nyomtat

megoszt

Emlék jelen időben
ADONYI NAGY MÁRIA

A FÖLD HANGJAIAzon a márciusi estén sorra haltuk a pillanatokat.
Hihetjük-e azóta, hogy van valami fontosabb,
mint lábunk alatt a talaj biztonsága?
Magunkra gondolok, és rátok, és rájuk, és
megadás-ízű a szám.
Hallom a rózsák borulásának neszét, Veronica, kit
addig alig ismertem,
hallom, amint eldől benned a visszhang, keresztbe
fordul, s nem
marad, csak ez a nem-te-vagy pillanat.
És mi lehet bennünk előbbvaló az ember,
az emberség féltésénél?

BÉKEHol volt hol nem volt
egyszer a béke
madárlátott táj fészkelt a tenyerébe
öregek súgtak félve riadtak
meghaltak
s újra feltámadtak
fém villant elhullás nehéz fénye
a gyilkolóan szép búzavetésbe
férfiak léptek nyugodt meg zaklatottak
s egyről beszéltek amíg hallgattak
és odakígyóztak a semmiből
latyakos tengelyroppantó utak
baljós topogó körben
tettesnek vágynak
tükörnek szemtanúnak –
áldozatin félelmes némán
semmibe kúszott a tört sereg
megfoghatatlan messzi kör
szorult engedett szorult engedett
nyugodt meg zaklatott férfiak léptek
s egyről hallgattak amíg beszéltek
fém villant elhullás nehéz fénye
a gyilkolóan szép búzavetésbe

öregek súgtak félve riadtak
feltámadtak
s újra meghaltak
furcsa madár fészkelt a tenyerébe
hol volt hol nem volt
egyszer a béke
LÉPÉSNYIRESzúrós sziszegő cseppek verődnek a csúcsokhoz
– pár méterrel fönnebb kezdődik az idő –
az Idő mely tüskéivel ránkmered
kötözi emeli fel-fel a hegyeket

Itt még fák fognak szegek kötelek
minden mozdulatra átüt a szikla szíveden
élesre fent arcod a lét bokrait vágja
Itt már a csönd – iszonyú időd Golgotája

Sóhajok pányvái oldódnak feszesednek:
innen már csak egy lépést kell tenned...
FÁKA nagymadarak siratóénekét hallom
véres tollfoszlány szivárog át a hangon
Híg forróság zsugorítja
földbe visszanyomja a fákat
levelek ágak
fatörzs-csonk
lenyomatai szállnak
préseli szikla
megőrzi homokréteg
erdővé változnak a léptek
a dolgok hirtelen
sárga virággá bomlanak

És azután mi lesz
kedvünkből szárnyainkból
mi marad

A nagy madarak karma csodás
ágak emlékét őrzi
földbe temetett csőrükből
ezüst levélke nő ki
BEFEJEZÉSEK. AZ ALEXANDRIAI KÖNYVTÁRMi virágzik benned
az omlások felé?
hány bezúzott ablak
vált már a lelkeddé?

S most melyik télbe futnál?
hányadik vacogásba?
papírba öltözötten
magadra nem találva
REGGELI ÓRAA csillagok közt kelt huzat
végtelen füzetet lapoz
felébred házastársunk: az árnyék
megrajzolja fölénk a napot

Külön kis árnyék lesz a szív
rajta ingaként két vese
lapoz a füzetben a szél
– a mánus elmutat messzire
VÉDTELENSÉGTörött kis fütty is felisebezhet
s szilánkok között rejtegetnek

Mélyben ropog egy csillag csendje
hal akad a leheletre
csendre zúgások halásznak
szívbe úsznak a síkos vásznak
harap a víz a hálók vére
csontosul szemek kötelére

A kinyílt ég magában lapoz
pottyannak eleven csillagok
nyüzsögnek minit a falánk lepkék
megzizegtet a védtelenség

Kerítéshez kötött lovat:
oldjátok szomorúságomat
A MEGKÖVEZETTNEKTe akinek sebhelye nem lehet már
hiszen sebed a víz a fagy a táj
kővé vált örömmel köveznek téged
hogy megmaradásodon üthessenek léket

Nem látják kuporgatott erődet
mutasd hogy fáj – szedd csak rá őket –
mert annyi gyönyört zársz a tenyeredbe
átszúrni iszony-szöggel se lehetne

Állasz örömmel megkövezve
örömfává ütve sebezve
Gyümölcseidnek űr a száruk
bújj át magadon – csukódj rájuk
TEREMTÉSA nemlétnek micsoda árnyfeje
árnykeze árnyszava
a nemlétnek micsoda árnya –
hol az árnya?

