nyomtat

megoszt

Erdélyi kastélyok
BÍRÓ JÓZSEF

99. kép. A kerlési alagút-kripta egyik nyílása. (A szerző felv.)

100. kép. Kapu-oroszlán a kerlési kastélyban. Schmelzer muve. (A szerző felv.)

101. kép. A kerlési Bethlen-kastély északi homlokzata. (A szerző felv.)

102. kép. Bethlen Lajos gróf képmása. (Toldalaghi Józsefné grófné felv.)

103. kép. A báldi Béldi-kastély. (Betegh Sándorné Béldi Erzsébet grófnő felv.)

104. kép. A gyekei Béldi-kastély. (Béldi Dénes gróf felv.)

105. kép. A vajdaszentiváni Zichy-udvarház.

106. kép. Az egykori magyarfenesi Jósika-kastély előépülete.

107. kép. A gyalui Bánffy-Barcsay-kastély. (Fotofilm felv.)

108. kép. A gyalui Bánffy-Gallus-udvarház. (Entz Géza felv.)

109. kép. A bonchidai kastély nyugati szárnya.

110. kép. A csicsókeresztúri Torma-udvarház. (Entz Géza felv.)

111. kép. Apor István gróf képmása. (Auer Anikó felv.)

112. kép. Az aposfalvi Apor-kastély.

113. kép. A szurduki Jósika-kastély. (Padányi Gulyás Jenő felv.)

114. kép. A zsibói Béldi-kastély. (Toldalaghi Józsefné grófné felv.)

115. kép. A válaszúti Bánffy-kastély lépcsőháza. (Szőllősy Kálmán felv.)