nyomtat

megoszt

Szatmári diákok 1610–1852
közreadja BURA LÁSZLÓ
Cuprins

STUDENÞII DIN SATU MARE 1610-1852
Prefaþa v
Listele nominale colegiului reformat 1

I. VECHEA CODICE MATRICULARÃ (1610-1747) 9

II. MATRICULA NOUÃ (1820-1852) 104

III. LISTE PERIODICE
1. Catalogus defungentium (de la 1614) 136
2. Album amicorum Johannis Putnoki (1618-1619) 139
3. Series togatorum (1738) 143

IV. INDICELE NUMELOR STUDENÞILOR COLEGIULUI REFORMAT 146
Documentele ºcolilor catolice
I. DIN ACTELE PERIOADEI 197
II. LISTE NOMINELE ALE GIMNAZIULUI (1814-1843) 214
III. STUDENÞII LICEULUI EPISCOPIAL (1804-1852) 246
IV. INDICELE NUMELOR STUDENTILOR CATOLICI 319