nyomtat

megoszt

Nagy Jenő hagyatéka
BOGDÁNDI ZSOLT

VI. Nagy Jenő fénykép- és negatívgyűjteménye

1. Szűcsmesterség, 13 felvétel (Bánffyhunyad)

2. Magyarvalkó, Gyerőmonostor (öltözet, hajviselet), 38 felvétel

3. Vistai lakodalom, 16 felvétel

4. Körösfői viselet, 10 felvétel

5. Bábony (harangláb, csűr, viselet), Nagypetri (templom és harangláb), Kolozsvár (hálókötők a Dózsa György utcában), 13 felvétel

6. Nagykapus, Szucság, Bács (viselet), 32 felvétel

7. Csipkés kötény, 2 diafilm

8. Gyerőmonostori viselet, 1 színes diafilm

9. Magyarvalkói negatív filmkockák

10. Magyarókereke, Damos (viselet), 36 felvétel

11. Bánffyhunyadi csizmadiamesterség, 15 felvétel

12. Népi öltözék (Kalotaszeg, Torockó, Székelyföld), lapokra ragasztott fényképek, 3 f.

13. Orsófaragás (Valkó), kendermunka, Csűry Bálint, 2 fénykép és negatívek

14. Körösfő (1955), lapokra ragsztott fényképek, Györgyfalva (viselet) + negatívek

15. Fényképmellékletek (negatívek és reprók) a kalotaszegi népviselethez, 4 boríték

16. Kászoni filmek, 9 tekercs

17. Kis-Küküllő mente (1955), 10 tekercs (a felvételek jegyzékével)

18. A legkorábbi felvételek negatívjai (1930-1945), Nagy Jenő pályájának kezdeteiről

1. Katonaság (1940-1941), 38 db.

2. Katonaság (1943), Szeretfalva, Bonchida, 64 db.

3. Németország, Frankfurt és környéke (1935), Lipcse és Nürnberg (1937), 1 boríték

4. Magyarvalkó (1930-as évek), 26 db.

5. Debrecen, 1 boríték

6. Nagy Jenő rokonairól készült felvételek (Márta és Mikecs László, Bandi és Olga), 1 boríték + ismeretlenekről készült fényképek, 10 db.

7. Németország, Thüringia (1938), Lipcse és Framkfurt (1939-40), 1 boríték

8. Vegyes felvételek (rokonság, Kolozsvár, katonaság), 1 boríték

9. Családi felvételek (Jenő és Laci), 1 boríték

10. Rokonság (Lizi és Varga Buba), 1 boríték

11. Németország (Scharzék), 1 boríték

12. Családi felvételek (Attila, Nagy Jenő szülei), 1 boríték

19. Kalotaszegi negatívek, 11 tekercs + 14 boríték + 2 fénykép

20. Küküllő-vidéke fényképeken

1. Nagykend, Ózd, 5 felvétel

2. Dombó, 5 felvétel

3. Ádámos, Sövényfalva, 4 felvétel

4. Királyfalva, 4 felvétel

5. Dombó, Magyarsáros, 5 felvétel

6. Magyarsáros, Dányán, Gogánváralja, 15 felvétel

7. Gogánváralja, Kund, 16 felvétel

8. Nagykend, 8 felvétel

9. Ózd (kastély), Dombó, 21 felvétel

10. Kiskend, 3 felvétel

21. Csángó negatívek, 12 tekercs (a felvételek jegyzékével)

22. Vegyes negatívek, 13 tekercs [Sepsiszentgyörgy és környéke; Zselyk-Bélfenyér (1958); Katona (1951); Szék (1951); Köröstárkány-Vajasd-Tölgyes, Zágon (1958); Tóti-Köröstárkány (1958); Décse-Bálványosváralja (1949); Gyerőmonostor-Valkó-Pádis (1968); Királyfalva-Várfalva, Zselyk-Nagymoha (1957); Magyarlapád-Szakadát (1956), Népművészeti kiállítások, Torockó]

