nyomtat

megoszt

Erdélyi kastélyok
BÍRÓ JÓZSEF
NÉV- ÉS HELYMUTATÓ

NÉV- ÉS HELYMUTATÓ

(Az arab számok a szövegoldalakra, a rómaiak a képes táblákra utalnak.)

Abafája, 76, 108, 110, 114.

Abosfalva, 71, 82, 96, 97, 119, LXX.

Acton ezredes, 48.

Addison, 112. Agil, St., 26.

Alárdi, 49.

Alberti, Leonbattista, 27.

Alcsút, 77.

Aldina. 119.

Algyógy, 47, 50, 157.

Ali basa, 44.

Almakerék, 167.

Almás, l. Nagyalmás.

Almásy-Teleki Éva, 100.

Alsódabas, 77.

Alsópetény, 77.

Alsórákos, 46–48, 87, VIII.

Alsó-Sebes vára, 38.

Alsózsuk, 83, 100, 152, 156.

Altorja, 32, 50, 56, 78, 87, 94, 126.

Alvinc, 9, 41, 44, 83, 85, 146.

Antos, 51.

Apáca vára, 38.

Apáczai Csere János, 125.

Apafiak, 9, 29, 43, 44, 54, 96, 102, 103, 109, 118, 125, 130, 139, 142, 149, 163, 167, 169, 170, III.

Apafi Gergely, 44.

Apafi Mihály, 9, 29, 43, 44. 96, 103, 109, 118, 125, 130, 139, 142, 149, 163, 167, 169, 170.

Apafi Mihályné, Bornemisza Anna, 109, 142.

Apanagyfalu, 78.

Aporok, 30–32, 37, 50, 56, 71, 78, 82, 84, 87, 94, 96, 97, 119, 126, 131, 136, 137, 140–142, 144, 158, 160, LXX

Apor István gr., 32, 87, 94, 96, 137, 142, 158, LXX.

Apor Istvánné gr.-né. Farkas Zsuzsánna, 87.

Apor Istvánné br.-né, 100.

Apor Péter, 30, 31, 84, 97, 126, 131, 136, 140, 141, 142, 144, 160.

Apor Lázár, 50, 78.

Aranka György, 127.

Aranyivár, 39.

Aranyosmedgyes, 46, 47, 85, 104,

V. Árkos, 82.

Ártándi család, 15.

Auersperg, 133.

Avenarius, 98, 100.

Azay-le-Rideau, 26.

Bach, Johann Seb., 132.

Bach, Wilh. Friedemann, 132.

Baglioni, Giovanni, 130.

Balassi Ferenc, 146.

Balázsfalva, 67.

Báld, 77, 97, LXVI.

Bálintitt, 82.

Bálványosvár, 37, 38, 40, 50.

Bánffyak, 9, 13–15, 18–20, 32, 38, 46, 48, 54. 58-64, 66, 70, 72, 74, 75, 78, 79, 81–83, 88, 91, 94–98, 100– 102, 105–107, 109, 110, 114, 118, 119, 121–126, 128, 129, 131–133, 144–146, 149, 151–154, 156, 158– 160, 162, 167, 168, 170, XIII, XIV, XXVI., XXVII., LXVIII., LXXII.


Bánffy Ádám br., 107.

Bánffy Ágnes, I. ifj. Daniel Istvánné.

Bánffy Anna, I. Székely Ádámné.

Bánffy Dénes, 9, 13, 14, 48, 59, 96, 170.

Bánffy Dénes, gr., 19, 59–61, 63, 66, 88, 97, 109, 133, 149, 151, 153, 158, 160, XXVI.

Bánffy Dénes, gr. (a színügyi mecénás), 124.

Bánffy Dénesné, Barcsay Ágnes, 59.

Bánffy Dénesné, gr.-né br. SchillingConstadt Johanna, 95.

Bánffy Dezső, br. (a volt miniszterelnök), 78.

Bánffy Gergely, 125.

Bánffy György (az I. gubernátor), 14, 32, 59, 96, 158.

Bánffy György (a II. gubernátor), 9, 19, 61, 66, 96, 98, 105, 106, 110, 119, 121–123, 131–133, 144 -146, 156, 158, 160, XXVI1.

Bánffy György, gr (a tábornok), 158.

Bánffy György, br. (a dobokai főispán). 83.

Bánffy György, br. (a zeneszerző), 132.

Bánffy György, gr., kir. főpohárnokmester, 152.

Bánffy Györgyné, Palm Jozefa, 132.

Bánffy János, br., 128, 132.

Bánffy József, gr., 20, 61, 79–81, 114, 119, 121, 128, 158–160, 168.

Bánffy Kata, l. Wesselényi Istvánné.

Bánffy Klára, 126

Bánffy László, 48.

Bánffy Lászlóné, br.-né, Wesselényi Polyxéna, 100.

Bánffy Miklós (XVI. sz.), 118.

Bánffy Miklós gr. (kir. főpobárnokmester), 100.

Bánffy Miklós, gr. (az író és államférfi), 58, 101, 129, 162.

Barabás Miklós, 98–100, L. Barcarozsnyó, 23.

Barcsayak, 14, 29, 59, 82, 103, 127, 137, LXVIII.

Barcsay Ábrahám (író), 127.

Barcsay Ágnes, l. Bánffy Dénesné.

Barcsay Ákos, 29, 103.

Baróczi Sándor, 127.

Basa, 51, 86.

Basa Tamás, 51.

Basire Izsák, 142.

Báthoryak, 9, 14, 15, 27, 40, 41, 43, 45, 46. 54, 93, 101, 102, 118, 125, 129–131, 137, 146, 148, 164, 166, 169, 170.

Báthory Anna, 164.

Báthory Boldizsár, 41, 169.

Báthory Endre, 14, 15, 40, 129, 130, 166.

Báthory Erzsébet, 164.

Báthory Gábor, 27, 46, 164, 170.

