nyomtat

megoszt

Erdélyi kastélyok
BÍRÓ JÓZSEF
A KÉPEK JEGYZÉKE

A KÉPEK JEGYZÉKE

1. A fogarasi vár I
2. A marosvécsi Kemény-várI
3. Az Erdélyi Helikon Kuncz Aladár-emlékasztala a marosvécsi vár parkjábanII
4. Vadásztrófeák a marosvécsi vár folyosójánII
5. Az erzsébetvárosi Apafi-kastélyIII
6. A szentbenedeki Kornis-várkastélyIV
7. A szentbenedeki várkastély bejárati részleteIV
8. A keresdi Bethlen-várkastélyV
9. Az aranyosmedgyesi várkastélyV
10. A dévai Magna CuriaVI
11. A dévai Magna Curia kandallója VI
12. A küküllővári Bethlen-Haller-kastély  VII
13. A küküllővári kastély áthajtója   VII
14. A mezőörményesi kastély   VIII
15. Mennyezet az alsórákosi Sükösd-Bethlen-várkastélyban VIII
16. A bethlenszentmiklósi kastély  IX
17. Az erdőfülei Boda-udvarház X
18. Az egykori bonyhai Bethlen-kastély X
19. A vargyasi Daniel-kastély XI
20. Az uzoni Béldi-Mikes-kastély XI
21. A csákigorbói Haller-Jósika-kastély kapuja  XII
22. A kapjoni volt Haller-kastély  XIII
23. A gyulakutai Lázár-Bánffy-udvarház kapuja  XIII
24. A bonchidai Bánffy-kastély északi homlokzata XIV
25. A bonchidai kastély belsőudvari homlokzata XV
26. Helios szobra a bonchidai kastélyban XVI
27–28. Dísz-urnák a bonchidai kastélyban  XVI
29. A bonchidai kastély díszkapuja XVII
30. Medea szobra a bonchidai kastélyban  XVIII
31. Részlet a bonchidai szoborgalériából. A jobbszélen Ceres alakja XIX
32. Részlet a bonchidai szoborgalériából. Jobbról balra: Theseus, Medea, Acteon XIX
33. A bonchidai kastély istállókapuja XX
34. A bonchidai kastély főlépcsőháza XXI
35. A bonchidai kastély kék szalonja XXII
36. A bonchidai kastély Mária Terézia-szalonja XXIII
37. A billiárd-szoba a bonchidai kastélyban  XXIV
38. A bonchidai kastély nagy ebédlője XXV
39. Bánffy Dénes gróf főlovászmester képmása. Martin van Meytens festménye XXVI
40. Bánffy György gróf gubernátor képmása. Miklóssy József festménye XXVII
41. Részlet a bonchidai kastély parkjából  XXVIII
42. Szamosparti részlet a bonchidai kastély parkjából XXIX
43. A gernyeszegi kastély parkjának részlete XXX
44. Mirabeau szoborkarikatúrája a gernyeszegi parkban XXX
45. A „les dames des halles” egyikének szoborkarikatúrája a gernyeszegi parkban XXX
46. A gernyeszegi Teleki-kastély XXXI
47. XVI. Lajos szoborkarikatúrája a gernyeszegi parkban  XXXI
48. Ceres szobra a gernyeszegi kastély parkjában XXXII
49. Jobbról balra: Vénusz, Neptun, Pán és Junó szobrai a gernyeszegi kastély parkjában XXXIII
50. Junó szobra a gernyeszegi kastély parkjában XXXIII
51. A gernyeszegi kastély múzeuma  XXXIV
52. A gernyeszegi kastély belsőudvari homlokzata XXXV
53. Ifj. Teleki József gróf emlékműve a gernyeszegi kastély parkjában XXXV
54. Erdélyi török szőnyeg a gernyeszegi kastélyban  XXXVI
55. Teleki József gróf koronaőr képmása  XXXVII
56. A görgényszentimrei kastély főhomlokzata XXXVIII
57. A görgényszentimrei kastély déli homlokzata XXXVIII
58. A mezősámsondi Rhédey-Bethlen-kastély északi homlokzata XXXIX
