Stradă neconstruită.

Fucik → Vadász, Vânătorilor

Fucsik → Vadász, Vânătorilor

Furcii Ciugudean, Cornel

~  – Guzsaly → Ciugudean, Cornel

Furnicelor → Furnicilor, Hangya

Furnicilor (Hangya) K6 1910: „Strada nouă deschisă prin Bercul Dogarilor (Kádárok berke) spre strada Fabricilor (Gyár utca) va fi numită: Strada Furnicilor (Hangya utca).” 1920: Str. Furnicelor, 1940: Str. Furnicilor (Hangya-u.), 1946: Str. Furnicilor  – Hangya u. Furnicilor  – Hangya → Furnicilor, Hangya

Furtunei (Vihar) H7-H8 1930: Str. nr. XXX, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXX va fi numită Strada Mareşal Averescu.”, 1941: Str. Rozsnyai Dávid, 1946: Str. Rozsnyai Dávid u., 1965: Str. Furtunei.

Fuvaros → Milcov, Milcovului

Fülemile (Privighetorii)    L8-L9 (99) 1939: „A Carmen Sylva utcát a Mária királynő Bulevard (Bul. Reg. Maria) végén összeköti a Nagyerdő (Pădurei) utcával: a Kert (Grădinilor) utca.” 1941: Fülemile-u., 1946: Str. Privighetorilor  – Fülemile u., 1953: Privighetoarei, 1957: Privighetorii.

Fürdő (Băilor) K8(11) 1776/1782: „Collégium nevezetű uttzában a Fazakas Uttzára menő sikátor”, 1887: „A Dobai Albert házától a Dobai György-féle házig terjedő utcza: Fürdő utcza.” 1920: Str. Băilor, 1934: Str. Ion Asan, 1940: Fürdő-u, 1946: Str. Băilor  – Fürdő u.

Fűrészgyár → Fabricilor, Gyár

Füstös-telep → Brânduşei, Kikerics

Fűzfa (Sălcilor) H6-l6 (102) 1930: X-es sz. utca, 1934: „A jelenleg X-es számot viselő utca neve: Fűzfa (Sălciilor) utca.” 1941: Akácfa-u., 1946: Fűzfa u., 1946: Str. Sălcilor  – Fűzfa u.

G

Gábor Áron K9-L9 (1814-1849) revoluţionar maghiar paşoptist din Secuime. A organizat şi a condus un atelier de fabricat tunuri. Şi-a pierdut viaţa în bătălia de la Chichiş-Ozun, fiind comandantul batalionului de tunari din Secuime.

1910: „Strada care se întinde deasupra bazinului de apă începând din calea Széll Kálmán va fi: Strada Gábor Áron.” 1920: Str. Gh. Asachi, 1940: Str. Gábor Áron, 1946: Str. Gábor Áron u.

~ (1814-1849). Az 1848-49-es szabadságharc hőse, ágyúöntőként vált híressé. A székelyföldi ágyúöntő üzemek szervezője és vezetője. Az 1849es nyári hadjárat idején a székelyföldi hadosztály tüzérparancsnoka, őrnagy. A kökösi-uzoni csatában vesztette életét.

1910: „A Széll Kálmán úttól a vízmedence felett vivő utca: Gábor Áron utca”, 1912: „Gábor Áron-utca. Új utca, mely a vízmedence mögött a Hajnalutcát a Széll Kálmán-úttal köti össze”, 1920: Str. Gh. Asachi, 1940: Gábor Aron-u., 1946: Str. Gábor Áron u.

Gane → Brăila

Garay János → Cloşca

Gardului → Kalász, Spicului

Gardului  – Sövény → Kalász, Spicului

Garibaldi, p-ţa, tér → Oneşti

Garofiţei (Szegfű) L10-M10 1941: Calea Olarilor (Fazakasok útja), 1946: Str. Fazakas Mihály u., 1965: Str. Garofitei.

Gát (Zăgazului) L6 (135) 1900: Gát utcza, 1920: Str. Zăgazului, 1938: „1910 előtt a Maros és az országút közti szakaszt Gát utcának hívták. Ma ennek az utcának a vasúti töltésig nyúló szakaszát Soós Pál utcának hívják.” 1940: Gát-u., 1946: Str. Zăgazului  – Gát u.

Gát → Gyöngyvirág, Lăcrămioarei

Gatyaszár → Rozelor, Rózsa köz

~ → Csillag köz, Stelelor

~ → Retezatului, Retyezát

Gavril Muzicescu → Uzinei, Villanytelep

Găinaţului → Filimon, Aurel

Găinilor → Filimon, Aurel

Gărei → Állomás tér; Gării, p-ţa

~ Mureşelul → Jilava, Jilavei

Gării, p-ţa (Állomás tér) G9 Piaţă formată din două străzi paralele şi din zona din faţa gării de cale ferată. Azi una dintre acestea, fosta stradă Predeal, este închisă circulaţiei autovehiculelor.

* Predeal G9 1880: Strada spre Gara de cale ferată (Vasúti indoház felé vezető utcza), 1900: Str. Mikó, 1912: „Str. Mikó Imre. Duce din strada Sándor János la clădirea gării de cale ferată.” 1920: Str. Gărei, 1940: Str. Mikó Imre, 1946: Str. Mikó Imre u., 1964: Str. Predeal, [1973]: P-ţa Gării.

* Gării (Állomás) G9 1900: Str. Cotului (Könyök u.) Numai o parte a acestei străzi, cea care leagă str. Gheorghe Doja cu strada Griviţa Roşie lângă gara de cale ferată constituie strada gării de azi. 1907: „Strada de pe lângă intravilanul Bustya este: Strada Br. Jósika Miklós.” 1920: Str. G-ral Mărdărescu, 1940: Str. Br. Jósika Miklós, 1946: Str. Jósika Miklós u., 1948: Str. Roza Luxemburg u., 1964: Str. Gării, [1973]: P-ţa Gării.

Gării de Sus → Mărăşeşti, p-ţa; ~ tér

~ de Tranzit → Jilava, Jilavei

Gecse Dániel → Ştefan cel Mare

Gelu → Motru, Motrului

G-ral Berthelot → Babeş, Victor

~ Drăgălina → Târgului, Vásár

~ Gheorghe Avramescu → Avramescu, Gheorghe

~ Grigorescu → Filimon, Aurel

~ Ion Dumitrache Dumitrache, Ion

~ Mărdărescu → Állomás tér; Gării, p-ţa

~ Moşoiu → Coşbuc

~ Moşoiu → Moşoiu, Traian

~ Praporgescu → Lupeni, Lupény

~ Traian Moşoiu → Moşoiu, Traian

George Enescu → Enescu

~ Coşbuc → Borsos Tamás

Germană → Ifjúság, Tineretului

Gheorghe Asachi → Gábor Áron

~ Bariţiu → Régikórház, Spitalul Vechi

~ Bariţiu → Hévíz, Topliţa

~ Bogdan Duică → Ciugudean, Cornel

~ Doja → Doja, Gheorghe; Dózsa György

~ Lazăr → Baladei, Ballada

~ Marinescu → Marinescu, Gheorghe

~ Pop de Băseşti → Pop de Băseşti

~ Şincai → Şincai

~ Tămaş → Nufărului, Tavirózsa

Gheorghiu, Ştefan → Haşdeu

Gherea → Dobrogeanu Gherea

Ghica → Branului, Törcsvári

Ghiocelului (Hóvirág) I7 (46) 1918: „Strada deschisă la stânga de strada Nouă (Új utca) prin intravilanul Váradi va purta numele de: Strada Lunei (Hold utca).” 1920: Str. Lunei, 1940: Str. Lunei (Hold u.), 1941: Str. Klapka György, 1946: Str. Klapka, 1965: Str. Ghiocelului.

Giurchi, Ionel K3-J3-J2 (106) Militar în termen, sergent major post mortem, care şi-a jertfit viaţa la datorie, cu ocazia inundaţiilor din 13 mai 1970 de la Tg. Mureş.

1918: „Strada care porneşte din Strada Secuieni (Székely falu utca) şi trece perpendicular prin intravilanul parcelat Sebess-Erőss este: Strada Grâului (Búza utca)”, 1920: Str. Grâului, 1940: Str. Grâului (Búza-u.), 1970: Str. Serg. maj. Ionel Giurchi.

~ Katonai szolgálatát Marosvásárhelyen töltő sorkatona, aki az 1970. május 13-iki nagy árvízkor szolgálat közben életét vesztette. Társaival együtt post mortem őrmesterré léptették elő, és a Maros-híd melletti kaszárnya bejáratánál emléktábla örökíti meg nevüket.

1918: „A Székely falu utcából a Sebess-Erőss-féle parcellázott telken haladó merőleges utca: Búza utca,” 1920: Str. Grâului, 1940: Búza-u, 1970: Str. Serg. maj. Ionel Giurchi.

Gladiolelor (Kardvirág) I1 Zona Remetea (47)

[1957]: Str. Cimitirului (cart. Remetea), 1966: Str. Gladiolelor.

Gloriei (Dicsőség) L10 1980: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi [...]: 8. Gloriei, străzii cuprinse între strada Lungă şi strada Cutezanţei.”

Godeanu (Godján) G10-G11 1974: Str. Godeanu.

Godján (Godeanu) G10-G11 1974: Str. Godeanu.

Goga → Arany János

Gojdu → Cibin, Cibinului

Goldiş, Vasile K3 (132) (1862-1934). Politician român ardelean, unul dintre conducătorii mişcării naţionale româneşti, specialist al drepturilor minorităţilor. A fost ideologul adunării naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, şi unul dintre organizatorii acesteia. 1990: Str. Vasile Goldiş.

~ (1862-1934). Erdélyi román politikus, a nemzeti mozgalom egyik vezéralakja, a nemzeti kisebbségek jogainak elismert szakértője. A Román Nemzeti Párt egyik vezetőjeként az 1918. december 1-i gyulafehérvári nemzetgyűlés ideológusa, szervezője és egyik irányítója volt.

1990: Str. Vasile Goldiş.

Goldiş → Benefalău, Benefalvi

Gólya (Berzei) G7 (12) 1930: X. sz. utca, 1934: „A jelenleg X. számot viselő utca neve legyen: Tribunul Buteanu utca.” 1941: Bartha Miklós-u, 1946: Str. Juhász Gyula u., 1966: Str. Berzei.

Gombkötő (Ceaprazarilor) G6

1943: „A Pécsi utat szintén derékszög alatt metszi, a Marostól Marosig húzódik: Gombkötő utcának [nevezik el].” 1946: Str. Ceaprazarilor  – Gombkötő u., 1981: Az Ady (Rovinari) lakónegyed építésekor megszűnt.

Gorkij → Diófa, Nucului

Gospodăriei Oraşului → B-dul 1848, 1848-as sugárút

Govora I7 (48) 1900: Str. Tompa, 1912: „Str. Tompa Mihály. Se află la «Râtul Măcelarilor» («Mészárosok rétje»), şi se întinde de la Calea Andrássy Gy., în direcţia nord-vest, până la calea ferată.” 1920: Str. Ioan Pop Reteganul, 1940: Str. Tompa Mihály, 1965: Str. Govora.

~ 1900: Tompa utcza, 1912: „Tompa Mihály-utca. A «Mészárosok rét»jén, az Andrássy Gy. útból északnyugati irányban, a vasút vonalig halad.” 1920: Str. Ioan Pop Reteganul, 1940: Tompa Mihály-u., 1946. Str. Tompa Mihály u., 1966: Str. Govora.

Göcsi Máté → Cosmin, Cosminului

Görbe (Strâmbă) I8-J9 1862: Kis-Régibaromvásár utca, 1887: „A Dániel Ferencz házától a Nagy János házáig és szemben a Máté Lajos házától a Gyéresi József házáig terjedő utcza egyenes vonalban neveztessék: Alsó utczának.” 1918: „A jelenlegi Alsó utca: Deák Lajos utca.” 1920: Str. Strâmbă, 1940: Alsóu., 1946: Str. Strâmbă  – Alsó u., 1948: Str. Strâmbă  – Görbe u.

Görgey Artúr → Sebes, Sebeşului

Görgényi (Gurghiului) I2-J2 1971: „Görgényi (Gurghiului) utca nevet kap a Remeteszeg utcából kiinduló, és az Alsóforduló utcától délkeletre eső, azzal párhuzamos első közlekedési útvonal.”

Grapei (Borona) I9-I10 (49) 1939: „Str. deschisă din Str. I. Brătianu spre Str. I. G. Duca  – paralel cu Str. Vasile Ureche şi Str. V. Pop, aflătoare numai în stadiu de înfundătură: Str. Partenie Trombitaş.” 1941: Str. Grapei (Borona), 1946: Str. Grapei  – Borona u.

Grapei  – Borona → Grapei, Borona

Grădinarilor (Kertész) I9 (50) 1909: „Strada deschisă din strada Plugarilor (Szántó-utca) peste pârâul Poklos prin intravilanul Ladosán va fi numită: Str. Petelei István.” 1910: „Strada Petelei István va fi extinsă până la strada Wesselényi.” 1920: Str. Tâmplarilor, 1940: Str. Petelei István, 1946: Str. Petelei István u., 1964: Str. Grădinarilor.

Grădinarilor → Maros, Mureşului

Grădinilor → Fülemile, Privighetorii

Grâului Giurchi, Ionel

Grigore Alexandrescu → Solidarităţii, Szövetség

Grigore Ghica → Branului, Törcsvári

Grigorescu, g-ral → Filimon, Aurel

Grigorescu, Nicolae L7-L8 (1838-1907). Pictor român din secolul al XIX-lea. Tablourile sale imortalizează satul şi specificul peisajului românesc.

Strada Grigorescu de azi este compusă dintr-o parte a fostei străzi Bocskai, rămasă neconstruită cu ocazia ridicării cartierului Cornişa (1971 – 1972) şi din partea nord-vestică a fostei străzi Cantemir, care lega străzile Grigorescu şi Gheorghe Marinescu de azi.

* Bocskai István L7 1910: „Drumul care continuă calea Báthory István şi trece pe lângă vechiul spital de boli contagioase spre strada Regele Ştefan (István király utca) va fi : Calea Bocskay István.” 1920: Str. Miron Costin, 1940: Str. Bocskay István, 1946: Str. Grigorescu u.

* Cantemir, Dimitrie L7-L8 1912: „Str. Báthory István. Stradă nouă. Pornind spre nord-vest din strada Regele Ştefan (István király-utca) intră în strada Bocskay István.” 1920: Str. Dimitrie Cantemir, 1940: Str. Báthory István, 1946: Str. Cantemir u., 1971: Str. Grigorescu.

~ (1838-1907). XIX. századi román festőművész. Realista képeket festett. Műveiben sajátosan ábrázolja a falusi román embert és tájat.

A mai Grigorescu utca a Bocskai utca Lavotta János utca felőli részéből és a Báthory utca alsó, vagyis a mai ortopéd-kórház mellett vezető részéből áll. A Bocskai utca felső része a Kornisa-negyed építésekor (1971 – 1972) megszűnt.

* Bocskai István  L7 1910: „A Báthory István útból kinyuló, a régi járványkórház mellett az István király utcába vezető út: Bocskay István út.” 1912: „Bocskay István-utca. Új utca a Kosár-dombon. Az István királyutat a II. Rákóczy Ferenc-úttal köti egybe.” 1920: Str. Miron Costin, 1940: Bocskay István-u, 1946: Str. Grigorescu u.

* Báthory István  L7-L8 1912: „Báthory István-utca. Új utca. Az István király-utcából északnyugati irányban halad s a Bocskay István-utcában végződik.” 1920: Str. Dimitrie Cantemir, 1940: Báthory István-u., 1946: Str. Cantemir u., [1971]: Str. Grigorescu.

Griviţa Roşie (Vörös Grivica) I8-H8-H9-G9

Stradă formată în 1948 din contopirea străzilor Szigligeti, Szondi şi a unei părţi din strada Dorobanţilor.

* Szondi György I8-H8 1910: „Strada care leagă strada Cercului (Kör) cu strada Dorobanţilor (Honvéd utca) se va numi: Strada Szondi György.” [1920]: Str. Principele Nicolae, 1940: Str. Szondi György, 1948: „Str. Szigligeti, Dorobanţi de la rampa CFR şi Szondy György formează Str. Griviţa Roşie”, 1957: Str. Griviţa Roşie  – Vörös Grivica u.

* Dorobanţilor (Honvéd) H9 Partea străzii dintre rampa de cale ferată şi strada Kemény Zsigmond. 1900: Str. Dorobanţilor (Honvéd-utcza), 1920: Str. Dorobanţilor, 1940: Str. Dorobanţilor (Honvéd-u.), 1946: Str. Dorobanţilor  – Honvéd u., 1948: „Strada [...] Dorobanţi de la rampa CFR [...] formează strada Griviţa Roşie.” 1957: Str. Griviţa Roşie  – Vörös Grivica u.

* Szigligeti Ede H9-G9 1900: Str. Cotului (Könyök). O parte a străzii care atunci lega strada Sándor János, actualmente Gheorghe Doja cu strada Dorobanţior, 1910: „Strada care leagă gara de jos a căilor ferate, de-a lungul liniei ferate cu strada Dorobanţilor (Honvéd) se va numi: Strada Szigligeti Ede.” 1920: Str. Ion Luca Caragiale, 1940: Calea Szigligeti Ede, 1946: Str. Szigligeti Ede u., 1948: „Str. Szigligeti [...] formează str. Griviţa Roşie.” 1957: Str. Griviţa Roşie  – Vörös Grivica u.

Grîului  – Búza → Giurchi, Ionel

Gróf Andrássy Gyula út → Libertăţii, Szabadság

Apponyi Albert tér → Apponyi Albert tér; ~ p-ţa

Batthyány Lajos 30 Decembrie, December 30

Csáky István → Lupeni, Lupény

Károlyi Sándor Sinaia

Kuún Kocsárd Azúr, Azurului

Leiningen Károly Aranyos, Arieşului

Teleki Pál tér → Egyesülés tér; Unirii, p-ţa

Tisza Kálmán tér → Apponyi Albert tér; ~ p-ţa

Grünberg Nirajului, Nyárád

Gurghiului (Görgényi) I2-J2 1971: „Se atribuie [denumirea de] strada «Gurghiului», primei artere de circulaţie situată la sud-est de strada Cotitura de Jos şi paralel cu aceasta, avînd ca punct de pornire strada Remetea.”

Gutenberg → Făgăraşului, Fogarasi

Guzsaly Ciugudean, Cornel

Gyalogi János → Joliot-Curie

Gyár (Fabricilor) K6-L6 1898: Fűrészgyár utca, 1900: Gyárutcza, 1920: Str. Fabricelor, 1940: Gyár-u., 1946: Str. Fabricilor  – Gyár u.

Gyóni Géza → Ciocârliei, Pacsirta

Gyöngyvirág (Lăcrămioarei) L6-L7 (59)

1900: Gát u., 1912: „Soós Pál-utca. (Gát-utca) A Szentgyörgy-tér északi részéből északnyugati irányban haladva, a vasút-vonalig tart.” 1920: Str. Reghinului, 1934: Str. Baba Novac, 1941: Soós Pál-u., 1946: Str. Soós Pál u., 1965: Str. Lăcrămioarei.

Győzelem tér (Victoriei, p-ţa) I8

1918 előtt egy utca volt, ekkor két térré osztották, majd 1948-ban ismét egyesítették.

* Deák Ferenc tér (~ p-ţa) I8 1597: Poklos wczja, 1601: Poklosutcza, 1663: Poklos Utzja, 1764: A Poklos uttza vége, [1868]: Deák Ferencz-utcza, 1870: „az újabb időben Deák Ferencz nevére keresztelt Poklos utcza felnyúlik a Piatzba”, 1918: „A jelenlegi Deák Ferenc utca az Ugron Gábor tértől a Sándor János utcáig: Deák Ferenc tér.” 1920: P-ţa Unirei (Egyesülés), [1923]: P-ţa Albina, 1940: Deák Ferenc tér, 1946: Pţa Deák Ferenc tér, 1948: P-ţa Eroilor Sovietici  – Szovjet Hősök tere, 1990: P-ţa Victoriei.

* Bernády György tér (~ p-ţa) I8 1918: Ugron Gábor-tér, [1920]: Pţa Albina, [1923]: P-ţa Unirei, 1940: Ugron Gábor-tér, 1944. dec. 2: Bernády György-tér, 1946. P-ţa Bernády György tér, 1948: P-ţa Eroilor Sovietici  – Szovjet Hősök tere, 1990: P-ţa Victoriei.

Gyulafehérvári (Alba lulia) F9-F10 1930: XXV. sz. u., 1934: „Jelenleg XXV. számot viselő utca neve legyen Radu cel Mare utca.” 1941: Gyulafehérvári-u., 1946: Str. Alba lulia  – Gyulafehérvári u.

Gyulai Pál → Tatros, Trotuşului

Gyümölcsfa (Pomilor) J1 1930: XLVI-os sz. utca, 1934: „A jelenleg XLVI-os számú utca neve legyen Gyümölcsfa út (Calea Pomilor).” 1941: Besealja, 1943: Bese telep, 1946: Calea Pomilor  – Besealja u., 1948: Calea Pomilor  – Gyümölcsfa u.

Gyümölcskertész (Pomicultorilor) L12-13

1982, „Gyümölcskertész (Pomicultorilor) utca nevet kap a Szorgalom (Sîrguinţei) utca és a Segesvári út (Calea Sighişoarei) közötti forgalmi útvonal.”

Gyümölcsöskert → Papiu Ilarian

H

Hadsereg körút → Antonescu, Ion

Hadsereg tér (Armatei, p-ţa) G8-H8 1930: P-ţa Aliaţilor, 1934: P-ţa Marechal Foch, 1940: Szövetség-tér, 1941: Désy Zoltán-tér, 1946: P-ţa Móricz Zsigmond tér, 1964: P-ţa Armatei.

Hajnal → Coandă, Henry

Hajnalcsillag (Luceafărului) M6-M7 (63)

1939: „A Muzsikusok (Muzicanţilor) és a Szent László (Sf. Vasile) utcák között a barompiac térrel szemben nyitott utca neve: Episcopul Moga utca”, 1941: Bod Péter-u., 1946: Str. Bod Péter u., 1965: Str. Luceafărului.

Hajós köz → Horea

~ u. Horea

Haladás (Progresului) L12 1982: „Haladás (Progresului) utca nevet kap a Munka (Muncii) utcából kiinduló, a Pokos patakot és a Termékenység (Rodniciei) utcát átszelő, majd a Merészség (Cutezanţei) utcában végződő közlekedési útvonal.”

Halász József → Azúr, Azurului

Halmok köze (Între Movile) O13 1990: Str. Între Movile.

Hangya (Furnicilor) K6 1910: „A Kádárok berkén keresztül a Gyár utcához nyitott új utca: Hangya utca.” 1920: Str. Furnicelor, 1940: Hangya-u., 1946: Str. Furnicilor  – Hangya u.

Harcsa (Somnului) H7-I7-I6 1923: Str. Scălzii, 1934: Str. Eftimie Murgu, 1941: Felsőberek-sor, 1946: Aleea Livezii de Sus  – Felsőberek sor, 1948: Str. Somnului  – Harcsa u.

Haret, Spiru → Kenyér, Pâinei

Harghita (Hargita) J9 (51) 1934: Str. Vlădica Ion Popazu, 1941: Str. Harghita (Hargita-u.), 1946: Str. Harghita  – Hargita u.

Hargita (Harghita) J9 (51) 1934: Str. Vlădica Ion Popazu, 1941: Hargita-u., 1946: Str. Harghita  – Hargita u.

Hargita Park (Parcul Harghita) J8 [1953]: Parcul Lázár Ödön, 1964: Parcul Harghita, 1972: A nemzeti színház építésekor felszámolták.

Háromház felől lejáro köz → Posta, Poştei

Hársfa (Teilor) J10 (118) 1957: „A «Baraktábor» («Tabăra Bărăcilor») negyedi XII-es számú utca neve: Olga Bancic utca.” 1966: Str. Teilor.

Haşdeu, Bogdan Petriceicu G8-H8 (1838-1907). Lingvist, istoric şi scriitor român, unul dintre cei mai iluştri reprezentanţi ai culturii româneşti din secolul al XIX-lea. Membru al Academiei Române. Dintre scrierile sale amintim, drama istorică Răzvan şi Vidra (1867), lucrarea lingvistică Principii de filologie comparativă ario-europeană (1875) şi culegerea istorică Cuvente din bătrâni (1878  –1881)

1923: Str. Bogdan P. Hasdeu, 1941: Str. Sátortábor, 1946: Str. Tabărei  – Sátortábor u., 1953: Str. Ştefan Gheorghiu, 1990: Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu.

~ (1838-1907). Nyelvész, történész és író, a XIX. századi román kultúra egyik legkiemelkedőbb alakja, a Román Akadémia tagja. Írásai közül megemlítjük a Răzvan és Vidra (1867) c. történeti drámáját, Principii de filologie comparativă ario-europeană (Az árja-európai összehasonlító nyelvészet alapjai) c. általános román nyelvészeti munkáját (1875), a Cuvente din bătrâni (1878-1881) c. régi dokumentumokat tartalmazó művét.

1923: Str. Bogdan P. Haşdeu, 1941: Sátortábor-u., 1946: Str. Tabărei  – Sátortábor u., 1953: Str. Ştefan Gheorghiu, 1990: Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu.

Határ → Cotului, Könyök

Hátszeg sétány (Haţeg, aleea) J11-K11 1982: „Hátszeg sétány nevet kap a Sellemberk utca és a Kovásznai sétány közötti közlekedési útvonal.”

Hattyú (Lebedei) G6 1943: „Amely a «Pécsi utat» szintén derékszögben metszi és a Marostól a Marosig húzódik: Oroszlány István utcának [nevezi el].” 1946: Str. Dávid Ferenc u., 1948: Str. Ion C. Frimu u., 1964: Str. Lebedei.

Haţeg, aleea (Hátszeg sétány) J11-K11 1982: „Se atribuie [denumirea de] Aleea Haţeg  – arterei de circulaţie cuprinsă între str. Şelimbăr şi Aleea Covasna.”

Hegy (Dealului) B9-B10 1957: Str. Dealului  – Hegy u.

Hegy → Visói, Vişeului

Henry Coandă → Coandă, Henry

Henter gáthoz járó út Insulei, Sziget

Hévízi (Topliţa) K7 (120) 1900: Mentovich utcza, 1912: „Mentovich-utca. (Régi Kórház-utca egy része). A mostani Régi-Kórház-utcából északi irányban halad és a Thököly Imre utcában ér véget.” 1920: Str. Gheorghe Bariţiu, 1934: Str. Episcopul Ioan Bob, 1940: Mentovich-u., 1946: Str. Mentovich u., 1965: Str. Topliţa.

Híd → Călăraşilor, Lovasság

Hidak köze → Călăraşilor, Lovasság

Hidegvölgy (Valea Rece) H11-I11 1930: Cartierul extern „Valea Rece”. 1940: Külső cigánytelep, 1941: Hidegvölgy telep, 1946: Cartierul Valea Rece  – Hidegvölgy telep, [1953]: Str. Valea Rece  – Hidegvölgy u.

Hidegvölgy → Legelő, Păşunei

Hidegvölgyre járo út → Legelő, Păşunei

Hídvég u. → Tisei, Tisza

Hídvég (Podeni) H4-I4-I5-J5 Az Egerszegi utcából és a Hídvég utca Marosszentkirály felé eső részéből kialakított utca.

* Hídvég (Podeni) H4-I4-I5 1873. Hídvégi országút, [1900]: Hídvégi út, 1920. Str. Podeni. 1940: Hídvég-u., 1946: Str. Podeni  – Hídvég u., 1976: Az Egerszegi utcával egyesített Hídvég utca folytatása: Hídvég utca.

* Egerszegi (Cornăţel) J5 1906: Egerszegre vezető út, 1930: XLIII-as sz. utca, 1934: „A jelenleg XLIII-as számot viselő utca neve: Spătarul Milescu utca”, 1940: Egerszegi-u., 1946: Str. Cornăţel  – Egerszegi u, 1976: „Hídvég utca (Podeni) nevet kap: m.) a jelenlegi Egerszegi (Cornăţel) utca és e nevet kapja folytatása is egészen Marosszentkirály község bejáratáig”.

Hídvégi országút → Tisei, Tisza

~ út → Tisei, Tisza

Hitler tér → Bolyai

Hodos, Iosif J3 (1829-1880). Politician şi scriitor român, a luat parte la revoluţia din 1848, membru al Academiei Române (1866), a militat pentru ridicarea poporului român.

1990: Str. Iosif Hodoş.

~ (1829-1880). Román politikus és író, 1848-as forradalmár, a Román Akadémia tagja (1866), az erdélyi románság felemelkedésének lelkes előmozdítója. 1990: Str. Iosif Hodoş.

Hodoşiu → Lalelelor, Tulipán

Hold → Ghiocelului, Hóvirág

Holdvilág (Clar de lună)

1745: „A város északnyugati részén Dinnyeföld, Holdvilág-utcza”, 1862: Holdvilág uttza. Ezt követően sem az utca elnevezésével, sem a leírásával nem találkozunk.

Holt Maros → Solidarităţii, Szövetség

Holtmaros →Solidarităţii, Szövetség

Homoród (Homorodului) N6 (53) 1957: „A «Fürszt» telepi V-ös számú utca elnevezése: Laskói Csókás Péter utca.” 1966: Str. Homorodului.

Homorodului (Homoród) N6 (53) 1957: „Str. Nr. V. din Cartierul «Fürszt» va primi denumirea de str. Laskói Csókás Péter.” 1966: Str. Homorodului.

Honvéd (Dorobanţilor) G9-H8 1900: Honvéd-utcza, 1920: Str. Dorobanţilor, 1940: Honvéd-u., 1946: Str. Dorobanţilor  – Honvéd u, 1948-ban az utcának a vasúttól a városközpont felé eső részét a Vörös Grivica utcához csatolták. 1953: Str. Doftana, 1990: Str. Dorobanţilor.

Honvéd → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

~ sátortáborba vezető út → Libertăţii, Szabadság

Horea I7-I8-J8 (cca. 1750-1785), numele lui adevărat Vasile Ursu Nicola. Iobag român din Albac, conducătorul răscoalei ţăranilor din Transilvania din 1784. După înfrângerea răscoalei a fost prins şi executat prin zdrobire cu roata.

1608: Pasajul Plutaşilor (Hajos köz), 1887: „Pasajul Plutaşilor (Hajósköz) până la cazarma infanteriştilor honvezi va fi numit: «Strada Plutaşilor» (Hajós utcza).” 1893: „Strada Plutaşilor (Hajós utcza) va fi numită: «Strada Baross Gábor»„, 1920: Str. Traian, 1940: Str. Baross Gábor, 1946: Str. Avram Iancu u., 1948: Str. Horea u.

~ (1750 k.  –1785). Valódi neve Vasile Ursu Nicola, albáki román jobbágy, az 1784-es erdélyi parasztfelkelés vezetője. A felkelés leverése után  elfogták és kerékbe törték.

1608: hajos Köz, 1641: „az Hajos Közön ki menének vala a [mezőre]”, 1786: Hajos köz nevezetű Uttza, 1862: Hajos köz, 1887: „A Hajósköz a honvéd gyalog laktanyáig nyerje a: Hajós utcza nevet.” 1891: Hajós-utcza, 1893: „A Hajós utczát Baross Gábor utczának nevezi el.” 1912: „Baross Gábor-utca (Hajós-köz). A Széchenyi-térből az Agrár Takarékpénztár palotája mellett kiindulva, északnyugati irányban halad s a Lajoskirály útban végződik. [...] Hajos-köznek, később Hajós-utcának hívták. [...] hajdan a tutajosok ezen a tájékon kötöttek ki, s a tutaj-vásár itt bonyolíttatott le.” Természetesen a Maros felől való végében, és nem a Főtér táján. (a sz. megj.), 1920: Str. Traian, 1940: Baross Gábor-u, 1946: Str. Avram Iancu u., 1948: Str. Horea u.

Horea → Libertăţii, Szabadság

Horia → Libertăţii, Szabadság

Horthy Miklós út → 22 Decembrie 1989, 1989. december 22.

~ Forradalom, Revoluţiei

Hotarului → Cotului, Könyök

Hóvirág (Ghiocelului) I7 (46)  1918: „A Föld utca közelében, az Új utcától balra nyíló (Váradi-féle telken): Hold utca.” 1920: Str. Lunei, 1940: Hold u., 1941: Klapka Györgyu., 1946: Str. Klapka u., 1965: Str. Ghiocelului.

Huba, pasaj → Cucului, Kakukk

~ -köz → Cucului, Kakukk

Hunedoara (Vajdahunyad) C10-D10 1976: „Se atribuie [denumirea de]: c). Str. Hunedoara, arterei de circulaţie pornind din strada Gheorghe Doja, pe partea stîngă, pînă la localul Şcolii generale nr. 1.”

Hungária, calea → Carpaţi, aleea; Kárpátok sétány

Hungária út → Carpaţi, aleea; Kárpátok sétány

Huniade → Rădulescu, Eliade

~ → Mihai Viteazul

Hunyadi út → Mihai Viteazul

Hunyadi János út → Mihai Viteazul

Huszár → Oituzului, Ojtoz

I, Î

Ialomiţa (Ialomiţei) G7-G8 1930: IX-es számú utca, 1934: „A jelenleg IX-es számot viselő utca neve legyen: Ion Vidu utca.” 1941: Vida Árpád-u. (Oncsa telep), 1946: Str. Vida Árpád u., 1965: Str. Ialomiţei.

Ialomiţei (Ialomiţa) G7-8 1930: Str. nr. IX, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. IX va purta numele de Str. Ion Vidu”, 1941: Str. Vida Árpád, 1965: Str. Ialomiţei.

Iancu, Avram K8-K7-L7 (1824-1872). Revoluţionar paşoptist ardelean. La izbucnirea revoluţiei din 1848 se afla la Tg. Mureş, unde era jurist practicant (cancelist). În curând, a devenit unul dintre conducătorii mişcării române din Transilvania.

1648: Strada cu pietriş (Keovecses Vcza), 1900: Str. Rákóczy, 1910: „[Numele complet al] străzii Rákóczi este: Str. Rákóczi Ferencz II”, 1912: „Str. Rákóczi Ferenc II. (Strada cu pietriş). Pornind din piaţa Kálvin se îndreaptă în direcţie nordică spre strada Lavotta János.” 1920: Str. Avram Iancu, 1941: Str. Rákóczi Ferencz II., 1946: Str. Rákóczi, 1948: Str: Avram Iancu.

~ (1824-1872). 1848-as erdélyi román forradalmár. A forradalom kitörésekor Marosvásárhelyen joggyakornokoskodott, az erdélyi román forradalmárok egyik vezéralakja lett, akit „a hegyek királyaként” emlegettek.

1648: Keovecses Vcza, 1817: „A' Követses Uttza Fele járó Napkeleti Soron az ó Temetövel szemben”, 1833: „a' Követses útszából bemenvén a Palásközbe”, 1847: Követses uttza, 1900: Rákóczy utcza, 1910: „A Rákóczi utcza [neve]: II. Rákóczi Ferencz utcza:” 1912: „II. Rákóczi Ferenc-utca (Kövecses-utca). A Kálvin térből északi irányban haladva, a Lavotta János-utcába vezet.” 1920: Str. Avram Iancu, 1941: II. Rákóczi Ferencz-u., 1946: Str. Rákóczi u., 1948: Str: Avram Iancu u.

Ibasfalău → Slatina

~  – Ebesfalvi → Slatina

Ibolya köz (Violetelor, pasaj) I9 (83) 1971: „Ibolya köz (Violetelor) nevet kap a Kriza János és Kertész (Grădinarilor) utcák közötti közlekedési útvonal”.

I. C. Frimu → Hattyú, Lebedei

Iedului → Jedii, Livezeni

Iepurilor → Vadász, Vânătorilor

Iernutului (Radnóti) F9-G9 Stradă formată prin unficarea în anul 1941 a două străduţe.

* Pop Cicio, Ştefan

1930: Str. nr. XIX, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XIX va purta numele de: Str. Şt. Cicio Pop.” 1941: Str. Iernutului (Radnóti-u.), 1946: Str. Iernutului  – Radnóti u.

* Ivireanu, Antim

1934: Str. Antim Ivireanu, 1941: Str. Iernutului (Radnóti u.), 1946: Str. Iernutului  – Radnóti u.

Iernutului  – Radnóti → Iernutului  – Radnóti

Ifjúság (Tineretului) I8(119) 1918: „A közig[azgatási] tanf[olyam] déli oldalán a Deák Ferenc utca felé haladó utca: Német utca.” 1920: Str. Francezilor, 1937: Str. Protopop Elie Câmpeanu, 1940: Német-u., 1941: Német-utca [új neve] Luther-u., 1946: Str. Luther u., 1948: Str. Tineretului  – Ifjúság u.