Báthory István, 43, 118, 129, 130.

Báthory Miklós, 118.

Báthory Zsigmond, 41, 45, 93. 125, 129, 130, 146, 148, 164, 169.

Batthyányak, 18.

Bázel, 67.

Bebek Györgyné, Patócsy Zsófia, 85.

Bécs, 31, 32, 34, 53, 59, 60, 62, 79, 89, 91, 97–99, 104, 105, 110, 112, 119, 125, 131, 138, 141, 145, 153.

Békés Gáspár, 43, 118.

Bélavári Dávid, 93.

Béldiek, 9, 39, 41, 43, 52, 54, 77, 82, 83, 95, 142, 164, XI., LXVL, LXXI.

Béldi Pál, 39, 43, 142, 164.

Béldi Pálné, 9, 41.

Béldi Zsuzsanna, l. Wesselényi Pálné.

Bereck, 37.

Bergmann, Ferenc Antal, 98.

Beszterce, 38, 62, 65.

Betegh, 78.

Bethlen (vár és kastély), 9, 14, 38, 42, 57, 92, 97, 115, LIII.

Bethlenek, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25– 30, 32, 33, 38, 40, 42–51, 54, 57, 60, 61, 65, 67, 70–72, 78, 80–82, 86, 87, 91. 93–96, 98, 100–102, 108, 113, 118, 122, 125-127, 129, 130, 132, 133, 137, 139, 141–143, 145, 146, 148– 150, 152, 156–159, 162–164, 167– 169, V., VII., VIII., X., XXXIX., LIII., LXII., LXV.


Bethlen András, 65.

Bethlen Béla, 78.

Bethlen Elek (orsz. elnök), 44, 118.

Bethlen Elek († 1783), 57.

Bethlen Farkas (a történetíró), 118,125, 126.

Bethlen Farkas (Izabella tanácsosa, † 1557), 42.

Bethlen Farkas (1749–1823), 132.

Bethlen Farkas (1814–1870), 42, 82.

Bethlen Ferenc (1800–1875), 100.

Bethlen Ferenc (1804–1852), 143.

Bethlen Ferencné, Kemény Katalin, 167,

Bethlen Gábor, gr. (a kancellár), 44, 49.

Bethlen Gábor (a fejedelem), 12, 15, 16, 18, 25–28, 30, 38, 40, 43, 46, 47, 49, 61, 80, 86, 87, 93–101, 108, 118, 125, 130, 133, 137, 139, 146, 148, 158, 163, 166.

Bethlen Gáborné, l. Brandenburgi Kata.

Bethlen György, 44.

Bethlen Györgyné, Nagykárolyi Klára, 44.

Bethlen Imre, 126.

Bethlen István (a fejedelem), 12, 47, 49, 166.

Bethlen István, gr. (a volt miniszterelnök), 70, 72, 152.

Bethlen István, gr., id., 169.

Bethlen János (a történetire), 49, 125.

Bethlen János (a „vándor patrióta”), 127.

Bethlen Júlia, l. Wesselényi Farkasné.

Bethlen Kata, Árva, gr. Teleki Józsefné, 9, 67, 126, 161.

Bethlen Kata, iktári,. l. gr. Kemény Sámuelné.

Bethlen Lajos, 20, 80, 81, 91, 95, 127, 158, 164, 168, 169, LXV

Bethlen Margit, 129.

Bethlen Márk, 44.

Bethlen Mihály, 44.

Bethlen Miklós, 9. 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 43, 45, 49, 51, 60, 61, 67, 71, 80, 87, 94, 96, 118, 125, 137, 139, 141, 142, 145, 149, 150, 157–159,163.

Bethlen Miklós, gr. (a kincstárnok), 49, 57.

Bethlen Miklósné, osdolai Kun Ilona, 51.

Bethlen Miklósné, Csáky Katalin, 162.

Bethlen Péter, 15.

Bethlen Péterné, 15.

Bethlen Sámuel (1663–1708), 87, 167.

Bethlen Sámuel († 1755), 126.

Bethlen Sámuelné, iktári, 156.

Bethlenszentmiklós, 13, 17, 29, 30, 33, 46, 51, 54, 64, 66, 68, 70, 73, 85, 87; 118, 129, IX

Bia, 77.

Bilak, 65.

Blauher (kályhás), 105.

Blaumann, Eberhard János, 61, 64, 71, 91, 110.

Blois, 29.

Bocskai Ilona, 167.

Bocskai István, 15, 46, 58, 166.

Bod Péter, 32, 67, 126, 161.

Boda, 52, X.

Bodok, 76.

Bodola, 9, 39, 83, 145.

Bodor Péter, 95, 113, 114.

Bodza, 38.

Bologna, Domenico da, 16, 40, 41.

Bolyai Farkas, 127.

Bonchida, 12, 13, 15, 19, 20, 33, 34, 46, 48, 59–65, 78, 79, 81, 88, 90, 91, 9698, 100–102, 104, 105, 109, 110, 114, 118, 122, 128, 143, 144, 149, 151–153, 156, 159, 160, 167, 168, 170, XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX, XX, XXL, XXII., XXIII., XXIV, XXV., XXVIII., XXIX, LXIX.

Bonyha, 26, 42, 46, 50, 57, 82, 97, 147, 167, 168, X.

Bornemiszák, 38, 54, 56, 72, 76, 109,127, 142, 169.

Bornemisza Anna, l. Apafi Mihályné.

Bornemisza János, 127, 169.

Boroskrakkó, 143.


Borosnyai Nagy Márton, 101

Borsa, 83.

Böhm János, 79.

Bölöni Farkas Sándor, 114, 113, 128.

Bramante, 27, 41.

Brandenburgi Kata, 130, 149, 163, 164.

Branyicska, 41, 167.

Brassovia vára, 38.

Brassó, 19, 39, 57, 70.

Brukenthal Sámuel, 66, 95.

Brunelleschi, 27.

