nyomtat

megoszt

Erdély építészete a 11-13. században
ENTZ GÉZA

 

45. A boroskrakkói ref. templom nyugati tornyának bejárata, 13. sz. második fele

 

 

46. A homoróddaróci ev. templom hajójának déli fala, 1260 körül

 

 

47. A kisdisznódi vártemplom nyugati homlokzatának részlete, 13. sz. első fele

 

 

48. A nagydisznódi ev. templom nyugati toronyajtajának oszlopfője, 13. sz. első fele

 

 

49. A szászhermányi ev. templom szentélye, 13. sz. közepe

 

 

50. A kisdisznódi vártemplom belsője kelet felé

 

 

51. A marosszentkirályi ref. templom déli nézete 1900 előtti állapotában, 13. sz. eleje

 

 

52. A várfalvi unit. templom déli ajtaja, 13 körül

 

 

53. Diadalív-oszlopfő a magyarszentpáli elpusztult templomból, 13. sz. első fele

 

 

54. A marosszentgyörgyi r. k. templom délről, 13. sz. második fele

 

 

55. A székelyudvarhelyi Jézus-kápolna, 13. sz. második fele

 

 

56. Az algyógyi ref. templom, 13. sz. második fele

 

 

57. A második gyulafehérvári székesegyház nyugati előcsarnoka és bejárata, 1270 körül