Íj → Mugurilor, Rügy

Ilarie Chendi → Mioriţa, Mioriţei

Ileana, principesa → Borzeşti

Ilie Pintilie → Pintilie, Ilie

Împăratul Ioniţă → Verde, Zöld

Împrejurul cetăţii → Iorga, Nicolae

Închisorii → Retezatului, Retyezát

Înfrăţirii (Testvériség) L11 1980: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi [...]: 4. Înfrăţirii, străzii cuprinse între strada Corunca şi strada Cutezanţei.”

Îngustă (Keskeny) G9 1930: Str. nr. XXVII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXVII va purta numele de: Str. Ion Slavici.”

1941: Str. Cotiturei (Forduló-u.), 1946: Str. Cotiturei  – Forduló u., 1948: Str. Îngustă  – Keskeny u.

Îngustă  – Keskeny → Ingustă, Keskeny

Inimei Dandea

~  – Szív → Dandea

Inocenţiu Micu → Ludasi, Luduşului

Insula Elba → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

Insulei (Sziget) I5-J5 [1900]: Drumul spre Digul Henter (Henter-gáthoz járó út), 1910: „Strada care duce din strada Podului (Híd utca), lângă Mureş spre digul Henter va fi numită: Strada Insulei (Sziget utca).” 1920: Str. Insulei, 1940: Str. Insulei (Sziget-u.), 1946: Str. Insulei  – Sziget u.

Insulei  – Sziget → Insulei, Sziget

1 /Întâi/ Mai, b-dul → Antonescu, Ion

Întorsurii (Térjmeg) → Sportivilor, Sportolók

Intrarea Mare (Nagyköz) → Bolyai

Între Movile (Halmok köze) O13 1990: Str. Între Movile.

Inului (Len) I1-I2(54) 1971: „Se atribuie [denumirea de] strada «Inului», celei de a treia artere de circulaţie paralelă cu strada Remetea, avînd ca punct de pornire strada Gurghiului.”

Ioan Bob → Hévíz, Topliţa

~ C. Frimu → Hattyú, Lebedei

~ Frimu → Hattyú, Lebedei

~ Huniade → Rădulescu, Eliade

~ Pop Reteganul → Govora

~ Raţiu → Brigadierilor, Brigádosok

Ion Arion → Crângului, Cserjés

~ Asan → Băilor, Fürdő

~ Barac → Beszterce, Bistriţa

~ Brătianu → Vladimirescu, Tudor

~ Buteanu → Buteanu, Ion

~ Creangă → Creangă

~ Dragoş → Bazsalikom, Busuiocului

~ Dumitrache → Dumitrache, Ion

~ G. Duca → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ Ghica → Branului, Törcsvári

~ Heliade Rădulescu → Retezatului, Retyezát

~ Luca Caragiale → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

~ Mihu → Kőműves, Zidarilor

~ Mihuţ → Mihuţ, Ion

~ Neculce → Ciucului, Csíki

~ Florentin Pop → Kakukkfű, Lămâiţei

~ Slavici → Ingustă, Keskeny

~ Vidu → Ialomiţa, Ialomiţei

Ionescu, Tache → Oneşti

Ioniţă, împăratul → Verde, Zöld

Iorga, Nicolae K8 (1871-1940). Istoric, politician şi scriitor român. Din 1910 membru al Academiei Române, între anii 1931-32 prim-ministru. Activitatea sa istorică s-a extins asupra întregii istorii a românilor. A fost asasinat de Garda de fier.

1862: Împrejurul cetăţii (Vár melyéke), 1887: P-ţa Cetăţii (Vár-tér), 1900: P-ţa Apaffy, 1910: Strada Apafi Mihály, 1920: Str. Iorga, 1940: Str. Apafy Mihály, 1946: Str. Andrei Mureşanu u., 1948: Str. Nicolae Iorga.

~ (1871-1940). Román történész, politikus, író. 1910-től a Román Akadémia tagja. 1931-32-ben miniszterelnök. Munkássága kiterjedt a román történelem egészére. A vasgárdisták meggyilkolták.

1862: Vár melyéke, 1887: Vár-tér, 1900: Apaffy tér, 1910: „az Apafi tér: Apafi Mihály utca”, 1912: „Apafi Mihály-utca. (Vár-tér, később Apafi-tér.) A Bem-térről északi irányba vezetve, a Bethlen Gábor-utcában végződik. Az állami polgári fiú-, valamint a Széchenyi felső kereskedelmi iskola keleti oldalai néznek az A. M.-utcára.” 1920: Str. Iorga, 1940: Apafy Mihály-u., 1946: Str. Andrei Mureşanu u., 1948: Str. Nicolae Iorga.

Iosif, arhiducele → Elba

~ Hodos → Hodos, Iosif

~ Hodoşiu → Lalelelor, Tulipán

~ Octavian /Ştefan/ → Malomkő, Piatra de Moară

~ , palatinul → Babeş, Victor

~ Ştefan, /Octavian/ → Bartók Béla

Ipătescu, Ana K9 (1805-1875), participantă la revoluţia din 1848 din Muntenia. 1934: Str. Vasile Lupu, 1948: Str. Nr. I. [se va numi: Str.] Ana Ipătescu. ~ (1805-1875), havasalföldi 1848-as forradalmár.

1934: Str. Vasile Lupu, 1948: Az I. sz. utca neve: Ana Ipătescu utca.

Irányi → B-dul 1848, 1848-as sugárút

Irányi Dániel → B-dul 1848, 1848-as sugárút

Iskola → Kogălniceanu

~ → Filimon, Aurel

Ispirescu → Nyomda, Poligrafiei

Ispotály → Régi kórház, Spitalul Vechi

István király út → Marinescu, Gheorghe

Iuliu Maniu → Bíróság, Justiţiei

~ Maniu → Maniu, Iuliu

Iulius Fucsik → Vadász, Vânătorilor

Ivănuş, Constantin → Bucegi

Ivireanu → Iernutului, Radnóti

Izlazului (Közlegelő) C9 (55) 1957: Str. Sacului  – Zsák u, 1965: Str. Izlazului.

Izvorul Rece, pasaj (Királykút köze) I10 (77)

1799: Poteca Fântânii Regelui (Király Kuttjára járo ösvény), 1910: „Pasajul Ţiganilor (Cigány-köz.). De la capătul străzii Plugarilor (Szántó utca) duce la Fântâna Regelui şi în cartierul ţiganilor (Király-kúthoz és a Cigánysorba vezet).” 1938: „Din cauza noroiului de acolo i se spune şi pasajul Bivolilor (Bivaly-köz).” 1941: Pasajul Fântâna Regelui (Királykúti köz), 1946: Pasajul Fântâna regelui  – Királykút köze, 1948: Pasajul Izvorul rece – Hideg Forrás köz.

Izvorului (Belső-kutas) J9 (56) 1862: Strada Fântânii (Kutas uttza), 1887: „Strada din faţa închisorii care coboară în linie dreaptă va fi numită: Strada Fântânii interioare (Belső kutas utcza).” 1920: Str. Izvorului, 1940: Str. Fântânii interioare (Belsőkutas-u.), 1946: Str. Izvorului  – Belső kutas u.

Izvorului  – Belső kutas → Belső-kutas, Izvorului

J

Jácint (Zambilei) I1 Remeteszeg szelvény

[1957]: Drumul Pădurii (Cart. Remetea), 1965: Str. Zambilei.

Jandarmilor → Bethlen Gábor

Jancsó Benedek → Diófa, Nucului

János Zsigmond → Elba

Jeddi (Livezeni) L12-M12-N13-O13 1577: „viam Jeddi wt dictam”, / „viam Jeddi wth dictam”, 1754: Sásvári helységen valo nagy Ország út, 1764: Jeddi ut, 1764: Jedd felé menő út, 1766: a Tégla Csür mellett Jedd felé menő ország ut, 1799: Jeddre járó ország ut, / a Jeddre Járo Nagy ország Ut, 1850: Jed[d]ről jövő ország ut, 1873: Jeddi ut, 1923: Şos. jud. spre Iedu, 1938: „Jeddi-út. A régi út Újváros utca végétől kezdődőtt és a Nagyhegy alatt, a Sásvárit is érintve vezetett Jedd felé.” 1941: Jedd felé [menő út], [1979]: Str. Livezeni.

Jegenye sor (Plopilor) K3 1934: Str. Alexandru Xenopol, 1941: Jegenye-sor, 1946: Aleea Plopilor  – Jegenye sor, 1948: Calea Plopilor  – Jegenye út, [1966]: Str. Plopilor.

Jilava (Jilavei) E9-F9 1930: Str. Gării Mureşelul, 1941: Átrakó állomás útja, 1946: Str. Depozitelor-Raktár u., [1953]: Str. Jilavei.

Jilavei (Jilava) E9-F9 1930: Str. Gării Mureşelul, 1941: Str. Gării de tranzit (Átrakó állomás útja), 1946: Str. Depozitelor  – Raktár u., [1953]: Str. Jilavei.

Jiului (Zsil) H7 (57) 1930: Str. nr. XIV, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XIV va purta numele de: Strada Plevnei.”, 1941: Str. Pecenegilor (Bessenyő-u.), 1946: Str. Benkő Károly u., 1948: Str. Fónagy János u., 1964: Str. Jiului.

Jókai  – Eminescu → Eminescu

Jókai → Eminescu

~ Mór → Eminescu

Joliot-Curie, Frederic H7-H8 (58) (1900-1958). Fizician şi chimist francez, activist al mişcării internaţionale a păcii. A descoperit radioactivitatea artificială (1934), a făcut cercetări în domeniul fizicii atomice.

1930: Str. nr. XXXI, 1934: „Strada indicată cu nr. XXXI va purta numele de Str. Aurel Vlaicu.” 1941: Str. Gyalogi János, 1946: Str. Kodály u., [1973]: Str. Joliot Curie.

~ (1900-1958). Francia fizikus és vegyész; a nemzetközi békemozgalom aktivistája. A mesterséges rádióaktivitás feltalálója (1934), az atomfizika terén szerzett érdemeket.

1930: XXXI-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XXXI-es számú utca viselje az Aurel Vlaicu utca nevet.” 1941: Gyalogi János u., 1946: Str. Kodály u., [1973]: Str. Joliot Curie.

Jósika Miklós, br → Állomás tér; Gării, p-ţa

Józsa Béla → Aeroportului, Repülőtér

József → Cosmin, Cosminului

~ Attila → Platoului, Tető

~ főherceg → Elba

~ nádor u. → Babeş, Victor

~ Nádor út → Babeş, Victor

~ -város → Şaguna, Andrei

Jövő (Viitorului) L11-L12 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezést kapnak, éspedig [...]: 6. Jövő (Viitorului) utca nevet kap a Testvériség (Înfrăţirii) utca és a Jeddi utca közti, a Poklos patak mellett húzódó útvonal.”

Juhász Gyula → Berzei, Gólya

Justiţiei (Bíróság) J8 1900: Str. Werbőczy, 1912: „Str. Werbőczy. Stradă nouă din faţa palatului justiţiei.” 1934: Str. Iuliu Maniu. 1940: Str. Verbőczy, 1946: Str. Justiţiei  – Bíróság u.

Justiţiei  – Bíróság → Bíróság, Justiţiei

K

Kakas → Caraiman

Kakukk (Cucului) H9 (32) 1923: Str. Ciordaş, 1941: „Huba-köz, a Felföldi utcát az Ebesfalvi utcával összekötő kis köz.” 1946: Pas. Pietros  – Köves köz, 1948: Str. Cucului  – Kakukk u.

Kakukkfű (Lămâiţei) G9-G10 (60) 1930: XXVI-os sz. utca, 1934: „A jelenleg XXVI-os számot viselő utca viselje a Ion Pop Florentin utca nevet.” 1941: Vereckei-u., 1946: Str. Vlahuţă u., 1948: Str. Liebknecht u., 1965: Str. Lămîiţei.

Klastrom → Mihai Viteazul

Kalapács (Ciocanului) G9 (24) 1930 : XVII. sz. utca, 1934: „A jelenleg XVII. számot viselő utca viselje a: Bogdan Vodă utca nevet.” 1941: Balaton-u, 1946: Str Ciocanului  – Kalapács u.

Kalász (Spicului) D9 (111) 1957: Str. Gardului  – Sövény u., 1965: Str. Spicului.

Kálnai-köz → Malomkő, Piatra de moară

Kálvária → Papiu Ilarian

~ felé feljáró út → Papiu Ilarian

Kálváriára bejáró u. → Papiu Ilarian

~ fel járó u. → Papiu Ilarian

~ ki járó u. → Papiu Ilarian

Kálvin tér → Bernády György tér; p-ţa ~ János tér → Bernády György tér; p-ţa

Kapa (Sapei) B9-B10 1957: Str. Sapei  – Kapa u.

Kapisztrán János → Marinescu, Gheorghe

Kápolna (Mănăstirei) J6 1910: „A Híd utcából a Baromvásártér oldalán vezető utak közül a város felöli: Kápolna utca.” 1920: Str. Mănăstirei, 1938: „A Híd utca északkeleti sorába torkollott, a Szent János utcával együtt közrefogta Szent János kápolnáját. Csak kihasították, de nem épült be, ma nincs is meg.” 1941-ben már meg sem említik.

Kaptatós (Urcuşului) H9 (131) 1923: Str. V. Corcheş, 1941: Kaptatós-u., 1946: Str. Urcuşului  – Kaptatós u.

Kardvirág (Gladiolelor) I1 Remeteszeg szelvény (47)

[1957]: Temető utca (Cimitirului)  – Remeteszeg negyedben, 1966: Str. Gladiolelor.

Karl Liebknecht → Kakukkfű, Lămâiţei ~ Marx → Carpaţi, aleea; Kárpátok sétány

Károly herceg (Principele Carol) → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Károlyi Sándor → Sinaia

Kárpátok sétány (Carpaţi, aleea) J6-K6-L6

1910: „A Malomárok mellett a Gát felé vivő út: Hungária út.” 1920: Str.  Lungă, 1940: Hungária-út, 1946: Str.  Marx u., 1964: Aleea Carpaţi.

Katona József sor → Lavandei, Levendula ~ József u. → Lavandei, Levendula

Kaszáló (Fâneţelor) I1 Remeteszeg szelvény (39)

1965: „Névtelen utca, elnevezése: Kaszáló (Fîneţelor) utca.”

Kazinczy → Kogălniceanu

Kazinczy Ferenc Kogălniceanu

Kecske köz → Posta, Poştei

Kelemen-havas (Călimanului) K9 1910: „A Kálvária útból a Teleki utca felőli részen a tisztviselő telepre vezető utca: Kölcsey Ferencz utca.” 1920: Str. Principele Mircea, 1940: Kölcsey Ferenc-u., 1946: Str. Kölcsey Ferenc u., 1964: Str. Călimanului.

Kemény Zsigmond → Radnai, Rodnei

Kenyér (Pâinei) H7 1923: Str. Pâinei, 1934: Str. Spiru Haret, 1941: Kenyér-u, 1946: Str. Pâinei  – Kenyér u.

Kerektó → Chinezu, Kinizsi

~ → Mărăşti

Kerektó (Lacului) K3 1930: 14-es sz. utca, 1934: „A jelenleg 14-es számot viselő utca viselje az: Alexandru cel Bun utca nevet.” 1941: Kerektó-u, 1946: Str. Lacului  – Kerektó u.

Keresztúri (Cristeşti) A8 1957: Str. Cristeşti.

Kert →Fülemüle, Privighetorii

Kertész (Grădinarilor) I9 (50) 1909: „A Szántó-utcából a Poklos patak felé a Ladosán-féle telken át nyitott utca: Petelei István-utca.” 1910: „A Petelei István utcanév az Alsó és Szántó utcát [átszelő], valamint a Petelei István és Wesselényi utca közötti utcákra, melyek a Petelei István utca folytatását képezik, kiterjesztetik.” 1912: „Petelei István utca. Új utca. A Belső kutas-utcából, a Szántó-utcán és a Poklos patakon keresztül,  – a Wesselényi M.-utcáig vezet.” 1920: Str. Tâmplarilor, 1940: Petelei István-u., 1946: Str. Petelei István u., 1964: Str. Grădinarilor.

Keskeny (Îngustă) G9 1930: XXVII-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XXVII-es számot viselő utca nyerje a Ion Slavici utca nevet.” 1941: Forduló-u., 1946:. Str. Cotiturei  – Forduló u., 1948: Str. Îngustă  – Keskeny u.

Kikelet (Răsăritului) M8 1910: „A gyermekmenhellyel szemben az Attila utcával párhuzamosan vezető utca: Csaba utca.” 1912: „Csaba-utca. Új utca, katonai alreáliskola közelében. Az Árpád-utat az István király-úttal köti össze.” 1920: Str. Ciobanului, 1940: Csaba-u, 1965. Str. Răsăritului.

Kikerics (Brânduşei) L7 1930: Cart. Intern I., 1940: Belső cigánytelep I. sz., 1941: Füstös-telep, 1943: ,,A jelenleg Füstös-telepnek nevezett és a Horthy Miklós utcának a Mussolini-téren túl eső szakaszától délkeleti irányban levő néhány lakóházat is számláló utcarészt Lavotta János-köz néven nevezi el.” 1946: Pas. Lavotta János köz, 1965: Str. Brânduşei. Az 1980-as években végzett építkezések során szűnt meg.

Kinizsi Pál (Chinezu, Paul) K6 (? -1494). Román származásúnak tartott magyar hadvezér, délvidéki főkapitány (1484-1494) és a magyar csapatok főparancsnoka. Kenyérmezőnél legyőzte a török sereget (1479). Mátyás királytól nagy adományokat kapott. 1490 után II. Ulászló párthíve, a csontmezei ütközetben (1490) szétverte Corvin János seregét, majd megsemmisítette a Fekete Sereg rablócsapattá vált maradványait.

1862: Pongrátz köz, 1907: „Kerektó utca külső része: Kinizsi Pál utca.” 1912: „Kinizsi Pál-utca. A Vörösmarthy-utcából nyugati irányban haladva, a Maros malom árkáig vezet.” 1920: Str. Şerban Vodă, 1941: Kinizsi Pál-u., 1946: Str. Chinezu  – Kinizsi u.

Királykút köze (Izvorul Rece, pasaj) I10 (77)

1799: Király Kuttjára járo ösvény, 1910: „Cigány-köz. (A Szántó utca végéről a Király-kúthoz és a Cigánysorba vezet).” 1938: „Sáros volta miatt hívják Bivaly-köznek, másként Királykút köze.” 1941: Királykúti köz, 1946: Pas. Fântâna regelui  – Királykút köze, 1948: Pas. Izvorul rece  – Hideg Forrás köz.

Királykútra vezető szekérút → Predeal

Kishegy szőlő (Viile Dealul Mic) H11-H12-H13

1678: Kis hegy alat valo út, 1930: Viile Dealul Mic, 1957: Viile Dealul Mic  – Kishegy szölő.

Kis-köz (Mic, pasaj) J8 1631: az kis köz, 1634: „Szent Miklos Tornia előt valo Kis ucza.” 1642: „Poklos uczara Zent Miklos uczarol ala jiöuiö szoros ucza”, 1695: Scholara fel jaro köz, 1766: a Poklos Uttzára le menő sikátor, vagy köz, 1788: Kis köz u[tza], 1805: Kis Kőz, 1837: Kisköz, 1867: Ev. ref. Fő tanodához fel járo Kis köz, 1900 k.: Kis-köz, 1920: Pas. Mic, 1938: „Büdös köz. A Kis köz szokottabb neve. Két végét néhány esztendeje lezárták (a Főtér felől beépítették).” [1930: Megszűnt. Ekkor már nem szerepel a város utcái között.]

Kis köz → Cetăţii, pasaj; Vár köz

~ sikátor→ Cetăţii pasaj; Vár köz

Kis u. → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Kis (Mică) I9 (66) 1873: „Régi Baromvásár utcájába feljáró köz.” 1887: „Az id. Zsidó József és Szőcs Ferencz házát magában foglaló névtelen köz nyerje a: Kis ucza nevet.” 1920: Str. Mică, 1940: Kis-u., 1946: Str. Mică  – Kis-u.

Kis u. → Mic, pasaj

Kiss Ernő → Moşoiu, Traian

Kisfaludy → Crinului, Liliom

Kisfaludy Károly →Crinului, Liliom

Kishegy alat valo út → Viile Dealul Mic, Kishegy szőlő

Kis-Régibaromvásár → Görbe, Strâmbă

Kis-Sáros → Posta, Poştei

Kisszentgyörgy → Posta, Poştei

~ -király → Arany János

Kis Sz. Király → Arany János

Kis-Szurdék → Köztársaság tér; Republicii, p-ţa

Kistemplom tér → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

Klapka → Ghiocelului, Hóvirág

Klapka György → Ghiocelului, Hóvirág

Klastorom → Mihai Viteazul

Klastorum → Mihai Viteazul

Klastrom útja → Mihai Viteazul

Knöpfler Vilmos → Brăila

Kodály → Joliot-Curie

Kodály Zoltán→ Joliot-Curie

Kogălniceanu, Mihail J8-K8 (1817-1891). Politician şi istoric român. Unul dintre conducătorii revoluţiei din 1848 din Moldova, susţinătorul şi purtătorul de cuvânt al unificării Moldovei cu Muntenia. Ca prim-ministru al României (1863 – 1865) a introdus o seamă de reforme civice. În 1877-78 este ministru de externe, depunând o activitate deosebită pentru recunoaşterea independenţei României.

1648: Strada din faţa Şcolii (Schola eleott valo Vcza), 1666: „Strada Şcolii (Schola uccza), altfel strada Sfântul Nicolae (Szent Miklos ucza), in platea Ebhat dicta.” 1676: Strada Şcolii (Iskola ucza), 1721: Str. Turnu Roşu (Veres Torony utza), 1735: Str. Spatele câinelui (Ebhát nevü uttza, 1756: Str. Turnu Roşu sau Colegiului (Veres-Torony alias Collegium Uttza), 1773: Strada Sfântul Nicolae sau Colegiului (Szent Miklos vagy Collegyom nevű Uttza), 1860: „Spatele Câinelui (Ebhát) va fi numită strada (Kazintzi uttza).” 1920: Str. Kogălniceanu, 1940: Str. Kazinczy, 1948: Str. Kogălniceanu u.

~ (1817-1891). Román politikus, történész. Az 1848-as moldvai forradalom vezéralakja, Moldva és Havasalföld egyesítésének szószólója. Miniszterelnökként (1863-65) számos polgári reformot hajt végre. 1877-78-ban külügyminiszter, Románia függetlenségének elismeréséért ténykedik. A román tudományos történetírás megalapítója.

1648: Schola eleott valo Vcza, 1666: „Schola uccza, más képpen Szent Miklos ucza.” 1676: Iskola ucza, 1695: Scholara fel jaro köz, 1721: Veres Torony utza, 1729: eb hát nevű uttza, 1735: Ebhát nevű uttza, 1756: VeresTorony alias Collegium Uttza, 1759: „Szent Miklos Uttzában a Tit[ula]t[um] Reff[orma]tum Collegium háta megett vulgo a' Reff[ormá]tum Collegium Uttza.” 1760: „Szent Miklos vagyis nevezetesebben a' Collegium uttzában [...] melynek vicinusi a' Vár felöll a' patak.” 1765: „Kollegium utcza. vulgo Ebhát.” 1773: „Szent Miklos vagy Collegyom nevű Uttza.” 1777: „Veres Torony nevezetű, vagy is mostani nével Collegyom uttza.” 1799: „az Eb hátra feljáró Közönséges út.” 1860: „az Ebhát Kazintzi uttzának hivassék.” 1912: „Kazinczy Ferencutca. (Ebhát) A ref. kollégiummal szemben kezdődik s északkeleti irányban haladva, a Fürdő-utcába torkollik.” 1920: Str. Kogălniceanu (Cogălniceanu), 1940: Kazinczy-u., 1946: Str. Kazinczy u., 1948: Str. Kogălniceanu u.

Kogălniceanu → Dandea

Kollégium → Kogălniceanu

Kolozsvári körút → Rovinari

~ → Milcov, Milcovului

Koós Ferenc G10-G11 (1828-1905). Preot reformat la Bucureşti (1855-1869), inspector de şcoală, memorialist şi publicist. Originar din Reghin, urmează studiile la Colegiul reformat din Tg. Mureş. În 1890 publică lucrarea Életem és emlékeim (Viaţa şi amintirile mele). Prin activitatea sa a slujit cunoaşterea reciprocă şi apropierea românomaghiară.

1973: Str. Rarău, 1974: Str. Koós Ferenc.

~ (1828-1905). Magyarrégeni születésű református lelkész, emlékíró és publicista. A marosvásárhelyi Kollégiumban folytatott tanulmányai után Bukarestben református pap (18551869). Visszatérte után az oktatásnak szenteli életét. Előbb Déván, majd Brassóban tanfelügyelő. 1890-ben kiadja Életem és emlékeim c. művét. Tevékenységével a magyar-román megismerés és közeledés ügyét szolgálta.

1973: Str. Rarău, 1974: Str. Koós Ferenc.

Kórház →Régi kórház, Spitalul Vechi

Kornisa sétány (Cornişa, aleea) L7-M7

1971: „Kornisa sétány nevet kap a Babeş utca (a diákmenzától kezdve) a Székely vértanúk (Secuilor Martiri) és Gheorghe Marinescu utcák találkozásáig húzódó közlekedési vonal.”

Koronka felé járó út → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ felé vezető út → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ felől Vásárhely felé elmenő országút → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ -i u. → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Koronkai út → B-dul 1 Decembrie 1918,  1918. december 1. sugárút

Koronkára menő országút → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Korvin → Zefir, Zefirului

Korzó köz → Bartók Béla

Kosárdomb útja → Marinescu, Gheorghe

Kossuth Lajos → Călăraşilor, Lovasság

Kosztolányi → Beszterce, Bistriţa

Kovács Ferenc → Tusnád, Tuşnad

Kovászna sétány (Covasna, aleea) J11 1982: „Kovászna sétány (Aleea Covasna) nevet kap a Moldva (Moldovei) utcából kiinduló 90° szögben eltérő és a tömbházak közé benyúló közlekedési vonal.”

Kozma (Cosma) K8 (?  –303), szent vértanú. Kilikiának Aigia nevű városában orvosként tevékenykedett testvérével, Damiannal. A keresztényüldözés áldozata lett, Diocletianus idején vallásának meg nem tagadása miatt testvérével együtt lefejezték. 1602: „A Kozma utczára fogánk az erdő felé és azon szaladék a Gérára.” 1622: „Ezen megh irt Maros Székely Vásárhelyt a Kozma Vczaba[n], 1623: maros Vasarhelt, maros zekben az Zent Kozma Vczaiaban”, 1631: az Kozma uczában lako, 1640: „a Kozma-utcza felöll való bástyát a ki mostan a szabóké.” 1773: Szt. Kozma uttza, 1809: „Mikor pedig (1740-50 körül) militare praesidium [szállt] a várba, akkor utczaszerbeli házak voltak abban, mert a templom kastélyán kivül észak felől egy Kozma nevü utcza volt és azt nagyobb részint befoglalták a várba.” 1862: „A' Kozma uttza a' Piatzon csorgo forrásán tul hatott a' mostani Vár területin keresztül  – nevét vette a' Barátoknak még a 17-ik Század elein fenn állott szép templomárol, mely Sz. Kozma és Dámián tiszteletekre volt szentelve.” 1938: „a Kozma utca, az adatok útbaigazitása szerint, a mai vár északi felén haladt keresztül nyugat –keleti irányban.”

Köcsög (Ulciorului) L8 (129)  1934: Str. Budai Deleanu, 1941: Köcsög-u., 1946: Str. Ulciorului  – Köcsög u.

Kölcsey Ferenc → Călimanului, Kelemen havas

Kőműves (Zidarilor) G7 (139)  1930: VIII-as sz. utca, 1934: „A jelenleg VIII-as számú utca viselje a: Dr. Ion Mihu utca nevet.” 1941: Kőmíves-u., 1946: Str. Zidarilor  – Kőmíves u., 1948: Str. Zidarilor – Kőműves u.

Könyök → Állomás tér; Gării, p-ţa

~ → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

~ → Olt, Oltului

Könyök (Cotului) I5 1930: XLIV. sz. utca, 1934: „A jelenleg XLIV-ös számú utca viselje a: Határ (Hotarului) utcanevet.” 1941: Cqtului (Könyök), 1946: Str. Cotului  – Könyök u.

Könyves Kálmán → Crişan

Kör → Cuza Vodă

Körös (Crişului) B7 1957: Str. Unirii  – Egyesülés u., 1976: „A Felszabadulás (Dezrobirii) és a Căminului utcák közti közlekedési útvonal neve: e.) Körös (Crişului) utca.”

Kőrösi Csoma Sándor K8-L8 (1784-1842). Orientalist, lingvist, explorator în Asia, membru al Academiei Ungare (1833). A pornit în anul 1819 în Asia pentru căutarea strămoşilor maghiarimii şi a popoarelor înrudite. A stat zece ani în Tibet. A redactat dicţionarul tibetano-englez cât şi gramatica tibetană. Mormântul lui se află în Darjeeling.

1910: „Strada aflată între strada Calvarului (Kálvária utca) şi calea Széll Kálmán va fi: Strada Kőrösi Csoma Sándor.” 1920: Str. Legionarilor, 1940: „Strada actuală «Legionarilor» se va numi pe viitor: Strada Dr. Petru Roşca.” 1940: Str. Kőrösi Csoma Sándor.

~ (1784-1842). Orientalista, nyelvtudós, Ázsia-kutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (1833). 1819ben indult el a magyarok ázsiai rokonainak fölkeresésére. Tíz évet töltött Tibetben: tibeti-angol szótárt és tibeti nyelvtant írt. Sírja Dardzsilingban van.

1910: „A Kálvária utca és Széll Kálmán út közötti utca: Kőrösi Csoma Sándor utca.” 1912: „Kőrösi Csoma Sándor-utca. A róm. kath temetőtől kiindulva, a fővízmedence előtt vezet el s a Kálvária-utcát a Széli Kálmánuttal köti egybe.” 1920: Str. Legionarilor, 1940: ,A jelenlegi Legionáriusok (Legionarilor) utca neve ezután: Dr. Petru Roşca utca lesz.” 1940: Kőrösi Csoma Sándor u., 1946: Str. Kőrösi Csoma Sándor u.

Kőrösi Csoma Sándor tér → Bernády György tér; p-ţa

Köteles Sámuel I8-J8 (1770-1831). Om de ştiinţă şi gânditor de seamă. Mai întâi profesor la Colegiul reformat din Tg. Mureş, apoi la cel din Aiud, a predat filozofie şi statistică. Din 1801 este membru al Societăţii pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania (Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság).

1907: „Strada care duce din strada Bolyai în strada Întorsurii (Térjmeg utca) va fi: Strada Köteles Sámuel.” 1920: Str. Regele Carol I., 1940: Str. Köteles Sámuel.

~ (1770-1831). Széles látókörű, a kulturális és politikai fejlődés iránt érdeklődő tudós. Előbb a marosvásárhelyi, majd (1818-tól) a nagyenyedi református kollégium tanára. Filozófiát és statisztikát tanított. 1801től az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság aktív tagja.

1907: ,A Bolyai utcából a Térmeg utcába vezető út: Köteles Sámuel utca.” 1912: „Köteles Sámuel-utca. Új utca. A Bolyai-utcából délnyugati irányban a «Tornakertig» halad.” 1920: Str. Regele Carol I., 1940: Köteles Sámuel-u., 1946: Str. Köteles Sámuel u.

Kőváry László → Békás, Bicazului

Kövecses → Iancu, Avram

Követses → Iancu, Avram

Kövesdomb (Dâmbul Pietros) H9-H10 1923: Str. Cârţan, 1941: Kövesdombu., 1946: Str. Dâmbul Pietros  – Kövesdomb u.

Köves köz → Cucului, Kakukk

~ országút → Doja, Gheorghe; Dózsa György

~ út → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Közép-Baromvásár → Fântânii, Külsőkutas

~ -Régibaromvásár → Fântânii, Külső-kutas

~ -Régibaromvásár → Retezatului, Retyezát

Közlegelő (Izlazului) C9 (55) 1957: Str. Sacului  – Zsák u., 1965: Str. Izlazului.

Köztársaság tér (Republicii, p-ţa) K7-L7

1763: „Szurdék neveztű helyben, itt [...] a' Szt. György uttza végén”, 1818: „a Szent György uttzában, s ennek Kis Szurdék nevű részében”, 1848: Nagy szurdék, 1862: Nagy- és Kis Szurdék, 1887: „A Nagy és KisSzurdék nyerje a «Szentgyörgy tér» nevet.” 1912: „A Szentgyörgy utca [...] A Zrínyi M.-utcától kezdve kiszélesedik s a Szentgyörgy-teret alkotja, a Lavotta J.-utcáig.” 1920: Str. Sf. Gheorghe, 1930: P-ţa Constantin Romanu, 1940: Szentgyörgy-tér, 1941: Mussolini-tér, 1944. dec. 2: Churchilltér, 1946: P-ţa Churchill tér, 1948: P-ţa Republicii  – Köztársaság tér.

Középső-Kis → Cosmin, Cosminului

Krizantém (Crizantemelor) K8 (31) 1717: Temető utza, 1820: Temetö Uttza, 1862: Temető uttza, 1912: Nagytemető útja, / Temető utca, 1920: Str. Cimitirelui, 1941: Temető-u., 1946: Str. Cimitirului  – Temető u., 1966: Str. Crizante-melor.

Kriza János → Bábolna, Bobâlna

Kudzsiri (Cugir) C9-C10 1976: „A Dózsa György (Gheorghe Doja) és Vajdahunyad (Hunedoara) utcák között újonnan létrehozott közlekedési útvonal neve: d.) Kudzsiri (Cugir) utca.”

Kukorica (Porumbului) B7 1957: Str. Porumbului  – Kukorica u.

Kuún Kocsárd Azúr, Azurului

Kutas → Belső-kutas, Izvorului

Küküllő (Târnavei) K7-L7 (117) 1907: „A Kis Károly-féle telek melletti utca a Kálvária (!) utca [Téves, a Kerektó utca helyett.] elejével: Damjanich János utca.” 1910: „a Vasvári Pál és Vörösmarty Mihály utcák közötti utca: Damjanich János utca.” 1920: Str. Bucovinei, 1940: Damjanich János-u, 1946: Str. Damjanich u., 1964: Str. Târnavei.

Külső cigánytelep → Hidegvölgy, Valea Rece

Külső-kutas (Fântânii) J9 (40) 1862: Közép régi barom vásár [utca] (?), 1877: Középbaromvásár utcza, 1887: „Az özvegy Kósa Sámuelné házától a Kovács János házáig, és a szemben az özvegy Szentiványi Józsefné házától a Báthori István házáig terjedő utcza nyerje a: Külső Kutas utcza nevet.” 1920: Str. Fântânei, 1940: Külsőkutas-utca, 1946: Str. Fântânei  – Külsőkutas u.

L

La Passionaria →Nyár, Verii

Lacului (Kerektó) → Chinezu, Paul; Kinizsi Pál

Lacului (Kerektó)                              K3 1930: Str. nr. 14; 1934: Str. Alexandru cel Bun, 1941: Str. Lacului (Kerektóu.), 1946: Str. Lacului –Kerektó u.

Lacului  – Kerektó → Kerektó, Lacului

Ladislau Pop → Sportivilor, Sportolók

Lajos király út → Cuza Vodă

~ király u. → Cuza Vodă

Lalelelor (Tulipán) K10-L10-L11 1930: Str. nr. III, 1934: „Strada indicată în prezent cu: nr. III va purta numele de: Str. Iosif Hodoşiu.” 1941: Str. Lalelelor (Tulipán-u), 1946: Str. Lalelelor  – Tulipán u.

Lalelelor  – Tulipán → Lalelelor, Tulipán

Lanul Unomai → Unomáj szőlő, Viile Unomai

Lapedatu → Sas, Vulturilor

Laposnya (Lăpuşna) H8-H9 1909: „A Sándor János és Honvéd utcák között a Csiszár Lajos és Váradi Árpád telkén át nyitott utca: Csokonai Vitéz Mihály utca.” 1912: „Csokonai Vitéz Mihály-utca. A Sándor János-utcából északnyugatra haladva, a Honvéd-utcában végződik (Az állami közműhellyel szemben).” 1920: Str. Rusu Şirianu, 1940: Csokonai Vitéz Mihály-u, 1946: Str. Csokonay u., 1965: Str. Lăpuşna.

Laskói Csókás Péter → Homoród, Homorodului

Laurian Treboniu → Fecske, Rândunelelor

Lavandei (Levendula) H7-H8 1910: „Strada dintre străzile Mikes Kelemen şi Taberei (Tábor utca) de a lungul căii ferate va fi: Strada Katona József.” 1920: Str. Speranţei, 1940: Str. Katona József, 1941: Şirul Katona József, 1946: Şirul Katona József sor, 1964: Str. Lavandei.

Lavotta → Brânduşei, Kikerics

Lavotta János köz → Brânduşei, Kikerics

~ János u. → 22 Decembrie 1989, 1989. december 22.