Bruoszvik Karola, l. Teleki Imrené.

Buccow, 133,

Budapest, Buda, Pest-Buda, Pest, 16, 24, 68–70, 77, 88, 92, 97, 102, 120, 156.

Bullant. 29.

Buczi (cigány), 147.

Busto, P. 129.

Castaldo, 9, 14, 41.

Caudella, Ph. (zenetanár), 132.

Cege, 65, 97.

Chambord, 26, 45

Chantilly, 29.

Comenius Amos, 120.

Csákigorbó, 62, 90, 119, 133, 155, 167, XII.

Csáktornya, 150.

Csákvár, 77.

Csákyak, 18, 62, 75, 149, 158, 164.

Csáky István, 149, 164.

Csáky József, 158.

Csáky Katalin, l. Bethlen Miklósné.

Csáky László, 149.

Csáky Rozália, l. Jósika Jánosné.

Cseklész, 20.

Csensztohova, 88.

Cserei Farkas id. 127.

Cserei Farkas ifj. 96, 127.

Cserei Heléna, l. Wesselényi Miklósné.

Cserei Mihály, nagyajtai, 125, 142, 145, 149, 161.

Cserkesz, 146.

Csesztve, l. Magyarcsesztve.

Csicsókeresztúr, 78, LXIX.

Csicsóvár, 38.

Csikrákos, 52.

Csikszentimre, 52, 86.

Csikszereda, 38.

Csombord, 65, 99,

Daczó, 51.

Damokos, 51, 86.

Daniel család, 46, 50, 52, 62, 85, 104, 126, 169, XI, XL.

Daniel István id., 62, 126.

Daniel István ifj., 62.

Daniel Istvánné, ifj. Bánffy Ágnes, 62.

Daniel Polyxéna, l. ifj. Wesselényi Istvánné

Daniel Zsófia, l. Haller Jánosné.

Dániel deák, 130.

Dárius vára, 37.

Dávid Ferenc, 121.

Degenfeld, 70, 71, 82, 100, XLIV.

Degenfeld Miksáné, Teleki Erzsébet, 100.

De Gerando, 143.

Dersa, l. Székelyderzs.

Dés, 38

Desbordes, 72.

Déva, 12, 13, 17, 23, 32, 38, 39, 41, 46, 49, 57, 79, 88, 101, 169, VI.

Dezsővár, 38.

Diód, 38, 169.

Diószegi István, 86.

Diószegi Péter, 86.

Diruta, Girolamo, 130.

Doboka, 15, 75, 153, 154, 170.

Doboka vára, 13, 38.

Dósa, 75.

Dósa Ábrahám. 146.

Dósa Sándor, 146.

Döbrentei Gábor, 127.

Drág, 78, 82, LXII.

Drági család, 78.

Ebesfalva v. Erzsébetváros, 9, 25, 44, 109, 169, III.

Edelény, 20.

VII. Edward, 152.

Egeres, 44, 85. Elzevir, 119, 120. II. Endre, 14.

Erdélyi család (somkeréki), 42.


Erdélyi István (az alvajda), 42.

Erdődyek, 18.

Erdőfüle, 52, X.

Erdőszáda, 82.

Erdőszentgyörgy, 56, 73, 111, 167, LVI.

Ermenonville, 62.

Erras, Johann Christian, 109.

Erras, Johann, 114.

Erzsébetváros, l. Ebesfalva.

Esterházyak. 18, 19, 59, 71, 130. 133.

Esterházy (Fényes) Miklós, 19, 59, 130.

Eszterháza, 19, 20, 60, 110, 131.

Farkas Sándor, l. Bölöni.

Farkas Zsuzsanna, l. gr. Apor Istvánné.

Fehéregyháza, 61, 66, 82, 98, 110, 111, 158, 167.

Fehérvár, l. Gyulafehérvár.

Fejér Jakab 56.

Feketehalom, 38.

Felőr, 78,

Felsőszálláspatak, 39.

Féltorony, 20.

Fenes, l. Magyarfenes, v. Százsfenes.

I. Ferdinánd király, 41.

Ferdinánd bolgár cár, 152.

I. Ferenc, 59, 60, 121.

Ferenc (Lotharingiai), 124.

Ferenc Ferdinánd, 152.

Ferrari, 41.

Fiádfalva, 15, 75.

Firenze, 44, 137.

Firtos vára, 37.

Fischer von Erlach, Johann Bernhard, 60.

Fischer von Erlach, Joseph Emmanuel, 60.

Fogaras, 14, 15, 17, 42–44, 46, 101, 102, 109, 130, 139, 167, 169, I.

Forgáchok, 18, 40.

Forgách Ferenc, 40.

Fót, 77.

Földvár, 38.

Fráter György, 9, 16, 27, 40, 85, 146. 166, 167.

Gailhabaud, 119.

Galaczi Móré Péter, 14.

Gáld (Gáldtő), 50, 98, 125.

Gálfi János, 42.

Gallus, 78, LXVIII.

Gantzhorn, G. 105.

Gáti (Gáthy) István, 94, 95.

Gazsi, 147.

Gelu vára, 37.

Gençay, 26.

Genga, 16.

Gentiluomo, 98.

Geréb, 51, 75, 85.

Geréb András, 75.

Geréb László, 85.

Gerend, 50, 55, 63, 76, 77, 97, 122, 156, 168.

Gergely deák, 130.

Gernyeszeg, 12, 18, 19, 33, 42, 48, 49, 55, 66, 68–70, 72, 90, 92, 94, 98, 102, 104, 106, 107, 110, 114, 118, 122, 127, 128, 143, 146, 147, 167, 171, XXX., XXXI., XXXII., XXXIII., XXXIV XXXV., XXXVI., LVI.

Géczy Zsigmond,14.

Gidófalvy, 75.

Glogovica, 13.

Gorbó, l. Csákigorbó.

Gödöllő, 20.

Görcsön, 50, 75, 82, 167.

