nyomtat

megoszt

Erdélyi kastélyok
BÍRÓ JÓZSEF

84. kép. A hosszúfalvi Teleki-kastély. (Toldalaghi Józsefné grófné felv.)

85. kép. A hosszúfalvi kastély nagy szalonjának részlete. (A szerző felv.)

86. kép. Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és park a XIX. sz. elején. Egykorú metszet.

87. kép. A gernyeszegi kastély 1818-ban. Neuhauser Ferenc festménye.

88. kép. A kerelőszentpáli Haller-kastély. (Fischer felv.)

89. kép. A marosújvári kastély a XVIII-XIX. sz. fordulóján. Neuhauser Ferenc festménye. (Fotofilm felv.)

90. kép. A koronkai Toldalaghi-kastély. (A szerző felv.)

91. kép. A koronkai kastély parkjának részlete. (A szerző felv.)

92. kép. A koronkai kastély könyvtárterme. (A szerző felv.)

93. kép. Toldalaghi László gróf képmása. (Toldalaghi Józsefné grófné felv.)

94. kép. Családi ékszerek (kard, menteköto, nyaklánc, boglárok) a koronkai kastélyban. (Porjesz felv.)

95. kép. A koronkai kastély parkjának részlete (A szerző felv.)

96. kép. A torockószentgyörgyi Torotzkay—Rudnyánszky-kastély.

97. kép. A drági Wesselényi-Bethlen-kastély homlokzati részlete. (Szőllősy Kálmán felvételei)

98. kép. A szászfenesi Mikes-kastély. (Szőllősy Kálmán felv.)