nyomtat

megoszt

Erdély építészete a 11-13. században
ENTZ GÉZA
KÉPJEGYZÉK

KÉPJEGYZÉK

1.    Az első gyulafehérvári székesegyház oromzatdomborműve (Maiestas Domini). 1100körül (Entz Géza Antal felvétele)

2.    Az ákosi ref. templom nyugati homlokzata (1896 előtti állapot), 12. sz. közepe(Országos Műemlékvédelmi Hivatal Fényképtára, ltsz. 97580. neg.)

3.    A második gyulafehérvári székesegyház belső nézete a szentély felé, 13. sz. (JosefFischer felvétele)

4.    A második gyulafehérvári székesegyház északnyugat felől, 13. sz. eleje (JosefFischer felvétele)

5.    A második gyulafehérvári székesegyház déli kapujának részlete, 13. sz. eleje(ismeretlen szerző felvétele 1980–ból)

6.    A bonchidai ref. templom belső nézete, 13. sz. közepe (a kolozsvári Fotofilmfelvétele)

7.    A harinai ev. templom délkeletről, 1200 körül (Mihalik Tamás felvétele)

8.    A harinai ev. templom hajója a nyugati karzat felé, 1200 körül (Barka Gáborfelvétele 1982–ből: MTA Művészettörténeti Kutató Intézet Fényképtára, ltsz.34152.)

9.    Nagyleveles féloszlopfő a némai ref. templom diadalívén, 1260 körül (Bágyuj Lajosfelvétele)

10.  Nagyleveles féloszlopfő a második gyulafehérvári székesegyház északnyugati végén.1260 előtt (ismeretlen szerző felvétele)

11.  A kerci ciszterci templom főszentélye és kolostorának romja, 13. sz. közepe (EntzGéza Antal felvétele)

12.  A kerci templom főszentélyének keleti záróköve Szűz Mária ábrázolásával, 13. sz.közepe (ismeretlen szerző felvétele)

13.  A prázsmári ev. templom középtornya és keleti szentélye, 13. sz. közepe (OrszágosMűemlékvédelmi Hivatal Fényképtára, ltsz. 47214. neg.)

14.  A halmágyi magyar ev. templom déli mellékhajójának ablaka, 13. sz. harmadiknegyede (Mihalik Tamás felvétele 1979–ből: MTA Művészettörténeti Kutató IntézetFényképtára, ltsz. 22281.)

15.  A halmágyi magyar ev. templom szentélyének déli nyílása, 13. sz. harmadik negyede(Mihalik Tamás felvétele 1979–ből: MTA Művészettörténeti Kutató IntézetFényképtára, ltsz. 22280.)

16.  Sebesvár 20. sz. eleji állapotában, 13. sz. első fele (ismeretlen szerző felvétele)

17.  A széki ref. templom főszentélye, 1260 körül (a kolozsvári Fotofilm felvétele)

18.  A szászsebesi ev. templom nyugati kapuja, 1250 körül (Josef Fischer felvétele)

19.  A kelneki vár lakótornya és várfala, 13. és 14. sz. (Josef Fischer felvétele)

20.  A holcmányi templom toronybejáratának részlete, 13. sz. második negyede (EntzGéza Antal felvétele)

21.  A sajóudvarhelyi ref. templom északi kapuja, 13. sz. harmadik negyede (BarkaGábor felvétele 1982–ből: MTA Művészettörténeti Kutató Intézet Fényképtára, ltsz.34160.)

22.  A marosszentimrei ref. templom déli ajtaja, 1200 körül (ismeretlen szerző felvétele)

23.  A küküllővári ref. templom nyugati homlokzata, 13. sz. első fele (ismeretlen szerzőfelvétele)

24.  A küküllővári ref. templom tornyának keresztmetszete, 13. sz. első fele (DebreczeniLászló rajza - Mihalik Tamás reprodukciója az Országos Műemlékvédelmi HivatalTervtárában őrzött fotómásolatról)

25.  A felsőtöki ref. templom szentélyboltozata gyámkövének rajza, 13. sz. második fele(Debreczeni László rajza - Mihalik Tamás reprodukciója az OrszágosMűemlékvédelmi Hivatal Tervtárában őrzött fotómásolatról)

26.  A felsőtöki ref. templom déli szentélyablaka, 13. sz. második fele (ismeretlen szerzőfelvétele)

27.  A gerendi ref. templom szentélyboltozatának gyámköve, 13. sz. vége (ismeretlenszerző felvétele)

28-29. A gerendi ref. templom építési feliratai, 1299 és 1290 (Entz Géza Antalfelvételei)

30.  A gerendi ref. templom nyugati ajtaja, 13. sz. vége (Mihalik Tamás felvétele)

31.  A somlyóújlaki ref. templom déli fala az oldalkarzattal, 1257 után (Makky Györgyfelvétele 1980–ból: MTA Művészettörténeti Kutató Intézet Fényképtára, ltsz.26424.)