Görgény, 12, 14, 15, 17. 38, 46, 50, 72, 102, 109, 125, 149, 150, 152.

Görgényszentimre, 56, 72, 152, 167, XXXVIII.

Göttinga, 69.

Gráci 73.

Grassalkovichok, 18, 59.

Grassalkovich Antal, 59.

Greco, Niccolô, 93.

Grimmer Péter, 60.

Gyalu, 13, 14, 17, 32, 38, 46, 49, 50, 59, 78, 82, 85, 102, 145, 146, 164, 169, LXVIII.

Gyárfás, 78.

Gyeke, 77, LXVI.

Gyergyószárhegy, 25, 46, 47.

Gyimes vára, 38.

Gyömrő, 68, 77.

György (virginás), 130.


Gyulafehérvár, 10, 13, 25, 26, 28, 29, 41, 46, 53, 60, 86, 87, 93, 102, 108, 109, 125, 129, 142, 154, 166.

Gyulaffy, 71, 119.

Gyulay Ferenc, gr. 126, 132.

Gyulay Lajos, gr. 79, 98, 127, 132.

Gyulai Pál (XVI. sz.), 118, 125.

Gyulai Pál (XIX. sz.), 128, 171.

Gyulai Tamás, 109.

Gyulakuta, 72, XIII.

Habsburg, 26, 30, 136.

Hadad, 13, 19, 38, 39, 62, 63, 70, 71, 90, 95, 104, 132, 168, XLII, XLIV.

Hagymási Kristófné, 15.

Háji Péter, 109.

Hallerek, 17, 18, 46, 49, 50. 54, 56–58, 62, 65, 66, 75, 83, 94, 98, 100, 102– 104, 125, 126, 147, 155, 158, 167, VII., XII., XIII., LVII.

Haller Antal. 147.

Haller Gábor, 17, 49. 125, 167.

Haller György, 58.

Haller István († 1657), 49, 66.

Haller István, gr. († 1839), 94, 98.

Haller János, gr. (a gubernátor), 57.

Haller János, gr. (a csákigorbói), 62, 155.

Haller János (a gazda), 158.

Haller Jánosné, Daniel Zsófia, 57.

Haller László, 126.

Hammer János, 56, 158.

Hartmann János, 91.

Haunoldt, Augustin, 105.

Hayder Károly, 56.

Haydn, 131. 132.

Héderfája, 156.

Hegyesi család, 15.

Heinisch, H., 132.

Heiszter, tábornok, 149.

Henter, 52, 56, 76, 86, 127, 158.

Henter József, 127, 158.

Hermann Sámuel, 114.

Hévíz (Olthéviz), 83, 126, 161.

Hildebrandt, 62, 70.

Hoffmajer József, 56, 57, 60.

Hoffmann János, 56.

Hogarth, 112, 120.

Holics, 70, 105.

Hóra, 13, 42, 77.

Hosszúfalú, 76, 97, 100, 104, 106, 108, 118, LIV., LV.

Högler, Nepomuk János, 105.

Höltövény, 38.

Hunfalvy János, 70.

Hunyadiak, 14, 39, 121, 166.

Hunyadi János, 14, 39.

Huszár, 76, 108, 128.

Huszár János br. 128.

Huszár Károly br. 108.

Ika vára, 37.

Illésházy család, 15.

Imecsfalva, 51.

Imrefiné, 164.

Inczédy, 83.

Iselin professzor, 67.

István király, l. Szent látván.

Izabella, 14, 40, 42, 166.

Jadot, Jean Nicolas de Ville-Issey, 60, 70.

János barát (Frater Joannes), 16.

János deák, 130.

János király, 16, 40.

János Zsigmond, 39, 166.

Jókai Mór, 7, 37, 39, 45, 65, 76, 128, 162.

Jósikák, 7, 9, 42, 54, 62, 65, 75, 82, 92, 99, 119–121, 127–129, 144, 147, 156, 162, 167, 168, XII., LXVII., LXXI.

Jósika Andor, 82.

Jósika Gábor, 167.

Jósika István, 129.

Jósika János, 99, 167.

Jósika Jánosné, Csáky Rozália, 119, 162.

Jósika Lajos, 156.

Jósika Miklós (az id.), 92, 120, 121.

Jósika Miklós (az író), 7, 9, 65, 75, 84, 127, 128, 144, 147, 156, 162, 168.

Jósika Róza, l. Kendeffy Ádámné.

Jósika Samu, 82.

I. József, 145.

II. József, 58, 155.

Justi, Carlo, 71.


Kacsics Simon, 14.

Kagerbauer Antal, 81.

Kálnoki Samu (a kancellár), 127.

Kálnoky, 168.

Kamuthiak, 14, 54, 164.

Kamuthi Farkas, 14, 164.

Kamuthi Farkasné, Mojzes Kata, 164.

Kapi György, 39.

Kapjon, 32, 49, 56, 58, 61, 62, 70, 91, 94. 103, 104, 107, 153, XIII.

Károlyiak, 18, 152.

Károlyi István, 152.

Kassa, 93.

Kassel, 98.

Katona Anna, l. Toldalaghi Ferencné.

Katona Zsigmond, 120.

Kazinczy, 63, 66, 80, 84, 90, 92, 95, 98, 103, 110, 111, 113, 120, 124, 127, 128, 132, 154, 160, 167.

Kecskés, 38.

Keczeli István, 94.

Kelemen Lajos, 75, 86, 107, 119, 122, 130, 143.

Kelementelke, 76, 103.

Kelnek, 39.

Kemények, 7, 15, 16, 29, 42, 43, 50, 54, 55, 64, 75–77, 96, 99, 106, 118, 122, 125, 127–129, 132, 143, 148, 154, 156, 161, 162, 164, I.

Kemény Farkas br., 156.

Kemény János (a fejedelem), 16, 29, 43, 96, 118, 125, 148, 164.

Kemény János br. (az író), 129.