Lazăr Grünberg → Nirajului, Nyárád

Lázár → Baladei, Ballada

~ Ödön → Păltiniş

~ Ödön park → Harghita, parcul; Hargita park

~ Vilmos → Baladei, Ballada

Lăcrămioarei (Gyöngyvirág) L6-L7 (59)

1900: [o parte a] Str. Zăgazului (Gát u.), 1912: „Str. Soós Pál (Gát-utca). Începe din colţul nordic al pieţii Sângeorgiului (Szentgyörgy-tér) şi în direcţia nord-estică duce până la calea ferată.” 1920: Str. Reghinului, 1934: Str. Baba Novac, 1941: Str. Soós Pál 1946: Str. Soós Pál u., 1965: Str. Lăcrămioarei.

Lămâiţei (Kakukkfű) G9-10 (60) 1930: Str. nr. XXVI, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXVI va purta numele de: Str. Ion Pop Florentin.” 1941: Str. Vereckei, 1946: Str. Vlahuţă u., 1948: Str. Liebknecht u., 1965: Str. Lămîiţei.

Lăpuşna (Laposnya) H8-H9 1909: „Strada deschisă între străzile Sándor János şi Dorobanţilor (Honvéd utca) prin intravilanele lui Csiszár Lajos şi Váradi Árpád va fi numită: Strada Csokonai Vitéz Mihály.” 1920: Str. Rusu Şirianu, 1940: Str. Csokonai Vitéz Mihály, 1946: Str. Csokonai u., 1964: Str. Lăpuşna.

Lăutaru → Frunzei, Levél

Lebedei (Hattyú) G6 1943: „Strada care de asemenea întretaie perpendicular calea «Pécsi» şi se întinde de la Mureş la Mureş va fi numită: Strada Oroszlány István.” 1946: Str. Dávid Ferenc u., 1948: Str. Ion C. Frimu u., 1964: Str. Lebedei.

Legelő (Păşunei) I10 1862: Hidegvölgyre járo út, 1930: XXIX-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XXIX-es számot viselő utca viselje a Sátor (Corturilor) utca nevet.” 1941: Hidegvölgy u., 1948: Str. Păşunei  – Legelő u.

Legionarilor → Kőrösi Csoma Sándor

Lehel → Argeş, Argeşului

Leiningen → Aranyos, Arieşului

~ Károly → Aranyos, Arieşului

Len (Inului) I1-I2(54) 1971: „Len utca (Inului) nevet kap a Görgényi (Gurghiului) utcából kiinduló és a Remeteszeg utcával párhuzamos harmadik közlekedési útvonal.”

Lenin Forradalom, Revoluţiei

Lenkei János → Şincai

Leonte Filipescu → Liliacului, Orgona

Lépcső köz (Scăricica, pasaj) K7 (82) 1918: „A Jókai utcából a Bethlen Gábor utcába vezető lépcső: Rákóczi lépcső.”, 1923: Scăricica, 1940: Rákóczi lépcső, 1946: Scăricica  – Rákóczi lépcső, 1948: Pas. Scăricica  – Lépcső, 1957: Pas. Scăricica  – Rákóczi lépcső, [1964] Pasajul Scăricica (Lépcső köz)

Lev Nicolaevici Tolstoi → Tolstoi, Tolsztoj

Levél (Frunzei) H8 (43) 1923: Str. Barbu Lăutaru, 1941: Fadrusz János u., 1946: Str. Fadrusz János u., 1964: Str. Frunzei.

Levendula (Lavandei) H7-H8 1910: „A Mikes Kelemen és Tábor utca között a vasút mentén vezető utca: Katona József utca.” 1912: „Katona József-utca. A «Mészárosok rét»jén keresztül vezető Andrássy Gyula-útból déli irányban, a vasútvonal mentén halad, s a Mikes Kelemen és Madách Imre-utcák összeszögelésénél végződik.” 1920: Str. Speranţei, 1940: Katona József u., 1941: Katona József-sor, 1946: Şirul Katona József sor, 1964: Str. Lavandei.

Libáncs → Bărăgan, Bărăganului

Libertăţii → Secuilor Martiri, Székely vértanúk

Libertăţii (Szabadság) B7-C7-D7-E7-F7-G7-H7-I7

Iniţial a fost o singură stradă, apoi în 1910 a fost împărţită în două, iar în 1948 reunificată sub actuala denumire. 1887: „Calea care începând de la casa văduvei lui Csíki János se îndreaptă în faţa gospodăriei Istvánfi spre tabăra de corturi a honvezilor va fi numită: Strada Taberei (Tábor utcza)”.

* Horia (Dessewffy Arisztid) I7 1910: „Partea interioară a străzii Taberei (Belső Tábor utca) de la podul Poklos până la strada Cercului (Kör utca) va fi numită: Str. Dessewffy Arisztid.” 1920: Str. Horia, 1940: Str. Dessewffy Arisztid-u, 1946: Str. Horia u., 1948: Str. Libertăţii u.

* Libertăţii (Szabadság) B7-C7- D7- E7- F7-G7- H7-I7

1910: „Partea exterioară a străzii Taberei (Külső tábor utca) şi continuarea acesteia va fi numită: Calea Contele Andrássy Gyula.” 1920: Str. Andrei Mureşanu, 1940: Calea Contele Andrássy Gyula, 1944. dec. 2: Calea Libertăţii (Szabadság útja), 1946: Calea Libertăţii  – Szabadság útja, 1948: Str. Libertăţii u.

Libertăţii  – Szabadság → Libertăţii, Szabadság

Liceului (Líceum) K8 (61) 1910: „Strada care duce din piaţa Bem în strada Cimitirului (Temető utca) va fi numită: Strada Bem József.” 1920: Str. Liceului, 1940: Str. Bem József, 1941: Str. Ajtai Mihály, 1946: Str. Liceului  – Líceum u.

Líceum (Liceului) K8 (61) 1910: „A Bem térről a Temető utcába vezető utca: Bem József utca.” 1912: „Bem József-utca. Új utca. A Bem-térről a ref. temető előtt elhúzódó Temető-utcába vezet.” 1920: Str. Liceului, 1940: Bem József u., 1941: Ajtai Mihály-u, 1946: Str. Liceului  – Líceum u.

Liciu Petre → Codrului, Erdő

Liebknecht → Kakukkfű, Lămâiţei

Liget (Dumbravei) N6 (36) 1957: „A «Fürszt» telepi VI. számú utca kapja a: Nicolae Popov utca nevet.” 1964: Str. Dumbravei.

~ → Corneşti, Somostető

Liliacului (Orgona) O7 (62) 1957: „Strada Nr. III. din Cartierul «Fürszt» va primi denumirea de Str. Leonte Filipescu”, 1964: Str. Liliacului.

Liliom (Crinului) I9 1900: Wesselényi utcza, 1907: „A Sándor János utcából az iskola két oldalán [húzódó utcák közül] jobb felől: Br. Wesselényi Miklós utcza.” 1920: Str. Vasile Conta, 1934: Str. Nicu Filipescu, 1940: Br. Wesselényi Miklós-u., 1941: „Kisfaludi utca elcserélődik a Wesselényi Miklós utcának a Sándor János utca felé eső részével.” 1946: Str. Kisfaludy Károly u., 1964: Str. Crinului.

Liszt, Franz (Liszt Ferenc) I9 (1811-1886), pianist şi compozitor maghiar. În operele sale a dat glas unui limbaj muzical internaţional. Şi-a petrecut o parte din viaţă la Weimar. Din 1838 a concertat în toate marile oraşe europene. Începând din 1869 a stat cu precădere la Roma şi Pesta.

1910: „Strada deschisă la intravilanul Désy va fi numită: Strada Liszt Ferenc.” 1920: Str. Francisc Liszt. 1940: Str. Liszt Ferenc, [1966]: Str. Franz Liszt.

~ (1811-1886), zeneszerző, zongoraművész. Élete egy részét Weimarban töltötte. 1838-tól hangverseny körutat során bejárta Magyarország és Európa nagyvárosait. Műveiben a német romantika hatása alatt nemzetközi zenei nyelvet szólaltat meg; több kompozíciójában is magyar dallamok hangzanak fel.

1910: „A Désy féle telken nyitott utca: Liszt Ferenc utca.” 1912: „Liszt Ferenc-utca. Új utca. A kir. pénzügyigazgatóság épülete mellett kezdődve, a dr. Gecse Dániel-utcából s Külső Kutas-utcába vezet.” 1920: Str. Francisc Liszt, 1940: Liszt Ferencu., 1946: Str. Liszt Ferenc u., [1966]: Str. Franz Liszt.

Livezeni (Jeddi) L12-M12-N13-O13 1577: „viam Jeddi wt dictam”, 1764: Strada Iedului (Jeddi út), 1799: „Drumul mare al ţării care duce spre ledu (Jeddre Járo Nagy ország Ut)”, 1850: Drumul ţării care vine dinspre Iedu (Jedről jövő ország út), 1873: Calea Iedului (Jeddi út), 1923: Şos. jud. spre Iedu, 1941: Calea spre Iedu (Jedd felé), [1979]: Str.Livezeni.

Livezii (Berek) L6 1900: Str. Dumbravei (Berek utcza), 1920: Str. Tufişului, 1940: Dumbravei (Berek-u.), 1946: Str. Livezilor – Berek u.

Livezii de Jos → Akác, Salcâmilor

~ de Jos  – Alsóberek → Akác, Salcâmilor

~ de pomi, Gyümölcsöskert → Papiu Ilarian

~ de Sus → Harcsa, Somnului

~ de Sus  – Felsőberek Harcsa, Somnului

Livezilor → Csorgó, Şipotului

Livezilor  – Berek → Berek, Livezii

Lt. Ecaterina Teodoroiu → Vulcan, Vulkán

Lóhere (Trifoiului) I1-J2 (123) 1971: „Lóhere (Trifoiului) utca nevet kap a Görgény (Gurghiului) utcából kiinduló és a Remeteszeg utcával párhuzamos első közlekedési útvonal.”

Lomb (Frunzişului) I2 1971: „Lomb utca (Frunzişului) nevet kap a Görgény utcából induló és a Remeteszeg utcával párhuzamos hatodik utca.” Tervezett, de meg nem nyitott utca.

Lovasság (Călăraşilor) J6-J7 Két utcából és egy térből összetevődő utca.

* Kossuth Lajos (Călăraşilor)       J6-J7 1553: Szent-Király utcza, 1585: Zent Kiraly vcza, 1594: platea Zenth Kiraly vcza uocata, 1609: Sz. Kirally Vcza, 1614: szent Kiralj vcza, 1631: Zent Kiraly Utzia, 1640: Szent kiralj uczan, 1658: szent királj utza, 1707: Szent Kiraly Uttza, 1752: plateaqve vulgo Szt. Király nominata, 1769: Szent Király felé el járo utza, 1796: Szent Királlyi Utztza, 1821: „ugy nevezett Sz. Királly Uttzának a Vámos Hid felé járo Nagy Ága”, 1839: Szent Király utcza, 1840: Platea Szent Király, 1862: „N. Szent Király uttza, 1893: a Nagyszentkirály utczát Kossuth Lajos utczának nevezi [el a város törvényhatósági bizottsága].” 1920: Str. Călăraşilor, 1940: Kossuth Lajos-u., 1946: Str. Kossuth Lajos u., 1986: Str. Călăraşilor.

* Bem tér (Piaţa Bem) J7 1941: „A Kossuth Lajos u. és a Malom u. elágazásánál található tér: Bem-tér.” 1946: P-ţa Bemtér, 1948: Str. Kossuth Lajos u.

* Híd (Podului) J6 1816: „Az ugy nevezett tulsó Szent Király utcza.” 1880: Hidak köze, 1887: „A Hidak köze a nagyhídig nyerje a: Híd utcza nevet.” 1920: Str. Călăraşilor, 1938: „A Nagyszentkirály utcából (a Turbina-árok hídjától) a Nagyhídig vitt.” 1940: Híd-u, 1941: Kossuth Lajos-u., 1986: Str. Călăraşilor.

Lucaciu, Vasile K3-K4 (1852-1922) Politician român, preot, deputat în parlamentul ungar. Unul dintre conducătorii mişcării naţionale române. A fost secretarul general al Partidului Naţional Român (1892); condamnat în procesul Memorandului. A depus o vastă activitate pentru unirea Transilvaniei cu România.

1990: Str. Vasile Lucaciu.

~ (1852-1922) Erdélyi román politikus, pap, képviselő a magyar országgyűlésben. A Román Nemzeti Párt főtitkára (1892), a Memorandum-per egyik elítéltje. Széles körű tevékenységet fejtett ki Erdély és Románia egyesülése érdekében.

1990: Str. Vasile Lucaciu.

Lucaciu → Madách Imre

Luceafărului (Hajnalcsillag) M6-M7 (63)

1939: „Strada deschisă din Str. Muzicanţilor spre Str. Sf. Vasile din faţa oborului de vite: Str. Episcopul Moga.” 1941: Str. Bod Péter, 1965: Str. Luceafărului.

Lucerna (Lucernei) I1-I2 (64) 1971: „Lucerna (Lucernei) utca nevet kap a Görgényi (Gurghiului) utcából kiinduló és a Remeteszegi utcával párhuzamos második közlekedési útvonal.”

Lucernei (Lucerna) I1-I2 (64) 1971: „Se atribuie [denumirea de] strada «Lucernei», celei de a doua artere de circulaţie paralelă cu strada Remetea, avînd ca punct de pornire strada Gurghiului.”

Ludasi (Luduşului) F10-G10 Két kicsi utca 1941-ben történt egyesítéséből keletkezett utca.

* Rosetti, C. A.  F10 1930: XX-as sz. utca, 1934: „A jelenleg XX-as számot viselő utca viselje a: C. A. Rosetti utca nevet.” 1941: Ludasi-u., 1946: Str. Ludoşului-Ludasi u., 1957: Str Luduşului u.

* Micu-Clain, Inocenţiu G10 1934: Inocenţiu Micu utca, 1941: Ludasi u., 1946: Str. LudoşuluiLudasi u., 1957: Str. Luduşului u.

Ludoşului → Ludasi, Luduşului

Ludovic, regele → Cuza Vodă

Luduşului (Ludasi) F10-G10 Stradă formată din unificarea în anul 1941 a două străduleţe.

*Rosetti, C. A. F10 1930: Str. nr. XX, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XX va purta numele de Str. C. A. Rosetti”, 1941: Str. Luduşului (Ludasiu.), 1946: Str. Ludoşului-Ludasi u., 1957: Str. Luduşului u.

* Micu-Clain, Inocenţiu G10 1934: Inocenţiu Micu, 1941: Str. Luduşului (Ludasi u.), 1946: Str. Ludoşului-Ludasi u., 1957: Str. Luduşului u.

Lugas (Foişor) H9 (41) 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezést kapnak, éspedig [...]. 11 Lugas (Foişor) nevet nyeri a Dózsa György (Gheorghe Doja) utca és a Vörös Grivica (Griviţa Roşie) utca közötti szakasz.”

Lungă → Carpaţi, aleea; Kárpátok sétány

~ Bd-ul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Lunei → Ghiocelului, Hóvirág

Luntraşilor → Plutei, Tutaj

Luntraşilor (Csolnak) M6 1923: Str. Pescarilor, 1941: Str. Luntraşilor (Csolnak u.), 1946: Str. Luntraşilor-Csolnak u.

Lupeni (Lupény) I8-J8 1629: Str. Oborului de vite (Barom Vásár uttza), 1801: Drumul obişnuit al ţării care urcă la Oborul de vite (Baromvásárra fel járó közönséges ország ut), 1817: Strada Vechiului Obor de vite (régi Barom Vásár Uttza), 1887: „Strada care duce de la casa lui Benkő Jósef până la casa lui Molnár Zsigmond şi vis-a-vis de la casa lui Sándor János până la casa lui Deák Gergely, în linie dreaptă, să fie numită strada: Străvechiului Obor de vite.” 1920: Str. G-ral Praporgescu, 1940: Str. Străvechiului Obor de vite (Régibaromvásár u.), 1941: Str. Contele Csáky István, 1944. dec. 2: Str. Vechiului Obor de vite (Régi Baromvásár-u.), 1946: Str. Străvechiul obor  – Régibaromvásár u., 1948: Str. Lupeni u.

Lupény (Lupeni) I8-J8 1629: Barom Vásár nevü Hellység vagy uttza, 1758: Baromvására nevezetet viselő utza, 1764: Barom Vásár nevezetü Uttza, 1794: Barom vásár- Uttza, / a Szent Miklos-utczárol a Baromvásár nevezetü helyre kijáro köz, 1801: Baromvásárra feljáró közönséges ország ut, 1802: Barom Vásár nevezetü Útta, vagy Hellység, 1803: Baromvásár-utcza, 1804: Barom Vásárban járo köz, Barom Vásárba feljáro közönséges uttza, 1817: régi Barom Vásár Uttza, 1839: Régi Barom Vásár uttza, 1862: Régi baromvásár uttcza, 1887: „Benkő Jósef házától a Molnár Zsigmond házáig és szemben a Sándor János házától a Deák Gergely házáig egyenes vonalban terjedő utcza tartsa meg a Régibaromvásár utcza nevet.” 1920: Str. G-ral Praporgescu, 1940: Régibaromvásár u., 1941: Gróf Csáky István-u, 1944. dec. 2: Régi Baromvásáru., 1946: Str. Străvechiul obor  – Régibaromvásár u., 1948: Str. Lupeni u.

Lupu Vasile → Ipătescu, Ana

Luther → Ifjúság, Tineretului

Lutului, pasaj (Agyag köz) I9 (78) 1930: Cartierul intern II, 1941: Cartierul intern ţigănesc II (Belső cigánytelep II. sz.), 1946: Cartierul Lutului  – Agyagos telep, 1957: Str. Lutului  – Agyagos telep.

Luxemburg, Roza → Állomás tér; Gării, p-ţa

M

Macului Rusu, David

~  – Pipacs Rusu, David

Madách Imre, şir (~ sor) H8 (65) (1823-1864). Poet, dramaturg maghiar, membru al Academiei Ungare (1863). Renumita lui dramă, Tragedia omului (1860), este o capodoperă a literaturii maghiare.

1910: „Strada dintre străzile Dorobanţilor (Honvéd utca) şi Mikes Kelemen, de-a lungul căii ferate este: Strada Madách Imre.” 1920: Str. Vasile Lucaciu, 1940: Str. Madách Imre u., 1941: Şirul Madách Imre.

~ (1823-1864). Költő, drámaíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (1863). Nagy drámai költeménye Az ember tragédiája (1860) a magyar irodalom kimagasló művészi alkotása.

1910: „A Honvéd utca és Mikes Kelemen utca között a vasút mentén lévő utca: Madách Imre utca.” 1912: „Madách Imre-utca. Új utca a «Mészárosok rét»-jén. A vasút vonal mellett haladva, a Mikes K. utcától a Honvéd utcáig tart.” 1920: Str. Vasile Lucaciu, 1940: Madách Imre u., 1941: Madách Imre-sor, 1946: Şirul Madách Imre sor.

Magyarós felé járó út → Nagyerdő, Pădurii

Maior, Petru J4 (cca. 1754-1821). Preot greco-catolic, istoric român ardelean, una dintre personalităţile de frunte ale Şcolii Ardelene. A fost profesor la Blaj, din 1809 până la moarte censor de carte la Buda.

1990: Str. Petru Maior.

~ (1754 k.  – 1821). Erdélyi román történész, görög katolikus pap, az ún. Erdélyi Iskola egyik vezéralakja. Tanár Balázsfalván, majd 1809-től haláláig könyvcenzor Budán.

1990: Str. Petru Maior.

Maior, Petru Cosmin, Cosminului

Maiorescu Sitarilor, Szitás

Majláth püspök Creangă

Május 1. sétány → Antonescu, Ion

Malinovschi B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Malinovszki út B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Malom (Morii) J6-J7 1641: „az zent Kiraly uttzában az Nagy malomra menö Küs Köz”, 1766: ,,a' Szt. Király Uttzában az Nagy malomra kijáro közben”, 1783: „a Sz. Király Utzában lévő Város Malmára járó Kis Köz”, 1862: Malom uttza, 1920: Str. Morii, 1940: Malom-u., 1946: Str. Morii  – Malom u.

Malomfalvi (Moreşti) F10-F11 1918: „Rét utca. A Bodoni utról a Bodonhegyi utcára vezető utca.” 1920: Str. Râtului, 1934: Str. Memorandului, 1940: Rét-u., 1946: Str. Râtului  – Rét u., 1986: Str. Moreşti.

Malomkő (Piatra de Moară) H9 (86) 1910: ,A Sándor János utcából a Chilf Lipót féle telek mellett a Kövesdombra vezető utca: Dugonics Titusz utca:” 1912: „Dugonics Titusz utca. Új utca. A Sándor János utcából, majdnem a petroleum gyárral szemben a Kövesdombra vezet.”, 1923: Str. O. Iosif, 1933: Kálnai köz, 1934: Str. Doamna Stanca, 1940: Dugonich Titusz-u., 1946: Str. Pietrii de moară  – Malomkő u.

Maniu → Bíróság, Justiţiei

Maniu, Iuliu H8-I8 (1873-1955). Politician român ardelean, personalitatea cea mai marcantă a Partidului Naţional Român. A fost de două ori prim ministru al României (1928-1930, 1932-1933). În 1946 a fost arestat şi închis, a murit în închisoarea de la Sighet.

1910: „Strada care duce din strada Katona József spre Râtul Măcelarilor (Mészáros rét) va fi: Strada Czuczor Gergely.” 1918: „Strada care se îndreaptă diagonal din strada Deák Ferencz spre Râtul Măcelarilor (Mészárosok rétje) se va numi: Strada Alianţei (Szövetség-utca).” 1920: Str. Aliaţilor, 1940: Str. Alianţei (Szövetség-u.), 1941: Str. Dr. Bernády György, 1944. dec. 2: Str. Panov, 1966: Str. Colentina, 1991: Str. Iuliu Maniu.

~ (1873-1955). Erdélyi román politikus. A román nemzeti párt, utóbb a nemzeti parasztpárt legmarkánsabb egyénisége. Két ízben volt miniszterelnök (1928-1930, 1932-1933). 1946ban bebörtönzik, a máramarosszigeti börtönben hunyt el.

1910: ,,A Katona József utcából a Mészáros rétre vivő utca: Czuczor Gergely utca.” 1912: „Czuczor Gergelyutca. A Katona József-utcából délnyugati irányban halad (Mészárosok rétje).” 1918: „Deák Ferencz utcából átlósan a Mészárosok rétjére irányuló utca: Szövetség-utca.” 1920: Str. Aliaţilor, 1940: Szövetség-u., 1941: Dr. Bernády György-u., 1944. dec. 2: Panov u., 1946: Str. Panov u., 1966: Str. Colentina, 1991: Str. Iuliu Maniu.

Március 8. (8 Martie) A11-A10-A9 1957: Str. 8 Martie u.

Marele drum de ţară → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Mareşal Averescu → Furtunei, Vihar

~ Ion Antonescu → Antonescu, Ion

~ Presan Cerbului, Szarvas

Margareta  – Szent Margit Margaretelor, Margaréta

Margaréta (Margaretelor) K6-L6-M6 1919: Szent Margit-u., 1934: Str. Sf. Margareta, 1940: Szent Margit-u., 1946: Str. Sf. Margareta  – Szent Margit u., 1948: Str. Filimon Sârbu u., 1964: Str. Margaretelor.

Margaretelor (Margaréta) K6-L6-M6 1919: Str. Sf. Margareta (Szent Margit-u.), 1934: Str. Sf. Margareta, 1940: Str. Sf. Margareta (Szent Margit-u.), 1946: Str. Sf. Margareta  – Szent Margit u., 1948: Str. Filimon Sârbu u., 1964: Str. Margaretelor.

Marinescu, Gheorghe L8-M8-N7 (1863-1938). Medic, întemeietorul şcolii româneşti de neurologie. Membru al Academiei Române şi al altor academii.

Strada este compusă din două foste străzi, şi prelungită ulterior, în 1983, trecând prin faţa spitalului judeţean, până la strada 22. decembrie 1989. Străzile au fost unificate prima dată în 1920, apoi în 1948.

* Kapisztrán János L8 1910: „Strada care leagă strada Hunyadi János cu calea Regele Ştefan (István király út) va fi denumită: Strada Kapisztrán János.” 1920: Str. Mihai Viteazul, 1940: Str. Kapisztrán János, 1946: Str. Mihail Viteazul u. 1948: Str. Universităţii  – Egyetem u., 1965: Str. Gheorghe Marinescu.

* Regele Ştefan, calea (István király út) M8 1907: Calea Kosárdomb, 1912: „Calea Regele Ştefan. (István királyút). Este continuarea străzilor Kapisztrán J. şi Lehel din Kosárdomb, în direcţia nord-est, şi se întinde până la limita nordică a Şcolii militare.” 1920: Str. Mihai Viteazul, 1940: Calea Regele Ştefan (István király-út), 1946: Str. Universităţii  – Egyetem út, 1966: Str. Gheorghe Maiorescu.

~ (1863 –1938). Orvos, a román neurológiai iskola megteremtője. A Román Akadémia és más akadémiák, tudományos egyesületek tagja.

Két utca összevonásából keletkezett utca. Először 1920-ban, másodszor 1948-ban vonták össze. 1983-ban a megyei kórház előtt elvezetve és az 1989. december 22. utcával összekötve, lényegesen meghosszabbították.

* Kapisztrán János L8 1910: „A Hunyadi János utat és István király utat összekötő utca: Kapisztrán János utca.” 1920: Str. Mihai Viteazul, 1940: Kapisztrán János-u., 1946: Str. Mihail Viteazul u. 1948: Str. Universităţii  – Egyetem u., 1966: Str. Gheorghe Marinescu.

* István király út (Regele Ştefan, calea) M8 1907: Kosárdomb útja, 1912: „István király-út. A Kosárdombon a Kapisztrán J. és Lehel-utcák folytatásaként észak-keleti irányban halad s a katonai alreáliskola északi sarkánál végződik.” 1920: Str. Mihai Viteazul, 1940: István király-út, 1946: Str. Universităţii  – Egyetem út, 1966: Str. Gheorghe Marinescu.

Markos → Crângului, Cserjés

Maros (Mureşului)  J5-K5-L5-M5 1930: XLII-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XLII-es számú utca viselje a Kertész (Grădinarilor) utca nevet.” 1941: Maros-utca, 1946: Str. Mureşului  – Maros u.

Maros (Mureş) I5 1918: „A Hídvég utcából a Ritz féle épület mellett a Maros felé vezető utca: Maros urca.” 1920: Str. Mureş. Megszűnt, 1930-ban már nem szerepel a létező utcák között.

Martie, 6 → Predeal

~ , 8 → 8 Martie, Március 8.

Martinovics → Belşugului, Bőség

Martirilor, calea → Secuilor Martiri, Székely Vértanúk útja

Marx → Carpaţi, aleea; Kárpátok sétány

~ út → Carpaţi, aleea; Kárpátok sétány

II. Rákóczi Ferenc Iancu, Avram

II. Vilmos császár út → Forradalom, Revoluţiei

Matei Basarab → Caragiale

Matei Corvin, p-ţa (Mátyás király tér)  J6 (1443 –1490). Regele Ungariei (1458 – 1490), al doilea fiu al lui Ioan de Hunedoara şi al Elisabetei Szilágyi. În timpul domniei sale a întărit puterea centrală, a sprijinit dezvoltarea oraşelor. A luat sub protecţia sa Tg. Mureşul şi a dispus comiţilor secuilor (1470) să respecte drepturile orăşenilor. În 1482 a acordat oraşului privilegii de a ţine trei târguri anuale, apoi scutire de vamă pentru mărfurile vândute în târgurile din întreaga tară.

1900: Piaţa Regele Matia (Mátyás király tér), 1912: „Piaţa Regele Matia (Mátyás király-tér). Se află între Baia cu aburi a oraşului şi cazarma (de honvezi) Arhiducele Iosif (József főherceg [honvéd] laktanya).” 1920: P-ţa Victoriei, 1940: P-ţa Regele Matia, (Mátyás király-tér), 1946: P-ţa Matei Corvin  – Mátyás király tér, 1948: P-ţa Matei Corvin  – Corvin Mátyás tér.

Mátyás király tér (Matei Corvin, p-ţa) J6 (1443-1490). Magyarország választott királya (1458-1490), Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet másodszülött fia. Erősen központosított országgá szervezte Magyarországot, többek között támogatta a városokat. Védelmébe vette Marosvásárhely lakóit a székely ispánok túlkapásai ellen (1470), vásártartási jogot adományozott a településnek (1482), és vámmentesítette áruját az ország egész területén.

1900: Mátyás király tér, 1912: „Mátyás király-tér. A városi gőzfürdőtől déli irányban haladva, a József főherceg (honvéd) laktanyáig tart.” 1920: P-ţa Victoriei, 1940: Mátyás királytér, 1946: P-ţa Matei Corvin  – Mátyás király tér, 1948: P-ţa Matei Corvin  – Corvin Mátyás tér.

Maxim Gorki → Diófa, Nucului

Măcelarilor, pasaj (Mészáros köz) J8 cca. 1900: Pasajul Măcelarilor (Mészárosokköze), 1911: Pasajul Măcelarilor (Mészárosköz), 1912: Curtea Măcelarilor (Mészáros-udvar), 1920: Pasajul Măcelarilor, 1940: Pasajul Măcelarilor (Mészáros-köz), 1946: Pasajul Măcelarilor  – Mészáros-köz, 1972: Desfiinţat prin închiderea părţii dinspre Str. Aurel Filimon.

Măcinişului (Őrlő) J7 1939: „Stradă deschisă din Calea Voinicenilor spre moara oraşului: Str. Vasile Oroianu.” 1941: Str. Măcinişului (Őrlő-utca), 1946: Str. Măcinişului  – Őrlő u., 1971: Desfiiţată în urma extinderii construcţiilor de la întreprinderea de cabluri.

Măcin (Măcinului) B7 1957: Str. Punţii  – Palló u., 1965: Str. Măcinului.

Măcinului (Măcin) B7 1957: Str. Punţii  – Palló u., 1965: Str. Măcinului.

Magura (Măgurei) I10 1972: „Magura (Măgurei) utca nevet kapja a Páring (Parîngului) és Legelő (Păşunii) utcák közötti forgalmi útvonal.”

Măgurei (Magura) I10 1972: „Se atribuie [denumirea de]: strada Măgurei, arterei de circulaţie cuprinsă între străzile Parîngului şi Păşunii.”

Mănăstirei (Kápolna) J6 1910: „Strada care duce din strada Podului (Híd utca) la Piaţa Oborului de vite (Baromvásártér), în partea acesteia spre oraş, va fi numită : Strada Mănăstirei (Kápolna utca).” 1920: Str. Mănăstirei, 1938: „A fost doar stabilită, dar nu a fost construită.”

Mărăşeşti → Posta, Poştei

Mărăşeşti, p-ţa (~ tér) K7 1773: „in platea e platea Szent György dicta ad Campum Bornyu mezö tendente.” 1887: „Ulicioara numită Pasajul Pintyi va fi numită: Strada Gării de Sus (Felső vasúti-utcza)”, 1907: „Spaţiul format în urma dărâmării caselor Vásárhelyi şi Schwartz de pe strada Sângeorgiului, împreună cu calea care duce spre Gara de sus va fi: Strada Zrínyi Miklós.” 1920: P-ţa Curcanilor, 1940: P-ţa Zrínyi Miklós, 1944. dec. 2: P-ţa Roosevelt, 1946: Pţa Roosevelt tér, 1964: P-ţa Mărăşeşti.

Mărăşeşti tér (~, p-ţa) K7 1773: „in platea e platea Szent György dicta ad Campum Bornyu mezö tendente.” 1887: „Úgynevezett Pintyi köz nyerje: Felső vasúti-utcza nevet.” 1907: „A Szentgyörgy utcában a Vásárhelyi és Schwartz-féle telek lebontásával és a felső vasút felé vezető uton keletkező tér: Zrínyi Miklós tér”, 1912: „Zrínyi Miklós-utca. (Felsővasúti-utca.) A Szentgyörgy-utca és tér találkozásánál kezdődik s északnyugati irányban a Vörösmarty-utcába vezet.” 1920: P-ţa Curcanilor, 1938: „Pintyi köz (Gabonapiac néven is emlegetik).” 1940: Zrínyi Miklós tér, 1944. dec. 2: Roosevelt tér, 1946: P-ţa Roosevelt tér, 1964: P-ţa Mărăşeşti.

Mărăşeşti, p-ţa → Petőfi, p-ţa; Petőfi tér

Mărăşti K7-K6-L6 1862: Str. Lacului (Kerektó uttza), 1907: „Partea dinlăuntru a străzii Lacului (Kerektó utca) şi partea dinspre calea ferată a străzii Gării de sus (Felsővasúti utca) va fi: Strada Vörösmarty Mihály.” 1920: Str. Alexandru Vlahuţă, 1940: Str. Vörösmarty Mihály, 1946: Str. Vörösmarty Mihály u., 1957: Str. Vörösmarty u., 1986: Str. Mărăşti.

~ 1862: Kerektó uttza, 1907: „Kerektó utcának belső és a Felsővasúti utcának vasúthoz vezető része: Vörösmarty Mihály utca.” 1912: „Vörösmarty Mihály-utca. (Kerektó-utca) A Jókai Mór-utcából északi irányban haladva a Máv. felső városi állomásához vezet.” 1920: Str. Alexandru Vlahuţă, 1940: Vörösmarty Mihályu., 1946: Str. Vörösmarty Mihály u., 1957: Str. Vörösmarty u., 1986: Str. Mărăşti.

Mărdărescu → Állomás tér; Gării, p-ţa

Mărioara → Moşoiu, Traian

Mărului (Almafa) L7 1910: „Strada dintre străzile Lavotta János şi Soós Pál va fi: Strada Bihari János.” 1920: Str. Moţilor, 1940: Str. Bihari János, 1946: Str. Bihari János u., 1965: Str. Mărului, 1980: Desfiiţată în urma ridicării blocurilor de locuinţe.

Meggyesfalvi (Mureşeni) A8-B8 1957: Str. Mureşeni.

Meggyesfalvi országút → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Méh (Albinei) C8 1957: Str. Albinei  – Méh u.

Mehedinţi → B-dul 1848, 1848-as sugárút

Méhész (Apicultorilor) L13 1982: „Méhész (Apicultorilor) utca [nevet kap] a Gyümölcstermesztők (Pomicultorilor) és a Segesvári út (Calea Sighişoarei) áteresz hídja közti közlekedési útvonal.”

Memorandului → Malomfalvi, Moreşti

Memorandului, p-ţa (Memorandum tér) J9 (89) 1930: P-ţa Nr. I, 1934: „Piaţa indicată în prezent cu: nr. I va purta numele de P. Muşat.” 1938: „Piaţa Bisericii Mici (Kistemplom tér). Un grup de case sub formă de U separată din terenul Bisericii Mici la capătul de jos a străzii Sf. Nicolae (Szentmiklós utca).” 1941: Piaţa Episcopul Nagy Károly, 1946: P-ţa Bisericii mici  – Kistemplom-tér, 1986: P-ţa Memorandului.

Memorandum tér (Memorandului, p-ţa,) J9 (89) 1930: P-ţa Nr. I, 1933: „Újtelepnek is nevezték.” 1934: „A jelenleg I számot viselő tér neve ezután: P. Muşat tér.” 1938: „Kistemplom tér. A Szentmiklós utca alsó végén, a Kistemplom telkéből hasított U alakú házsor.” 1941: Nagy Károly püspök-tér, 1946: P-ţa Bisericii mici  – Kistemplom-tér, 1986: P-ţa Memorandului.

Mentovich → Toplica, Topliţa

Merészség (Cutezanţei) L10-L11-M12 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezést kapnak, éspedig [...]: 3. Merészség (Cutezanţei) utca, a Papiu Ilarian utcánál kezdődik és a Jeddi (Livezeni) utcáig tart.” Csak részben épült ki, a Nagyhegy-szőlő utcáig visz.

Mérleg (Cântarului) J6 1910: „A Sőrház utcából a malomárok felé vivő utca: Mérleg utca.” 1920: Megszűnt, sem ekkor, sem ezután nem említik többé.

Mestecănişului (Nyíres) F10-F11 1902: Str. Dealul Budiului (Bodonhegy utca), 1911: Calea Budiului (Bodonhegyi út), 1920: Str. Dealul Budiului, 1940: Str. Dealul Budiului (Bodonhegyi-u.), 1946: Str. Dealul Budiului  – Bodonhegyi u., 1976: Str. Mestecănişului.

Mészáros köz (Măcelarilor, pas.) J8 1900 k.: Mészárosok-köze, 1911: Mészárosköz, 1912: Mészáros-udvar, 1920: Pas. Măcelarilor, 1940: Mészáros-köz, 1946: Pas. Măcelarilor  – Mészáros-köz, 1972: Megszűnt az Iskola utca felőli részének lezárása nyomán.

Mészáros udvar → Măcelarilor, pasaj; Mészáros köz

Mészárosok köze → Măcelarilor, pasaj; Mészáros köz

Mészárosrét → Partizán, Partizanilor

Mező (Câmpului) H7 1900: Mező utcza, 1920: Str. Câmpului, 1934: Str. Valer Branişte, 1941: Mező-u., 1946: Str. Câmpului  – Mező u.

