nyomtat

megoszt

Nagy Jenő hagyatéka
BOGDÁNDI ZSOLT
IV. Anyaggyűjtés, jegyzetek

377. Anyaggyűjtés az erdélyi szász eredet- és nyelvjárás történetének kutatásához, aut., magy., ném., kb. 150 f.

378. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár cédulaanyaga, jegyzetei, rövidítésjegyzékek, aut., kb. 2000 f.

379. Nagy Jenő tematikus sajtógyűjteménye és újságkivágásai, kb. 1000 f.

380. Pedagógiai témájú jegyzetek, lecketervek, német nyelvleckék, irodalmi jegyzetek, kéziratok, aut., g., kb. 1500 f. + Magyar Nyelvtan az általános iskolák VI. osztálya számára (1970), g., 169 f.; Magyar nyelv. Útmutató a kifejezőkészség fejlesztésére az általános iskola IX. és X. osztályában (1969), g., 103 f. (2 példány); Útmutató a fogalmazási ismeretek tanítására a magyar tannyelvű általános iskolák V. osztálya számára (1970), g., 45 f.

381. Tantervek. Magyar nyelv és irodalom V-VIII. oszt., g., nyomtatott példányok, kb. 500 f.

382. Kalotaszegi anyaggyűjtés, g., aut., kb. 500 f.

383. Tudásfelmérő tesztek, g., kb. 500 f.   

384. Nagy Jenő német nyelvű előadásainak vázlatai, nyomtatott változatai, aut., g., kb. 1000 f.

385. Moldvai népköltészet. Dallam nélküli anyag (1951), Nagy Jenő által lejegyzett szövegek, g., kb. 300 f.

386. Vegyes néprajzi vonatkozású anyaggyűjtés, jegyzetek, aut., g., kb. 350 f.