Kemény József, gr., 76, 122, 127.

Kemény Sámuel, gr., 122, 127, 132.

Kemény Sámuelné grófné, iktári gróf Bethlen Kata, 77.

Kemény Simon, br., 99, 127.

Kemény Simonné, Teleki Anna, 98.

Kemény Simonné, Wass Kata, 161.

Kemény Zsigmond br., 7, 64, 106, 127– 129, 143, 154, 162.

Kendeffy, 70, 83. 124, 126. 156, 158.

Kendeffy Ádám, 124, 156, 158.

Kendeffy Adámné, Jósika Róza, 156.

Kendeffy Elek, 126.

Kendeffy Ráchel, 126.

Kendiek, 14, 27, 42, 54, 118, 169.

Kendi Antal, 118.

Kendi Ferenc, 14, 27, 42, 169.

Kendilóna, 52, 56, 115.

Kerecsényi család, 15.

Kerelőszentpál, 49, 66, 85, 97, 167, 168.

Keresd, 15, 25, 42, 44, 45, 85, 89, 97, 118, 122, 125, 162, 167, V.

Keresztúri Kristóf, 45.

Keresztúri Pál, 125.

Kerlés, 20, 61, 80, 81, 91, 92, 95, 103, 104, 113, 127, 158, 168, LXIV., LXV.

Kézdiszentlélek, 51.

Kisborosnyó, 51, 86.

Kisbún, 46, 49, 125.

Kismarton, 20.

Kis Miklós, Misztótfalusi, 118.

Kolcvár, 38.

Kolozsvár, 10, 13, 16, 19, 25, 37, 44, 45, 47, 53, 55–57, 60–65, 69, 70, 72, 74, 75. 78, 79, 81, 85, 88, 90–93, 97–99, 101, 104, 105, 122, 125, 130, 132–134, 144, 145, 156, 166, 167.

Koltó, 76, 128.

Komlód, 61, 62, 90, XL.

Konstantinápoly, 102, 108.

Koppánd, 39.

Kornisok, 15, 52, 88, 125, 164, 170, IV.

Kornis Boldizsár, 170.

Kornis Boldizsárné, 164.

Kornis Gáspár, 125.

Korond, 37.

Koronica, 20, 50, 55, 71, 79, 80, 96, 97, 104, 106, 114, 120, 122, 167, 168. LVIII, LIX, LX, LXI.

Kovacsóczy Farkas, 41, 169.

Kőhalom, 38, 39.

Köleséri Sámuel, 121, 161.

Kőrispatak, 97, 168.

Kővár, 14, 38, 45.

Kővári László, 36, 79, 84, 116, 120, 152, 158, 162.

Kreuzburg, 38.

Kufstein, 64, 100, 155.

Kún, 49, 50.

Kún Ilona, osdolai, l. Bethlen Miklósné.

Kún István, 49.


Kún Istvánné, I. Széchy Mária.

Kuncz Aladár, II.

Kuún Géza, 127.

Küküllővár, 12, 26, 38, 46, 49, 78, 82, 85, 104, 143, VII.

XIV. Lajos, 26, 29, 139.

XV. Lajos, 67.

XVI. Lajos, 92, XXXI.

Landi, Giovanni, 16, 40.

Larochefoucauld, 29.

László János, 114.

László király, l. Szent László.

Latorvár, 38.,

Lázár család, 15, 46–48, 65, 72, 99, 108, 126, 127, XIII.

Lázár István (a főkirálybíró), 48.

Lázár János, (XVI. sz.), 48

Lázár János (a fordító), 126.

Lázár Jenő, 108.

Lázár József, 127.

Leder József, 61.

Le Lude, 26.

Le Nôtre, 109.

Leövey Klára, 100.

Leses, 38.

Léta, 38.

Leyden, 17, 126.

Lippai György, 109.

Livius, Titus, 120.

Lónyay Zsigmond, 47.

Lorántffy Zsuzsanna, 43.

Lorrain, Claude, 6, 95.

Losoncai Deaső, 14.

Losonczi István, 14.

Losonczi Tamás, 14.

Lotbaringiai Ferenc, l.Ferenc

Lovasberény, 77.

Loyola, 103.

Lőcse, 93.

Luidor János, 68, 71, 72, 110.

Lyka Károly, 98.

Macchiavelli, 27.

Madarász Viktor, 100.

Magyarcsesztve, 78, 169,

Magyarfenes, 75, 82, 92, 103, 113, 127, 156, LXVII.

Majláthok, 43, 54.

Majláth István, 43.

Makfalva, 75, 146.

Makkai Sándor, 162.

Malomfalva, 97.

Mantova, 16.

Marastoni Jakab, 98.

Marchegg, 109.

Mária Terézia, 31, 49, 54, 59, 66, 97. 124, 138.

Máriaffi, 82.

Marosgombás, 75.

Marosillye, 38.

Maroskeresztúr, 107.

Marosnémeti, 47, 50, 79, 98, 115.

Marosszentgyörgy, 82, 97.

Marosújvár, 42, 65, 82, 97, 98.

Marosvásárhely, 10, 19, 44, 55, 57, 67– 70, 73, 88, 90, 95, 97, 98, 100, 104; 119, 126, 154, 166, 171.

Marosvécs, 14, 42–44, 85, 92, 106, 115, 125, 128, 149, 157, 161, I., II.

Marschy (kályhás), 105.

Martinelli, 92.

Martinuzzi, I. Fráter György.

Mátyás király, 16.

Mayerhoffer András. 55, 68, 69.

Mayerling, 152.

Medgyes, 18.

Medgyesfalva, 71, 108.

Mediciek, 45, 129.

Melka Vince, 152, XLVI.

Ménard (énekesmester), 132.

Mercada, 41,

Meytens, Martin van, 97, XXVI.

Mezőbánd, 37.

Mezőméhes, 82.

Mezőörményes, 46, 47, 50, 76, VIII.