Mic, pasaj (Kis-köz) J8 1631: Pasajul Mic (kis köz), 1634: „Strada Mică din faţa turnului lui Sf. Nicolae (Szent Miklos Tornia előt valo Kis ucza)”, 1642: „Strada care coboară spre strada Poklos (Poklos ucza) din strada Sf. Nicolae (Zent Miklos ucza)”, 1695: „Pasajul care urcă la şcoală (Scholara fel jaro köz)”, 1766: „Ulicioara sau pasajul care coboară în strada Poklos”, 1788: Strada pasajului Mic (Kis köz u[tza]), 1837: Pasajul Mic (Kis-köz), 1920: Pasajul Mic, 1930: Desfiinţat. La această dată nu mai figurează între străzile existente din oraş.

Mic, pasajul, „spre moara cea mare” → Malom, Morii

Mică (Kis) I9 (66) 1873: „Pasajul care urcă spre Străvechiul obor (Régi Baromvásár).” 1887: „Pasajul fără nume pe care se află casa lui Zsidó József sen. şi a lui Szőcs Ferencz să fie: Strada Mică (Kis ucza).” 1920: Str. Mică, 1940: Str. Mică (Kis-u.), 1946: Str. Mică  – Kis-u.

Mică → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ a Sângeorzului → Posta, Poştei

Mică de la mijloc care duce la Biserica Valahă → Cosmin, Cosminului

Micu Clein → Someşului, Szamos

Micu Clein  – Mikes Kelemen → Someşului, Szamos

Micu, Inochentie → Ludasi, Luduşului

Micu, Samuel → Someşului, Szamos

Mierlei → Avramescu, Gheorghe

Mierlei  – Rigó → Avramescu, Gheorghe

Mihai, Eminescu Eminescu

Mihai Viteazul K8-L8 Voievod român, domnul Ţării Româneşti (1593-1601). De numele lui se leagă prima unire a Moldovei, Ţării Româneşti şi a Transilvaniei. A dus o politică antiotomană. În acest scop a încheiat alianţă cu Curtea din Viena şi cu Sigismund Báthori, principele Transilvaniei. Este eroul mai multor bătălii renumite (Călugăreni, Nicopole, Vidin, Guruslău etc.). A fost ucis în anul 1601 în tabăra militară de pe Câmpia Turzii de către oamenii generalului Basta. Posteritatea l-a numit: Viteazul.

Stradă compusă din două străzi unificate mai întâi în anul 1920, apoi în 1948.

* Claustrului (Klastrom) K8 1601: Str. Claustrului (Calastrom ucza), 1608: Str. Claustrului (klastrom ucza), 1862: „Str. Claustrului (Klastrom uttza) [...] se află spre est şi a primit numele după călugăriţele care locuiau acolo, din mănăstirea lor azi nu se mai vede nimic.” 1920: Str. Mihai Viteazul, 1940: Str. Claustrului (Klastrom-u.), 1946: Str. Claustrului  – Klastrom u., 1948: Str. Mihai Viteazul u.

* Huniade (Hunyadi) L8 1907: „Strada nouă din faţa cazarmei şi a spitalului militar al trupelor este: Strada Hunyadi János.” 1920: Str. Mihai Viteazul, 1940: Str. Hunyadi János, 1946: Calea Huniade  – Hunyadi út, 1948: Str. Mihai Viteazu u.

~ Román vajda, Havasalföld uralkodója (1593-1601). Nevéhez fűződik Moldva, Havasalföld és Erdély első egyesítése. Törökellenes politikát folytatott, e célból szövetségre lépett a bécsi udvarral, Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemmel is. Több csata hőse (Călugăreni, Nikápoly, Vidin, Goroszló stb). 1601-ben Torda mezején Basta császári generális emberei meggyilkolták. Az utókor Vitéznek nevezte el.

Két utcának előbb 1920-ban, majd 1948-ban történt egybevonása által keletkezett útvonal.

* Klastrom (Claustrului) K8 1601: Calastrom ucza, 1608: klastrom ucza, 1610: Clastrom vcza, 1620: Klastr[om] ucz[a], 1629: Klastrom-utcza, 1648: Calastrom Vcza, 1661: Kalastrom Ucza, 1708: platea Clastrom, 1758: Klastrom Nevezetű Utza, / Klastrom uttya. 1862: „Klastrom uttza[...] keletre fekszik, nevét a' benne lakott Apátzák kolostrorátol kapta, ma mi sem látzik belölle.” 1897: Klastrum utcza (!), 1920: Str. Mihai Viteazul, 1940: Klastrom-u., 1946: Str. Claustrului  – Klastrom u., 1948: Str. Mihai Viteazul u.

* Hunyadi (Huniade) L8 1907: „Az új laktanya és csapatkórház előtti utca: Hunyadi János út.” 1912: „Hunyadi Jánosút. A Bethlen G.-utcából a Ferenc József laktanya és katonai kórház mellett elhaladva, északi irányban a Báthory István-utcában végződik.” 1920: Str. Mihai Viteazul, 1940: Hunyadi János-u., 1946: Calea Huniade  – Hunyadi út, 1948: Str. Mihai Viteazu u.

Mihai Viteazul → Marinescu, Gheorghe

Mihali → Bodoni, Budiului

Mihu → Kőműves, Zidarilor

Mihuţ, Ion J3 (1835-1925?). Profesor, pedagog şi director de şcoli.

1990: Str. Ion Mihuţ.

~ (1835-1925?). Tanár, több román iskola igazgatója.

1990: Str. Ion Mihuţ.

Mikes Kelemen → Someşului, Szamos

Mikes Kelemen  – Micu Clein Someşului, Szamos

Mikó → Állomás tér; Gării, p-ţa

Mikó Imre → Állomás tér; Gării, p-ţa

Mikszáth Kálmán → Artei, Művészet

Milcov (Milcovului) G7 1930: XXXVI-os sz. utca, 1934: ,,A jelenleg XXXVI-os számú utca viselje a: Mitropolitul Varlaam utca nevet.” 1941: Fuvaros-u, 1943: Kolozsvári körút [része], 1946: B-dul Ady Endre körút, 1976: „Milcov (Milcovului) nevet kap a jelenleg Ady Endre utcának a Szabadság (Libertăţii) és Akác (Salcâmilor) utcák által közrefogott része.”

Milcovului (Milcov) G7 1930: Str. nr. XXXVI, 1934: „Str indicată în prezent cu nr. XXXVI va purta numele de Str. Mitropolitul Varlaam.” 1941: Str. Cărăuşilor (Fuvaros-u.), 1943: [o parte din] Bulevardul Clujului (Kolozsvári körút), 1946: B-dul Ady Endre körút, 1976: „Se atribuie [denumirea de]: i.) Str. Milcovului, porţiunii cuprinsă între strada Libertăţii şi strada Salcîmilor din actuala stradă Ady Endre.”

Miliţa → Branului, Törcsvári

Mimóza köz (Mimozelor, pasaj) I9-J9 (79)

1971: „Mimóza köz (Mimozelor) a Hosszú és Nárcisz (Lungă şi Narciselor) utcák közt található közlekedési útvonal.”

Mimozelor, pasaj (Mimóza köz) I9-J9 (79)

1971: „Se atribuie unor artere de circulaţie nou create din municipiul Tîrgu Mureş, denumirile următoare:  – pasajul «Mimozelor», arterei de circulaţie cuprinsă între străzile Lungă şi Narciselor.”

Mioriţa (Mioriţei) G6-G7 1930: XXXIV-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XXXIV-es számú utca viselje az: Ilarie Chendi utca nevet.” 1941: Róvás-u., 1943: „A Mészáros-Rét utcából északnyugati irányba kiágazó, majd nyugat felé hajló kanyarral a Marosig húzódó utcát, mely az ONCSA-telep főútvonala: «Pécsi-útnak» nevezi el. Hasonlóképpen «Pécsi-utca» nevet nyer ez utcának természetes folytatása a Garibaldi-térig, mely eddig a «Róvás-utca» nevet viselte.” 1946: Calea Costa Foru út, 1965: Str. Mioriţei.

Mioriţei (Mioriţa) G6-G7 1930: Str. nr. XXXIV, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXXIV va purta numele de Strada Ilarie Chendi.” 1941: Str. Crestăturii (Róvás-u.), 1943: „Strada, cu pornire mai întâi spre nord, apoi cu cotire spre vest din Strada Râtul Măcelarilor (Mészáros-Rét utca) care duce până la Mureş şi care este principala cale de acces a cartierului ONCSA se va numi: «Calea Pécsi». De asemenea va primi tot denumirea de «Calea Pécsi» continuarea naturală a străzii până la piaţa Garibaldi, care până acum era denumită Strada «Crestăturii» (Róvás-utca)”. 1946: Calea Costa Fora út, 1965: Str. Mioriţei.

Mircea, Principele → Călimanului, Kelemen-havas

Miriştei → Robu, Mircea

Miron Costin → Grigorescu

Mitropolit Andrei Şaguna → Şaguna, Andrei

Mitropolitul Sava Brancoviciu → Partizanilor, Partizán

~ Şaguna → Şaguna, Andrei

~ Simion Ştefan→ Akác, Salcâmilor

~ Varlaam → Milcov, Milcovului

Moga, Episcopul → Hajnalcsillag, Luceafărului

Mogyorós (Aluniş) K9-L9 1934: Str. Vintilă Brătianu, 1948: „A III. sz. utca: S. Bărnuţiu utca.” 1965: Str. Aluniş.

Moldovei (Moldva) K11 [1966]: Str. Moldovei.

Moldva (Moldovei) K11 [1966]: Str. Moldovei.

Molotov → Egyesülés tér; Unirii, p-ţa

Moreşti (Malomfalvi) F10-F11 1918: „Str. Râtului (Rét utca). Stradă care duce din calea Budiului (Bodoni út) în strada Dealul Budiului (Bodonhegyi utca).” 1920: Str. Râtului, 1934: Str. Memorandului, 1940: Str. Râtului (Rét-u.), 1946: Str. Râtului  – Rét u., 1986: Str. Moreşti.

Móricz Zsigmond, p-ţa; tér → Armatei, p-ţa; Hadsereg tér

Morii (Malom) J6-J7 1641: „Pasajul cel mic (Küs Köz) care din strada Sâncraiului (zent Kiraly uttza) duce la moara cea mare.” 1766: „Pasajul care duce la moara cea mare din strada Sâncraiului (Szent Királly utcza).” 1862: Strada Morii (Malom uttza), 1920: Str. Morii, 1940: Str. Morii (Malom-u.), 1946: Str. Morii  – Malom u.

Moşoiu → Coşbuc

Moşoiu, Traian I7 General român (1868-1932). A fost comandantul trupelor române care au intrat în Ardeal în decembrie 1918, apoi în anul 1919 comandantul corpului de armată care a luptat împotriva Ungariei, în 1920 ministru de război, în 1922 ministru de comunicaţii, ulterior ministrul lucrărilor publice.

1909: „Strada deschisă prin intravilanul Walterolich, între străzile Cercului şi Nouă (Kör és Új utcák) va fi numit după genera-lul de honvezi de odinioară: Strada Kiss Ernő.” 1920: Str. Principesa Mărioara, 1940: Str. Kiss Ernő, 1946: Str. Kiss Ernő u.. 1965: Str. Sibiului, 1991: Str. G-ral Traian Moşoiu.

~ Román tábornok (1868-1932). Az 1918 decemberében Erdélyt megszálló román csapatok parancsnoka, később  – 1919. április 16-tól  – a Magyarország ellen harcoló román Északi hadseregcsoport parancsnoka. 1920ban hadügy-, 1922-ben közlekedés 1923-1926 között közmunkaügyi miniszter.

1909: „A Kör és Új utcák között a Walterolich telkén át nyitott utca a néhai honvédtábornok: Kiss Ernő utca.” 1912: „Kiss Ernő utca. Új utca. A Baross G.-utca folytatásaként nyugati irányban halad és az Új-utcába vezet.” 1920: Str. Principesa Mărioara, 1940: Kiss Ernő u., 1946: Str. Kiss Ernő u., 1965: Str. Sibiului, 1991: Str. G-ral Traian Moşoiu.

Moţilor→ Almafa, Mărului

Motru (Motrului) L6-L7 (68) 1907: „Az Árok utca és a Felsővasúti utcába torkoló út között nyitandó utca: Vasvári Pál utca.” 1912: „Vasvári Pál-utca. A város északi részében a Leiningen Károly-utcából a Máv. felső városi állomása felé vezet.” 1920: Str. Axente Sever, 1937: ,,Az A. Sever és Basarabia utcák közti névtelen (!) utca neve: Gelu utca.” [Megjegyezzük, hogy ezen utcának 1934-ben a Vlahuţă utca nevet adták.] 1941: Vasvári Pál-u., 1946: Str. Vasvári Pál u., 1966: Str. Motrului.

Motrului (Motru) L6-7 (68) 1907: „Strada care se va deschide între strada Şanţului (Árok utca) şi calea care se termină în strada Gării de sus (Felsővasúti utca) va fi: Strada Vasvári Pál.” 1920: Str. Axente Sever, 1937: „Strada fără nume (!) situată între străzile A. Sever şi Basarabia: Strada Gelu.” [Menţionăm că anterior, în 1934 numele de Axente Severa fost dat străzii Vlahuţă.] 1940: Str. Vasvári Pál, 1966: Str. Motrului.

Mugurilor (Rügy) L11 (69) 1980: Str. Arcului, 1982: „Strada Mugurilor porneşte din partea stângă a str. Cutezanţei şi se termină în str. Rămurele, în locul de pornire a acesteia din str. Negoiului.”

Muncii (Munka) L11-L12 1980: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi [...]: 5. Muncii, străzii cuprinse între strada Înfrăţirii şi strada Livezeni.”

Muncitorilor (Munkás) K6-L6 (70) 1910: „Strada care leagă străzile Zăgazului şi Furnicilor (Gát utca és Hangya utca) este: Strada Muncitorilor (Munkás utca).” 1920: Str. Muncitorilor, 1940: Str. Muncitorilor (Munkás-u.), 1946: Str. Muncitorilor  – Munkás u.

Munka (Muncii) L11-L12 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezésére kerül sor, éspedig [...]: 5. Munka (Muncii) utca nevet kap a Testvériség (Înfrăţirii) és a Jeddi (Livezeni) utca között lévő utca.”

Munkácsy Mihály → Bradului, Fenyő

Munkás (Muncitorilor) K6-L6 (70) 1910: ,A Gát utca és Hangya utcát összekötő utca: Munkás utca.” 1920: Str. Muncitorilor, 1940: Munkás-u., 1946: Str. Muncitorilor  – Munkás u.

Mureş (Maros) I5 1918: „Strada care duce din strada Podeni (Hídvég utca) pe lângă clădirea Ritz spre Mureş (Maros) este: Strada Mureş (Maros utca).” 1920: Str. Mureş, 1930: Desfiinţată, la această dată nu mai figurează în evidenţa străzilor existente.

Mureşanu → Iorga, Nicolae

~ → Libertăţii, Szabadság

Mureşelul → Jilava, Jilavei

Mureşeni (Meggyesfalvi) A8-B8 1957: Str. Mureşeni.

Mureş Mort → Solidarităţii, Szolidaritás

Mureş Mort  – Holt Maros → Solidarităţii, Szolidaritás

Mureşul Sec Solidarităţii, Szolidaritás

Mureşului (Maros) J5-K5-L5-M5 1930: Str. nr. XLII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XLII va purta numele de: Strada Grădinarilor.” 1941: Str. Mureşului (Maros-utca), 1946: Str. Mureşului  – Maros u.

Murgu Harcsa, Somnului

Muşcatei → Fecske, Rândunelelor

Muskátli → Fecske, Rândunelelor

Mussolini tér → Köztársaság tér; Republicii, p-ţa

Muşat → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

Muzicanţilor → 22 Decembrie 1989,  1989. december 22.

Muzicescu → Uzinei, Villanytelep

N

Nádasdy Ferenc u. → Bălcescu

Nádasdy Ferencz út → Bălcescu

Nagydisznódi (Cisnădie) D9-D10 1976: „[...] a.) Nagydisznódi (Cisnădie) utca nevet kapja a Dózsa György (Gheorghe Doja) utcából kiinduló és az 1. sz. Általános iskoláig vivó' közlekedési útvonal.”

Nagyenyedi (Aiudului) F9 1939: „A Cukorgyári (Fabrica de zahăr) és Sellenberki (Şelimbăr) utcák felől a Károly herceg (Principele Carol) utcával párhuzamos utca: Călugăreni utca.” 1941: Nagyenyedi u., 1946: Str. Aiudului  – Nagyenyedi u.

Nagyerdő (Pădurii) L8-L9-M9 1799: Nagy Erdőre járó Ut, 1873: Magyaros felé járo út, 1910: „A Bethlen Gábor utcából a Nagyerdő felé vezető út: Nagyerdő útja.” 1920: Str. Pădurei, 1940: Nagyerdő útja, 1946: Str. Pădurei  – Nagyerdő útja, 1957: Str. Pădure Mare  – Nagy Erdő u., 1966: Str. Pădurii.

Nagyerdő köz (Pădurii, pasaj) L9-M9 [1966]: Pasajul Pădurii.

Nagy és Kis Szurdék → Köztársaság tér; Republicii, p-ţa

Nagy Hegy felé ki menő ország uttya → Nyár, Verii

Nagy Hegyre járo szekér ut → Nyár, Verii

~ hegyre menő ut → Nyár, Verii

Nagy Imre → Pasteur

Nagy Károly püspök tér → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

~ köz Bolyai

~ malomra kijáró köz → Malom, Morii

~ malomra menő Küs Köz → Malom, Morii

~ Ország út → Doja, Gheorghe; Dózsa György

~ piac → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

~ Sz. Király → Călăraşilor, Lovasság

Nagy-Szurdék → Köztársaság tér; Republicii, p-ţa

Nagyhegy → Nyár, Verii

~ mellett járó út → Negoi, Negoiului

~ útja → Negoi, Negoiului

Nagyszentkirály → Călăraşilor, Lovasság

Nagytemető útja → Crizantemelor, Krizantém

Nap utca → Sebes, Sebeşului

Narciselor (Nárcisz) I9 1971: „Se atribuie unor artere de circulaţie nou create din municipiul Tîrgu Mureş, denumirile următoare:  – strada «Narciselor», arterei de circulaţie cuprinsă între străzile Kriza János şi Budai Nagy Antal.”

Nárcisz (Narciselor) I9 1971: „Marosvásárhely municípium területén létrehozott egyes közlekedési útvonalak a következő elnevezést kapják:  – «Nárcisz» (Narciselor) utca nevet nyeri a Kriza János és Budai Nagy Antal utcák közötti közlekedési útvonal.”

Năvodari  J11-J10-K10 1957: „Strada Nr. XV. din Cartierul «Râtul Poştei» va fi numită: Strada Szotyori József.” 1966: Str. Năvodari.

~ 1957: „A «Postarét» telepi XV-ös számú utcát: Szotyori József utcának nevezik el.” 1966: Str. Năvodari.

Neagoie Basarab → Caraiman

Neagră → Palás köz; Palaş, pasaj

Neculcea → Ciucului, Csíki

Negoi (Negoiului) K10-L10-L11-M11-M12

1862: „Nagy hegy szöllő mellett járo . ut.” 1907/8: „Nagyhegy útja, a Nagyhegy-szőllő mellett a Nagyerdőre visz.” 1930: Viile Dealul Mare, 1976: Str. Negoiului.

Negoiului (Negoi) K10-L10-L11-M11-M12

1862: „Drumul de pe lângă Viile Dealul Mare (Nagy hegy szöllő).” 1907/8: „Calea Dealului Mare (Nagyhegy útja), duce pe lângă Viile Dealul Mare (Nagyhegy-szőllő) spre Pădurea Mare (Nagyerdő).” 1930: Viile Dealul Mare, 1976: Str. Negoiului.

Negri → Tündér, Zânelor

Negruzzi → Bogatei, Bogáti

IV. Béla király u. → Cuza Vodă

~ út → Cuza Vodă

Német → Ifjúság, Tineretului

Németváros → Antonescu, Ion

~ → Trebely, Trébely

Nicolae Bălcescu → Bălcescu

~ Corcheş → Kaptatós, Urcuşului

~ Gane → Brăila

~ Iorga → Iorga, Nicolae

~ Olahul → Bazsarózsa, Bujorului

~ Panovici → Sovata, Szováta

~ Popov → Dumbravei, Liget

~ Principele → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

Nicu Filipescu → Crinului, Liliom

~ → Dandea

~ → Predeal

Nirajului (Nyárád) J10 (71)  1957: „Strada Nr. XI. din Cartierul «Tabăra Bărăcilor» va fi numită: Strada Lazăr Grünberg.” 1964: Str. Nirajului.

Noiembrie, 7 → 22 Decembrie 1989, 1989. december 22.

Nordului (Északi) O6 1930: Strada nr. IX, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. IX va purta numele de Str. Ogorului.” 1941: Str. Pepenăriei (Dinnyeföld-u.), 1946: Str. Pepenăriei  – Dinnyeföld u., 1965: Nordului.

Nouă → Belşugului, Bőség

Novac, Baba → Gyöngyvirág, Lăcrămiorei

November 7. → 22 Decembrie 1989,  1989. december 22.

Nucului (Diófa) K6 (72) 1930: Str. nr. VII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. VII va purta numele de: Strada Timoteiu Cipariu.” 1941: Str. Dr: Jancsó Benedek. 1946: Str. Gorkij u., 1964: Str. Nucului.

Nufărului (Tavirózsa) L6 (73) [1923]: Str. Gheorghe Tămaş, 1938: „Zsidó köz (Pasajul Evreu  – în singura casă din pasaj stă un evreu)” 1941: Str. Sf. Emeric (Szent Imre u). 1946: Str. Engels u., 1964: Str. Nufărului.

Nyár (Verii) L8-L9-M9-M10-N10-N9 1764: „a' Nagy hegyre menő út”, 1799: ,,A' Calvaria alatt a' Nagy Hegy felé ki menő ország uttya.” 1900: Nagyhegy utcza, 1912: „Széll Kálmán-út. A Klastrom-utca északi végénél kezdődik s keleti, majd észak-keleti irányban haladva, a «Somostető»-re vezet.” 1920: Str. Carmen Sylva, 1940: Széll Kálmán-u., 1946: Str. Carmen Sylva u., 1948: Str. [La] Passionaria u., [1964]: Str. Verii.

Nyár → Primăverii

Nyárád (Nirajului) J10 (71) 1957: „A «Baraktábor» (Tabăra Bărăcilor) negyedbeli XI-es számú utca neve legyen: Lazăr Grünberg utca.” 1964: Str. Nirajului.

Nyíres (Mestecănişului) F10-F11 1902: Bodonhegy utca, 1911: Bodonhegyi út, 1920: Str. Dealul Budiului, 1940: Bodonhegyi-u., 1946: Str. Dealul Budiului  – Bodonhegyi u., 1976: Str. Mestecănişului.

Nyomda (Poligrafiei) J7-J8 (95) 1930: XLI-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XLI-es számú utca viselje a Petre Ispirescu utca nevet.” 1941: Egressy Gábor-u., 1946: Str. Egressy u., 1965: Str. Poligrafiei.

Nyulas Ferenc → Sălişte, Szelistye

Nyúlgát (Digului) L6 1971: „Marosvásárhely municípium területén létrehozott új közlekedési útvonalak a következő megnevezéseket kapják: Nyúlgát (Digului) utca nevet kapja a Kárpátok sétány negyedben, a Maros bal partja mellett húzódó közlekedési útvonal.”

O

Oborului de Vite → Lupeni, Lupény

Octavian Goga → Arany János

Oct. Iosif→ Malomkő, Piatra de Moară

Odobescu → Arinului, Égerfa

Ogorului → Şincai

~ → Északi, Nordului

Oituz → Bernády György tér; ~, p-ţa

Oituzului (Ojtozi) H8 (74)  1918: „Strada cu deschidere din strada Dorobanţilor (Honvéd utca) spre strada Mikes Kelemen prin intravilanul Váradi va fi: Str. Roşiorilor (Huszár utca).” 1920: Str. Roşiorilor, 1940: Str. Roşiorilor (Huszár-u.), 1946: Str. Roşiorilor  – Huszár u., 1953: Str. Pavel Tcacenco, 1964: Str. Oituzului.

Ojtozi (Oituzului) H8 (74) 1918: ,A Honvéd utcából a Mikes Kelemen utcába nyiló (Váradi féle telken): Huszár utca.” 1920: Str. Roşiorilor, 1940: Huszár-u., 1946: Str. Roşiorilor  – Huszár u., 1953: Str. Pavel Tcacenco, 1964: Str. Oituzului.

Oláhtemplom → Şaguna, Andrei

Olah templomra járo középső kis utcza Cosmin, Cosminului

Olahul Nicolae → Bazsarózsa, Bujorului

Olarilor → Borsos Tamás

~ , calea → Garofiţei, Szegfű

Olga Bancic → Hársfa, Teilor

Olt (Oltului)  G8-G9 A mai Olt utca a valamikori Könyök utca egy részéből és a volt Bolintineanu utcából áll. Az előbbi eredetileg a mai Dózsa György utcát kötötte össze könyök alakban a Honvéd utcával, később pedig a mai Vörös Grivica utcát ugyanazzal.

* Könyök (Cotului) G8 (egy része) 1900: „Könyök utcza (a Sándor János utcát kötötte öszsze a Honvéd utcával).” 1910: ,,A Szigligeti Ede és a Honvéd utcát összekötő utca: Könyök utca” 1920: Str. Ciobătarilor, 1940: Könyök u., 1941: Benedek Elek-u. 1964: Str. Oltului.

* Bolintineanu, Dimitrie G9 1923: Str. Dimitrie Bolintineanu 1941: Benedek Elek-u., 1964: Str. Oltului.

Oltului (Olt) G8-G9 Actuala stradă se compune din restul străzii Cotului de odinioară (nu cea actuală, care se află dincolo de Mureş, ci aceea care cândva a legat strada Gheorghe Doja de azi cu strada Dorobanţilor) şi din fosta stradă Bolintineanu.

* Cotului (Könyök) G5 1900: [parte din] strada Cotului (Könyök utcza), 1910: „Strada care leagă strada Szigligeti Ede cu strada Dorobanţilor (Honvéd utca) este: Strada Cotului (Könyök utca).” 1920: Str. Ciobătarilor. 1940: Str. Cotului (Könyök a 1941: Str. Benedek Elek, 1964: Str. Oltului.

* Bolintineanu, Dimitrie G9 1923: Str. Dimitrie Bolintineanu., 1941: Benedek Elek-u., 1964: Str: Oltului.

ONCSA telep → Ialomiţa, Ialomiţei

~ → Mioriţa, Mioriţei

Oneşti, p-ţa (~ tér) G7 1930: P-ţa nr. XXXIX, 1934: „P-ţa indicată în prezent cu nr. XXXIX va purta numele de P-ţa Take Ionescu.” 1941: Garibaldi tér, 1946: P-ţa Garibaldi tér, 1964: P-ţa Oneşti.

Oneşti tér (~, p-ţa) G7 1930: XXXIX-es sz. tér, 1934: „A jelenleg XXXIX-es számmal jelzett tér neve legyen. Take Ionescu tér.” 1941: Garibaldi tér, 1946: P-ţa Garibaldi tér, 1964: P-ţa Oneşti.

8 Martie (Március 8.) A11-A10-A9 1957: Str. 8 Martie u.

Oraşul Nemţilor → Antonescu, Ion

~ → Trebely, Trébely

Oraşul Nou → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. decmber 1. sugárút

Orbán Balázs → Apeductului, Víztelep

Orgona (Liliacului) O7 (62) 1957: „A «Fürszt» telepi III-as számú utca a Leonte Filipescu nevet kapja.” 1964: Str. Liliacului.

Orizontului → Dumitrache, Ion

Oroianu, Vasile → Măcinişului, Őrlő

Oroszlány István → Hattyú, Lebedei

Ország Ut → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Ostaşilor → Băneasa

Ostrovului, pasaj (Bagoly köz) O6-O7 [1953]: Pas. Bufniţei  – Bagoly köz, 1966: Pas. Ostrovului.

Otthon (Căminului) B7-C7 1957: Str. Căminului.

Ovidiu → Bolgár tér; Bulgarilor, p-ţa

Őrlő (Măcinişului) J7 1939: „A Szabadi útból (Calea Voinicenilor) a város malmához nyitott utca: Vasile Oroianu nevű utca.” 1941: Őrlő-u., 1946: Str. Măcinişului  – Őrlő u., 1971: Megszűnt a kábelgyári építkezések során.

Ősz (Toamnei) B9-B10 1957: Str. Toamnei  – Ősz u.

~ → Roman, Ioan

Őz (Căprioarei) L6 1923: Str. Ferestrău, 1934: Str. Canonicul Bunea, 1941: Zerge-u., 1946: Str. Caprei  – Zerge u., 1965: Str. Căprioarei.

P

Pacsirta (Ciocârliei) G8 (25) 1930: XII. sz. utca, 1934: „A jelenleg XII számot viselő utca viselje az: Amos Frâncu utca nevet.” 1941: Gyóni Géza-u, 1946: Str. Batsányi u., 1948: Str. Vasile Roaită u., 1964: Str. Ciocârliei.

Padeş J9-J8 (75) 1934: Str. Veniamin Costache, 1941: Str. Bibliotecii (Téka-u.), 1946: Str. Téka u., 1986: Str. Padeş.

~ 1934: Str. Veniamin Costache, 1941: Téka-u., 1946: Str. Téka u., 1986: Str. Padeş.

Paielor (Szalmás) → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Pajiştei (Pázsint) I2 1971: „Se atribuie [denumirea de] strada «Pajiştei», celei de a cincea artere de circulaţie paralelă cu strada Remetea, avînd ca punct de pornire strada Gurghiului.” Stradă hotărâtă, dar nerealizată.

Pala-köz, ~, pasaj → Palás köz; Palaş, pasaj

Palás köz (Palaş, pasaj) K7 (80) 1833: „a' Követses útszából lemenve a' Palásközbe”, 1836: ugy nevezett palaköz, 1862: Palásköz, 1920: Pas. Neagră [!] (Fekete), 1934: Str. Neagră, 1940: Palás-köz. 1946: Pas. Neagră  – Palás köz, 1948: Pasaj Palás köz.

Palaş, pasaj (Palás köz) K7 (80) 1833: „Din strada cu Pietriş (Követses útsza) mergând jos în pasajul Palaş (Palás köz).” 1836: aşa zisul pasaj Pala (ugy nevezett palaköz), 1862: Pasajul Palaş (Palás köz), 1920: Pas. Neagră [!], 1934: Str. Neagră, 1940: Pas. Palaş (Palás-köz), 1946: Pas. Neagră  – Palás köz, 1948: Str. Palás köz.

Palmei (Arasz) K6 [1941]: Arasz-u., 1946: Str. Palmei  – Arasz u. Desfiinţată după anul 1986, în urma construirii sediului companiei de telefoane.

Pálos → Şiretului, Szeret

Pan, Anton → Elba

Pandurilor (Pandúrok) I10-J11-K11-K12-K11

1982: „Se atribuie [denumirea de] Bulevardul Pandurilor  – arterei de circulaţie cuprinsă între Bulevardul 1 Decembrie 1918 şi Bulevardul 1848. Realizat în parte, a fost legat doar cu strada Predeal.

Pandúrok (Pandurilor) I10-J11-K11-K12-K11

1982: „Pandúrok sugárút nevet kap az 1918. december 1. sugárút és az 1848-as sugárút közötti közlekedési útvonal.” Csak részben épült ki, a Predeal utcába kötötték be.

Paneth Ferenc → Cernei, Cserna

Panov → Maniu, Iuliu

Panovici → Sovata, Szováta

Panseluţelor, pasaj (Árvácska köz) I9 (81)

1971: „Se atribuie unor artere de circulaţie nou create din municipiul Tîrgu Mureş, denumirile următoare: pasajul «Panseluţelor», arterei de circulaţie cuprinsă între strada Grapei şi punctul de întîlnire al străzii Tudor Vladimirescu cu strada Kriza János.”

Panseluţelor → Árvácska köz; Panseluţelor, pasaj

Papiu Ilarian, Alexandru K8-K9-K10 (1828-1878), istoric şi jurist român. A participat activ la revoluţia din 1848 din Transilvania. În momentul izbucnirii revoluţiei, se afla la Tg. Mureş ca jurist practicant la Tabla Regească. Cea mai importantă operă a sa este Istoria Românilor din Dacia Superioară, în trei volume.

Iniţial strada se întindea numai până la cimitirul romano-catolic. Între anii 1941-1948 actuala stradă a fost separată în două: strada Calvarului (Kálvária) şi strada Livezii de pomi (Gyümölcsöskert).

* Calvarului (Kálvária) K8-K9 1793: Strada care duce sus la Calvar (Kálváriára fel járo Uttza), 1815: „Strada care duce la Calvar de pe lângă cetate (Kálváriára a' Vár mellől ki járo Uttza)”, 1862: Str. Calvarului (Kálvária uttza), 1910: „Continuarea străzii Calvarului (Kálvária utca) începând de la strada Kőrösi Csoma Sándor până la strada Teleki (Teleki utca) va fi: «Strada Calvarului» (Kálvária utca).” 1920: Str. Papiu Ilarian, 1940: Calvarului (Kálvária-u.)  – până la strada Corneşti, de acolo strada Livezii de pomi. 1946. Str. Calvarului  – Kálvária u., 1948: Str. Papiu Ilarian u.

* Livezii de pomi (Gyümölcsöskert) K10 1941: „Partea străzii Calvarului (Kálvária utca) de la cartierul Funcţionarilor (Tisztviselő Telep) până la strada Teleki va fi: Strada Livezii de pomi (Gyümölcsöskert-utca).” 1946: Str. Tessedik u., 1948: Str. Papiu Ilarian u.

~ (1828-1878). Román történész, jogász, 1848-as erdélyi román forradalmár. A forradalom kitörésének idején Marosvásárhelyen joggyakornokoskodott. Legjelentősebb írása: Istoria Românilor din Dacia Superioară (A románok története Felső Dáciában), három kötetben.

Eredetileg az utca csak a római katolikus temetőig tartott, majd összekötötték a mai 1918. december 1. sugárúttal, 1941-ben kettéválasztották és 1948-ban ismét egyesítették.

* Kálvária (Calvarului) K8-K9 1793: Kálváriára fel járo Uttza, 1804: Kálvária felé feljáro ut, 1815: Kálváriára a' Vár mellől ki járo Uttza, 1820: Kálváriára járó Uttza, 1837: Calvariára kimenő uttza, 1862: Kálvária uttza, 1910: „A Kálvária utcának folytatását képező út a Kőrösi Csoma Sándor utcától kezdődőleg a Teleki utcáig «Kálvária utca» [nevet kapja].” 1920: Str. Papiu Ilarian, 1940: Kálvária-u.  – a Somostető útjáig, onnan Gyümölcsöskert u. 1946. Str. Calvarului  – Kálvária u., 1948: Str. Papiu Ilarian u.

* Gyümölcsöskert (Livezii de pomi)  K10 1941: „Kálvária utcának a Tisztviselő Teleptől a Teleki utcáig [tartó folytatása] Gyümölcsöskert-utca.” 1946: Str. Tessedik u., 1948: Str. Papiu Ilarian u.

Parângului (Páring) H9-H10 1972: „Se atribuie [denumirea de] strada «Parângului», arterei de circulaţie situată paralel cu strada Suceava, în interiorul ansamblului de blocuri de locuinţe din locul denumit: Dîmbul Pietros”.

Parcul 23 August → Parcul Eroilor Români, Román Hősök Parkja

~ Elba → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

~ Elisabeta → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

~ Lázár Ödön → Parcul Harghita, Hargita Park

Parcul Eroilor Români (Román Hősök Parkja) N7 1984: Parcul 23 August, 1990: Parcul Eroilor Români.

Parcul Harghita (Hargita Park) J8 (1953]: Parcul Lázár Ödön, 1964: Parcul Harghita. 1972: Cu ocazia construirii teatrului parcul a fost desfiinţat.

Parcul Harghita (Hargita Park) → Színház (-tér); Teatrului, p-ţa

Parcul Principesa Elisabeta → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

~ Sportiv 23 August → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

Parcul Sportiv Municipal (Városi Sportpark) I6-J6 1818: Elba, 1850: Insula Elba. Grădină de distracţii şi fânaţ, 1876: Promenada Elba (Elba sétatér), 1899: „Adunarea generală a hotărât ca parcul orăşenesc care până acum a purtat numele de «Elba», în amintirea răposatei regine să fie denumită «Aleea Elisabeta» (Erzsébet sétány).” 1920: Parcul Elisabeta, 1940: Parcul Elisabeta (Erzsébet liget), 1946: Parcul Elisabeta  – Erzsébet liget, 1948: Parcul 23 August park, [1984]: Parcul Sportiv 23 August, 1990: Parcul Sportiv Municipal.