32.  A tompaházi ref. templom délről, 13. sz. második fele (Debreczeni László rajza -Mihalik Tamás reprodukciója az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Tervtárábanőrzött fotómásolatról)

33.  A marosnagylaki ref. templom délnyugatról, 13. sz. vége (Debreczeni László rajza- Mihalik Tamás reprodukciója az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Tervtárábanőrzött fotómásolatról)

34.  A szamosfalvi r. k. templom keresztelőmedencéje, 13. sz. második fele (ismeretlenszerző felvétele)

35.  A guraszádai ortodox templom délkeletről, 1292 után (ismeretlen szerző felvétele)

36.  Az őraljaboldogfalvi ref. templom délkeletről, 1260 után (Entz Géza Antal felvétele)

37.  A pestényi ortodox templom nyugati kapuja, 13. sz. utolsó negyede (ismeretlenszerző felvétele)

38.  Az őraljaboldogfalvi ref. templom nyugati kapuja (Babós Imre felvétele -hagyatéka, ltsz. 3446.)

39.  A zeykfalvi ortodox templom délkeletről, 1260 után (Mihalik Tamás felvétele 1979ből: MTA Művészettörténeti Kutató Intézet Fényképtára, ltsz. 22341.)

40.  A zeykfalvi templom toronybejárata (Mihalik Tamás felvétele 1979–ből: MTAMűvészettörténeti Kutató Intézet Fényképtára, ltsz. 22343.)

41.  A demsusi ortodox templom északról, 1260 után (Mihalik Tamás felvétele 1979–ből:MTA Művészettörténeti Kutató Intézet Fényképtára, ltsz. 22254.)

42.  A demsusi templom északi nézetének részlete (Mihalik Tamás felvétele 1979–ből:MTA Művészettörténeti Kutató Intézet Fényképtára, ltsz. 22250.)

43.  A boroskrakkói ref. templom déli nézete, 13. sz. második fele (Babós Imre felvétele- hagyatéka, ltsz. 3553.)

44.  A kolozsvári Szt. Mihály–templom másodlagosan előkerült faloszloplábazata ésfejezete, 13. sz. második fele (ismeretlen szerző felvétele)

45.  A boroskrakkói ref. templom nyugati tornyának bejárata, 13. sz. második fele (BabósImre felvétele - hagyatéka, ltsz. 3547.)

46.  A homoróddaróci ev. templom hajójának déli fala, 1260 körül (OrszágosMűemlékvédelmi Hivatal Fényképtára, ltsz. 3961. neg.)

47.  A kisdisznódi vártemplom nyugati homlokzatának részlete, 13. sz. első fele (MihalikTamás felvétele)

48.  A nagydisznódi ev. templom nyugati toronyajtajának oszlopfője, 13. sz. első fele(ismeretlen szerző felvétele)

49.  A szászhermányi ev. templom szentélye, 13. sz. közepe (Mihalik Tamás felvétele)

50.  A kisdisznódi vártemplom belsője kelet felé (Mihalik Tamás felvétele 1974–ből:MTA Művészettörténeti Kutató Intézet Fényképtára, ltsz. 12282.)

51.  A marosszentkirályi ref. templom déli nézete 1900 előtti állapotában, 13. sz. eleje(ismeretlen szerző felvétele)

52.  A várfalvi unit. templom déli ajtaja, 1300 körül (ismeretlen szerző felvétele)

53.  Diadalív–oszlopfő a magyarszentpáli elpusztult templomból, 13. sz. első fele(ismeretlen szerző felvétele)

54.  A marosszentgyörgyi r. k. templom délről, 13. sz. második fele (a kolozsváriFotofilm felvétele)

55.  A székelyudvarhelyi Jézus–kápolna, 13. sz. második fele (ismeretlen szerzőfelvétele)

56.  Az algyógyi ref. templom, 13. sz. második fele (ismeretlen szerző felvétele 1966ból)

57.  A második gyulafehérvári székesegyház nyugati előcsarnoka és bejárata, 1270 körül(Josef Fischer felvétele)

Címlapkép: a második gyulafehérvári székesegyház déli mellékhajójának pillérsora(Entz Géza Antal felvétele)

Az adattárban lévő ábrákat Váliné Pogány Jolán rajzolta.