Mezősámsond, 72, 73, 113, 115, 154, 167, 169, XXXIX.

Mezőzáh, 83.

Miháltz Erzsébet, geientzei, l. Toldalaghi Mihályné.

Mihály bíró, 146.

Mikes, 52, 66, 78, 82. 86. 125, 158, 169, XI., LXIII.


Mikes Kelemen 125.

Mikes Kelemenné, Mikó Róza, 158.

Mikháza, 96, 167.

Miklóssy József, XXVII.

Mikó, 75, 76, 82, 95, 127.

Mikó Imre, gr., 82, 127.

Mikó Miklós, gr., 75, 76.

Mikó Róza, l. Mikes Kelemenné.

Mikola, 65.

Mikszáth, 62.

Milánó, 28.

Mirabeau, 92, XXX.

Misztótfalusi, l. Kis Miklós.

Mohács, 24.

Mojzes Kata, l. Kamuthi Farkasné.

Molnár Albert, 86.

Monte Ph. de, 130.

Montmorency, 67.

Móricz Zsigmond, 162.

Morris, Robert, 81.

Morzsinai Erzsébet, 93.

Mosto, Gianbattista, 130.

Mozart, 132.

Murano, 101.

Murány, 49, 95.

Nachtigall János. 57, 60, 63, 88, 90, XLII.

Nagy Lajos, 38, 40.

Nagy Sámuel, 100.

Nagyalmás, 14, 38, 75.

Nagyari Benedek, 125.

Nagyenyed, 10, 65, 166.

Nagyernye, 82.

Nagyfalu, 38.

Nagykárolyi Klára, l. Bethlen Györgyné.

Nagyszeben, 19, 95, 98, 120, 130, 154.

Nagyteremi, 73, 76, 167.

Nagyvárad, 46.

Naláczi István, br. 146.

Naláczi Lajosné, Toldalaghi Mária, 96.

Naláczi Sára, Barcsay Gergelyné, 96, 126.

Napoleon, 95. Náprágyi Demeter, 14. Nemes, 83.

Neuhauser család, 98.

Neuhauser Ferenc ifj., 66, 95, 98, 151. LVII.

Neumann, Balthasar, 70.

Nicolai Illés, 132.

Niegreis, 132.

Nova, 148.

Nürnberg, 101, 120.

Nyárádgálfalva, 78.

Nyárádszentbenedek, 76, 96, 97, LIV.

Nymphenburg, 60.

O'Donnel, 133.

Ojtoz vára, 38.

Oláh Miklós, 43.

Olasztelek, 47, 51, 85.

Oltszem, 76, 95.

Ongor János, 14.

Opitz Márton, 93.

Opor László, 43.

Opour rabonbán, 37.

Orbán Balázs, 113, 128.

Osdola, 145.

Ovidius, 89.

Ózd, 26, 46, 50, 82, 158.

Őraljaboldogfalva, 83, 97.

Padova, 16, 125, 137.

Palestrina, 130.

Pálffyak, 18.

Palladio, 25, 34, 77, 120.

Pallavicini, 41.

Palm Jozefa, l.Bánffy Györgyné.

Pálóczi Horváth János, 16.

Pamer Ferenc, 56.

Pamer József, 78, 159.

Panajott, 121.

Párizs, 31–33, 60, 87, 89, 138, 163.

Paszmos, 50, 65, 97.

Patócsy Zsófia, l. Bebek Györgyné.

Péchy Simon, 41.

Perényi, 45.

Pest, l. Budapest.

Petki István, 50.

Petőfi, 66, 76, 78, 128.

Petrichevich-Horváth Dániel, 147.

Petrichevich-Horváth Ferenc, 127.

Petrichevich-Horváth Lázár, 127.


Petrovics Péter, 41.

Pichl, Luigi, 79.

Piszli, 145.

Plantin, 120.

Pleyel, 132.

Podvinnai család, 15.

Pogányvár, 37.

Polz, Anton, 132.

Pope, 112.

Pöschl, H. 132.

Pozsony, 105, 109.

Prága, 132.

Prato Vecchio, Sig, de, 24.

Puellacher Lipót, 98.

Pusztakamarás, 76, 97, 98, 127.

Rabsoanó vára, 37.

Rabutin, 72, 145.

Ráckeve, 20.

Rácz György, 14.

Radák Ádám br., 158.

Ráday Eszter, l. Teleki Lászlóné.

Radnót, 16, 30, 46, 47, 85, 102, 109, 125, 128.

Rákócziak, 9, 12, 15–17, 25–27, 29, 34, 40, 43, 46–50, 54, 62, 63, 72, 75, 96, 102, 109, 118. 125, 130, 147–149, 151, 158, 166.

II. Rákóczi Ferenc, 75, 125.

I. Rákóczi György, 12, 15–17, 25–27, 29, 43, 46, 47, 49, 50, 72, 96, 109, 118, 130, 147–149, 151, 158, 166.

II. Rákóczi György, 34, 40.

Rákóczi Zsigmond, 125, 166.

Rettegi György, 126, 141, 143, 144.

Réty, 51, 52.

Rhédeyek, 15, 29, 54, 56, 72, 73, 75, 99, 127, 133, 167, 168, 170, XXXIX., LVI.

Rhédey Ádám, († 1849), 99, 127, 170.

Rhédey Claudia, 73, 167.

Rhédey Ferenc, 168.

Rhédey Mihály, 72.

Rhédey Zsuzsanna, l. Wesselényi Ferencné.

Rossini, 132.

Rousseau, 33, 67.

Rózsavár, 37.

Rozsnyó, 39.

Rueff, Leopold. 105.

Rudnyánszky, 77, LXII.

Rudolf trónörökös, 72, 152.

Ruzitska György, 132.

Sajóudvarhely, 72.

Salieri, 132.

Salzburg, 105.

Sámsond, l. Mezősámsond,

Sander, 119.