Páring (Parângului) H9-H10 1972: „«Páring» (Parângului) utca nevet kap a «Kövesdomb» (Dîmbul Pietros) nevű lakónegyedben található tömbházak között kanyargó és a Szucsáva (Suceava) utcával párhuzamos közlekedési útvonal.”

Párkány sétány → Cornişa, aleea; Kornisa sétány

Partenie Trombitaş → Borona, Grapei

Partizán (Partizanilor) G7-H7 (76) 1930: XXXVIII-as sz. utca, 1934: ,,A jelenleg XXXVIII-as számot viselő utca neve legyen: Mitropolitul Sava Brancoviciu utca.” 1941: Mészárosrét-u., 1946: Str. Râtul Măcelarilor  – Mészárosrét u., 1948: Str. Partizanilor  – Partizán u.

Partizanilor (Partizán) G7-H7 (76) 1930: Str. nr. XXXVIII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXXVIII va purta numele de Str. Mitropolitul Sava Brancoviciu.” 1941: Str. Râtul Măcelarilor (Mészárosrét-u.), 1946: Str. Râtul Măcelarilor  – Mészárosrét u. 1948: Str. Partizanilor  – Partizán u.

Pasajul Avaş → Avaş, pasaj; Avas köz

~ Bivolilor → Izvorul Rece, Királykút köze

Pasajul Bufniţei  – Bagoly köz → Ostrovului, pasaj; Bagoly köz

~ Câmpul Viţeilor, spre → Eminescu

~ Caprelor → Posta, Poştei

~ Cetăţii → Cetăţii, pasaj; Vár köz

~ Ciuntit → Posta, Poştei

~ Corso → Bartók Béla

~ Croitorilor → Posta, Poştei

~ Cucului  – Kakukk köz → Cucului, Kakukk

~ Curtea Măcelarilor → Măcelarilor

~ Fântâna regelui  – Királykút köz → Izvorul Rece, pasaj; Királykút köze

~ Huba → Cucului, Kakukk

~ Izvorul Rece → Izvorul Rece, pasaj; Királykút köze

~ Lavotta János köz → Brânduşei, Kikerics

~ Lutului → Agyag köz; Lutului, pasaj

~ Măcelarilor → Măcelarilor, pasaj; Mészáros köz

~ Măcelarilor  – Mészáros köz → Măcelarilor, pasaj; Mészáros köz

~ Mic → Mic, Kis-köz

~ Mic „spre Moara cea Mare” → Malom, Morii

~ Mimozelor → Mimóza köz; Mimozelor, pasaj

~ Neagră  – Palás köz → Palás köz; Palaş, pasaj

~ Oct. Iosif → Bartók Béla

~ Ostrovului → Bagoly köz; Ostrovului, pasaj

~ Palaş → Palás-köz; Palaş, pasaj

~ Panseluţelor → Árvácska köz; Panseluţelor, pasaj

~ Parohiei → Petőfi, p-ţa; ~ tér

~ Pădurii → Nagyerdő köz; Pădurii, pasaj

~ Pietros → Cucului, Kakukk

~ Pietros  – Köves köz → Cucului, Kakukk

~ Pintyi → Mărăşeşti

~ Plutaşilor → Horea

~ Pongrátz Chinezu, Paul; Kinizsi Pál

~ Roselor → Rozelor, Rózsa köz

~ Scăricica → [Rákóczi] Lépcsőköz; Scăricica, pasaj

~ Stelelor → Csillag köz, Stelelor

~ Ştefan Iosif → Bartók Béla

~ Ţiganilor → Izvorul Rece, Királykút köze

~ Violetelor → Ibolya köz; Violetelor, pasaj

Pasteur, Louis G8 (1822-1895). Chimist şi bacteriolog francez, întemeietorul microbiologici, imunologiei şi al epidemiologiei. A descoperit vaccinarea preventivă împotriva holerei, a turbării, a elaborat metodologia sterilizării şi a dezinfectării.

1930: Str. nr. XIII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XIII va purta numele de Str. Petru Şchiopul.” 1941: Str. Nagy Imre, 1946: Str. Pasteur XL.

~ (1822-1895). Francia kémikus, bakteriológus. A mikrobiológia, az immunológia és a járványtan megalapítója. Felfedezte az erjedés lényegét. A tyúkkolera (1879), a lépfene (1881) és a veszettség (1885) megelőzését szolgáló védőoltás felfedezője. Kidolgozta a csírátlanítás és a fertőtlenítés módszerét.

1930: XIII-as sz. utca, 1934: „A jelenleg XIII-as számot viselő utca neve legyen: Petru Şchiopul utca.” 1941: Nagy Imre-u., 1946: Str. Pasteur u.

Passionaria → Nyár, Verii

Patak (Pârâului) I7 (84) 1900: Patak-utcza., 1914: Patak-utca, 1920: Str. Pârâului, 1940: Pataku., 1941: Patak-sor, 1946: Str. Pârâului  – Patak u.

Paulinilor → Siretului, Szeret

Pavel Chinezu → Slatina

~ Tcacenco → Oituzului, Ojtoz

Pavlov → Sinaia

Pázmány Péter→Brigadierilor, Brigádos

Pázsint (Pajiştei) I2 1971: „«Pázsint» (Pajiştei) utca nevet kap a Görgény (Gurghiului) utcából induló és a Remeteszeg utcával párhuzamos ötödik közlekedési útvonal.” Meg nem nyitott utca.

Păcii (Béke) L6-M6 Partea de mijloc a străzii azi nu mai există, fiind ridicate acolo blocuri de locuinţe. 1900: Str. Sf. Vasile (Szent László utcza), 1920: Str. Sf. Vasile, 1940: Calea Sf. Vasile (Szent Lászlóút), 1946: Str. Sf. Vasile  – Szent László u., 1948: Str. Păcii  – Béke u.

Păcii  – Béke → Bolyai

Pădurii (Nagyerdő) L8-L9-M9 1799: Drumul spre Pădurea Mare (Nagy Erdőre járó Ut), 1910: „Drumul spre Pădurea Mare cu pornire din strada Bethlen Gábor va fi numit: Calea Pădurii Mari (Nagyerdő útja)” 1920: Str. Pădurei, 1940: Calea Pădurei Mari (Nagyerdő útja), 1946: Str. Pădurei  – Nagyerdő útja, 1957: Str. Pădure Mare  – Nagy Erdő u., 1966: Str. Pădurii.

Pădurii, pasaj (Nagyerdő köz) L9-M9 [1966]: Pas. Pădurii.

Pădurii Mari, calea → Nagyerdő, Pădurii

Păltiniş K10 1957: „Strada Nr. XVI. din Cartierul Râtul Poştei („Postarét”) va fi numită: Strada Lázár Ödön.” 1964: Str. Păltiniş.

~ 1957: „A Posta-rét negyedben található XVI-os számú utca neve: Lázár Ödön utca”, 1964: Str. Păltiniş.

Păşunei (Legelő) I10 1862: Drumul spre Valea Rece (Hidegvölgyre járo út), 1930: Str. nr. XXIX, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXIX va purta numele de Str. Corturilor.” 1941: Str. Valea Rece (Hidegvölgy u.), 1948: Str. Păşunei  – Legelő u.

Pâinei (Kenyér) H7 1923: Str. Pâinei, 1934: Str. Spiru Haret, 1941: Kenyér-u, 1946: Str. Pâinei  – Kenyér u.

Pârâului (Patak) I7 (84) 1900: Pârâului (Patak-utcza), 1914: Pârâului (Patak-utca), 1920: Str. Pârâului, 1940: Pârâului (Patak-u.), 1941: Şirul Pârâului (Patak-sor), 1946: Str. Pârâului  – Patak u.

Pecenegilor → Jiului, Zsil

Pécsi, calea → Mioriţa, Mioriţei

~ út → Mioriţa, Mioriţei

~ u. → Mioriţa, Mioriţei

Pepenăriei → Cuza Vodă

Pepenăriei  – Dinnyeföld → Északi, Nordului

Pescarilor → Csolnak, Luntraşilor

Petelei István → Grădinarilor, Kertész

Petőfi Sándor, p-ţa (Petőfi Sándor tér) J8-K8 (90) (1823-1849). Poet maghiar, unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai literaturii maghiare. Prin poeziile sale cu un limbaj simplu şi direct a reformat în mod radical poezia maghiară. Lirica sa politică se remarcă prin identificarea totală cu cauza revoluţiei. A căzut în bătălia de la Albeşti (lângă Sighişoara), în 1849. Premergător acestei bătălii a poposit la Tg. Mureş, împreună cu tabăra generalului Bem, al cărui adjutant era. 1873: Pasajul Parohiei (Plébánia köz), 1912: „Piaţa Petőfi. Se află în partea nordică a clădirei bisericii [romano catolice] şi duce din Piaţa Széchenyi la Piaţa Calvin (Kálvin tér).” 1914: Piaţa Petőfi Sándor, 1920: P-ţa Mărăşeşti, 1940: Piaţa Petőfi, 1946: Pţa Petőfi tér.

~ (1823-1849). A költő Bem seregében harcolt, a tábornok hadsegédeként. 1849-ben a segesvári ütközetben Fehéregyháza határában esett el. Ezt megelőzően Marosvásárhelyen a Görög-házban szállt meg.

1873: Plébánia köz, 1912: „Petőfitér. A Plébánia épület északi oldalán fekszik s a Széchenyi térről a Kálvin térre vezet.” 1914: Petőfi Sándor tér, 1920: P-ţa Mărăşeşti, 1940: Petőfi tér, 1946: P-ţa Petőfi tér.

Petőfi u. → Posta, Poştei

~ Sándor u. → Posta, Poştei

Petre Ispirescu → Nyomda, Poligrafiei

~ Liciu → Codrului, Erdő

Petri Ádám → Besztece, Bistriţa

Petrila (Petrilla) I9 (85) 1910: „Strada care întretaie piaţa Tisza Kálmán şi strada Kisfaludi este: Strada Bajza József.” 1920: Str. Alecu Rusu (Russo), 1941: Bajza József-u, 1946: Str. Bajza u., 1966: Str. Petrila.

Petrilla (Petrila) I9 (85) 1910: „A Tisza Kálmán tér, s illetőleg Kisfaludi utcát keresztező utca: Bajza József utca.” 1912: „Bajza József-utca. A Sándor János-utcában levő áll. el. leányiskola és óvoda mögött a Wesselényi-utcát a Kisfaludi K.-utcával köti össze.” 1920: Str. Alecu Rusu (Russo), 1941: Bajza Józsefu, 1946: Str. Bajza u., 1966: Str. Petrila.

Petru Dobra → Dobra, Petru

~ Roşca → Kőrösi Csoma Sándor

~ Maior → Maior, Petru

~ Maior → Cosmin, Cosminului

Petru Muşat → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

~ Rareş → Azúr, Azurului

~ Şchiopul → Pasteur

Piac → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

~ tér → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

Piacszer → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

Piatra de Moară (Malomkő) H9 (86) 1910: „Uliţa care din strada Sándor János pe lângă intravilanul Chilf Lipót duce la Dâmbul Pietros (Kövesdomb) este: Strada Dugonics Titusz.” 1923: Str. Şt. O. Iosif, 1933: Pasajul Kálnai, 1934: Str. Doamna Stanca, 1940: Str. Dugonich Titusz., 1946: Str. Pietrii de moară  – Malomkő u.

Piaţa (Piacszer) → Rózsák tere; Trandafirilor, P-ţa

P-ţa Albina → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

~ Aliaţilor → Armatei, p-ţa; Hadsereg tér

~ Armatei → Armatei, p-ţa; Hadsereg tér

~ Bărnuţiu → Apponyi Albert, p-ţa; ~ tér

~ Bem → Bem, p-ţa; Bem tér

~ Bernády György → Bernády György, p-ţa; ~ tér

~ Bernády György → Győzelem tér, Victoriei, p-ţa

~ Bisericii Mici  – Kistemplom tér → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

~ Bolyai → Bolyai

P-ţa Bulgară → Bolgár tér; Bulgarilor, p-ţa

~ Bulgarilor → Bolgár tér; Bulgarilor, p-ţa

~ Calvin → Bernády György, p-ţa; tér

~ Cetăţii → Bernády György

~ Cetăţii → Iorga, Nicolae

~ Churchill → Köztársaság tér, Republicii, p-ţa

~ Churchill tér → Köztársaság tér; Republicii, p-ţa

~ Constantin Romanu → Köztársaság tér; Republicii, p-ţa

~ Curcanilor → Mărăşeşti, p-ţa; ~ tér

~ de lemne → Bolyai

~ Deák Ferenc tér → Győzelem tér, Victoriei, p-ţa

~ Eroilor Sovietici → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

~ Eroilor Sovietici  – Szovjet Hősök tere → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

~ Ferdinand I → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

~ Garibaldi → Oneşti, p-ţa; Oneşti tér

~ Gării → Állomás tér; Gării, p-ţa

~ Marechal Foch → Armatei, p-ţa; Hadsereg tér

~ Matei Corvin → Matei Corvin, p-ţa; Mátyás király tér

~ Matei Corvin  – Corvin Mátyás tér Matei Corvin, p-ţa; Mátyás király tér

~ Mărăşeşti → Mărăşeşti, p-ţa; ~ tér

~ Mărăşeşti → Petőfi, p-ţa; ~ tér

~ Memorandului → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

~ Molotov → Unirii, p-ţa; Egyesülés tér

~ Móricz Zsigmond → Armatei, pţa; Hadsereg tér

~ Oituz → Bernády György, p-ţa; ~ tér

~ Oneşti, p-ţa → Oneşti, p-ţa; ~ tér

~ Păcii → Bolyai

~ Păcii  – Béke tér → Bolyai

~ Petőfi → Petőfi, p-ţa; tér

~ Petru Muşat → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

~ Regele Ferdinand → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

~ Regele Matia → Matei Corvin, Mátyás király tér

~ Republicii → Köztársaság tér; Republicii , p-ţa

~ Republicii  – Köztársaság tér → Köztársaság tér; Republicii, p-ţa

~ Roosevelt → Mărăşeşti, p-ţa; ~ tér

~ Roosevelt tér → Mărăşeşti, p-ţa; ~ tér

~ Sângeorzului → Köztársaság tér, Republicii, p-ţa

~ Stalin → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

~ Take Ionescu → Oneşti, p-ţa;  – tér

~ Teatrului → Színház tér; Teatrului, p-ţa

~ Trandafirilor → Rózsák tere: Trandafirilor, p-ţa

~ Unirei → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

~ Unirii → Egyesülés tér, Unirii, p-ţa

~ Victoriei → Matei Corvin, Mátyás király tér

~ Victoriei → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

Pietros → Cucului, Kakukk

~ , drumul → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Pintilie, Ilie G9-H9 (1903-1940), unul dintre conducătorii mişcării comuniste din România. A murit în penitenciarul de la Doftana în timpul cutremurului din 1940.

1923: Str. Căii ferate, 1941: Str. Feroviarilor (Vasutas-u.), 1944. dec. 2: Str. Ilie Pintilie.

~ (1903-1940), a román munkásmozgalom és a román kommunista párt egyik vezetője. Az 1940-es földrengéskor a doftánai börtönben halt meg.

1923: Str. Căii ferate, 1941: Vasutas-u., 1944. dec. 2: Ilie Pintilie u., 1946: Str. Ilie Pintilie u.

Pintyi, pasajul → Mărăşeşti

Pintyi köz → Mărăşeşti, p-ţa; ~ tér

Pionierilor (Úttörő) A7 1957: Str. Pionierilor.

Pipacs Rusu, David

Plaiului (Tisztás) J10 (92) 1956: „Strada Nr. I: Plaiului.”

Platoului (Tető) M8 1910: „Strada care pe lângă partea stângă [adică lângă partea dinspre oraş] a Şcolii militare duce spre Pădurea mare este: Strada Attila.” 1920: Str. Ţepes Vodă, 1940: Attilau, 1946: Str. József Attila u., 1964: Str. Platoului.

Platoului Corneşti, calea → Corneşti, Somostető

Plébánia köz → Petőfi, p-ţa; ~ tér

Plevna I7-I8 (93) 1918: „Strada care traversează intravilanul Bíró de odinioară este: Strada Bíró.” 1920: Str. Teilor, [1923]: Sârbilor, 1940: Str. Bíró, 1946: Str. Táncsics u., 1986: Str. Plevna.

~ 1918: ,A néhai Bíró-féle telken haladó utca: Bíró utca.” 1920: Str. Teilor, [1923]: Sârbilor, 1940: Bíró-u, 1946: Str. Táncsics u., 1986: Str. Plevna.

Plevnei → Jiului, Zsil

Plopilor (Jegenye sor) K3 1934: Str. Alexandru Xenopol, 1941: Şirul Plopilor (Jegenye-sor), 1946:  Aleea Plopilor  – Jegenye sor, 1948: Calea Plopilor  – Jegenye út.

Plugarilor (Eke) K12 (94) 1923: Str. Plugarilor, 1941: Plugarilor (Eke u.), 1946: Str. Plugarilor  – Eke u. Cu ocazia construirii blocurilor de locuinţe din strada Sârguinţei în anii 1980-81 o mare parte a străzii a fost desfiinţată, şi partea răsăriteană închisă; astfel a devenit o fundătură.

Plugarilor (Szántó) → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Plutaşilor, pasajul → Horea

Plutelor (Tutaj) M6 1930: Str. nr. VIII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. VIII va purta numele de: Strada Luntraşilor.” 1941: Str. Plutelor (Tutaj-u.), 1946: Sr. Plutelor  – Tutaj u.

Plut. adj. David Rusu → Rusu, David

Pocloş → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

~ → Győzelem, Victoriei

Podeni Tisei, Tisza

Podeni (Hídvég) H4-I4-I5-J5 Stradă formată din strada Cornăţel şi o parte a străzii Podeni prelungită spre Sâncraiu de Mureş.

* Podeni (Hídvég) H4-I4-I5 1873: Drumul ţării de la Podeni (Hídvégi országút), [1900]: Calea Podeni (Hídvégi út), 1920. Str. Podeni, 1940: Str. Podeni (Hídvégu.), 1946: Str. Podeni  – Hídvég u., 1976: O partre a străzii va forma strada Tisei, restul împreună cu strada Cornăţel va fi strada Podeni.

* Cornăţel (Egerszegi) J5 1906: Calea Cornăţelului (Egerszegre vezető út), 1930: Str. nr. XLIII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XLIII va purta numele de Str. Spătarul Milescu.” 1940: Str. Cornăţel (Egerszegi-u.), 1946: Str. Cornăţel  – Egerszegi u., 1976: „Se atribuie [denumirea de]: m.) Str. Podeni, actualei străzi Cornăţel cu menţinerea denumirii «Podeni» pînă la intrarea în comuna Sîncraiu de Mureş.”

Podeni  – Hídvég →Tisei, Tisza

Podului → Călăraşilor, Lovasság

Poklos → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

~ Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

~ utczára le menő sikátor vagy köz → Kis köz; Mic, pasaj

~ uttzábol a' Szent Miklos Utzába feljáro Sikátor → Bolyai

~ uttzára le járo Nagy köz → Bolyai

Poligrafiei (Nyomda) J7-J8 (95) 1930: Str. XLI, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XLI va purta numele de Str. Petre Ispirescu.” 1941: Str. Egressy Gábor, 1946: Str. Egressy u., 1965: Str. Poligrafiei.

Poloska-köz Avas köz; Avaş, pasaj

Pomicultorilor (Gyümölcskertész) L12-L13

1982: „Se atribuie [denumirea de] Strada Pomicultorilor  – arterei de circulaţie, cuprinsă între str. Sîrguinţei şi Calea Sighişoarei.”

Pomilor (Gyümölcsfa) J1

* Pomilor (Gyümölcsfa) J1 1930: Str. nr. XLVI, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XLVI va purta numele de Calea Pomilor.”, 1941: Besealja, 1943: Bese telep, 1946: Calea Pomilor  – Besealja u., 1948: Calea Pomilor  – Gyümölcsfa u.

*? Viile Sub Beşa  – Besealja J1 1953: Viile Sub Beşa, 1957: Str. Sub Beşa  – Besealja u., 1965: Str. Pomilor.

Pongrác köz → Chinezu

Pongrátz, pasaj → Chinezu, Paul, Kinizsi Pál

Pop de Băseşti, Gheorghe J3-J4 (45)

(1835-1919). Om politic român ardelean, preşedintele Partidului Naţional Român între anii 1903-1918, iniţiatorul redactării şi înaintării Memorandului; în 1918 se află printre conducătorii marii adunări de la Alba Iulia.

1990: Str. Gheorghe Pop de Băseşti. ~ (1835-1919) Erdélyi román politikus, a Román Nemzeti Párt elnöke 1903-1918 között, 1892-ben kezdeményezője az erdélyi románok sérelmeit tartalmazó Memorandumnak, az 1918. december 1-i gyulafehérvári nemzetgyűlés egyik vezetője.

1990: Str. Gheorghe Pop de Băseşti

Pop, Florentin → Kakukkfű, Lămâiţei

~ Ladislau → Sportivilor, Sportolók

~ Reteganul → Govora

~ Vasile → Bábolna, Bobâlna

~ Vasile → Temes, Timişului

Popa Balint → Rovinari

Popazu → Harghita, Hargita

Popov → Dumbravei, Liget

Popovici, Aurel C. → Avramescu, Gheorghe

Porumbului (Kukorica) B7 1957: Str. Porumbului  – Kukorica u.

Posada L10 1976: „Se atribuie [denumirea de]: n.) Str. Posada, arterei de circulaţie cu pornire de la intersecţia străzii Corneşti cu strada Garofiţei, spre limita perimetrului construibil.”

~ 1976: „Posada utca nevet kap a Somostető (Corneşti) utca és a Szegfű (Garofiţei) utca elágazásától a beépített terület határáig húzódó közlekedési útvonal.”

Posta köz → Bolyai

Postarét → Cseralja, Substejeriş

Posta (Poştei) K8 (96) 1758: „Szent György Nevezetű Utzájában a' három ház felöl le járo köz”, 1783: Sz. Győrgy Uttzára lejáro Kőz, 1862: „Szabó köz (mely szemben, vagyis egy vonalban fekszik a Sáros uttzával)”, 1872: „Kis-sáros-utcza, vagy becsületes nevén említve Szabó köz”, 1873: Csonka-köz, 1875: Kisszentgyörgy utcza, 1880: Kecske köz, 1887: „A Kis Sáros utcza [nyerje] a «Petőfi utcza» nevet.” 1912: „Petőfi Sándor-utca (Kecske-köz). A Szent György-utcát a Kálvin-térrel köti egybe.” 1919: Petőfi Sándor-utca, 1920: Str. Mărăşeşti, 1940: Petőfi-u., 1946: Str. Petőfi u., 1948: Str. Puşkin u., 1964: Str. Poştei.

Poştei (Posta) K8 (96) 1758: „Pasajul care coboară în strada Sângeorgiului dinspre cele trei case”, 1783: Pasajul de coborâre în strada Sângeorgiului (Sz. Győrgy Uttza), 1862: „Pasajul Croitorilor (Szabó köz) care se află vis-a-vis cu strada Tinoasă (Sáros uttza)”, 1872: „Strada Tinoasă Mică (Kis-sáros-utcza), cu numele lui cinstit Pasajul Croitorilor (Szabó köz)”, 1873: Pasajul Ciuntit (Csonka-köz), 1875: Strada Mică a Sângeorgiului (Kisszentgyörgy utcza), 1880: Pasajul Caprelor (Kecske köz), 1887: „Strada Tinoasă Mică (Kis Sáros utcza) să fie: Strada Petőfi.” 1912: „Str. Petőfi Sándor (Pasajul Caprelor  – Kecske-köz). Leagă strada Sângeorgiului (Szent Györgyutca) cu piaţa Calvin (Kálvin-tér).” 1920: Str. Mărăşeşti, 1940: Str. Petőfi, 1948: Str. Puşkin u., 1964: Str. Poştei.

Potopului (Árvíz) I5 1918: „Strada ce leagă [străzile Mureş (Maros) şi Apa (Víz)] este strada Potopului. ([Maros és Víz utcát] öszszekötő utca Ár utca.)” 1920: Str. Vărsării, 1934: Str. Aurora, 1941: Potopului (Ár-u.) 1946: Str. Potopului  – Ár u., 1957: Str. Potopului  – Árvíz u.

Prahova (Prahovei) N6 (97) 1957: ,A «Fürszt» telepi VII-es számú utca neve Alexey Stachanov [Alekszej Sztahanov] utca lesz.” 1966: Str. Prahovei.

Prahovei (Prahova) N6 (97) 1957: „Strada Nr. VII. din Cartierul «Fürszt» va primi denumirea de str. Alexey Stachanov [Alexei Stahanov].” 1966: Str. Prahovei.

Praporgescu → Lupeni, Lupény

Predeal → Állomás tér; Gării, p-ţa

Predeal I9-I10-J10 Stradă formată prin schimbarea unei părţi a străzii, numită azi strada Crinului, cu fosta stradă Kisfaludy respectiv Densuşianu.

* Kisfaludy Károly I9 1907: „Strada din stânga şcolii dinspre strada Sándor János este strada Kisfaludi Károly.” 1920: Str. Aron Densuşianu, 1940: Str. Kisfaludy Károly, 1941: „Strada Kisfaludi se schimbă cu partea dinspre strada Sándor János a străzii Wesselényi Miklós.” 1948: Str. 6 Martie u., 1990: Str. Predeal.

* Wesselényi Miklós I10-J10 1900: Str. Wesselényi, 1912: „Str. Wesselényi Miklós. Cu pornire din strada Sándor János duce în direcţia nordică, pe lângă şcoala de fete, până la strada Dósa Elek.” 1920: Str. Vasile Conta, 1934: Str. Nicu Filipescu, 1940: Str. Wesselényi, 1948: Str. 6 Martie u., 1990: Str. Predeal.

~ [Eredetileg a mai Liliom (Crinului) utca és folytatása a mai Bábolna utcáig képezte az akkori Wesselényi utcát, de 1941-ben módosítottak rajta.]

* Kisfaludy Károly I9 1907: Sándor János utcából az iskola két oldalán, bal felől Kisfaludi Károly utca, 1912: Kisfaludy Károly-utca. A Sándor János utcai áll. leányiskola város felőli oldalán haladva, a Wesselényi Miklós-utcába vezet, 1920: Str. Aron Densuşianu, 1940: Kisfaludy Károly-u., 1941: a Kisfaludi utca felcserélődik a Wesselényi Miklós utcának a Sándor János utca felé eső részével, 1948: Str. 6 Martie u., 1990: Str. Predeal.

* Wesselényi Miklós I10-J10 1900: Wesselényi utcza, 1912: „Wesselényi Miklós-utca. A Sándor János-utcából, az áll. leány iskola mellett északi irányban halad a Dósa Elek-utcáig.” 1920: Str. Vasile Conta, 1934: Str. Nicu Filipescu, 1940: Wesselényi-u., 1948: Str. 6 Martie u., 1990: Str. Predeal.

Prefecturei → Enescu

Presan, Mareşal → Cerbului, Szarvas

Prieteniei (Barátság) K10-L11 1980: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi [...]: 9. Prieteniei, străzii cuprinse între strada Înfrăţirii şi strada Gloriei.”

Primar dr. Gheorghe Bernády → Forradalom, Revoluţiei

Primăriei (Városháza) I8 1912: „Calea Regina Elisabeta (Erzsébet királyné-út). Se întinde pe partea sudică a noii clădiri a Primăriei şi leagă strada Deák Ferenc cu strada Regele Béla al IV-lea (IV. Béla király utca).” 1920: Str. Primăriei, 1940: Str. Regina Elisabeta (Erzsébet királyné-út), 1946: Str. Elisabeta  – Erzsébet u., 1948: Str. Primăriei  – Városháza u., [1951]: Str. Sfatului, 1974: Str. Primăriei.

Primăvarei → Primăverii, Tavasz

Primăverii (Tavasz) H7 (98) 1900: Verii (Nyár utcza), 1920: Str. Primăvarei, 1941: (Verii) Nyár-u.. 1946: Str. Primăverii  – Nyár u. [!]

Principele Carol → Doja, Gheorghe; Dózsa György

~ Mircea → Călimanului, Kelemenhavas

~ Nicolae → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

Principesa Ileana → Borzeşti

~ Mărioara → Moşoiu, Traian

Privighetorii (Fülemile) L8-L9 (99) 1939: „Strada care leagă Str. Carmen Sylva prin capătul Bul. Reg. Maria cu Str. Pădurei [va fi numită]: Str. Grădinilor.” 1941: Str. Privighetorii (Fülemile-u.), 1946: Str. Privighetorilor  – Fülemile u., 1953: Privighetoarei, 1957: Privighetorii.

Prof. dr. Cantacuzino → Viola József

Progresului (Haladás)  L12 1982: „Se atribuie [denumirea de] Strada Progresului  – arterei de circulaţie care porneşte din str. Muncii, traversează pîrîul Pocloş, str. Rodniciei şi se termină în str. Cutezanţei.”

Promenada Elba → Parcul Sportiv Municipal, Városi Sportpark

Protopop Elie Câmpianu → Ifjúság, Tineretului

Prut (Prutului) B6-B7 1976: „Prut (Prutului) utca nevet kap a Felszabadulás (Dezrobirii) utcából az Úttörő (Pionierilor) utcával szemben a Maros folyó felé elágazó közlekedési útvonal.”

Prutului (Prut) B6-B7 1976: „Se atribuie [denumirea de]: f.) Str. Prutului, arterei de circulaţie cu pornire din strada Dezrobirii, spre rîul Mureş, vis-a-vis de str. Pionierilor.”

Punţii → Măcin, Măcinului

Punţii  – Palló → Măcin, Măcinului

Pustiu, pasaj (Puszta-köz)

1862: Pasajul Pustiu (Puszta köz). În anul 1881 deja era inexistent. Se afla în cartierul Pocloş. Nu s-a putut localiza.

Puszta-köz (Pustiu, pasaj)

1862: Puszta köz. 1881-ben már nem létező volt e Poklos negyedbeli utca. Helye sem azonosított.

Puskin → Posta, Poştei

Putna (Putnei) I6 1873: Vágóhídra járó köz, 1900 k.: Vágóhidköz, 1920: Str. Abatorului, 1941: Vágóhid-u. 1946: Abatorului  – Vágóhíd, 1965: Str. Putnei, 1982: A gyógyszergyár építése nyomán beépült.

Putnei (Putna) I6 1873: Pasajul Abatorului (Vágóhidra járó köz), cca. 1900: Pasajul Abatorului (Vágóhid-köz), 1920: Str. Abatorului, 1941: Str. Abatorului (Vágóhid-u.), 1946: Abatorului Vágóhíd, 1965: Str. Putnei, 1982: În urma construirii fabricii de medimente a fost desfiinţat.

R

Radnai (Rodnei) H9-H8-H7-I7 1900: Kemény Zsigmond utcza, 1912: „Kemény Zsigmond-utca. A Sándor J. utcából, az ipari szakiskolával szemben indul ki, észak-nyugati irányban haladva, a «Mészárosok-rét»-jén levő Andrássy Gyula útig tart.” 1920: Str. Al. Vaida Voievod, 1940: Kemény Zsigmond-u., 1946: Str. Kemény Zsigmond u., 1965: Str. Rodnei.

Radnóti (Iernutului) F9-G9 Két kis utcának 1941-ben történt egyesítéséből létrejött utca.

* Cicio Pop, Ştefan

1930: XIX sz. utca, 1934: „A jelenleg XIX számú utca viselje a: Şt Cicio Pop utca nevet.” 1941: Radnóti-u., 1946: Str. Iernutului  – Radnóti u.

* Ivireanu, Antim

1934: Str. Antim Ivireanu, 1941: Radnóti u., 1946: Str. Iernutului – Radnóti u.

Radu cel Mare Alba Iulia, Gyulafehérvári

Rákóczy Iancu, Avram

Rákóczi Ferenc Iancu, Avram

Rákóczi lépcső Lépcső köz; Scăricica, pasaj

Rakódó (Rampei) B9 1957: Str. Rampei  – Rakodó u.

Raktár (Depozitelor) B8-C8-D8-E8 [1974]: Str. Depozitelor, 1979: „Raktár utca (Depozitelor) nevet kap a Felszabadulás (Dezrobirii) és a Băneasa utcák közötti közlekedési útvonal.”

Raktár → Jilava, Jilavei

Rampei (Rakódó) B9 1957: Str. Rampei  – Rakodó u.

Rarău → Koós Ferenc

Rareş → Azúr, Azurului

Raţiu → Brigadierilor, Brigádos

Rădulescu, Heliade Ion F7-F8 (1802-1872). Scriitor, lingvist şi om, politic muntean. A luat parte la revoluţia din anul 1848 din Muntenia. A fost directorul şcolii bucureştene Gh. Lazăr, a depus o însemnată activitate editorială.

1910: „Drumul dintre Calea Contele Andrássy Gyula şi Calea Toldy Ferenc este: Calea Frangepán Ferenc.” 1923: Str. Ion Huniade, 1940: Str. Frangepán Ferenc, 1946: Str. Frangepán u., 1948: Str. Eliade Rădulescu u.

~ (1802-1872). Román író, nyelvész és politikus. Részt vett az 1848-as havasalföldi forradalomban, a bukaresti Gh. Lazăr gimnázium vezetője, jelentős kiadói tevékenységet fejtett ki.

1910: „A Gróf Andrássy Gyula és Toldy Ferenc út közötti út: Frangepán Ferenc út.” 1912: „Frangepán Ferenc-út. A város délnyugati részében van. A Toldy Ferenc útból indul ki s a Sátortábor és cukorgyár között elhaladva, a csatorna telephez vezet.” 1923: Str. Ion Huniade, 1940: Frangepán Ferenc-u, 1946: Str. Frangepán u., 1948: Str. Eliade Rădulescu u.

Rădulescu → Retezatului, Retyezát

Rămurele (Ágacska) M11-M12 1982: „Strada Rămurele porneşte din partea dreaptă a str. Negoiului şi se termină în str. Cutezanţei.”

Răsăritului (Kikelet) M8 1910: „Strada de vis-a-vis de azilul pentru copii şi paralelă cu strada Attila este: Strada Csaba.” 1920: Str. Ciobanului, 1940: Str. Csaba, 1965: Str. Răsăritului.

Rândunelelor (Fecske) I7 (100) 1930: Str. nr. XI, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XI va purta numele de Str. August Tr. Laurean.”, 1941: Str. Muşcatei (Muskátli u.), 1946: Str. Simó Géza u., 1964: Str. Rîndunicii, 1972: Str. Simó Géza, 1990: Str. Rândunelelor.

Rândunicei → Abrud, Abrudului

Râtului → Malomfalvi, Moreşti

Râtul Măcelarilor → Partizán, Partizanilor

Râtul Măcelarilor  – Mészárosrét → Partizanilor, Partizán

~ Poştei → Cserealja, Substejeriş

~ Poştei  – Postarét → Cserealja,  Substejeriş

Râtului  – Rét → Malomfalvi, Moreşti

Recoltei (Termés) A9-B9-B8 1957: Str. Recoltei  – Termés u.

Ref[orma]tum Collegium Kogălniceanu

Regele Béla IV. → Cuza Vodă

~ Carol I. Köteles Sámuel

~ Ferdinand I. → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

~ Ludovic → Cuza Vodă

~ Matia, p-ţa → Matei Corvin, p-ţa; Mátyás király tér

Regele Sigismund (Zsigmond király)

1913: „Strada nr. b.) dintre cele trei străzi deschise între strada Tisza Kálmán şi Kemény Zsigmond este: Strada Regele Sigismund (Zsigmond király utca).” 1919: Probabil nici nu a fost deschisă, deoarece în acest an nu este menţionată între străzile existente în oraş.

Regele Ştefan → Marinescu, Gheorghe

Reghinului → Gyöngyvirág, Lăcrămioarei

Régi Barom Vásár → Lupeni, Lupény

~ Szerpentin → Secuilor Martiri, Székely Vértanúk útja

~ baromvásár → Lupeni, Lupény

~ Baromvásár utcába feljáró köz → Kis, Mică

Régi-Baromvásár tér (Vechiul obor de vite, p-ţa) J6

1871: Barompiac, 1900: Baromvásár tér, 1938: „Régi-baromvásár tér. A Turbina-árok, vasúti sín és a Híd utca fogják közre.” 1940-ben már megszűnt piactér és vásártér jellege.

Régi-Baromvásár u. → Lupeni, Lupény

Régi-sörház → Cuza Vodă

Régibaromvásár → Lupeni, Lupény

Régikórház (Spitalul Vechi) K7 (112) 1862: Korház uttza. (szembe lévén a' régi korodával), 1873: Ispotály utca, 1887: ,A Kórház utcza nyerje a «Régi Kórház utcza» nevet.” 1891: r[égi] Kórház-u., 1920: Str. Aerului, 1934: Str. Gh. Bariţiu, 1940: Régikórházu., 1946: Str. Spitalului Vechi  – Régikórház u.