A nemlétnek melyik elágazásán
jöttek fel a szavak homlokodig
hogy érinthessék a csillagot
szétnézni okosan a világban
mint aki valamit elhagyott
keresni valami átok-szép mesét
melynek homokjai – borok gyöngye
szívünk földjén nem pereg szét

A mi földünk ólom a mindenségen
ezüst bokraink e szavak
Nyiss fel bennünk pecsétet zárat
rózsáink meg ne haljanakSzeretném sajtó alá rendezni a történelem megíratlanul maradt verseit.
BÜNTETÉSVilágnyi hallgatás
üres kérdőjel-koponyák
hosszúszárú csönd-virág
kötőjelek tétova karnyújtása
felgyújtotthús-szagú haragok
zárójelek szemközti torzsalkodása
roppantó villogású látomás
felkiáltó csontok panasza
leszállni képtelen sikongás-madár
idézőjelek kínos billegése
véraláfutásos idők torz rendje
hármaspontú tovaloccsanás
merengő eső-virágok

...

Hiányzó pontok büntetése
Meghallod-e még egyszer
a csönd bocsánatát?Minden kérdés – még a kétségbeesett is – egyben vigasz, feloldozás. Ha ezt nem ismernénk el, az emberi beszéd értelmét vonnánk kétségbe.
ALKONYATÍme amikor fölfakad a csönd
s elmondhatatlan marad
erdő elfeketült kéz
kékbe fagyott alkonyat

A hallgatásból nőtt ez az arc
tűnődés tengeréből buggyant
torkomra gyöngyöt álmodott

Valahonnan eddig villog a fájdalom
villámok fáit rejti az erdő
ultrahangok lüktető záporába
valamennyi virág egyszerre belezendül

A szavak mögül most elmozdul a tér
csillagtól csillagig futó este
kikezdi földemet
– tőletek hozzámig sötétül –
csak az alkonyat utcája
egy szál remegésbe burkolva
csak a fasor két könyörgő keze
Visszatérésem hídjai ezek
a képzetekbe
FÉLTEKÉKSzárad a hajnal ága
ez a 365. napóra
teljes ketyegéssel körbejárja a földet
s elkattan tűnődéseidnél

Hervad a déli magasság
ez a csönd mely kivált a ragyogásból
s árnytalan szökkenésekkel
szeli a lég réseit
kiköt hangtalan világoknál
FELEDÉS ÉVSZAKAIEljön az ideje ismerős arcok tavaszának
ide dörren egy bimbó valamelyik márciusból
– tél hiányharangja: kerek bánat –
zöld szemből fű sercen szétzúzza az arc rögeit
Eljön az ideje ismerős arcok tavaszának

Formáltam ezt a dombot
és hová lett kezem
szavakat raktam a csönd falára
és számra dőlt a sejtelem
néztem öröklét-színű vágyat
s két szemem üregét
űrig nyitó virágot

Eljön az ideje az emlékeknek
barátság-érmeket szeles gyönyörű napokat
váltunk be tejre olcsó borra
s nem tudunk velük mihez kezdeni
A mosoly szüntelen lecsöppen
a kenyérben még elvágunk
valami drága tájat
a sóba visszaszédül a tenger
s töprengés szalvétája
törli a szájat

Eljön az ideje üvegvárosok csilingelésének a pusztán
s csak állunk dermedten mintha szíven ütött valami
de szívünk milyen mindenségnyi csöndbe zárva
sötét és sötét között szemhéjunk van-e

Eljön az ideje az időnek
s csak ülünk így
magunkra csukott téllel a mindenségben
várunk biztosan csendülő dallamot
elfeketedett karú napok évszakokNapóleon Szent Ilona-i gondolataiból: Napok óta kísért egy barikád mögötti kő látványa. És a mozdulat, ahogy valaki megragadta, mint én később a koronát.
AZ ELJÖVENDŐ HAJNALOKEz a hatalmasodó, elgyengítő várakozás –
Üvegfényű súlytalanságok lengenek
egy távoli, áradó kupolában,
minek a csöndjét nem hallani.
Gyomrunkban meztelen madár
felel ütemesen: mostantól minden
egy másik lehetőségen túl történik.

Az is becsukódik,
a száj, melyben ott az ígéret helye –
rozsdavörösen megszűnik a kötés
egy eljövendő seb fölött,
eltévednek az utolsó ecetfák
a nyílegyenes éjszakában,
harmat hull arra, amit kérdezett.
Fövenyből emelkedik súlyosan a kar,
iszalagok lazulnak, folyondár enged,
az első merev mozdulatok,
a fény, a levegő,
a dolgok vakító éle kivetül
a visszahozhatatlan pillanat számlapjára,
végtelen lassan belenyílunk a térbe:
a beszélgetés véget ért.
TÁBLÁKMért dobjuk le mit elveszünk
a tüskés fény honnan zuhog ránk
ki szegzi át naponta velünk
az öröm tízparancsát?