Sáromberke, 73, 91, 96, 97, 99, 102,104 –106, 114, 119, 122, 152, 154, 157, 168, XLVI, XLVII., XLVIII, XLIX., L., LI., LII.

Sárosi János, 170.

Sárospatak, 26, 29, 45, 120.

Sárpatak, 82, 97.

Schell, 76.

Schilling-Constadt Johanna, l. gr. Bánffy Dénesné.

Schmelzer, 91, 92, 113, 168.

Schmidt, Konstansz, 69.

Schmidt Pál, 67–69, 72.

Schönbrunn, 31, 60, 89.

Schreier János, 132.

Schuchbauer Antal, 20, 57, 62, 63, 88, 90, 91, 104, XLII.

Scott, Walter, 7.

Sebesvára, 38, 39.

Segesvár, 44, 66, 118.

Sennyei Pongrác, 14.

Sényi László, 98.

Sepsiszentgyörgy, 51, 86.

Serédi István, Nagyfalusi, 50.

Serena, Agostino, 16, 30, 47, 48.

Seres János, 86.

Sforza, 40–42, 166.

Sikó Miklós, Bölöni, 98.

Simó Ferenc, Kissolymosi, 98.

Simon Márton. 161.

Sipos Dávid, 56.

Sommer János, 79.

Sorostély, 67, 68, 149.

Statileo, 14.

Stefánia (Rudolf felesége), 152.

Stephanus, (nyomda), 120.


Stock János, 97.

Stuck, 132.

Stuller (építész), 79.

Sükösd család, 46, 47, 167, VIII.

Sükösd György, 47, 167.

Szabó János, 98.

Szakatura, 94.

Szalárdi, 16, 26, 43, 46, 50, 148.

Szamosközy István, 125, 129.

Szamosújvár, 14, 17, 38, 40, 41, 46, 58, 85, 169.

Szapolyai János, l. János király.

Szászfenes, 65, 75, 78, 147, LXIII.

Szászlóna, 37.

Szavoyai Jenő, 59.

Szeben, l. Nagyszeben.

Széchenyi Ferenc gr., 97.

Széchy Mária, Kun Istvánné, 49, 75.

Székely Ádám, 126.

Székely Ádámné, Bánffy Anna, 145.

Székely Bertalan, 101.

Székelyderzs, 39.

Székelykeresztúr, 78.

Székelytámad vára, 39.

Székelyudvarhely, 39.

Szekfű Gyula, 28, 116.

Szelindek, 23, 39.

Szendrey Julia, 76.

Szent István, 38,

Szent László, 93, 95.

Szentbenedek, 15, 26, 32, 45, 52. 85, 86, 88, 94, 97, 167, 170, IV.

Szentdemeter, 71, 76.

Szentiványi, 78.

Szentkereszthy, 82.

Szentlélek. 38.

Szentmiklós, l. Bethlenszentmiklós.

Szentpál, l. Kerelőszentpál.

Szentpáli János, 148.

Szilágycseh, 38, 85.

Szilágyi János, 86.

Szilágynagyfalu, 75, 76.

Szilágysomlyó, 45.

Szobi Mihály, 14.

Szováta, 37.

Szőkefalva, 170

Sztambul, l. Konstantinápoly.

Szurduk, 9, 75, 82, 92, 97, 119. 127, 167. 168, LXXI.

Talmács, 38.

Tamás deák, 130.

Tancs, 75.

Tartod vára, 37.

Tavaszy Sándor, 116.

Telekiek, 9, 18, 32, 33, 43, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 66–70, 73, 75, 76, 81–83, 92, 94, 96-100, 102–104, 106–108, 110, 114, 118, 119, 121, 122, 124–128, 132, 140, 142, 146, 149, 152, 154, 158, 159, 161–163, 167, XXXL, XXXV., XXXVII, XL, XLVI, XLIX., L.

Teleki Anna, l. Kemény Simonné.

Teleki Ádám (a Cid fordítója), 67, 126.

Teleki Ádám (a marosújvári), 132.

Teleki Ádámné, Wesselényi Márta, 162.

Teleki Ágnes, l. Waldeck hercegné.

Teleki Blanka, 100.

Teleki Domokos (az író és politikus), 70, 127.

Teleki Domokos (a műgyűjtő és régész), 92, 102, 103, 106, 128.

Teleki Domokosné, Teleki Eduardina. 100.

Teleki Erzsébet, l. br. Vay Lajosné.

Teleki Ferenc, 99, 100.

Teleki Géza (a festő), 100.

Teleki Imre, 119, 132.

Teleki Imréné, Bruszvik Karola, 132-

Teleki János (a gazda), 158.

Teleki József (a koronaőr), 33, 66– 69, 110, 118, 126, 132, XXXVII.

Teleki József (a történetíró), 121, 126.

Teleki József, ifj., 69, 114, 118, 126, XXXV.

Teleki Józsefné, özv., l. Árva Bethlen Kata.

Teleki László (a koronaőr apja), 67– 69, 124, 126.

Teleki László (az író és politikus), 126.

Teleki László, ifj. (a koronaőr fia), 69, 118, 126.


Teleki László Gyula, 108.

Teleki Lászlóné, Ráday Eszter, 68, 126.

Teleki Mihály (a kancellár), 9, 18, 32, 43, 48, 96, 103. 106, 118, 125, 140, 142, 146, 149, 158, 161, 163, 167.

Teleki Pál (a tudós), 52,

Teleki Ralph, 100.

Teleki Róza, 100.

Teleki Samu, 73, 104, 106, 119, 152, 159, XLVI, XLIX.

Teleki Sámuel (a kancellár), 9, 66– 68, 73, 97, 98, 119, 121, 126, L.

Teleki Sándor (a koltói), 128.

Teleki Sándor (az emlékíró), 83, 107.

Thorotzkayak, 50, 77, LXII.

Thököly, 118, 130.

Thököly Imre. 130. Tihó, 82.

Tinódi Lantos Sebestyén, 40.