Régikórház → Toplica, Topliţa

Regina Elisabeta, calea, str. Primăriei, Városháza

~ Maria → Antonescu, Ion

~ Maria → Trebely, Trébely

Regős → Cibin, Cibinului

Remetea (Remeteszegi) J3-J2-J1-I1 1850: Drumul ţării de la Remetea (Remeteszegi Ország ut), 1870: Calea Remetea (Remeteszegi út), 1900: Str. Remetea (Remeteszeg utcza), 1920: Str. Remetea, 1941: Str. Remetea (Remeteszeg-u.), 1946: Str. Remetea-Remeteszeg u.

Remeteszegi (Remetea) J3-J2-J1-I1 1850: a' Remeteszegi Ország uton, 1870: Remeteszegi út, 1900: Remeteszeg utcza, 1920: Str. Remetea, 1941: Remeteszeg-u., 1946: Str. Remetea  – Remeteszeg u.

Republicii, p-ţa (Köztársaság tér) K7-L7

1763: „La locul numit Surduc (Szurdék), aici la capătul străzii Sângeorgiului (Szt. György uttza)”, 1818: „În strada Sângeorgiului (Szent György uttza), în partea numită Surducul Mic (Kis Szurdék)”, 1848: Surducul Mare (Nagy szurdék), 1862: Surducul Mare şi Mic (Nagy- és Kis Szurdék), 1887: „Surducul Mare şi Mic (Nagy és Kis-Szurdék) să primească numele de: Piaţa Sângeorgiului (Szentgyörgy tér).” 1920: Str. Sf. Gheorghe, 1930: P-ţa Constantin Romanu, 1940: P-ţa Sângeorgiului (Szentgyörgy-tér) 1941: P-ţa Mussolini, 1944. dec.2: P-ţa Churchill, 1946: P-ţa Churchill tér, 1948: P-ţa Republicii  – Köztársaság tér.

Repülőtér (Aeroportului) E8 1941: „Repülőtérhez vezető út a Megyesfalvi határban: Endresz Györgyutca.” 1946: Str. Józsa Béla u., 1964: Str. Aeroportului.

Resicai (Reşiţa) D9-D10 1976: „Resicai (Reşiţa) utca nevet kap a Dózsa György utcára a Prodcomplex munkásotthon mellett merőlegesen vezető közlekedési útvonal.”

Reşiţa (Resicai) D9-D10 1976: „Se atribuie [denumirea de]: b) Str. Reşiţa, arterei de circulaţie perpendiculară pe strada Gheorghe Doja, pe partea stîngă, pe lîngă clubul muncitoresc Prodcomplex.”

Rét → Malomfalvi, Moreşti

Reteganul → Govora

Retezatului (Retyezát) J8-J9 (101) 1862: Str. de mijloc a Străvechiului obor (Közép-Régibaromvásár uttza). 1870: Strada Crăcită (Gatyaszár utcza) [?], 1887: „Strada de la casa lui Szentiványi Kálmán şi vis-a-vis de a lui Sánta Károly până la casa lui Kádár Mihály şi vis-a-vis a lui Csutak Albert în linie dreaptă va fi numită; Strada închisorii (Fogház utcza).” 1911: „Hotărăşte Adunarea generală că strada închisorii (Fogház utca), în care s-a născut Deák Farkas, se va numi: Strada Deák Farkas.” 1920; Str. Ion Heliade Rădulescu, 1940; Str. Deák Farkas, 1946. Str. Deák Farkas u., 1966: Str. Retezatului.

Retyezát (Retezatului) J8-J9 (101) 1862: Közép-Régibaromvásár uttza. 1870: Gatyaszár utcza [?], 1887: ,,A Szentiványi Kálmán és szemben a Sánta Károly féle háztól Kádár Mihály és szembe a Csutak Albert házáig egyenes vonalban elvonuló utcza nyerje a: Fogház utcza nevet.” 1911: „Kimondja a közgyűlés, hogy a Fogház utcát, melyben Deák Farkas született «Deák Farkas» utcának nevezi el.” 1920: Str. Ion Heliade Rădulescu, 1940: Deák Farkas-u, 1946: Str. Deák Farkas u., 1966: Str. Retezatului.

Revoluţiei (Forradalom) K7 1553: Strada Sângeorgiului (SzentGyörgy utcza), 1591: Strada Sângeorgiului (Szent György uttza), 1652: Strada Sângeorgiului (Zenth Geörgi utza), 1846: „Ţăranii noi [termen pentru ţigani, n. n.] de la capătul străzii Sângeorgiului şi a Pocloşului se îndeletnicesc cu făcutul cărămidei.” 1912: „Strada Sângeorgiului (Szentgyörgy-utca) se îndreaptă din P-ţa Széchenyi în direcţia nordică”, 1914: „Strada Sângeorgiului va fi numită pe veci «Calea Vilhelm al II-lea» (II. Vilmos császár út).” 1920: Str. Sf. Gheorghe, 1940: Str. Primar dr. Gh. Bernády, 1940: Str. Sângeorgiului (Szentgyörgy) (Vilmos császár), 1941: Strada Horthy Miklós, 1944. dec. 2: Str. Sângeorgiului (Szentgyörgy u.), 1946: Str. Sf. Gheorghe  – Szent György u., 1948: Str. Lenin u., 1990: Str. Revoluţiei.

Rigó → Avramescu, Gheorghe

Rîtului  – Rét → Malomfalvi, Moreşti

Roaită Vasile → Ciocârliei, Pacsirta

Robu, Mircea K2-K3 Militar în termen, sergent major post mortem, care şi-a jertfit viaţa la datorie, cu ocazia inundaţiilor din 13 mai 1970 de la Tg. Mureş.

1918: „Strada care coteşte din [strada Voinicenilor  – Szabadi utca] prin intravilanul Kaffai este: Strada Boschetului (Bokor utca).” 1923: Str. Miriştei, 1940: Boschetului (Bokor-u.), 1946: Str. Tufei  – Bokor u., 1970: Str. Serg. maj. Mircea Robu.

~ Katonai szolgálatát Marosvásárhelyen töltő kiskatona, aki az 1970. május 13-i nagy árvízkor szolgálat közben életét vesztette. Társaival együtt post mortem altisztté léptették elő, és a Maros-híd melletti kaszárnya bejáratánál emléktáblát helyeztek el emlékükre.

1918: „A Kaffai féle telken [a Szabadi utcából] beszögelő utca: Bokor utca.” 1923: Str. Miriştei (Tarló), 1940: Bokor-u., 1946: Str. Tufei  – Bokor u., 1970: Str. Serg. maj. Mircea Robu.

Rodnei (Radnai) H9-H8-H7-I7 1900: Str. Kemény Zsigmond, 1912: „Str. Kemény Zsigmond. Porneşte din strada Sándor J. vis-a-vis de şcoala de ucenici şi trecând în direcţia nord-vestică prin Râtul Măcelarilor (Mészárosok-rétje) merge până la Calea Andrássy Gyula.” 1920: Str. Al. Vaida Voievod, 1940: Str. Kemény Zsigmond, 1946: Str. Kemény Zsigmond u., 1965: Str. Rodnei.

Rodniciei (Termékenység) L11-L12 1982: „Strada Rodniciei porneşte din partea dreaptă a str. Cutezanţei şi se termină în str. Livezeni.”

Róka → Sas, Vulturilor

Román Hősök Parkja (Parcul Eroilor Români) N7 1984: Parcul 23 August, 1990: Parcul Eroilor Români.

Roman, Ioan K3 (107)  Militar în termen, sergent major post mortem, care şi-a jertfit viaţa la datorie, cu ocazia inundaţiilor din 13 mai 1970 de la Tg. Mureş.

1930: Str. nr. XLVII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XLVII va purta numele de Str. Toamnei.” 1941: Str. Buchetului (Bokréta-u.), 1946: Str. Buchetului  – Bokréta u., 1970: Str. Serg. maj. Ioan Roman.

~ Katonai szolgálatát Marosvásárhelyen töltő sorkatona, aki az 1970. május 13-ki nagy árvízkor szolgálat közben életét vesztette. Társaival együtt post mortem altisztté léptették elő, és a Maros-híd melletti laktanya bejáratánál emléktáblát helyeztek el emlékükre.

1930: XLVII-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XLVII-es számot viselő utca neve: Ősz (Toamnei) utca.” 1941: Bokréta-u, 1946: Str. Buchetului  – Bokréta u., 1970: Str. Serg. maj. Ioan Roman

Román-templom → Cosmin, Cosminului

Romántemplom → Cosmin, Cosminului

Romanu, Constantin → Köztársaság tér; Republicii, p-ţa

Romanu-Vivu, Constantin M7 (1821-1849) Revoluţionar român paşoptist din Transilvania, a fost prefectul legiunii a XII-a din Regiunea Reghinului. La 20 ianuarie 1849 a fost prins de trupele maghiare la Stânceni şi dus la Tg. Mureş. A pierit în condiţii neelucidate lângă Tg Mureş.

1965: „Strada nouă fără nume (în cart. 7 noiembrie): Str. Floreasca.” 1974: Str. Constantin Romanu Vivu.

 – (1821-1849) 1848-as erdélyi román forradalmár, a Szászrégen környékén tevékenykedő XII. román légió prefektusa. 1849. január 20-án foglyul ejtik a gyergyói székelyek. Marosvásárhelyről Szászrégenbe vitték; kiderítetlen körülmények között lelte halálát.

1965: „Névtelen utca (a November 7 negyedben) neve: Floreasca utca.” 1974: Str. Constantin Romanu Vivu.

Roosevelt tér → Mărăşeşti, p-ţa; ~ tér

Rosa Eminescu

Rosetti → Ludasi, Luduşului

Roşca → Kőrösi Csoma Sándor

Roşiorilor → Oituzului, Ojtozi

Roşiorilor  – Huszár → Oituzului, Ojtozi

Róvás → Mioriţa, Mioriţei

Rovinari G6-H6-H7 Stradă formată din două străzi unificate în anul 1944.

* Dulgherilor H6-H7 1930: Str. nr. XXXII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXXII va purta numele de Str. Popa Balint.” 1941: Str. Dulgherilor (Ács-u.), 1943: „Continuarea naturală a străzii Dulgherilor până la strada Ţesătorilor (Takácsutca) va fi numită tot strada Dulgherilor.”

* Clujului, b-dul G6-H7 1943: Bulevardul Clujului (Kolozsvári körút), 1944. dec. 2: Bulevardul Ady Endre, în urma unificării străzii Dulgherilor cu bulevardul Clujului, 1946: B-dui Ady Endre körút., 1948: Calea Ady Endre út, 1957: Str. Ady Endre u., 1986: Str. Rovinari.

~ 1944-ben egyesített két új utcából lett körút, majd utca.

* Ács H6-H7 1930: XXXII-es sz. utca, 1934: ,,A jelenleg XXXII-es számot viselő utca neve legyen: Popa Balint utca.” 1941: Ács-u., 1943: „Az Ács utcának természetes folytatását a Takács-utcáig, Ács utcának [nevezik el].”

* Kolozsvári körút G6-H7 1943: Kolozsvári körút [újonnan nyitott utca], 1944. dec. 2: Ady Endre körút, Ács utca és a Kolozsvári körút összevonásából, 1946: B-dul Ady Endre körút., 1948: Calea Ady Endre út, 1957: Str. Ady Endre u, 1986: Str. Rovinari.

Roza Luxemburg → Állomás tér; Gării, P-ţa

Rozelor (Rózsa köz) J7 1862: Pasajul Rozelor (Rózsa-köz), 1870: Str. Crăcită (Gatyaszár utcza) [?], 1920: Str. Rozelor, 1940: Pas. Rozelor (Rózsa-köz), 1946: Str. Rozelor  – Rózsa köz.

Rozelor → Eminescu, Mihai

Rozmaring (Rozmarinului) C9-D9 1957: Str. Aurel Vlaicu u., 1966: Str. Rozmarinului.

Rozmarinului (Rozmaring) C9-D9 1957: Str. Aurel Vlaicu, 1966: Str. Rozmarinului.

Rozs → Blejnari, Lazăr

Rózsa köz (Rozelor) J7 1862: Rózsa-köz, 1870: Gatyaszár utcza [?], 1920: Str. Rozelor, 1940: Rózsa-köz, 1946: Str. Rozelor  – Rózsa köz.

Rózsa u.→ Eminescu

Rózsák tere (Trandafirilor, p-ţa) I8-J8 [A Poklos utca felső, vagyis keleti részéből és a Piac térből alakult ki. 1920-ban egyesítették az akkor Deák Ferenc nevét viselő utcát és a Széchenyi nevét viselő teret.]

* Poklos J8 1597: Poklos wczja, 1598: Poklos ucza, 1609: Poklos uttza, 1665: In Platea Vulgo Poklos Utza Vocata, 1712: Poklos uczza, 1748: Poklos uttza nevü uttza, 1754: „Poklos utzában, a' Piaczon, a Napkelet felől valo soron lévő Tanács vagy Varos Háza”, 1772: „a Poklos Uttzanak Napnyugot felöl valo Során a szent Királly Uttzára menő [...]”, 1862: Poklos uttza, [1868]: Deák Ferencz-uttza, 1870: „az ujabb időkben Deák Ferencz nevére keresztelt Poklos-utza felnyulik a piaczba”, 1912: Deák Ferenc-utca (Poklos-utca), 1920: Pţa Regele Ferdinand, 1940: Széchenyi-tér, 1944. dec. 2: Sztálintér, 1946: P-ţa Stalin tér, 1964: P-ţa Trandafirilor.

* Piac J8 1600: piacz szer, 1640: Piacz, 1694: „Piacz szerben Poklos Uczában”, 1733: in platea vulgo Piacz Szer Úttza(!) vocata, 1772: ,,Poklos uttzának Nap nyugat felől valo Soran a' Derék piatz”, 1778: „Poklos és a szent Király utzák végében az Város piacza Nap nyugati szegelete”, 1806: Poklos Uttzának Piatzi Része, 1856: Poklos uttzai piatzi sétatér, 1859: „a' fő piatzrol a' négy fő uttzában evel együtt jol ki kövezett utak vezetnek”, 1860: „1860. szept. 12-én meghatározza a' Képviseleti Testület, hogy a' Poklos uttzában létező nagyobb piatzi szép hely a' benne lévő séta zöld fás kerített sorral együtt Széchenyi térnek [...] hivassék”, 1912: Széchenyitér (Nagypiac vagy Főtér), 1920: P-ţa Regele Ferdinand, 1940: Széchenyi-tér, 1944. dec. 2: Sztálintér, 1946: P-ţa Stalin tér, 1964: P-ţa Trandafirilor.

Rozsnyai Dávid → Furtunei, Vihar

Rövid (Scurtă) B9 1957: Str. Scurtă  – Rövid u.

Russo → Petrila

Rusu, David J2-J3 Plutonier adjutant post mortem, militar decedat, fiind la datorie, la 13 mai 1970 cu ocazia inundaţiilor din Tg. Mureş.

1918: „Strada paralelă cu strada Secarei este: Strada Macului (Pipacsutca).” 1920: Macului, 1940: Str. Macului (Pipacs-u.), 1946: Str. Macului  – Pipacs u., 1970: Str. Plut. adj. David Rusu.

~ Post mortem főtörzsőrmester, az 1970. május 13-i árvízkor mentési szolgálat teljesítése közben életét vesztett katona.

1918: „A Rozs utcával párhuzamosan Pipacs-utca.” 1920: Macului, 1940: Pipacs-u., 1946: Str. Macului  – Pipacs u., 1970: Plut. adj. David Rusu u.

Rusu Şirianu → Laposnya, Lăpuşna

Ruxandra Domniţa → Blejnari, Lazăr

Rügy (Mugurilor) L11 (69) 1980: Íj (Arcului) utca, 1982: ,,A Rügy (Mugurilor) utca a Merészség (Cutezanţei) bal oldalából nyílik és az Ágacska (Rămurele) utcának azon a részén végződik, ahol az a Negoi (Negoiului) utcába szakad.”

S

Sacului → Izlazului, Közlegelő

Sacului  – Zsák → Izlazului, Közlegelő

Salamon Ernő → Sportivilor, Sportolók

Salcâmilor → Fűzfa, Sălcilor

Salcâmilor (Akác) G6-G7 1930: Str. nr. XXXVII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXXVII va purta numele de Str. Mitropolitul Simion Ştefan.” 1941: Bercul de Jos (Alsóberek-u.), 1946: Str. Livezii de Jos  – Alsóberek u., 1948: Str. Salcâmilor  – Akác u., 1976: „Prelungirea străzii Salcîmilor pînă la intersecţia cu strada Aradului.”

Samuil Micu → Someşului, Szamos

Sancti Nicolai → Ştefan cel Mare

Sándor János → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Sâncraiului Călăraşilor, Lovasság

~ de dincolo Călăraşilor, Lovasság

~ Mare → Călăraşilor, Lovasság

~ Mic → Arany János

Sângeorgiului → Forradalom, Revoluţiei

~ 22 Decembrie 1989, 1989. december 22.

Sângeorzului Forradalom, Revoluţiei

~ 22 Decembrie 1989, 1989. december 22.

Sapei (Kapa) B9-B10 1957: Str. Sapei  – Kapa u.

Sarló (Secerei) J10 1923: Str. Secerei, 1941: Arató-u., 1946: Str. Secerei  – Sarló u.

Sáros Târgului, Vásár

Sas (Vulturilor) J9-J10 1964-ben egybevont két utcából keletkezett közlekedési útvonal. A házszámozás a Dácia-piac melletti ún. garzon-tömbháztól kezdődik.

* Vulturilor J10 1930: XXVIII-as sz. utca, 1934: „A jelenleg XXVIII-as számot viselő utca neve legyen: Alexandru Lapedatu utca.” 1941: Róka-u., 1946: Str. Vulpei  – Róka u., 1964: Str. Vulturilor.

* Bem József  J9 1957: „A Baraktábor (Tabăra Bărăcilor) negyedbeli VIII-as számot viselő utca neve: Bem József utca.” 1964: Str. Vulturilor.

Sátor Legelő, Păşunei

Sátortábor Petriceicu Haşdeu

Săbadului → Szabadi, Voinicenilor

Săcarei → Blejnari, Lazăr

Săcuilor → Agricultorilor, Földmíves

Sălcilor (Fűzfa) H6-I6 (102) 1930: Str. nr.X, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. X va purta numele de Str. Sălciilor.” 1941: Salcâmilor (Akácfa-u.), 1946: Str. Sălcilor  – Fűzfa u.

Sălişte (Szelistye) J10-K11 1957: „Strada Nr. XVII din Cartierul «Postarét» va fi numită Strada Nyulás Ferenc.” 1965: Str. Sălişte.

Sămănătorilor Semănătorilor

Săvineşti H7-H8 1910: „Strada care leagă strada Czuczor Gergely cu strada Taberei (Tábor) este: Strada Vas Gereben.” 1912: „Strada Vas Gereben duce din str. Czuczor G. în Calea Andrássy Gyula prin Râtul Măcelarilor (Mészárosok rétje).” 1920: Str. Coresi, 1940: Str. Vas Gereben, 1946: Str. Vas Gereben, 1966: Str. Săvineşti.

~ 1910: „A Czuczor Gergely utcát a Tábor utcával összekötő utca: Vas Gereben utca.” 1912: „Vas Gerebenutca. A «Mészárosok rét»-jén a Czuczor G.-utcából az Andrássy Gyula útba vezet.” 1920: Str. Coresi [Coressi], 1940: Vas Gereben-u., 1946: Str. Vas Gereben u, 1966: Str. Săvineşti.

Săvineşti, aleea H7-H8 (4) [1970]: Aleea Săvineşti.

Săvineşti, sétány H7-H8 (4) [1970]: Aleea Săvineşti.

Sâncraiului → Cotitura de Jos

Sântana (Szentannai) K2-L2 1700: Calea Sântanei (Szent Annai út), 1742: Drumul care duce la Sântana (Szentannára menő út), 1850: Drumul ţării care duce la Sântana (Szent Annára járo Ország útja), 1930: Str. Sântana, 1940: Calea Sântana (Szentannai út), 1946: Str. Sântana  – Szentannai út.

Sârbilor → Plevna

Sârguinţei (Szorgalom) K12-L12 1980: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi [...]: 2. Sîrguinţei, străzii cuprinse între strada Poporului şi strada Evreilor Martiri”. Strada Poporului este nerealizată, strada Sârguinţei a fost legată cu B-dul 1 decembrie 1918  – fostă Str. Corunca.

Scălzii → Somnului

Scăricica, pasaj (Lépcső köz) K7 (82) 1918: „Scările care duc din strada Jókai în strada Bethlen Gábor [se vor numi]: Scările Rákóczi.” 1923: Scăricica, 1940: Scările Rákóczi, 1946: Scăricica  – Rákóczi lépcső, 1948: Pas. Scăricica  – Lépcső, 1957: Pas. Scăricica  – Rákóczi lépcső.

Scările Rákóczi → Lépcső köz; Scăricica, pasaj

Scânteia (Szikra)

1957: Str. Scînteia  – Szikra u., 1992: Desfiinţată în urma construirii blocurilor de locuinţe.

Schola → Kogălniceanu

Schola előtt való ucza → Kogălniceanu

Scholara feljáró köz → Kis köz; Mic, pasaj

Scurtă (Rövid) B9 1957: Str. Scurtă  – Rövid u.

Sebes (Sebeşului) I7 (103) 1918: „A [Hold utcától] északra az Új utcától nyíló következő utca: Nap utca.” 1923: Str. Soarelui, 1940: Napu., 1941: Görgey Artúr-u., 1946: Str. Görgey Artúr u, 1966: Str. Sebeşului.

Sebeşului (Sebes) I7(103) 1918: „Următoarea stradă, la nord de strada Lunii (Hold utca), cu începere de la strada Nouă (Új utca) este: Strada Soarelui (Nap utca).” 1923: Str. Soarelui, 1940: Str. Soarelui (Nap-u.), 1941: Str. Görgey Artúr. 1946: Str. Görgey Artúr u., 1966: Str. Sebeşului.

Secarei Blejnari, Lazăr

Secărei  – Rozs Blejnari, Lazăr

Secerei (Sarló) J10 1923: Str. Secerei, 1941: Secerătorilor (Arató-u.), 1946: Str. Secerei  – Sarló u.

Secerătorilor → Sarló, Secerei

Secuilor → Agricultorilor

Secuilor  – Székelyfalu → Agricultorilor

Secuilor Martiri, şos. (Székely Vértanúk útja) M6-M7 1870: Calea Martirilor (Vértanúk útja), 1910: „Drumul care duce, pe lângă fântâna Sándor János, de la şcoala militară spre strada Lavotta János este: Calea Martirilor (Vértanúk útja).” 1920: Calea Libertăţii, 1940: Calea Martirilor (Vértanúk útja), 1941: Calea Török-Gálffi-Horváth, 1946: Calea Secuilor Martiri  – Székely Vértanúk útja.

Segesvári út → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Segesvári út (Sighişoarei, calea) F11-G11-H11-H10-I10-I11-J11-J12-K12-K13-L13

1982: „Segesvári út (Calea Sighişoarei) nevet kap az 1918. december 1. sugárút és a Nyíres (Mestecănişului) utca közötti közlekedési útvonal.”

Sellemberk (Şelimbăr) K11 1982: „Sellemberk (Şelimbăr) utca nevet kap a Pandúrok (Pandurilor) sugárút és a Moldva (Moldovei) utca által közrefogott közlekedési útvonal.”

Semănătorilor (Vető) I9 (104) 1918: „Strada nouă deschisă din strada Plugarilor (Szántó utca) este: strada Semănătorilor (Vető utca).” [1923]: Str. Sămănătorilor, 1940: Semănătorilor (Vető-u.), 1946: Str. Semănătorilor  – Vető u.

Semenic → Buteanu, Ion

Serfőző → Cuza Vodă

Serg. maj. Lazăr Blejnari → Blejnari, Lazăr

~ Ionel Giurchi → Giurchi, Ionel

~ Ioan Roman → Roman, Ioan

~ Mircea Robu → Robu, Mircea

Serház → Cuza Vodă

Sétatér → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

Sever, Axente → Motru, Motrului

Sever, Axente → Vlahuţă

Sfatului → Primăriei, Városháza

Sf. Elisabeta (Szent Erzsébet)

1641: La Tg. Mureş, în strada Sf. Elisabeta (Szent Ersébet ucza), 1642: „casa noastră se află, de asemenea, la capătul străzii Sfintei Elisabeta (Szent Ersebet ucza)”, 1648: Str. Sf. Elisabeta (Zt. Ersebet utcza). Stradă nelocalizabilă, dispărută încă în secolul al XVII-lea.

Sf. Emeric → Nufărului, Tavirózsa

Sf. Gheorghe Forradalom, Revoluţiei

~ → Körtársaság tér; Republicii, p-ţa

~  – Szent György → Forradalom, Revoluţiei

~  – Szent György → 22 Decembrie 1989, 1989. december 22.

Sf. Ioan (Szent János) J6 1910: „Calea Sf. Ioan (Szent János út): Dintre străzile din jurul Oborului de vite cu pornire diu strada Podului (Híd utcza) cea dinspre oraş este strada Mănăstirii (Kápolna utca), cealaltă până la podul de pe canalul morii este «Calea Sf. Ioan» (Szent János út).” 1920: Str. Sft. Ioan, 1938: Stradă deschisă, dar neconstruită, 1941: Nu mai este amintită ca stradă existentă în oraş.

Sf. Margareta → Margaréta, Margaretelor

Sf. Mihail (Szent Mihály)

1615: „Am început să fac casa din strada Sf. Mihail (szent Mihály-utcza)”, 1862: „Strada Sf. Mihail (Sz. Mihály uttza) a fost spre piaţă; în anul 1615, înspre piaţă a început Nagy Szabó Ferencz să-şi construiască casa lui.” În realitate această stradă nu a existat. Eroarea se datorează descifrării greşite a străzii Sâncraiului (Szent Király).

Sf. Nicolae → Bolyai

~ → Kogălniceanu

~ → Ştefan cel Mare

Sf. Vasile → Béke, Păcii

~  – Szent László → Béke, Păcii

Sibiului → Moşoiu, Traian

Sighişoarei, calea (Segesvári út) F11-G11-H11-H10-I10-I11-J11-J12-K12-K13-L13

1982: „Se atribuie denumirea [de]: Calea Sighişoarei  – arterei de circulaţie cuprinsă între Bulevardul 1 Decembrie 1918 şi str. Mestecănişului.”

Silvicultorilor (Erdész) L13(108)

1982: „Se atribuie [denumirea de] Strada Silvicultorilor  – arterei de circulaţie cuprinsă între strada Pomicultorilor şi strada Apicultorilor.”

Simeon Ştefan → Akác, Salcâmilor

Simion Bărnuţiu → Aluniş, Mogyorós

Simó Donca → Aranyos, Arieşului

~ Géza → Fecske, Rândunelelor

Sinaia J6-K6 cca. 1700: Câmpul Viţeilor (Borju Mező), 1862: Str. Câmpul Viţeilor (Bornyumező uttza), 1887: „Câmpul Viţeilor (Borjumező) începând de la berăria Krafft să fie numită: Strada Berăriei (Sörház utcza).” 1920: Str. Berăriei, 1940: Str. Berăriei (Sörházu., 1943: Str. Contele Károlyi Sándor, 1946: Str. Berăriei  – Sörház u., 1948: Str. Pavlov u., 1965: Str. Sinaia.

~ 1700 k.: Borju Mező nevezetű helyben, 1862: Bornyumező uttza. 1887: „A Borjumező a Krafft-féle Sörháztól kezdve nyerje a «Sörház utcza» nevet [kapja].” 1900 k.: Sör [ház]-utcza, 1920: Str. Berăriei, 1940: Sörház-u., 1943: „Az eddig Sörház utcának nevezett és a Kossuth Lajos utcát a Kinizsi Pál utcával összekötő utcát a jövőre Gróf Károlyi Sándor utcának nevezi el.” 1946: Str. Berăriei  – Sörház u., 1948: Str. Pavlov u., 1965: Str. Sinaia.

Siretului (Szeret) G7-H7 1930: Str. nr. XXXIII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXXIII va purta numele de Str. D. Fogaraşi.” 1941: Str. Paulinilor (Pálos utca), 1943: „Continuarea naturală a străzii Paulinilor (Pálos) va fi numită «Strada Paulinilor» (Pálos utca)” 1946: Str. Urlăţianu u., 1948: Str. Urlăţeanu u., 1965: Str. Şiretului

Sitarilor (Szitás) G7 (109) 1930: Str. nr. XXXV, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXXV va purta numele de Str. Titu Maiorescu.” 1941: Sitarilor (Szitás-u.), 1946: Str. Sitarilor  – Szitás u.

Sîntana  – Szentanna → Sântana, Szent anna

Slatina H9 1923: Str. Pavel Chinezu, 1941: Str. Ebesfalvi, 1946. Str. Ibaşfalău  – Ebesfalvi u., 1965: Str. Slatina.

~ 1923: Str. Pavel Chinezu, 1941: Ebesfalvi-u., 1946. Str. Ibaşfalău  – Ebesfalvi u., 1965: Str. Slatina.

Slavici → Îngustă, Keskeny

Soarelui → Sebes, Sebeşului

Solidarităţii (Szolidaritás) L6 (110) 1900: Str. Mureş Mort (Holtmaros utca), 1920: Str. Mureşul Sec, 1934: Str. Grigore Alexandrescu, 1940: Str. Mureş Mort (Holtmaros-u.), 1946: Str. Mureş Mort  – Holt Maros u., 1986: Solidarităţii.

Sólyom (Şoimilor) K3 1930: XLVIII-as sz. utca, 1934: „A jelenleg XLVIII-as számmal jelzett utca neve legyen: Mező (Câmpului) utca.” 1941: Str. Şoimilor (Sólyomu.), 1946: Str. Şoimilor  – Sólyom u.

Someşului (Szamos) G8-H8 1907: „Drumul care duce cu pornire din strada Kemény Zsigmond, paralel cu strada Dorobanţilor (Honvéd utca) este: Strada Mikes Kelemen.” 1912: „Strada Mikes Kelemen. Stradă nouă la «Râtul Măcelarilor» (Mészárosok-rétjén). De la punctul de întâlnire a străzilor Madách şi Katona J. în direcţia sudică duce spre strada Nádasdy F.” 1920: Str. Micu Clein, 1934: Str. Samuil Micu, 1940: Str. Mikes Kelemen, 1946: Str. Micu Clein  – Mikes Kelemen u., 1948: Str. Mikes Kelemen u., 1964: Str. Someşului.

Somnului (Harcsa) H7-I7-I6 1923: Str. Scălzii, 1934: Str. Eftimie Murgu, 1941: Şirul Bercul de Sus (Felsőberek-sor), 1946: Aleea Livezii de Sus  – Felsőberek sor, 1948: Str. Somnului  – Harcsa u.

Somnului → Coşbuc

Somostető (Corneşti) K9-K10-L10-M10 1799: Somos Tetőre járo Utnál / a Somos tetöre fel járo ut, 1914: Somostető utja, 1920: Calea Viilor (Szőlőskert út), 1934: Str. Dumbravei, 1940: Somostető-útja, 1946: Str. Dumbravei (Liget)  – Somostető útja., 1948: Calea Corneşti  – Somostető u., 1957: Str. Corneşti  – Somostető u.

Somos tetőre fel járo ut → Corneşti, Somostetői

~ Tetőre járo ut → Corneşti, Somostetői

Somostető útja → Corneşti, Somostetői

Soós Pál → Lăcrămioarei, Gyöngyvirág

Sovata (Szováta) F9 1939: „A treia stradă deschisă dinspre Str. Principele Carol şi paralelă cu aceasta dinspre Str. Fabricei de zahăr şi Str. Şelimbăr: Str. Nicolae Panovici.” 1941: Str. Fiume (Fiumei-u.), 1946: Str. Stere u., 1964: Str. Sovata, 1981: În urma dezvoltării întreprinderii IMATEX a fost desfiinţată.

Sörház → Cuza Vodă

Sörház → Sinaia

Sövény (Gardului) →Kalász, Spicului

Spartacus → Turnu Roşu, Vöröstorony

Spatele câinelui (Ebhát) → Kogălniceanu

Spătarul Milescu → Cornăţel, Egerszegi

Speranţei → Lavandei, Levendula

Spicului (Kalász) D9 (111) 1957: Str. Gardului  – Sövény u., 1965: Str. Spicului.

Spiru Haret → Kenyér, Pâinei

Spitalul Vechi (Régikórház) K7 (112) 1862: Str. Spitalului (Korház uttza), vis-a-vis cu vechiul spital, 1873: Str. Spitalului (Ispotály utca), 1887: „Strada Spitalului va primi numele de: Strada Spitalului Vechi (Régi Kórház utcza).” 1920: Str. Aerului, 1934: Str. Gh. Bariţiu, 1940: Str. Spitalului Vechi (Régikórház-u.), 1946: Str. Spitalului Vechi  – Régikórház u.

Spitalului → Régi kórház, Spitalul Vechi

Sportivilor (Sportolók) I8 (113) 1804: „Drumul sau loc de stradă întins până la aşa zisa stradă a Întorsurii (Térjmeg Uttza) dinspre strada Oborului de vite”, 1820: Maidan care intră în strada Întorsurii (Térj meg uttza), 1862: Str. Întorsurii (Térmeg uttza), 1907: Strada Întorsurii (Térjmeg utca) [va fi numită]: Strada Fogarassi Pap József, 1923: Str. Baron Ladislau Pop, 1941: Str. Fogarasi Pap József, 1946: Str. Salamon Ernő u., 1964: Str. Sportivilor.

Sportolók (Sportivilor) I8 (113) 1804: ,,a' Barom Vásár uttzábol az ugy nevezett Térjmeg Uttzába bé nyulo ut, vagy uttza hely”, 1820: Térj meg uttzaban bé járo Siccator, 1862: Térmeg uttza, 1907: „Térjmeg utca [neve legyen]: Fogarassi Pap József utca.” 1912: „Fogarasi Papp Józsefutca. (Térjmeg-utca). A Régi Baromvásár-utcából északnyugati irányban haladva, a Köteles Sámuel-utcába vezet.” 1923: Str. Baron Ladislau Pop, 1941: Fogarasi Pap József-u., 1946: Str. Salamon Ernő u., 1964: Str. Sportivilor.

Stalin → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

Stahanov → Dumbravei, Liget

Stanca, Doamna → Malomkő, Piatra de Moară

~ → Bartók Béla

Stejarului (Tölgyfa) N7-O7 1975: Str. Cimitirului, 1982: „Se atribuie denumiri arterelor de circulaţie [...]  – Strada Stejarului  – arterei de circulaţie care trece pe lângă Spitalul judeţean şi face legătură între strada Gheorghe Marinescu şi strada 7 Noiembrie.” Strada a fost construită doar în parte. Partea dinspre Spitalul nou a rămas în fază de proiect, nici legătura între străzile Marinescu şi 22 decembrie 1989 cu atingerea cimitirului nou de lângă Sângeorgiu de Mureş nu s-a înfăptuit.

Stelelor (Csillag köz) J6-J7 1862: Pasajul Stelelor (Csillag-köz). 1870: Str. Crăcită (Gatyaszár utcza?). 1914: Pasajul Stelelor (Csillag-köz), 1920: Pas. Stelelor, 1940: Pasajul Stelelor (Csillag-köz), 1946: Str. Stelelor  – Csillag köz, 1957: Str. Stelelor  – Csillag u.

Stere → Sovata, Szováta

Stejerişului, calea Evreilor Martiri, Zsidó Vértanúk útja

Strada cu pietriş → Iancu, Avram

~ de jos → Görbe, Strâmbă

~ mică a Străvechiului Obor → Görbe, Strâmbă

Străvechiul obor→ Lupeni, Lupény

Străvechiului Obor → Arinului, Égerfa

~ → Lupeni, Lupény

~ strada din mijloc → Fântânii. Külső-kutas

~ strada din mijloc → Retezatului, Retyezát

Strâmbă (Görbe) I8-J9 1862: Strada Mică a Străvechiului obor (Kis-Régibaromvásár utca), 1887: „Strada întinsă între casa lui Dániel Ferencz până la casa lui Nagy János şi de la casa lui Máté Lajos până la a lui Gyéresi József în linie dreaptă să poarte numele de: Strada de Jos (Alsó utcza).” 1918: „Strada actuală de Jos se va numi: Strada Deák Lajos.”. 1920: Str. Strâmbă, 1940: Strada de Jos (Alsó-u.), 1946: Str. Strâmbă  – Alsó u., 1948: Str. Strâmbă  – Görbe u.

Sturza Dimitrie → Cserealja, Substejeriş

Sub Beşa → Gyümölcsfa, Pomilor

~  – Besealja → Gyümölcsfa, Pomilor

Subpădure (Erdőalja) M12 [1966]: Str. Subpădure.

Substejeriş (Cserealja) J10-J11 (114) 1934: Str. Dimitrie Sturza, 1941: Str. Râtul Poştei (Postarét-u.), 1946: Str. Râtul Poştei  – Postarét u., 1948: Str. Substejeriş  – Cserealja u.

