nyomtat

megoszt

A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában
NAGY LAJOS
a kisebbségek jogai mindenéletmegnyilvánulasban korlátozva vol-

2. fejezet. A kisebbségek szabadságjogai

A kisebbségi szerződés hiteles értelmezése szerint a szerződések célja az, hogy az egyes államokban élő kisebbségek számára lehetővé tegye a többségi lakosokkal való békés együttélést és barátságos együttműködést s az, hogy a kisebbségeknek is módot adjon sajátos tulajdonságaik megőrzésére és fenntartására,1 megvédvén a szerződések megkötésekor fennállott helyzetet.2

Ezt a célt a szerződés a különböző szabadságjogoknak a kisebbségek számára való biztosításával kívánta megvalósítani. Az 1923-i alkotmány hatálya alatt a közönséges törvényhozás azonban a becikkelyezett kisebbségi szerződés minden egyes rendelkezését módosította és amellett, hogy a kisebbségeket minden egyes szabadságjog tekintetében a többségieknél hátrányosabb helyzetbe hozta, a kisebbségi szerződésnek épen a kisebbségek sajátos tulajdonságai megőrzésére, fenntartására vonatkozó rendelkezéseit sérti a legszembetűnőbb módon. Az 1938-i alkotmány azután az állampolgárok jogegyenlőségének elvét feladja s az állampolgárok között  — faji alapon  — nyíltan is megkülönböztetést tesz.31 „L'idée qui est à la base des traités pour la protection des minorités est d'assurer à des groupes sociaux incorporés dans un État, dont la population est d'une race, d'une langue, ou d'une religion autre que la leur, la possibilité d'une coexistence pacifique et d'une collaboration cordiale avec cette population, tout en gardant les caractčres par lesquels ils se distinguent de la majorité et en satisfaisant aux exigences qui en découlent ... En second lieu, assurer aux groupes minoritaires des moyens appropriés pour la conservation des caractčres ethniques, des traditions et de la physionomie nationale.” Publications de la Cour Permanente de Justice Internetionale, Série A/B No. 64, Écoles minoritaires en Albanie, S. 17 nyomán közli Flachbart, i. m. 119. Ugyanígy Le Fur, i, m. 414., Fouques-Duparc, i. m. 237.

2 „...et de protéger les situations acquises au jour de sa conclusion, en plaçant les minorités d'aujourd'hui sous la protection impartiale de la Société des Nations ...” Publications de la Cour Permanente de Justice Internationale, Série B., Avis consultatif No. 6. 25 nyomán közli Balogh, i. m. 122.

3 Ld. 83. skk.