Tisza Jakab, 56.

Tóbiás (kőműves), 17.

Tofeus Mihály, 50, 125.

Toldalaghiak, 19, 20, 50, 54, 55, 68, 70–72, 75, 76, 79, 88, 96, 97, 104, 110, 120, 122, 125. 159, 167, LIV. LVIII, LX.

Toldalaghi Ferenc, 20, 79, 120, 159.

Toldalaghi Ferencné, Katona Anna, 120.

Toldalaghi József, 120.

Toldalaghi Józsefné, 97.

Toldalaghi László († 1779), 20, 71, 97. 110. LX.

Toldalaghi László († 1923), 120.

Toldalaghi Mária, l. Naláczi Lajosné.

Toldalaghi Mihály, 96, 125.

Toldalaghi Mihályné, Gelentzei Miháltz Erzsébet, 96.

Toldalaghi Viktor, 120.

Toldalaghi Zsigmond, 76.

Tompa. 128.

Topler János, 69, 73.

Torda, 38, 146.

Torja, 37.

Torma, 78, LXIX.

Torma Miklós, 78.

Torockószentgyörgy, 39, 50, 77, 169, LXII.

Torockó vára, 38.

Törcsvár, 14, 23, 25, 39, 40.

Tronf, 147.

Truppay György, 146.

Ugrai László, 64, 65, 80, 81.

Ugron, 75, 83, 137.

Uj-Bálványos vára, 40.

Ujfalvi Sándor, 94, 127, 151, 154.

Umling Mihály, 56.

Ungvári István, 107.

Utrecht, 17.

Uzon, 25, 52. XI.

Vagioni, Astolfo, 93.

Vajdahunyad, 14, 23, 39, 40, 85, 93, 139, 167.

Vajdaszentiván, 76, 77, LXVII

Válaszút, 82, 83, 107, 115, 154, LXXII.

Valençay, 45.

Várad, l. Nagyvárad.

Vargyas, 47, 51, 52, 56, 97, 169, XI.

Várhegy, 38.

Vásárhely, l. Marosvásárhely.

Vasasszentgotthárd, 82.

Vati-le-Vicomte, 33.

Vay Lajosné br.-né, Teleki Erzsébet, 100, L.

Vécs, l. Marosvécs.

Velence, 16, 29, 30, 47, 101, 106, 113, 130, 137, 141.

Venéturné vára, 37.

Verancsics Antal, 108.

Veres Mátyás, 94.

Versailles, 31, 60, 89, 109, 139. Vicenza, 29.

Vida János, 146.

Vingárd, 39.

Vitéz Mihály, 130.

Vitruvius, 25.

Voltaire, 33, 67.

Vörösmarty, 128, 171.

Vöröstorony, 38.

Wagner, Julius Franz, 98.

Waldeck hercegné, Teleki Ágnes, 99.

Waldeck-Pyrmont herceg. 119.


Wass-család, 63, 82, 129, 146.

Wass Ádám, 65.

Wass Albert, 129.

Wass György, 65, 129.

Wass Imre, gr. 146.

Wass Kata, l. Kemény Simonné.

Weichard, 98.

Weixlbraun, Joseph, 80.

Wenter Simon György 119.

Werbőczi, 14, 125.

Wesselényiek, 9, 15, 19, 51-56, 62– 64, 70, 78, 82, 84, 90, 95, 99, 100, 111, 120, 124, 126, 127, 129, 131– 134, 143, 145, 151, 152, 154–156, 158, 159, 162, 164, 168, XL XLII XLIII., XLIV., LXII.

Wesselényi Béla, 152, 159.

Wesselényi Béláné, 95, 100.

Wesselényi Farkas, 63, 132.

Wesselényi Farkasné, Bethlen Júlia, 63.

Wesselényi Ferenc (a nádor), 95.

Wesselényi Ferenc (III.), 62.

Wesselényi Ferenc (IV.), 78.

Wesselényi Ferencné,Rhédey Zsuzsánna 62.

Wesselényi István (II.), 15, 168.

Wesselényi István (orsz. elnök), 63.

Wesselényi István (a katona), 63.

Wesselényi Istvánné, ifj. Daniel Polyxéna, 63, 126, 154.

Wesselényi Istvánné, Bánffy Kata, 63.

Wesselényi Mária, l. Teleki Ádámnné.

Wesselényi Miklós, id., 9, 62–64, 95, 124, 127, 131–134, 143, 151, 154, 155, 164. 168, XLIII.

Wesselényi Miklós, ifj., 84, 127, 151. 154, 156, 158, 162.

Wesselényi Miklós (a koronaőr), 82,120.

Wesselényi Miklós (a publicista), 129.

Wesselényi Miklósné, Cserei Heléna, 78. 159, 162, 164, 168.

Wesselényi Pál (II.), 145, 154.

Wesselényi Pálné, Béldi Zsuzsánna, 145.

Wesselényi Polyxéna. l. br. Bánffy Lászlóné.

Winkler György, 79.

Wranitzki, 131.

Württemberg, 61.

Württembergi Sándor herceg, 73.

Zabola, 51, 82, 86, 170.

Zalabsky, 114.

Zebernik, 38.

Zelenka (asztalos), 105.

Zernyest, 32.

Zetevára, 37.

Zeyk, 77.

Zichy, 77, 80, LXVII.

Zichy Károly gr., 80. Zilah, 120.

Zólyomiak, 14, 27, 38, 54.

Zólyomi Dávid, 14, 27, 38.

Zólyomi Miklós, 14.

Zrínyi Miklós. 150.

Zudor Pál, 19.

Zsibó, 9, 19, 56, 62–64, 72, 73, 75–77, 80, 83, 90, 91, 95, 98, 104, 111, 114, 120, 127, 134, 143, 151, 154, 155, 159, 168, XL, XLI, XLII, XLV, LXXI.

Zsigmond király, 93.

Zsombor, 38.