Suceava (Szucsáva) H10 1719: Strada Budiului (Bodoni út), 1799: Drum de ţară spre Budiu (Bodoni ország út), 1900: Str. Gospodăriei oraşului (Városmajor utcza), 1907: „Strada de pe lângă şcoala de meserii este: Strada Irányi Dániel.” 1912: „Str. Irányi Dániel. Din strada Sándor János, trecând prin faţa gospodăriei oraşului (Városmajor), duce în direcţia sud-estică la Dâmbul Pietros (Kövesdomb).” 1920: Str. Suceava, 1940: Str. Irányi Dániel, 1946: Str. Irányi u., 1965: Str. Suceava. Cu ocazia construirii cartierului Dâmbul Pietros partea dinspre strada Gheorghe Doja a fost trecută la Bdul 1848.

Suceava → B-dul 1848, 1848-as sugárút

Sudului (Déli) B10-C10 1965: Str. Nr.IV: Sudului.

Surduc → Köztársaság, Republicii

~ Mare → Köztársaság, Republicii

~ Mic → Köztársaság, Republicii

Surján (Şurianu) H10 1975: „Surján (Şurianu) utca nevet kap a marosvásárhelyi «1848-as» negyedben az «1848-as sugárút» (Bulevardul 1848) és a Szucsáva (Suceava) utca által közrefogott és a Ion Buteanu utcával párhuzamosan húzódó közlekedési útvonal.”

Sylva, Carmen → Nyár, Verii

Szabadi (Voinicenilor) J5-J4-J3-K3-K2-L2-L1

1617: Szabadi út, 1765: Bárdos, Szabad és Mező-Csávás felé el járo nagy ország út, 1850: Szabad felé járo Ország Ut, 1873: Szabadi országút, 1898: Szabadi utcza, 1900: Szabadiutca, 1920: Calea Săbadului, 1927: Str. Săbadului, 1934: Calea Voinicenilor, 1940; Szabadi-út, 1946: Str. Voinicenilor  – Szabadi út.

Szabadság (Libertăţii) B7-C7-D7-E7-F7-G7-H7-I7

Eredetileg egy út volt, 1910-ben a Poklos-patak hídjától kettéosztották, 1948-ban a mai elnevezéssel ismét egy útvonal lett. 1887: „Az özv. Csíki Jánosné házától az Istvánfi féle majornál a honvéd sátor táborba kivezető út nyerje a «Tábor utcza» nevet.”

* Dessewffy Arisztid (Horia) I7 1910: „A Belső Tábor utcának a Poklos patak hídjától a Kör utcáig terjedő része: Dessewffy Arisztid utca.” 1912: „Dessewffy Arisztid-utca (Tábor utca). A IV. Béla király-utcából a Poklos patakon lévő hídig vezet.” 1920: Str. Horia, 1940: Dessewffy Arisztid-u., 1946: Str. Horia u, 1948: Str. Libertăţii u.

* Szabadság (Libertăţii) B7-C7-D7-E7-F7-G7-H7-I7

1910: „A Külső tábor utca s az ennek folytatását képező út egészen a Csatornatelepig: Gróf Andrássy Gyula út.” 1912: „A régi Tábor-utca, most Dessewffy Arisztid-utca folytatásaként, a Tisza Kálmán-utat a Frangepán-úttal köti össze s a Mészárosok rétjén a Sátortáborba vezet.” 1920: Str. Andrei Mureşanu, 1940: Gróf Andrássy Gyula-út, 1944. dec. 2: Szabadság útja, 1946: Calea Libertăţii  – Szabadság útja, 1948: Str. Libertăţii u.

Szabó köz → Posta, Poştei

Szabó Ervin → Azuga

Szalmás → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Szamóca (Fragilor) N6 (42) 1957: „A «Fürszt-telep» IV-es számú utcája legyen Fogarassi Papp József utca.” 1965: Str. Fragilor.

Szamos (Someşului) G8-H8 1907: „Kemény Zsigmond utcából a Honvéd utcával párhuzamosan vezető út: Mikes Kelemen utca.” 1912: „Mikes Kelemen-utca. Új utca a «Mészárosok-rét»-jén. A Madách és Katona J.-utcák összeérő pontjától déli irányban haladva, a Nádasdy F. utcába vezet.” 1920: Str. Micu Clein, 1934: Str. Samuil Micu, 1940: Mikes Kelemen-u., 1946: Str. Micu Clein  – Mikes Kelemen u., 1948: Str. Mikes Kelemen u, 1964: Str. Someşului.

Szántó → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Szarvas (Cerbului) K9 1934: Str. Mareşal Presan, 1948: „A II-es számú utcát Anonimus utcának nevezik el.” 1964: Str. Cerbului.

Széchenyi tér → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

~ út → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Szegfű (Garofiţei) L10-M10 1941: Fazakasok útja, 1946: Str. Fazakas Mihály u, 1965: Str. Garofiţei.

Székelyfalu → Agricultorilor, Földműves

Székely Mózes → Delavrancea

Székely Vértanúk útja (Secuilor Martiri, şos.) M6-M7 1870: Vértanuk útja, 1910: „A katonai alreáliskolától a Sándor János kút mellett a Lavotta János utcába vezető út: a Vértanúk útja.” 1912: „Vértanúk-útja. A Lavotta Jánosutcai vámház mellett kezdődik s keleti irányban haladva a vértanúk emlékoszlopához, s tovább a katonai alreáliskolához vezet.” 1920: Calea Libertăţii, 1940: Vértanúk útja, 1941. Török-Gálffi-Horváth út, 1946: Calea Secuilor Martiri  – Székely Vértanúk útja. [1950:] Szerpentin (Közszájon forgó elnevezése), [1984: Nem hivatalos név: (Régi) Szerpentin]

Szelistye (Sălişte) J10-K11 1957: „A «Postarét» negyedi XVII-es számú utca neve: Nyulas Ferenc utca.” 1965: Str. Sălişte.

Széll Kálmán u. → Nyár, Verii

~ út Nyár, Verii

Széna (Fânului) I2 1971: „Széna (Finului) utca nevet kap a Görgényi (Gurghiului) utcából kiinduló és a Remeteszeg utcával párhuzamos negyedik közlekedési útvonal.” Elhatározott, de meg nem nyitott utca.

Szentannai (Sântana) K2-L2 1700: Szent Annai út, 1742: Szentannára menő út, 1850: Szent Annára járo Ország útja, 1920: Str. Sântana, 1940: Szentannai út, 1946: Str. Sântana  – Szentannai út.

Szent Erzsébet (Sf. Elisabeta)

1641: „Maros vasarhelt, az Szent Ersébet uczaba”, 1642: „hazunk szinten az Szent Ersebet uczanak az vegin vagion”, 1648: „Zt Ersebet utczaba.” Már a XVII. században eltűnt azonosítatlan helyű utca.

Szent Görgy → Forradalom, Revoluţiei

~ → 22 decembrie 1989, 1989. december 22.

Szent Giörgi → Forradalom, Revoluţiei

Szent György → Forradalom, Revoluţiei

~ → 22 decembrie 1989, 1989. december 22.

Szentgyörgy → Forradalom, Revoluţiei

Szentgyörgyi → 22 decembrie 1989, 1989. december 22.

~ → Forradalom, Revoluţiei

Sz Györgyre Menő Nagy Ország ut → 22 decembrie 1989, 1989. december 22.

Szent Györgyre menő ország ut → 22 decembrie 1989, 1989. december 22.

Szentgyörgyre menő út → 22 decembrie 1989, 1989. december 22.

Szentgyörgy tér → Köztársaság tér, Republicii, p-ţa

Sz. György utczára le járo Köz → Posta, Poştei

Szent Imre → Nufărului, Tavirózsa

Szent János (Sf. Ioan)  J6 1910: „Szent János ut: a Híd utczából a Baromvásártér oldalán vezető utak közül a város felőli Kápolna utca, a másik pedig egészen a malomárkon levő hidig: Szent János út.” 1912: „Szent János-utca. A város északnyugati részén, a Híd-utcából a vasútvonalig terjed.” 1920: Str. Sft. Ioan. 1938: „Kihasított, de beépítetlenül maradt utca.” 1941-ben már nem említik a létező utcák között.

Szent Királi → Călăraşilor, Lovasság

Sz. Királly → Călăraşilor, Lovasság

Szent Király → Călăraşilor, Lovasság

Szent Király felé el járo utza → Călăraşilor, Lovasság

Sz. Király utzának a Vámos Híd felé járo Nagy Ága → Călăraşilor, Lovasság

Szent Kyrál → Călăraşilor, Lovasság

Szentkirály → Călăraşilor, Lovasság

Szent Kozma → Cosma, Kozma

~ László → Béke, Păcii

~ Margit → Margaréta, Margaretelor

Szent Mihály (Sf. Mihail)

1615: „kezdettem az szent Mihály-utczabeli házamat csináltatni”, 1862: „Sz. Mihály uttza pedig a' piac felől volt, 1615-be Szabo Nagy Ferencz házának erre nyulo sorát kezdette építtetni.” Megjegyezzük, hogy ilyen nevű utca nem létezett. A tévedés a Szent Király szó hibás olvasatából származik.

Szent Miklós → Kogălniceanu

~ → Ştefan cel Mare

~ utczára fel menő keöz → Bolyai

~ utzára menő Sikátor → Bolyai

Sz. Miklós → Ştefan cel Mare

Szentmiklós → Ştefan cel Mare

~ utcája → Ştefan cel Mare

~ útja → Ştefan cel Mare

Szentmiklósi → Ştefan cel Mare

Szentpáli → Branului, Törcsvári

Szeret (Şiretului) G7-H7 1930: XXXIII-as sz. utca, 1934: „A jelenleg XXXIII-as számú utca neve legyen: D. Fogaraşi utca.” 1941: Pálos-utca, 1943: „A «Pálos utcának» természetes folytatását [...] Pálos utcának [nevezi el].” 1946: Str. Urlăţianu u., 1948: Str. Urlăţeanu u., 1965: Str. Şiretului.

Szerpentin (út) → Secuilor Martiri, Székely Vértanúk útja

Sziget (Insulei) I5-J5 [1900]: Henter-gáthoz járó út, 1910: „Híd utcából a Maros mellett a Hentergát felé vivő utcza: Sziget utca.” 1920: Str. Insulei, 1940: Sziget-u., 1946: Str. Insulei  – Sziget u.

Szigligeti → Dumitrache, Ion

Szigligeti → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

Szigligeti Ede → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

Szikra (Scânteia) C9 1957: Str. Scînteia  – Szikra u., 1992: Beépítés miatt megszűnt.

Színház tér (Teatrului, p-ţa) J8 1972: P-ţa Teatrului.

Szitás (Sitarilor) G7 (109) 1930: XXXV-ös sz. utca, 1934: „A jelenleg XXXV-ös számot viselő utca neve legyen: Titu Maiorescu utca.” 1941: Szitás-u., 1946: Str. Sitarilor  – Szitás u.

Szív → Dandea, Emil

Szolidaritás (Solidarităţii)  L6 (110) 1900: Holtmaros utca, 1920: Str. Mureşul Sec, 1934: Str. Grigore Alexandrescu, 1940: Holtmaros-u., 1946:  Str. Mureş Mort  – Holt Maros u., 1986: Solidarităţii.

Szondi György → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

Szondy György → Griviţa Roşie, Vörös Grivica

Szorgalom (Sârguinţei) K12-L12 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezést kapnak, éspedig [...]: Szorgalom (Sîrguinţei) utca nevet kap a Nép (Poporului) utca és a Zsidó Vértanúk (Evreilor Martiri) utca közti szakasz.” A Nép (Poporului) utca nem nyílt meg, a szóban lévő utcát az 1918. december 1. sugárúttal (a volt Koronkai utcával) kötötték össze.

Szoros → Kis köz; Mic, pasaj

Szotyori József → Năvodari

Szovata (Sovata) F9 1939: „A Cukorgyári utcára nyíló és a Károly herceg (Principele Carol) utcával harmadik párhuzamos utca neve: Nicolae Panovici utca.” 1941: Fiumei-u., 1946: Str. Stere u., 1964: Str. Sovata, 1981: Az IMATEX vállalat terjeszkedésével megszűnt.

Szőlőskert út → Corneşti, Somostetői

Szövetség u. → Maniu, Iuliu

~ tér → Armatei, p-ţa; Hadsereg tér

Sztahanov, Alekszej → Prahova, Prahovei

Sztálin tér → Rózsák tere; Trandafirilor, p-ţa

Szucsáva (Suceava) H10 1719: Bodoni út („Hideg völgjben egj nyil, ki is az Patakon által jár az veghe, az Bodoni utra mégjen véggel';, 1799: Bodoni országút („Kis hegy felé járo Bodoni ország utra”), 1900: Városmajor utcza, 1907: „Az ipari szakiskola melletti utca: Irányi Dániel utca.” 1912: „Irányi Dániel-utca
A Sándor János-utcából a Városmajor előtt elhaladva, délkeleti irányban a Kövesdombra vezet.” 1920: Str. Suceava, 1940: Irányi Dániel-u, 1946: Str. Irányi u., 1965: Str. Su-

ceava. A Kövesdomb negyed építése során az Irányi utca Dózsa György utca felőli részét az újonnan kiépített 1848-as sugárúthoz csatolták.

ş

Şaguna, Andrei L7-L8 (67) (1809-1873). Mitropolit ortodox român al Ardealului. Iniţiatorul asociaţiei literare şi culturale ASTRA. În scrierile sale a urmărit independenţa bisericii române.

1862: Strada Bisericii româneşti (Román templom uttza), 1887: Str. Bisericii (Templom utcza), 1910: „Str. Bisericii (Templom utca) va fi: Str. Thököly Imre.” 1920: Str. Mitropolitul Şaguna, 1940: Str. Thököly Imre, 1965: Str. Doiceşti, 1991: Str. Mitropolit Andrei Şaguna.

~ (1809-1873). Erdélyi román görögkeleti (ortodox) főpap, 1864-től metropolita. Az ASTRA irodalmi és kulturális egyesület megalapításának kezdeményezője. Írásaiban síkra szállt a román egyház függetlenségéért.

1862: Román templom uttza 1887: „A román templom és úgyneveztetett József város egyenes vonalban nyerje a: Templom utcza nevet.” 1910: „Templom utca [új neve]: Thököly Imre utca.” 1912: „Thököly Imre-utca (Oláh templom-utca.) A II. Rákóczi F.-utcát a Bethlen G.-utcával köti öszsze.” 1920: Str. Mitropolitul Şaguna, 1940: Thököly Imre-u., 1946: Str. Thököly Imre u., 1965: Str. Doiceşti, 1991: Str. Mitropolit Andrei Şaguna.

Şanţului → Aranyos, Arieşului

6 Martie → Predeal

7 Noiembrie → 22 decembrie 1989, 1989. december 22.

Şchiopul Petre → Pasteur

Şcolii → Kogălniceanu

~  – Iskola → Filimon, Aurel

Şelimbăr (Sellemberk) K11 1982: „Se atribuie [denumirea de] Strada Şelimbăr  – arterei de circulaţie cuprinsă între Bulevardul Pandurilor şi str. Moldovei.”

Şelimbăr → Tordai, Turzii

Şerban Vodă → Chinezu, Kinizsi

Şincai, Gheorghe I7 (1754-1816). Istoric şi filolog iluminist român transilvănean, unul dintre întemeietorii Şcolii Ardelene. A militat pentru ridicarea poporului român prin reforme şi cultură. Pe lângă istoria românilor a scris mai multe manuale şcolare.

1918: „Stada care traversează intravilanul Kornhoffer de odinioară este: Str. Ogorului (Föld utca).” 1920: Str. Ogorului, 1934: Str. Gh. Şincai, 1940: Str. Ogorului (Föld-u.), 1941: Str. Lenkei János, 1946: Str. Şincai u.

~ (1754-1816). Román történész és nyelvész, az ún. Erdélyi Iskola egyik vezéregyénisége. A felvilágosodás híveként a reformok és a művelődés útján kívánta erdélyi népét fölemelni. Irányítása alatt falusi iskolák sokasága nyitotta meg kapuit. A románok története mellett több tankönyv szerzője.

1918: „A néhai Kornhoffer féle telken haladó utca: Föld utca.” 1920: Str. Ogorului, 1934: Str. Gh. Şincai, 1940: Föld-u., 1941: Lenkei János-u., 1946: Str. Şincai u.

Şipotului (Csorgó) K8 (115) [1799]: Ulicioara care duce în strada Olarilor (Fazakas utza), 1862: Str. Şipotului (Csorgo uttza), 1920: Str. Livezilor, 1940: Str. Şipotului (Csorgó-u.), 1946: Str. Şipotului  – Csorgó u.

Şirianu Rusu → Lăpuşna

Şirul Bercului de Sus → Harcsa, Somnului

~ Bodor Péter → Bodor Péter sor; ~, şirul

~ Katona József → Lavandei, Levendula

~ Madách Imre sor → Madách Imre

Şoimilor (Sólyom) K3 1930: Str. nr. XLVIII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XLVIII va purta numele de Str. Câmpului.” 1941: Str. Şoimilor (Sólyom), 1946: Str. Şoimilor  – Sólyom u.

Şos. Apeductului → Apeductului, Víztelep

~ naţ. spre Cluj → Doja, Gheorghe; Dózsa György

Şos. naţ. spre Sighişoara → B-dul 1 decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ Secuilor Martiri → Secuilor Martiri, şos.; Székely Vértanúk útja

Ştefan, regele → Marinescu, Gheorghe

Ştefan cel Mare J9 (?-1504). Cel mai de seamă domnitor moldovean (1457-1504). A fost un politician clarvăzător, diplomat şi unul dintre cei mai renumiţi comandanţi de oşti ai vremii. În a doua parte a domniei sale a purtat lupte permanente cu turcii pentru păstrarea independenţei ţării. În luptele sale a fost sprijinit şi de ardeleni, în special de trupe secuieşti. Recent biserica ortodoxă română l-a canonizat. 1567: platea Sancti Nicolai, 1580: „in vico Zentmiklos wczaja vocato”, 1586: Strada Sf. Nicolae (Zen Miklos Vtczaja), 1608: Str. Sf. Nicolae (Z. Miklos ucza), 1739: Strada numită Sf. Nicolae (Sz. Miklos nevü Uttza), 1862: „Spre strada Sf. Nicolae [din piaţă] se poate urca prin două străzi cu căruţa şi prin două pe jos. Primele două trec prin faţa parohiei şi respectiv a reşedinţei minoriţilor, ultimele două sunt pasajul Pieţei Mici (Kis piacz) de sub noua clădire a consiliului orăşenesc şi Pasajul Mic (Kis köz).” [1905]: Str. Dr. Gecse Dániel (Szent Miklós-utca), 1920: Str. Ştefan cel Mare, 1940: Str. Gecse Dániel, 1946: Str. Ştefan cel Mare  – Gecse Dániel u., 1948: Str. Ştefan cel Mare u.

~ (? –1504). Moldva uralkodója (1457-1504), széles látókörű politikus, jó szervező és diplomata, kora egyik legjelesebb hadvezére. Uralkodásának második felében állandó harcot vívott a törökkel országa függetlenségének megőrzéséért. E harcokban támogatták őt az erdélyiek is, főként székely harcosokkal. A közelmúltban a román ortodox egyház szentté avatta.

1567: platea Sancti Nicolai, 1580: in vico Zentmiklos wczaja vocato”, 1586: Zen Miklos Vtczaja, 1598: „Szekeli Vasarhelt az Zent Miklos Vcziaiaba”, 1608: Z. Miklos ucza, 1610: szent Miklós utcza, 1632: Zent Miklos vcza, 1682: Sz. Miklos Utza, 1733: „in Platea vulgo Sz. Miklos Úttza vocata”, 1739: „Sz. Miklos nevü Uttzában”, 1745: „a Szt. Miklosi uczában”, 1767: „Szent Miklos nevezetü uttzában”, 1862: „A Sz. Miklos uttzában [a piacról] kettőn [két utcán] szekérrel, ugyan anynyin gyalog járdákon haladhatni. A két első a' plébánia és a' minoriták laka mellett, a két utóbbi az új tanácsház alatt nyúló Kis piacz és az úgy nevezett Kis köz.” [1905]: Dr. Gecse Dániel-utca (Szent Miklós-utca), 1920: Str. Ştefan cel Mare, 1940: Gecse Dániel-u., 1946: Str. Ştefan cel Mare  – Gecse Dániel u., 1948 Str. Ştefan cel Mare u.

Şt. Cicio Pop → Iernutului, Radnóti

Ştefan cel Mare → Bolyai

~ Cicio Pop → Cicio Pop, Ştefan

Ştefan Iosif → Bartók Béla

Ştefan Gheorghiu → Petriceicu Haşdeu

Şurianu (Surján) H10 1975: „Se atribuie denumirea de «Strada Şurianu» arterei de circulaţie nou înfiinţată în cartierul «1848» din Tîrgu Mureş, cuprinsă între Bulevardul 1848 şi strada Suceava, paralelă cu strada Ion Buteanu.”

T

Tabărei → Haşdeu

~  – Sátortábor→ Haşdeu

Taberei (Tábor) → Libertăţii, Szabadság

~ Exterioare → Libertăţii, Szabadság

~ Interioare (Belső Tábor) → Baladei, Ballada

~ Interioare (Belső Tábor) → Libertăţii, Szabadság

Tábor→ Baladei, Ballada

Tábor → Libertăţii, Szabadság

Tache Ionescu → Oneşti

Takács (Ţesătorilor) G7-H7 (128) 1943: Takács-u., 1946: Str. Ţesătorilor  – Takács u.

Táncsics → Plevna

Tarló → Robu, Mircea

Tatros (Trotuşului) H8 (124) 1915: „A Honvéd és Mikes Kelemen utcák között nyitott új utcát [nevezzék] Gyulai Pál utcának.” 1920: Str. Enăchiţă Văcărescu, 1940: Gyulai Pál-u., 1946: Str. Gyulai Pál u., 1965: Str. Trotuşului.

Tavasz (Primăverii) H7 (98) 1900: Nyár utcza, 1920: Str. Primăvarei, 1941: Nyár-u., 1946: Str. Primăverii  – Nyár u. [!]

Tavirózsa (Nufărului) N6 (73) [1923]: Str. Gheorghe Tămaş, 1938: „Zsidó köz (Egyetlen házában zsidó lakik  – nem hivatalos név.)” 1941: Szent Imre u., 1946: Str. Engels u., 1964: Str. Nufărului.

Tămaş, Gheorghe → Nufărului, Tavirózsa

Tâmplarilor, aleea (Asztalos sétány) M7

[1974]: Aleea Tâmplarilor.

Tâmplarilor → Grădinarilor, Kertész

Târgului (Vásár) J8 1792: Strada Tinoasă (Sáros-utca), 1837: „Era cea mai tinoasă stradă [...], de unde a primit până azi numele de Tinoasă (sáros uttza)”, 1861: „încă şi azi trăiesc bătrâni care îşi amintesc bine de acele vremuri când răposatul Csíki Márton ţinea o pereche de boi puternici gata de intervenţie doar cu scopul de a scoate din noroiul fără fund al străzii Tinoase (Sáros utca), aflată în mijlocul oraşului, pentru o taxă rezonabilă, căruţele împotmolite acolo.” 1887: „Strada Tinoasă (Sáros utcza) va fi numită: Strada Eötvös József.” 1912: „Strada Eötvös József.  – Strada Tinoasă (Sáros-utca)  – De la piaţa Petőfi se îndreaptă spre Colegiul Reformat.” 1920: Str. G-ral Drăgălina, 1940: Str. Eötvös József, 1946: Str. Eötvös, 1964: Str. Târgului.

Târgului de găini → Filimon, Aurel

Târnavei (Küküllő) K7-L7 (117) 1907: „Strada de pe lângă intravilanul lui Kis Károly din faţa străzii Lacului este: Strada Damjanich.” 1910: „Strada dintre străzile Vasvári Pál şi Vörösmarty Mihály este: Strada Damjanich János.” 1920: Str. Bucovinei, 1940: Str. Damjanich János, 1946: Str. Damjanich u., 1964: Str. Târnavei.

Tcacenco → Oituzului, Ojtozi

Teatrului, p-ţa (Színház tér) J8 1972: P-ţa Teatrului.

Téglagyári út → Evreilor Martiri, Zsidó Vértanúk

Teilor (Hársfa) J10 (118) 1957: „Strada Nr. XII. din Cartierul «Tabăra Bărăcilor» va fi numită: Strada Olga Bancic.” 1967: Str. Teilor.

Teilor → Plevna

Téka → Padeş

Teleki → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Teleki Mihály u. → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ Mihály út → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

~ Pál tér Egyesülés tér; Unirii, p-ţa

Teleki Sámuel tér → Egyesülés tér; Unirii, p-ţa

Temes (Timişului) D9 1957: Str. Vasile Pop, 1965: Str. Timişului.

Temető → Crizantemelor, Krizántém

Templom → Şaguna, Andrei

Teodoroiu → Vulcan, Vulkán

Térj meg utzában bé járo Siccátor → Sportivilor, Sportolók

Térjmeg → Sportivilor, Sportolók

~ Utzába bé nyulo ut → Sportivilor, Sportolók

Térmeg → Sportivilor, Sportolók

Termékenység (Rodniciei) L11-12 1982: „A Termékenység (Rodniciei) utca a Merészség (Cutezanţei) utca jobb oldalából indul ki és a Jeddi (Livezeni) utcába torkollik.”

Termés (Recoltei) A9-B9-B9 1957: Str. Recoltei  – Termés u.

Tessedik → Papiu Ilarian

Testvériség (Înfrăţirii) L11 1980: „Egy negyed és egyes utcák elnevezést kapnak, éspedig [...]: 4. Testvériség (Înfrăţirii) utca nevet kap a Koronkai (Corunca) és a Merészség (Cutezanţei) utcák közötti szakasz.”

Tető (Platoului)  M8 1910: „A Katonai alreáliskola baloldala [vagyis: a város felöli oldala] mellett a Nagyerdő felé vezető utca: Attila utca.” 1920: Str. Ţepeş Vodă. 1940: Attila-u, 1946: Str. József Attila u., 1964: Str. Platoului.

Thälman, Ernst → Zărneşti, Zernyest

Thököly Imre → Şaguna, Andrei

Tiberiu Brediceanu → Bărăgan, Bărăganului

Timişului (Temes)  D9 1957: Str. Vasile Pop, 1965: Str. Timişului.

Timoteiu Cipariu → Diófa, Nucului

Tineretului (Ifjúság) I8 (119) 1918: „Strada de pe partea sudică a clădirii şcolii de administraţie, orientată spre strada Deák Ferenc este: Strada Germană (Német utca).” 1920: Str. Francezilor, 1937: Str. Protopop Ehe Câmpeanu, 1940: Str. Germană (Német-u.), 1941: Strada Germană (Német-utca) va fi: Str. Luther, 1946: Str. Luther u., 1948: Str. Tineretului  – Ifjúság u.

Tinoasă → Târgului, Vásár

~ mică → Posta, Poştei

Tinódi → Arinului, Égerfa

~ Lantos Sebestyén → Arinului, Égerfa

~ Sebestyén → Arinului, Égerfa

Tisei (Tisza) I5-J5-J4 1873: Drumul mare de la Podeni (Hídvégi országút), 1900: Str. Podeni (Hídvég utca), 1901 cca.: Calea Podeni (Hídvégi út), 1919: Str. Podeni (Hídvég u.), 1920: Str. Podeni, 1940: Str. Podeni (Hídvég-u.), 1946: Str. Podeni  – Hídvég u., 1976: „Se atribuie [denumirea de]: 1.) Str. Tisei, porţiunii din actuala str. Podeni cuprinsă între strada Voinicenilor şi strada Cornăţel.” Restul străzii, împreună cu strada Cornăţel formează strada Podeni.

Tisza (Tisei)  I5-J5-J4 1873: Hídvégi országút, 1900: Hídvég utca, 1901 k.: Hídvégi út, 1919: Hídvég u., 1920: Str. Podeni, 1940: Hídvég-u., 1946: Str. Podeni  – Hídvég u., 1976: ,A jelenlegi Hídvég utcának a Szabadi (Voiniceni) út és az Egerszegi (Cornăţel) utca közti szakasza: Tisza (Tisei) utca.”

Tisza Kálmán tér → Apponyi Albert tér; ~ p-ţa

Tisza Kálmán u.→ Vladimirescu, Tudor

~ Kálmán út → Vladimirescu, Tudor

Tisztás (Plaiului)  J10 (92) 1965: I-es számú utca: Tisztás (Plaiului) utca.

Titu Maiorescu → Sitarilor, Szitás

Toamnei (Ősz) B9-B10 1957: Str. Toamnei  – Ősz u.

Toamnei → Roman, Ioan

Toldi Miklós → Băneasa

Toldy Ferenc → Băneasa

~ Ferenc út Băneasa

~ Miklós → Băneasa

Tolnai Lajos → Visó, Vişeului

Tolstoi (Tolsztoj), Lev Nicolaievici N6-N7

(1828-1910). Mare prozator rus, alături de Dostoievski cel mai de seamă reprezentant al prozei realiste ruseşti. Dintre operele sale cele mai cunoscute amintim: Ana Karenina, Război şi Pace, Cazacii etc.

1957: „Strada Nr. II. din Cartierul «Fürszt» va primi denumirea de str. Lew Nicolae Tolstoi.”

Tolsztoj (Tolstoi), Lev Nikolajevics N6-N7

(1828-1910). Nagy orosz író, a kritikai-realista próza egyik legmarkánsabb alakja. Legismertebb művei: Háború és béke, Anna Karenina, Kozákok, Feltámadás.

1957: „A «Fürszt» telepi II-es számú utca neve: Lew Nicolae Tolstoi utca.” [!]

Tompa Mihály → Govora

Topliţa (Hévízi) K7 (120) 1900: Str. Mentovich Ferenc, 1912: „Str. Mentovich. (O parte a străzii Spitalului Vechi (Régi Kórház-utca). Trecând în direcţia nordică din strada de acum a Spitalului Vechi (RégiKórház-utca) se sfârşeşte în strada Thököly Imre.” 1920: Str. Gheorghe Bariţiu, 1934: Str. Episcopul Ioan Bob, 1940: Str. Mentovich, 1965: Str. Topliţa.

Tordai (Turzii) F9 (126) 1939: „A Károly herceg (Principele Carol) utcából a Cukorgyári utcával párhuzamosan nyitott utca: Sellemberk (Şelimbăr) utca.” 1941: Tordaiu., 1946: Str. Turzii  – Tordai u. 1982: Az IMATEX vállalat terjeszkedése nyomán az utcának csak egy része marad meg.

Tölgyfa (Stejarului) N7-O7 1975: Str. Cimitirului, 1982: „Utcanevet kap néhány közlekedési útvonal [...]  – Tölgyfa (Stejarului) utca  – nevet kap a Gheorghe Marinescu utcát az új kórház mellett elhaladva, a November 7. utcával összekötő közlekedési útvonal.” Ez az utca csak részben készült el. A Marosszentgyörgy melletti új köztemető és a megyei kórház közti útszakasz terv maradt.

Törcsvári (Branului) F10 Két kis utca 1941-ben történt egyesítéséből keletkezett utca.

* Grigore Ghica  F10 1930: XXII sz. utca, 1934: „A jelenleg XXII-es számmal jelölt utca neve Str. Grigore Ghica.” 1941: Str. Szentpáli, 1946: Str. Ion Ghica u., 1966: Str. Branului.

* Doamna Miliţa  F10 1930: XXIII sz. utca, 1934: „A jelenleg XXIII-as számmal jelölt utca neve Strada Doamna Miliţa.” 1941: Szentpáli u., 1946: Str. Ion Ghica u., 1966: Str. Branului.

Törcsvári → Cireşului, Cseresznyefa

Török → Tusnád, Tusnád

Török-Gálffi-Horváth, calea, út → Secuilor Martiri, Székely Vértanúk

Traian → Horea

Trandafirilor, p-ţa (Rózsák tere) I8-J8 Piaţa este compusă din partea răsăriteană a fostei străzi Pocloş (Poklos) şi vechea Piaţă. Unificare lor ş-a făcut în anul 1920.

* Pocloş (Poklos) I8 1597: Strada Pocloş (Poklos wczja), 1598: Str. Pocloş (Poklos ucza), 1665: „În piaţa numit popular Strada Pocloş (In Platea Vulgo Poklos Utza Vocata)”, 1754: În strada Pocloş (Poklos utzában). la Piaţă, 1772: „În partea de apus a străzii Pocloş (Poklos Uttza), la colţ cu strada care duce spre Sâncrai (szent Királly Uttzára menő szegelet)”, 1862: Str. Pocloş (Poklos uttza), [1868]: Str. Deák Ferencz, 1920: P-ţa Regele Ferdinand, 1940: P-ţa Széchenyi. 1944. dec. 2: P-ţa Stalin (Sztálintér), 1946: P-ţa Stalin, 1964: P-ţa Trandafirilor.

* Piaţa (Piac) J8 1600: Piaţa (piacz szer), 1694: „La piaţa de pe strada Pocloş (Piacz szerben Poklos Uczában)”. 1733: „Pe strada numită popular Piaţa (in platea vulgo Piacz Szer Úttza(!) vocata)”, 1772: „Pe partea de vest a străzii Pocloş este Piaţa Mare (Poklos uttzának Nap nyugat felől valo Soran a' Derék piatz)”, 1806: Partea de Piaţă a străzii Pocloş (Poklos Uttzának Piatzi Része), 1856: Aleea de la Piaţa din strada Pocloş (Poklos uttzai piatzi sétatér), 1860: „În data de 12 septembrie 1860 a hotărât Corpul Reprezentativ (Consiliul orăşenesc) ca locul pieţii frumos aranjat din strada Pocloş, împreună cu aleea îngrădită cu un şir de arbori să poartă numele de Piaţa Széchenyi (Széchenyi tér).” 1912: Piaţa Széchenyi (Piaţa Mare sau Centru  – Nagypiac vagy Főtér), 1920: P-ţa Regele Ferdinand, 1940: P-ţa Széchenyi, 1944. dec. 2: P-ţa Stalin (Sztálin-tér), 1946: P-ţa Stalin, 1964: P-ţa Trandafirilor.

Transilvania (Erdély) J11-J12-K12 1982: „Se atribuie [denumirea de]: Strada Transilvania  – arterei de circulaţie cuprinsă între Bulevardul Pandurilor şi str. Evreilor Martiri.”

Trebely (Trébely) L8-L9-M9-M10-N9 Actuala stradă se compune din vechea stradă Trébely şi din drumul care ducea în Viile Dealului Trébely unificate în anul 1976.

* Trebely (Trébely) L8-L9 1764: Drumul Trébely (Trébely Utja), 1811: „Drumul obişnuit care duce sus spre viile Trébely de la capătul străzii Claustrului (Klastrom uttza)”, 1862: Str. Oraşul Nemţilor (Németváros utca), 1887: „Strada care duce până în Dealul Viilor Trébely, care este cunoscută sub denumirea de Oraşul nemţilor (Német város) va primi denumirea de: Strada Cetăţii (Vár utcza).” 1897: Calea Trebely (Trébely útja), 1900: Str. Bethlen Gábor, 1912: „Str. Bethlen Gábor [...] duce până la viile Trébely.” 1920: Bulevardul Regina Maria, 1940: Str. Bethlen Gábor, 1941: „Str. Bethlen Gábor de la strada Claustrului (Klastrom utca) spre Trébely va fi: Strada Trebely (Trébely-u.).” 1946: Str. Trébely u., 1976: „Se atribuie [denumirea de]: k.) Str. Trebely, actualelor străzi Trebely şi Viile Trebely, care se unifică.”

* Viile Trebely (Trébely szőlő útja) L8-L9

1799: „Drumul care duce in Dealul Viilor Trebely (Trébely szőllő Hegybe menő út).”,1873: Drumul care duce în Trebely (Trébelybe járó út), 1930: Lanul Viile Trebely, 1953: Viile Dealul Trebely, 1957: Viile Trebely szőlő, 1976: Str. Trebely.

Trébely (Trebely) L8-L9-M9-M10-N9 1976-ban egyesített Trébely utca és Trébely szőlő útja a mai Trébely utca.

* Trébely (Trebely) L8-L9 1764: Trébely Uttya, 1811: „Trébely szőlő felé ki járo közönséges út.” 1862: Németváros uttza [annak felső része a mai Trébely utca], 1887: „Trébely szőlőhegyig terjedő utcza, mely Német város alatt ismeretes nyerje a: Vár utcza nevet.” 1897: Trébely útja, 1900: Bethlen Gábor utcza, 1912: „Bethlen Gábor utca [...] a Trébely szőlőig vezet.” 1920: Bulevardul Regina Maria, 1940: Bethlen Gábor-u., 1941: Bethlen Gábor-utca Klastrom utcától a Trébely felé [legyen] Trébely-u., 1946: Str. Trébely u., 1976: ,,k.) Trébely (Trebely) utca nevet kap a jelenlegi egyesített Trébely utca és Trébely szőlő útja.”

* Trébely szőlő útja (Viile Trebely) L9-L10

1799: „a' Trébely szőllő Hegybe menö ut.” 1873: Trébelybe járó út, 1930: Lanul Viile Trebely, 1953: Viile Dealul Trebely, 1957: Viile Trebely szőlő, 1976: Str. Trebely.