A csönd táblája ajkadon
az enyémre kérdések járnak
köveim mégsem adhatom
a dobáló halálnakModern kép: kicsinyített földgolyón egyetlen emberóriás. Nyúl egy gyertyaláng után. Vajon kioltani vagy megóvni tenyerével?
IDŐJÁRÁSEsett ma is egész nap az idegekben
pocsolyában topog gyönyörű lehetőség
felveri magát teherkocsikkal hulló levéllel
A lélek sivatagain felhős termeket
iskolapadot lázat sodor a szél
Sűrű pillanatokban csöpög
kimossa az ész vezetékeit

Ismeretlen évszakok edényében
gyönggyé fagyott a kérdés felelet
Esett ma is egész nap a lélekben
– mélybe csúszhatunk holnap –
de fázni nem szabad:
tündöklő fehér közeleg
REGGELI HAVAZÁSHó hull
Csajkovszkij óezüst zenéje
szállong ködpuha téli délelőttben
Távoli üvegek mögé képzeli magát az ember
hogy áttetszőbb legyen tisztább fémesebb
és rejtettebb amikor testén átsugárzik a szomorúság
és árnyat vet a csöndes havon

Hullnak csak hullnak
a hangok fehér szirmai
lerakódnak a csönd túloldalán
mélyül a tél hallhatóvá
válik egy virág halála
az idegekben az éj
ismeretlen surranású állatai
a mész ijedelme a só dadogása
halott katonák lelkében a fegyver
most kattan utolsót
hallani amint régi képeken
leroskad a százéves kerítés
a szívben ledől a visszhang
még egyszer meghal minden
és még egyszer felszakad
az alkonyi szőlőskertek magánya
laza ködliliomban vérző bibe
valaki arca

ahogy kilyuggatja a hó
a lehetséges tájat
a lehetséges hangok gyötrelmét
melyre lehull nagy pelyhekben
Csajkovszkij zenéje
mintha mindenkit egyszerre lepne be
ugyanaz a hatalmas közös álom

És mitől olyan szomorú mindez
hogy árnyat vet a csöndes havon?Állunk ketten a fehérségből kirajzolódó hídon. Egyik korlát a te gondolatod, másik korlát az én gondolatom.
VIHAR

Egy Szervátiusz-dombormű alá


Kristály-kötelek zúzzák az erdő termeit
leszakad a bőgés a vadtehenekről
s mint selyem-hártyákkal bélelt
kettős tölcsérű trombitát felkapja a szél
s a kecskék mekegése mint kilőtt
léggömb pukkan a levegőben
bárányok bégetése mint egymásra
zuhanó halott vezetékek
és csikók nyerítése mint horzsolt üvegtáblák
és mind a nyögő morgó sikongó
vicsorgó állat ahogy rohan
észveszejtőn száguld belegörnyedve
rettegve szökell döbbenettől vakon iramlik
félelem űz egybe mókust és vadkant
viszik a gyönge hajtást zúznak tavalyi ágat
tiporják a kegyetlen zöld vérrel ömlő tájat
felrúgnak bársony-szerelmű fészket –
kiontják a némaság buborékait
félelem öbleit hajszálcsövecskéit

Csak az ember áll
penész-zöld-zengésű örvénylésben
– úgylehet – hangtalan
VARROTTASVisszapörögnek szemembe mind
az elveszített gyöngyök,
az agyontaposott vőfélybokréta,
verőfényben és füstben távozók arca.

Ebben az időtlen visszafelé-virágzásban
gondolatok nélkül, lelkifurdalás nélkül,
ott reked idegeinkben a sóvárgás,
csak a fáradtság foszlányai
bíborlanak a testben,
mint egy elmúlt örökkévalóságról
szóló emlék.

Felszakadnak-e valaha az írott rózsák?
Visszazuhan-e az égi kékbe
fejünk alól az egyetlen madár?
Lassan csukódik a szalag tulipánja,
ahogy egyre messzebbre nézünk,
övek, ingvállak csokrai szállnak, keringenek,
hihetetlen türelemmel bágyadnak el
a valaha világító színek –
De hát hova hullhatna az a fekete gyöngyvirág,
mi lenne az ággyal, a székkel,
a menyasszony elvillant mellényével?