23. Kós Károly bihari negatívjai, 5 tekercs (a felvételek jegyzékével)

24. Nagy Jenő gyermekkori és fiatalkori képei (Kolozs 1917-19, 1938), 20 felvétel

25. Pápai és magyarországi képek, 1 boríték (1931-32)

26. Néprajzi témájú felvételek (női öltözet)

1. Hajviselet, 24 felvétel

2. Fejrevaló, 12 felvétel

3. Ing, 28 felvétel

4. Alsószoknya, 9 felvétel

5. Posztófelső, 7 felvétel

6. Szoknyafélék, kötények, blúzok, 44 felvétel

7. Román felsőruha, 5 felvétel

8. Vegyes felvételek, 20 db.

9. Lakodalom, 6 felvétel

10. Ház és környéke, 15 felvétel

11. Kosárfonás, 13 felvétel (Keresztúr)

12. Fazekasság (Désháza), 17 felvétel

13. Iskola (Szilágyság), 14 felvétel

14. Szőlőmunka, 5 felvétel

15. Fényképek a gyűjtést végző csoport tagjairól, 14 felvétel

16. Hímzés, szőttes, 30 felvétel

27. Torockói fényképek, 75 felvétel

28. Tánccsoportok, énekkarok (Kecset, Biharpüspöki, Petek, Korond, Alsóboldogfalva, Lövéte, Szakadát), 20 felvétel

29. Ózd – Horváth István unokanénje (1919 k.), 2 felvétel

30. Papírlapokra ragsztott fényképek (viselet), 35 felvétel

31. Kalotaszegi táj és ember (viselet), 12 felvétel (Fotofilm)

32. Háromszéki juhászat, Sepsiszentgyörgy (Székely Nemzeti Múzeum), 36 felvétel

33. Erdélyi népviseletek (Vista, Sztána), 9 felvétel (2 példány), Lepage Lajos kiadása, Kolozsvár

34. Bálványosváralja, Szék, 10 felvétel

35. Csángóföldi fényképek (1950-es évek), felvételek a csoport tagjairól (Halay Hajnal, Liszka Mária, Starmüller Géza, Kós Károly), 5 felvétel

1. Női ing és kendő viselet (Bogdánfalva), 19 felvétel

2. Fazekasság (Bogdánfalva, Gorzafalva), 5 felvétel

3. Kalagor (szerátai leányok a búcsun), 3 felvétel

4. Kendermunka (Bogdánfalva), 10 felvétel

5. Onyesd és környéke (1956), 105 felvétel (3 boríték)

6. Nagypatak, 12 felvétel

7. Vegyes csángó felvételek, 16 db.

8. Férfi öltözet (hajviselet, fejrevaló, alsóruha, felsőruha, lábbeli, gyermekek), 50 felvétel

9. Női öltözet (hajviselet, fejrevaló, ing, szoknya, keptár, posztófelső, lábbeli), 98 felvétel

36. Kászoni öltözet (1953), 27 felvétel

37. Kászon szék, falukép, házépítés, gazdálkodás, 36 felvétel

38. Székelyföld – Lesődi csángok (Kászon-Alcsík között), 11 felvétel

39. Dămăneşti (román öltözet), 5 felvétel

40. Mezőség, Katona és Földvár, 42 felvétel

41. Désháza (1955), 3 felvétel

42. Fekete-Körösvölgyi viselet (Köröstárkány), 4 felvétel

43. Torockói viselet, 36 felvétel

44. Férfi öltözet (Szilágyság), 72 felvétel (hajviselet, fejrevaló, ing, lábravaló, bőrfelső, posztófelső, lájbi, nadrág, lábbeli)

45. Szilágysági negatívek (a felvételek jegyzékével), 14 tekercs

46. Csángóföldi fényképek (Bogdánfalva, Bákó), 20 felvétel

47. Vegyes negatívek [Segesvár, Hargita (1965), Domokos, Kobátfalva, Végvár (1957); Magyarszovát (1958); Datk (1958); Sófalva (1957); Géczi-vár, Torockószentgyörgy (1947), Torockó (1956), Kóbor, Szakadát (1956); Vlegyásza (1968); Vista, Kászon, Halmágy (1956); Torockó (1969), Lozsád, Déva, Moldva (1958); Magyarvalkó, Szováta (1956); Kerekdomb (1958); Tanítóképző (1955-56); Ilonda, Zsögöd (1968); Újszékely, Fehéregyháza (1965); Körösfő, Válaszút (1970); Freidorf] – 24 tekercs

48. Szilágysági öltözet – 20 fénykép

49. Szilágysági öltözet (Tövishát) – 35 fénykép

50. Daróc, Körösfő, Gyerőmonostor – 5 fénykép

51. Kalotaszegi viselet – 15 fénykép

52. Torockói felvételek (fényképek, diák), 1 boríték (részben a megjelent kötet képanyaga)

53. Kis-Küküllő menti népi öltözet (fényképek, a kötet szerkesztésekor felhasznált rajzok, vázlatok, jegyzetek, begyűjtött fejrevalók), 11 boríték

VI. 1. Vámszer Géza felvételei

1. Inaktelke, Váralmás (viselet), 8 felvétel

2. Lóna (viselet), 3 negatív

3. Györgyfalva (viselet), 4 negatív

4. Szászfenes (viselet), 1 negatív

5. Kajántó (viselet), 11 negatív

6. Inaktelke (viselet), 4 fénykép, 2 negatív

7. Mákófalva (viselet a XX. század elején), 6 fénykép

8. Kalotaszegi viselet, 17 fénykép

9. Férfi kalapok, 1 negatív

10. Hunyadi és Zentelkei mellrevaló, 2 negatív

11. Türei kötények, 1 negatív

12. Körösfői gyermekviselet, 6 felvétel

13. Vámszer Géza felvételei 1949-50-ből (Bánffyhunyad, Kajántó, Gyerővásárhely, Türe, Magyarvalkó, Bodrogköz, Györgyfalva, Vista, Lóna, Jegenye, Szászfenes), 61 felvétel papírlapokra ragasztva

14. Erdélyi népviseletek (Vista, Sztána), 10 képeslap (Lepage Lajos, Kolozsvár)

15. Bánffyhunyadi negatívek, 11 felvétel

16. Vistai negatívek, 7 felvétel

17. Gyerővásárhelyi negatívek, 10 felvétel

18. Jegenyei negatívek, 4 felvétel

19. Türei negatívek, 6 felvétel

20. Bodrogközi negatívek, 4 felvétel