Treboniu Laurean → Fecske, Rândunelelor

Treierişului (Cséplés)  C9 (121) 1957: Str. Treierişului.

30 Decembrie (December 30.) L6-L7 (122)

1907: „Strada care din piaţa Sângeorgiului (Szentgyörgy tér) se îndreaptă spre gara de nord este: Str. Contele Batthyány Lajos.” 1920: Str. Tudor Vladimirescu, 1940: Str. Batthyány Lajos, 1946: Str. Batthyány u., 1948: Str. 30 Decembrie u.

Tribunul Buteanu → Berzei, Gólya

Trifoiului (Lóhere) I1-J2 (123) 1971: „Se atribuie [denumirea de] strada «Trifoiului», primei artere de circulaţie paralelă cu strada Remetea, avînd ca punct de pornire strada Gurghiului.”

Trombitás → Borona, Grapei

Trotuşului (Tatros)  H8 (124) 1913: „Strada nouă deschisă între străzile Dorobanţilor (Honvéd) şi Mikes Kelemen va fi numită: Str. Gyulai Pál”, 1920: Str. Enăchiţă Văcărescu, 1940: Str. Gyulai Pál, 1965: Str. Trotuşului.

Tserére járó ut → Evreilor Martiri, Zsidó Vértanúk

Tudor Vladimirescu → December 30., 30 Decembrie

~ → Vladimirescu, Tudor

Tufei  – Bokor → Robu, Mircea

Tufişului → Berek, Livezii

Tulipán (Lalelelor)  K10-L10-L11 1930: III-as sz. utca, 1934: „A jelenleg III-as számmal jelzett utca neve legyen: Iosif Hodoşiu utca.” 1941: Tulipán-u., 1946: Str. Lalelelor  – Tulipán u.

Túlsó Szent Király → Călăraşilor, Lovasság

Tunarilor → Cernei, Cserna

Turcilor → Tusnád, Tuşnad

Turnu Roşu → Kogălniceanu, Mihail

Turnu Roşu (Vöröstorony) H9 (125) 1923: Str. Ciocârliei, 1941: Str. Turnu Roşu (Vöröstorony-u.), 1946: Str. Spartacus u., 1964: Str. Turnu Roşu.

Turzii (Tordai) F9 (126) 1939: „Strada deschisă din Str. Principele Carol paralelă cu Str. Fabricei de zahăr: Str. Şelimbăr.” 1941: Str. Turzii (Tordai-u.), 1946: Str. Turzii  – Tordai u., 1982: În urma extinderii întreprinderii IMATEX a rămas doar o parte a străzii.

Tusnád (Tuşnad)  I8 (127) 1918: „[Német utcával] párhuzamosan az Albina épület előtt haladó utca: Török utca.” 1920: Str. Cehilor, 1940: Török u., 1941: Kovács Ferencu., 1946: Str. Edison u., 1964: Str. Tuşnad.

Tuşnad (Tusnád) I8 (127) 1918: „Strada din faţa clădirii Albina, paralelă cu strada [Germană (Német utca)] este: Strada Turcilor (Török utca).” 1920: Str. Cehilor, 1940. Str. Turcilor (Török u.), 1941: Str. Kovács Ferenc, 1946: Str. Edison, 1964: Str. Tuşnad.

Tutaj (Plutelor) M6 1930: VIII-as sz. utca, 1934: „A jelenleg VIII-as számot viselő utca neve legyen: Tutajos (Luntraşilor) utca.” 1941: Tutaj-u., 1946: Str. Plutelor  – Tutaj u.

Tutajos → Plutelor, Tutaj

Tündér (Zânelor) H7 (137) 1930: XL-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XL-es számot viselő utca neve legyen: Costache Negri utca.” 1941: Tündér-u., 1946: Str. Zânelor  – Tündér u.

Tüzér → Cernei, Cserna

Tzigán Mező → Antonescu, Ion

Tzigány Mező → Antonescu, Ion

Tyúk → Filimon, Aurel

Tyúk sor Filimon, Aurel

Tyúkszar → Filimon, Aurel

Tyúkszer → Filimon, Aurel

Ţ

Ţepeş Vodă → Platoului, Tető

Ţesătorilor (Takács) G7-H7 (128) 1943: Str: Ţesătorilor (Takács-u.), 1946: Str. Ţesătorilor  – Takács u.

Ţiganilor, pasaj → Budai Nagy Antal

~ → Izvorul Rece, Királykút köze

U

Udrea → Vadász, Vânătorilor

Ugar → Északi, Nordului

Ugron Gábor tér → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

Új → Belşugului, Bőség

Újtelep → Memorandului, p-ţa; Memorandum tér

Újváros → B-dul 1 Decembrie 1918, 1918. december 1. sugárút

Ulciorului (Köcsög) L8 (129) 1934: Str. Budai Deleanu, 1941: Ulciorului (Köcsög-u.), 1946: Str. Ulciorului  – Köcsög u.

Unió → Bartók Béla

Unirei → Győzelem tér; Victoriei, p-ţa

Unirii, p-ţa (Egyesülés tér) I8 (91) 1941: P-ţa Contele Teleki Pál, 1946: P-ţa Teleki Sámuel-tér, 1948: P-ţa Molotov tér, [1964]: P-ţa Unirii.

Unirii  – Egyesülés → Crişului, Körös

Unităţii (Egység) D9 (130) 1957: Str. Unităţii  – Egység u. 1988: Doar partea dinspre strada Gheorghe Doja mai există, restul a fost desfiinţat în urma construirii unor imobile de locuit.

Universităţii Marinescu, Gheorghe

Universităţii  – Egyetem Marinescu, Gheorghe

Unomál szőlő (Viile Unomai) H12-H13 1764: „Unomályba fel járo ösvény”, 1828: Unumáj ösvénye, 1930: Via Unomai, 1957: Viile Unu mai, [1995]: Viile Unomai.

1 Mai Antonescu, Ion

Urcuşului (Kaptatós) H9 (131) 1923: Str. V. Corcheş, 1941: Urcuşului (Kaptatós-u.), 1946: Str. Urcuşului  – Kaptatós u.

Ureche → Budai Nagy Antal

Urlăţeanu → Şiretului, Szeret

Urlăţianu → Şiretului, Szeret

Úttörő (Pionierilor) A7 1957: Str. Pionierilor.

Uzinei (Villanytelep) J6 1907: „Strada de pe lângă fabrica de jucării este: Strada Erkel Ferenc.” 1912: „Strada Erkel Ferenc. Se întinde pe partea dinspre oraş a şcolii primare de stat de pe strada Podului (Híd-utca), şi duce până la moara din parcul Elisabeta (Erzsébet-liget).” 1920: Str. Gavril Muzicescu, 1941: Str. Erkel Ferenc, 1964: Str. Uzinei.

V

Vadász (Vânătorilor)  K11 1918: „A Koronkai útról a Soós féle telken haladó utca (a Poklos-patak mellett): Vadász utca.” 1920: Str. Iepurilor, 1934: Str. Banul Udrea, 1940: Vadász-u. 1946: Str. Vânătorilor  – Vadász u., [1953]: Str. Iulius Fucsik u., 1964: Str. Vînătorilor. Csak az utca egy része maradt meg. A Tudor negyed terjeszkedése során tömbházakkal zárták el a Koronkai utcától, valamint garázsokat építettek oda.

Vadászok, sétány (Vânătorilor, calea) K8 1697: Darvas álé (a városban), 1938: „Darvas-álé, Darvas (a Darvason). A várbéli nagytemplom bejáratától a kapubástyáig terjed a várfok alat. Ültetője nevét őrzi.” 1946: Aleea Darvas sétány, 1948: Calea Vânătorilor  – Vadászok sétány, 1953: [nem szerepel az utcanévsorban.] Beleolvadt az Avram Iancu utcába.

Vágóhíd → Putna, Putnei

~ -köze → Putna, Putnei

Vágóhídra járó köz → Putna, Putnei

Vaida Voievod → Radna, Rodnei

Vajdahunyad (Hunedoara) C10-D10 1976: „Vajdahunyad utca elnevezést kap: c.) a Dózsa György utca bal oldalából kiinduló és az 1. számú Általános iskoláig terjedő közlekedési útvonal.”

Valea Rece (Hidegvölgy) H11-I11 1930: Cartierul extern „Valea Rece”, 1940: Cartierul ţigănesc extern (Külső cigánytelep), 1941: Cartierul Valea Rece (Hidegvölgy telep), 1946: Cartierul Valea Rece  – Hidegvölgy telep, [1953]: Str. Valea Rece  – Hidegvölgy u.

Valea Rece → Legelő, Păşunei

Vaier Branişte → Câmpului, Mező

Vállúskút → Caraiman

Váltóőr (Acarului) D9 (2) 1957: Str. Acarului  – Váltóőr u.

Vár u. → Antonescu, Ion

Vár u. → Trebely, Trébely

Vár-köz (Cetăţii, pas.) K7 1732: „a Szent György utczának napkelet felöl valo Során egy felől a Vár felé fel menő köz”, 1862: „a' vár felé fel járo kis köz”, 1870: „a ref. papilakhoz vezető Kis-köz sikátoránál”, 1900: Várköz, 1910: „A Szentgyörgy utca és a Rákóczi utca közötti köz «Vár-köznek» neveztessék el.” 1923: Pasajul Cetăţii, 1930-ban már nem említik a város létező utcái között.

Vár melyéke → Bernády György tér, p-ţa

~ → Iorga, Nicolae

Varga, Ecaterina (Varga Katalin) H8-I8 (37)

(1802-cca. 1852) Conducătoarea mişcării moţilor şi minerilor din Munţii Apuseni între anii 1840-1847. În anul 1847 a fost prinsă şi întemniţată. 1913: „Dintre cele trei străzi nou deschise între străzile Tisza Kálmán şi Kemény Zsigmond: c.) va fi strada Zoltán.” 1923: Str. Ecaterina Varga. 1940: Str. Zoltán, 1946: Str. Ecaterina Varga  – Varga Katalin u.

Varga Katalin (Varga, Ecaterina) H8-l8 (37)

(1802-1852 körül), magyar kisnemes, az erdélyi érchegységi román parasztok (mócok) és bányászok mozgalmának vezetője 1840-1847 között. 1847ben elfogták és bebörtönözték.

1913: „Tisza Kálmán és Kemény Zsigmond utcák között nyitott három új utca közül: c.) Zoltán utca.” 1923: Str. Ecaterina Varga, 1940: Zoltán-u., 1946: Str. Ecaterina Varga  – Varga Katalin u.

Varlaam → Milcov, Milcovului

Városháza (Primăriei) I8 1912: „Erzsébet királyné-út. A Városi új székház déli oldalán haladva a Deák Ferenc-utcát a IV. Béla király utcával köti egybe.” 1920: Str. Primăriei, 1940: Erzsébet királyné-út, 1946: Str. Elisabeta  – Erzsébet u., 1948: Str. Primăriei  – Városháza u., [1951]: Str. Sfatului, 1974: Str. Primăriei.

Városi Sportpark (Parcul Sportiv Municipal) I6-J6 1818: Elba, 1850: „Elba szigete. Mulato kert és kaszállo.” 1876: Az Elba sétatér, 1891: „Elba Maros szigete. A város legszebb sétatere.” 1899: „A közgyűlés elhatározta, hogy az eddig «Elba» nevet viselt városi sétány dicsőűlt Erzsébet királynénak emlékére «Erzsébet sétány» nevet viseljen.” 1914: Erzsébet liget, 1920: Parcul Elisabeta, 1940: Erzsébet liget, 1946: Parcul Elisabeta  – Erzsébet liget, 1948: Parcul 23 August park, [1984]: Parcul Sportiv 23 August, 1990: Parcul Sportiv Municipal.

Városmajor → B-dul 1848, 1848-as sugárút

Város Malmára járo Kis Köz → Malom, Morii

Vártér Bernády György tér; p-ţa

Vas Gereben → Săvineşti

Vásár (Târgului) J8 1792: Sáros-utca, 1798: Sáros Uttza, 1837: „a' leg sárosabb uttza volt [...], a' honnan máig is sáros uttza a' nevezete”. 1861: „Még ma is vannak öregjeink, akik élénken emlékeznek vissza arra az időre, midőn néhai Csíki Márton két derék bivalat csupán a célra tartott mindig készen, hogy a város közepén lévő Sáros utcában elterülő feneketlen sártengerbe süllyedő szekereket mérsékelt díjért kivontassa.” 1887: „A Sáros utcza nyerje az «Eötvös József utcza» nevet.” 1912: Eötvös József-utca.  – Sáros-utca  – A Petőfi térről a ref. Kollégiumhoz vezet, 1920: Str. G-ral Drăgălina, 1940: Eötvös József-u., 1946: Str. Eötvös u., 1964: Str. Târgului.

Vasile, Sfânt → Béke, Păcii

~ Alexandri → Bradului, Fenyő

~   Cârlova → Cireşului, Cseresznyefa

~ Conta → Crinului, Liliom

~ Conta → Dandea, Emil

~ Conta → Predeal

~ Corcheş → Kaptatós, Urcuşului

~ Goldiş → Goldiş, Vasile

~ Goldiş → Benefalău, Benefalvi

~ Lucaciu → Lucaciu, Vasile

~ Lucaciu → Madách Imre

~ Lupu → Ipătescu, Ana

~ Oroianu → Măcinişului, Őrlő

~ Pop Bábolna, Bobâlna

~ Pop → Temes, Timişului

~ Roaită → Ciocârliei, Pacsirta

~ Ureche → Budai Nagy Antal

Vasút felé vezető u, → Állomás tér; Gării, p-ţa

Vasutas → Pintilie, Ilie

Vasúti indóház felé vezető u. → Állomás tér; Gării, p-ţa

Vasvári Pál → Motru, Motrului

Văcărescu → Tatros, Trotuşului

Văii Reci → Legelő, Păşunei

Vărsării → Árvíz, Potopului

Vânătorilor, calea (Vadászok, sétány) K8 1897: Aleea Darvas, 1938: „Aleea Darvas. Se întinde între bastionul porţii şi intrarea în biserica reformată din cetate.” 1946: Aleea Darvas sétány, 1948: Calea Vânătorilor  – Vadászok sétány, 1953: În acest an nu mai este menţionată între străzile existente. (A fost asimilată cu strada Avram Iancu.)

Vânătorilor (Vadász) K11 1918: „Strada care (pe lângă pârâul Pocloş) din calea Coronca (Koronkai út) trece peste intravilanul Soós este: Strada Vânătorilor (Vadász utca).” 1920: Str. Iepurilor, 1934: Str. Banul Udrea, 1940: Str. Vânătorilor (Vadász-u.), 1946: Str. Vânătorilor  – Vadász u., [1953]: Str. Iulius Fucik u., 1964: Str. Vînătorilor. 1996: Azi există numai o parte a străzii, restul a fost desfiinţat prin construiri de blocuri de locuinţe şi de garaje.

Vânătorilor → Azuga

Vechiul obor, p-ţa (Régi-Baromvásártér) J6 1871: Oborul de vite (Barompiac), 1900: P-ţa Oborului de vite (Baromvásár tér), 1938: „Vechiul obor de vite (Régi-baromvásár tér). Se află între canalul Turbinei, calea ferată şi strada Podului (Híd utca).” În 1940 nu a mai existat ca obor de vite.

Vechiul Obor de vite → Lupeni, Lupény

Veniamin Costache → Padeş

Verbőczy → Bíróság, Justiţiei

Vereckei → Kakukkfű, Lămâiţei

Veres Torony → Kogălniceanu, Mihail

Verde (Zöld) J2-K2 1918: „A doua stradă perpendiculară pe strada Secuieni (Székelyfalu utca) este: Strada Verde (Zöld utca).” 1934: Str. Verde, 1937: Str. Împăratul Ioniţă, 1940: Str. Verde (Zöld-u.), 1946: Str. Verde  – Zöld u.

Verii (Nyár) L8-L9-M9-M10-N10-N9 1764: Drumul care duce la Dealul Mare (Nagy hegy), 1799: „Drumul ţării care sub Calvarul (Calvaria) duce în sus spre Dealul mare (Nagy Hegy)”, 1900: Str. Dealul Mare (Nagyhegy utcza), 1912: „Calea Széll Kálmán. Începe la capătul nordic al străzii Claustrului (Klastrom-utca) şi îndreptându-se spre nord-est duce la platoul Corneşti (Somostető).” 1920: Str. Carmen Sylva, 1940: Str. Széll Kálmán, 1946: Str. Carmen Sylva u.. 1948: Str. [La] Passionaria u., [1964]: Str. Verii.

Verii → Nyár, Primăverii (!)

Vessző (Cetinei) I1  Remeteszeg szelvény (22)

[1957]: Str. Viilor (Cart. Remetea). 1966: Str. Cetinei.

Vértanúk útja Secuilor Martiri, Székely Vértanúk

Vető (Semănătorilor) I9 (104) 1918: Szántó utcából nyíló új utca Vető utca, [1923]: Str. Sămănătorilor, 1940: Vető-u, 1946: Str. Semănătorilor  – Vető u.

Via Unomai → Unomál szőlő, Viile Unomai

Victor Babeş → Babeş, Victor

Victoriei, p-ţa (Győzelem tér) I8 Până în anul 1918 era considerată stradă; atunci a fost împărţită în două pieţe, amândouă purtând mai multe denumiri până în anul 1948, când au fost din nou unificate.

*   Deák Ferenc, p-ţa (tér) I8 1597: Str. Pocloş (Poklos wczja), 1601: Strada Pocloş (Poklos-utcza), 1663: „Capătul de jos al străzii Pocloş (Poklos Utzja vege)”, 1764: Str. Pocloş (Poklos uttza), [1868]: Str. Deák Ferencz, 1870: „Strada Pocloş (Poklos utcza), mai nou botezată după numele lui Deák Ferencz se întinde până în Piaţă.” [1918]: „Strada actuală Deák Ferenc de la piaţa Ugron Gábor până în strada Sándor János este: Piaţa Deák Ferenc.” 1920: P-ţa Unirei, [1923]: P-ţa Albina, 1940: P-ţa Deák Ferenc, 1946: Pţa Deák Ferenc tér, 1948: P-ţa Eroilor Sovietici  – Szovjet Hősök tere, 1990: P-ţa Victoriei.

*   Bernády György, p-ţa (tér)I8 1918: P-ţa Ugron Gábor, [1920]: P-ţa Albina, [1923]: P-ţa Unirei, 1940: P-ţa Ugron Gábor, 1944. dec. 2: P-ţa Bernády György, 1946: P-ţa Bernády György tér, 1948: Pţa Eroilor Sovietici  – Szovjet Hősök tere, 1990: P-ţa Victoriei.

Victoriei → Matei Corvin, p-ţa; Mátyás király tér

Vida Árpád → Ialomiţa, Ialomiţei

Vidu → Ialomiţa, Ialomiţei

Vihar (Furtunei) H7-H8 1930: Str. nr. XXX, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XXX va fi numită Str. Mareşal Averescu.” 1941: Rozsnyai Dávid-u., 1946: Str. Rozsnyai Dávid u., 1965: Str. Furtunei.

Viile Dealul Budiului (Bodonhegy szőlő) E12 1930: „Lanul Viile Dealul Budiului, din Str. Budiului în vii spre Budiu.” 1957: Viile Dealul Budiului  – Bodonhegy szőlő.

Viile Dealul Mare → Negoi, Negoiului

~ Dealul Mare  – Nagyhegy szőlő → Negoi, Negoiului

Viile Dealul Mic (Kishegy szőlő) H11-H12-H13

1678: Calea de sub Dealul Mic (Kis hegy), 1930: Viile Dealul Mic, 1957: Viile Dealul Mic  – Kishegy szőlő.

Viile Dealul Trébely  – Trébely szőlő Trebely, Trébely

~ sub Beşa (?) → Gyümölcsfa, Pomilor

~ Trébely → Trebely, Trébely

Viile Unomai (Unomál szőlő) H12-H13 1764: „Cărarea în sus spre Unomai (Unomályba fel járo ösvény).” 1828: Cărarea Unumai (Unumáj), 1930: Via Unomai, 1957: Viile Unu mai, [1995]: Viile Unomai.

Viilor → Deva

~ , calea → Corneşti, Somostető

Viitorului (Jövő) L11-L12 1980: „Se atribuie următoarele denumiri unui cartier şi unor străzi [...]: 6. Viitorului, străzii cuprinse între strada înfrăţirii şi strada Livezeni, spre pârâul Pocloş.”

Vilhelm II., calea → Forradalom, Revoluţiei

Villanytelep (Uzinei) J6 1907: „A gyermekjáték gyár melletti utca: Erkel Ferenc utca.” 1912: „Erkel Ferenc-utca. A híd-utcai állami elemi iskola város felőli oldalán halad, s az Erzsébet-liget mellett levő malomig vezet.” 1920: Str. Gavril Muzicescu, 1941: Erkel Ferenc-u., 1946: Str. Erkel Ferenc u., 1964: Str. Uzinei.

Vilmos császár → Forradalom, Revoluţiei

Vintilă Brătianu → Aluniş, Mogyorós

Viola József M7-8 (1770-1858). Medic originar din Tg. Mureş. A fost o personalitate marcantă a vieţii medicale şi spirituale din Moldova. Pentru meritele sale a fost distins cu titluri şi onoruri, iar pentru culegerile de folclor ciangăieşti a fost ales membru corespondent al Academiei Ungare.

1910: „Strada de pe lângă latura dreaptă a azilului de copii în direcţia fabricii de cărămizi va fi: Strada Barcsay Ákos.” 1920: Str. Azilului, 1937: „Străzii Azilului i se schimbă numele în Str. Prof. dr. Cantacuzino.” 1940: Str. Barcsay Ákos, 1946: Str. Viola József u. 1970: În urma construirii blocurilor de locuinţe din cartierul Cornişa strada a fost închisă.

~ (1770 –1858). Marosvásárhelyi származású moldvai orvos. Kimagasló orvosi tevékenységet fejtett ki, és a jászvásári szellemi életben is jelentős szerepet játszott. Több címet és kitüntetést kapott. A moldvai csángó néphagyomány gyűjtéseivel felhívta a magyarság figyelmét a moldvai magyarok létére. E munkásságáért a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta.

1910: „a gyermekmenhely jobboldala mellett a téglagyár felé vezetó utca: Barcsay Ákos utca.” 1912: „Barcsay Ákos-utca. Az István kiráy-utból kiindulva, az állami gyermekmenhely délnyugati oldala mellett, a Lavotta János-utca felé vezet.” 1920: Str. Azilului, 1937: „A Menhely (Azilului) utca neve megváltozik és Prof. dr. Cantacuzino utca lesz.” 1940: Barcsay Ákos-u., 1946: Str. Viola József u. 1970: A Kornisa negyed építése nyomán megszüntették.

Violetelor, pasaj (Ibolya köz) I9 (83) 1971: „Se atribuie unor artere de circulaţie nou create din municipiul Tîrgu Mureş, denumirile următoare:  – pasajul «Violetelor», arterei de circulaţie cuprinsă între străzile Kriza János şi Grădinarilor.”

Virág (Florilor) J3-K3 1918: ,,[A Búza utcát átszelő] keresztbe haladó utca: Virág utca”. 1920: Str. Florilor, 1940: Virág-u., 1946: Str. Florilor  – Virág u.

Visói (Vişeului) L7 (133) 1918: ,A Batthyány Lajos utca folytatásában, Rákóczy utcába irányuló Hegy-utca.” 1923: Str. Dealului, 1940: Hegy-u., 1941: Tolnai Lajos u., 1946 Str. Tolnay Lajos u., 1965: Str. Vişeului.

Vişeului (Visói) L7 (133) 1918: „Strada care în continuarea străzii Batthyány Lajos intră în strada Rákóczy, este: Strada Dealului (Hegy-utca).” 1923: Str. Dealului. 1940: Str. Dealului (Hegy-u.), 1941; Str. Tolnai Lajos, 1965: Str. Vişeului

Víz (Apelor) I5 1918: „[Maros utcával] párhuzamos utca Víz utca.” 1920: Str: Apei, 1934: Str. Apelor, 1940: Víz-u., 1946: Str Apelor  – Víz u.

Víztelep (Apeductului) J4-K4 1914: Farkas Kálmán utca, 1920 Şos. Apeductului, 1940: Farkas Kálmán u., 1941: báró Orbán Balázs-u. 1946: Str. Orbán Balázs u., 1948: Str. Apeductului  – Víztelep u.

Vlad Ţepeş → Platoului, Tető

Vladimirescu Tudor → December 30., 30 Decembrie

Vladimirescu, Tudor I7-I8-I9-I10-J10-K10

(1780-1821). Conducătorul revoluţiei din Muntenia din 1821. La început a colaborat cu mişcarea greacă eteristă îndreptată împotriva ocupaţiei turceşti. După izbucnirea luptelor armate s-a îndepărtat de mişcarea eteristă. A fost ucis de eterişti.

1910: „Drumurile de pe ambele laturi ale pârâului Pocloş (Poklos) şi pe lungimea totală a malurilor se va numi: Tisza Kálmán.” 1912: „Calea Tisza Kálmán. Se întinde pe malul drept şi stâng al pârâului Pocloş (Poklos). Începe de la strada Petelei István şi ţine până la calea ferată.” 1920: Str. I. Brătianu, 1940: Str. Tisza Kálmán, 1944. dec. 2: Tudor Vladimirescu u., 1946: Str. Tudor Vladimirescu u.

~ (1780-1821). Az 1821-es havasalföldi nemzeti törökellenes felkelés és forradalom vezetője. Eleinte a görög függetlenségi mozgalommal, a Heteriával működött együtt, miközben a havasalföldi mozgalom élére állott. Hamar eltávolódott fegyvertársaitól. A román mozgalom saját céljait követte. Ezért ~t a görög forradalmárok meggyilkolták.

1910: „A Poklos patak két oldalán vezető utak egész hosszában: Tisza Kálmán út.” 1912: „Tisza Kálmánút. A Poklos patak jobb és balpartján halad. A Petelei István-utcánál kezdődik és a vasút vonalig vezet.” 1920: Str. I. Brătianu, 1940: Tisza Kálmán-u. [Ekkor az Andrássy Gyula utcától a Koronkai utcai hídig nyúlik.], 1944. dec. 2: Tudor Vladimirescu u., 1946: Str. Tudor Vladimirescu u.

Vlahuţă, Alexandru L6 (134)  (1858-1919). Scriitor, poet, publicist moldovean. Şi-a desfăşurat activitatea literară cu precădere în instituţii literare ieşene. S-a remarcat prin sprijinirea scriitorilor tineri.

1934: Str. Axente Sever, 1941: Str. EMKE, 1946: Str. Bălcescu u., 1948: Str. Vlahuţă u.

~ (1858-1919). Író, költő, publicista. Tevékenységét főként jászvásári irodalmi szervezetekben fejtette ki. A kezdő írók önzetlen támogatója volt.

1934: Str. Axente Sever, 1941: EMKEu., 1946: Str. Bălcescu u., 1948: Str. Vlahuţă u.

Vlahuţă → Kakukkfű, Lămăiţei

~ → Mărăşti

Vlădeasa (Vlegyásza)  A7 1965: Str. Nr. III: Vlădeasa.

Vlădica Ion Popazu → Harghita, Hargita

Vlegyásza (Vlădeasa)  A7 1965: Str. Nr. III: Vlădeasa.

Voinicenilor (Szabadi) J5-J4-J3-K3-K2-L2-L1

1617: Drumul Săbadului (Szabadi út), 1765: „Drumul tării cu direcţia Bărdeşti-Săbad şi Ceuaşu de Câmpie (Bárdos, Szabad és Mező-Csávás).” 1850: Drumul ţării spre Săbad (Szabad felé járo Ország Ut), 1873: Drumul ţării la Săbad (Szabadi országút), 1898: Str. Săbadului (Szabadi utcza), 1920: Calea Săbadului, 1927: Str. Săbadului, 1934: Calea Voinicenilor, 1940: Calea Voinicenilor (Szabadi-út), 1946: Str. Voinicenilor  – Szabadi út.

Vörös Grivica (Griviţa Roşie) I8-H8-H9-G9

1948-ban a Szondy, a Szigligeti utcák és a Honvéd utca vasúti átjárójától a főtér felé eső szakaszának egyesítéséből keletkezett utca.

*   Szondy György H8-I8 1910: „A Kör utcát és Honvéd utcát összekötő utca: Szondi György utca.” 1912: „Szondy György-utca. Új utca. A Deák F.-utca folytatásaként a Kemény Zs.-utcába vezet.” [1920]: Str. Principele Nicolae, 1940: Szondi György-u., 1946: Str. Szondy György, 1948: „A Szigligeti, a Honvéd (Dorobanţilor) u. a vasúti átkelőtől (rampa C.F.R.) és a Szondi György utcák [együttesen] alkotják a Vörös Grivica (Griviţa Roşie) utcát.” 1957: Str. Griviţa Roşie  – Vörös Grivica u.

*   Dorobanţi (Honvéd)  H8 1900: Honvéd-utcza, 1920: Str. Dorobanţilor, 1940: Honvéd-u., 1946: Str. Dorobanţilor  – Honvéd u., 1948: A Honvéd utcának a vasúti sorompó és a Kemény Zsigmond utca közti szakasza a Vörös Grivica (Griviţa Roşie) része lesz. 1957: Str. Griviţa Roşie  – Vörös Grivica u.

*   Szigligeti Ede G9-H9 1900: Könyök utcza (része), 1910: „Az Alsó vasúti állomástól a Honvéd utcáig a vasút mentén vezető utca: Szigligeti Ede utca”, 1920: Str. Ion Luca Caragiale, 1940: Szigligeti Ede-út, 1946: Str. Szigligeti Ede u., 1948: Szigligeti utca [...] része lesz a Vörös Grivica (Griviţa Roşie) utcának, 1957: Str. Griviţa Roşie  – Vörös Grivica u.

Vörösmarty → Mărăşti

~ Mihály → Mărăşti

Vöröstorony (Turnu Roşu)  H9 (125) 1923: Str. Ciocârliei, 1941: Vöröstorony-u., 1946: Str. Spartacus u., 1964: Str. Turnu Roşu.

Vrancea, aleea (Vrancea sétány) K11 1982: „Se atribuie [denumirea de] Aleea Vrancea  – arterei de circulaţie cuprinsă între str. Şelimbăr şi Bucinului.”

~ sétány (~, aleea) K11

1982: „Vrancea sétány nevet kap a Sellemberk és a Bucsin utcák közötti közlekedési útvonal.”

Vrancea → Dobra, Petru

Vulcan (Vulkán) K9 1910: „Strada care duce cu pornire din strada Calvarului (Kálvária utca), pe lângă cimitirul reformat în cartierul funcţionarilor va fi: Str. Berzsenyi Dániel.” 1920: Str. Lt. Ecaterina Teodoroiu, 1941: Str. Berzsenyi Dániel, 1946: Str. Berzsenyi u., 1965: Str. Vulcan.

Vulkán (Vulcan) K9 1910: „A Kálvária utcából a református temető mellett a Tisztviselő telepre vezető utca: Berzsenyi Dániel utca.” 1912: „Berzsenyi Dániel-utca. Új utca a Tisztviselő Telepen. Ugyan ezen telepnek déli szélén levő s a Teleky Mihály-utca fölött, azzal párhuzamosan húzódó Kölcsey Ferencutcából halad északi s később a ref. temető felső határán, észak-keleti irányban, míg aztán a kath. temető felső felével szemben a Kálvária-utcába torkollik.” 1920: Str. Lt. Ecaterina Teodoroiu, 1941: Berzsenyi Dániel-u., 1946: Str. Berzsenyi u., 1965: Str. Vulcan.

Vulpei → Sas, Vulturilor

Vulturilor (Sas) J9-J10 Stradă formată din unificarea a două străzi în anul 1964. Numerotarea caselor începe de la blocul de garsoniere din apropierea pieţii Dacia.

* Vulturilor  J10 1930: Str. nr. XXVIII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr.

XXVIII va purta numele de Str. Alexandru Lapedatu.”, 1941: Str Vulpei (Róka-u.), 1946: Str. Vulpei  – Róka u., 1964: Str. Vulturilor.

* Bem József   J9 1957: „Str. Nr. VIII. din Cartierul «Tabăra Bărăcilor» va fi numită: Strada Bem József.” 1964: Str. Vulturilor.

W

Werbőczi → Bíróság, Justiţiei

Wesselényi → Predeal

Wesselényi → Crinului, Liliom

~ Miklós → Predeal

X

Xenopol → Plopilor, Gyümölcsfa

Z

Zambilei (Jácint) I1 Zona Remetea [1957]: Drumul Pădurii (Cart. Remetea), 1965: Str. Zambilei.

Zaladacus → Zaránd, Zărandului

Zaránd (Zărandului) I1 Remeteszeg szelvény

[1957]: Str. Zaladacus (Cart. Remetea), 1965: Str. Zărandului.

Zăgazului (Gát) L6 (135) 1900: Str. Zăgazului (Gát utcza), 1920: Str. Zăgazului, 1938: „Înainte de 1910 întreaga porţiune dintre Mureş şi drumul ţării a fost numită Strada Zăgazului (Gát utca). Azi porţiunea până la calea ferată se numeşte Strada Soós Pál.” 1940: Str. Zăgazului (Gát-u.), 1946: Str. Zăgazului  – Gát u.

Zăgazului → Gyöngyvirág, Lăcrămioarei

Zărandului (Zaránd) I1 Zona Remetea [1957]: Str. Zaladacus (Cart. Remetea), 1965: Str. Zarandului.

Zărneşti (Zernyest) J10 (136) 1957: „Strada Nr. XIV. din Cartierul «Tabăra bărăcilor» va fi numită: Strada Thälman Ernst.” 1966: Str. Zărneşti.

Zânelor (Tündér)  H7 (137) 1930: Str. nr. XL, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. XL va purta numele de Str. Costache Negri.” 1941: Str. Zânelor (Tündér-u.), 1946: Str. Zânelor  – Tündér u.

Zefir (Zefirului) J9 (138) 1948: „A IV-es számú utca: Corvinelor  – Korvin”, 1965: Str. Zefirului.

Zefirului (Zefir)  J9 (138) 1948: Str. Nr. IV [se va numi]: Corvin  – Korvin, 1965: Str. Zefirului.

Zent Georgy → Forradalom, Revoluţiei

Zent Király → Călăraşilor, Lovasság

Zent Kozma → Cosma, Kozma

Z. Miklos → Ştefan cel Mare

Zen Miklós → Ştefan cel Mare

Zentmiklos → Ştefan cel Mare

Zerge → Căprioarei, Őz

Zernyest (Zărneşti) J10 (136) 1957: „A Baraktábor (Tabăra bărăcilor) negyedbeli XIV-es számú utca neve legyen: Thälman Ernst utca.” 1966: Str. Zărneşti.

Zichy Mihály → Borzeşti

Zidarilor (Kőműves) G7 (139) 1930: Str. nr. VIII, 1934: „Strada indicată în prezent cu nr. VIII va purta numele de Str. Dr. Ion Mihu.” 1941: Str. Zidarilor (Kőmíves-u. 1946: Str. Zidarilor  – Kőmíves u. 1948: Str. Zidarilor  – Kőműves u.

Zoltán → Varga, Ecaterina; ~ Katalin

Zorilor → Coandă, Henry

~  – Hajnal → Coandă, Henry

Zöld (Verde) J2-K2 1918: „[Székelyfalu utcától a második] keresztutca: Zöld utca.” 1934: Str. Verde, 1937: Str. Împăratul Ioniţă, 1940: Zöld-u., 1946: Str. Verde  – Zöld u.

Zrínyi Miklós tér → Mărăşeşti, p-ţa; ~ tér

~ u. → Mărăşeşti, p-ţa; ~ tér

Zsák → Izlazului, Közlegelő

Zsidó-köz → Nufărului, Tavirózsa

Zsidó Vértanúk (Evreilor Martiri) K12

1629: az Csere uttia, 1764: Cserére járo uton, 1804: a' Csere erdőre feljáro ut, [1900]: Téglagyári út, 1923: Str. Cărămidăriei, 1940: Téglagyári út, 1941: Cserei Mihály-u., 1944. dec. 2: Zsidó Vértanúk útja, 1946: Calea Evreilor Martiri  – Zsidó vértanúk útja.

Zsidók útja (Evreilor, calea)

1850: „A' Sidok uttyán menve a' Hartzora járo országutig”. A Bese alján elhúzódó földút volt. A Szabadi utat kötötte össze a Remeteszeg utcával.

Zsigmond király (Regele Sigismund)

1913: Tisza Kálmán és Kemény Zsigmond között nyitott három új utca közül: b.) „Zsigmond király utca”. Valószínűleg meg nem nyitott utca. 1919-ben ugyanis már nem szerepel a létező utcák között.

Zsil (Jiului) H7 (57) 1930: XIV-es sz. utca, 1934: „A jelenleg XIV-es számot viselő utca neve legyen Plevna (Plevnei) utca.” 1941: Bessenyő-u, 1946: Str. Benkő Károly u., 1948: Str. Fónagy János u., 1964: Str. Jiului.