59. A mezősámsondi kastély déli homlokzata XXXIX
60. A zsibói Wesselényi-Teleki-kastély északi homlokzata XL
61. A komlódi volt Daniel-udvarház XL
62. A zsibói kastély déli homlokzata  XLI
63. Terem a zsibói kastélyban  XLI
64. A zsibói istálló emléktáblája. Nachtigall János műve XLII
65. A hadadi Wesselényi-kastély bejárati oromzata. Schuchbauer Antal műve XLII
66. Id. Wesselényi Miklós képmása  XLIII
67. A hadadi Wesselényi-kastély XLIV
68. A hadadi Wesselényi-Degenfeld kastély XLIV
69. Részlet a zsibói kastély parkjából XLV
70. A sáromberki Teleki-kastély XLVI
71. Teleki Samu gróf vadászaton. Melka Vince rajza XLVI
72. Marosparti részlet a sáromberki kastély parkjából XLVII
73. A sáromberki kastély ebédlője, vadásztróféákkal XLVIII
74. A kártyaszoba a sáromberki kastélyban XLVIII
75. Teleki Sámuel gróf erdélyi kancellár íróasztala a sáromberki kastélyban  XLIX
76. A sáromberki kastély egyik szobája  XLIX
77. Teleki Mihály kancellár képmása a sáromberki kastélyban  L
78. Vay Lajosné báróné Teleki Erzsébet grófnő képmása a sáromberki kastélyban. Barabás Miklós műve L
79. A sáromberki kastély Mária Terézia-szobája LI
80. Marosparti részlet a sáromberki kastély parkjából  LII
81. A bethleni Bethlen-kastély  LIII
82. A nyárádszentbenedeki Toldalaghi-kastély  LIV
83. A hosszúfalvi kastély egyik szobája LIV
84. A hosszúfalvi Teleki-kastély LV
85. A hosszúfalvi kastély nagy szalonjának részlete LV
86. Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és park a XIX. sz. elején Egykorú metszet LVI
87. A gernyeszegi kastély 1818-ban. Neuhauser Ferenc festménye LVI
88. A kerelőszentpáli Haller-kastély   LVII
89. A marosújvári kastély a XVIII—XIX sz. fordulóján. Neuhauser Ferenc festménye LVII
90. A koronkai Toldalaghi-kastély  LVIII
91. A koronkai kastély parkjának részlete  LVIII
92. A koronkai kastély könyvtárterme LIX
93. Toldalaghi László gróf képmása LX
94. Családi ékszerek (kard, mentekötő, nyaklánc, boglárok) a koronkai kastélyban LX
95. A koronkai kastély parkjának részlete LXI
96. A torockószentgyörgyi Thorotzkay-Rudnyánszky-kastély LXII
97. A drági Wesselényi-Bethlen-kastély homlokzati részlete LXII
98. A szászfenesi Mikes-kastély  LXIII
99. A kerlési alagút-kripta egyik nyilasa LXIV
100. Kapu-oroszlán a kerlési kastélyban. Schmelzer műve LXIV
101. A kerlési Bethlen-kastély északi homlokzata LXV
102. Bethlen Lajos gróf képmása LXV
103. A báldi Béldi-kastély LXVI
104. A gyekei Béldi-kastély LXVI
105. A vajdaszentiváni Zichy-udvarház LXVII
106. Az egykori magyarfenesi Jósika-kastély előépülete LXVII
107. A gyalui Bánffy-Barcsay-kastély LXVIII
108. A gyalui Bánffy-Gallus-udvarház  LXVIII
109. A bonchidai kastély nyugati szárnya  LXIX
110. A csicsókeresztúri Torma-udvarház  LXIX
111. Apor István gróf képmása LXX
112. Az abosfalvi Apor-kastély  LXX
113. A szurduki Jósika-kastély  LXXI
114. A zsibói Béldi-kastély LXXI
115. A válaszúti Bánffy-kastély lépcsőháza LXXII